Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

2. Důvod a způsob založení

Důvodem založení OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).Škola se nachází v novém moderně vybaveném areálu v ulici Karoliny Světlé v Jihlavě. Škola se zaměřuje na výuku oborů z oblasti služeb, je státní, a proto je výuka bezplatná. Součástí školy jsou učebny pro teoretické vyučování, dílny a provozovny pro odborný výcvik, domov mládeže, školní jídelna a sportovní areál. Pro všechny své žáky zajišťujeme teoretickou i praktickou výuku, pro zájemce pak ubytování na DM hotelového typu první kategorie s vlastním sociálním zařízením a celodenní školní stravování na velmi dobré úrovni, a to vše pod jednou střechou.

Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina – schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č.045/05/01/ZK ze dne 18.9.2001.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava
 • Karoliny Světlé 4428/2
 • 58601 Jihlava
 • Bankovní spojení: č.ú. 304741019/0300 - ČSOB, provozní účet (hlavní)

4.1.1 Odloučená pracoviště:

 • Telečská 1767/50
 • Husova 1671/54
 • náměstí Svobody 127/1
 • Na Stoupách 144/3

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava
 • Karoliny Světlé 4428/2
 • 58601 Jihlava
 • Bankovní spojení: č.ú. 304741019/0300 - ČSOB, provozní účet (hlavní)

4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:00 - 15:00
 • Úterý: 7:00 - 15:00
 • Středa: 7:00 - 15:00
 • Čtvrtek: 7:00 - 15:00
 • Pátek: 7:00 - 15:00

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

 • fax: 567 587 423

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

 • podatelna: sekretariat@ozs-ji.cz
 • podatelna přijímá dokumenty v papírové podobě, případně v digitální podobě e-mailem nebo na datovém nosiči (CD/DVD, flash disk)

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

 • Bankovní spojení:  č.ú. 304741019/0300

6. IČ

 • 00836591

7. DIČ

 • CZ00836591

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

9. Žádosti o informace

 

Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (+420 567 587 423) popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese: sekretariat@ozs-ji.cz nebo osobně na sekretariátu školy – Karoliny Světlé 2, Jihlava

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá administrativní pracovnice školy paní Davidová.

Po jejích zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci podle čl. 8 odst. 2. Žádosti doručené osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy v ředitelně na adrese Karoliny Světlé 2, Jihlava.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

 • Portál veřejné správy - odkaz odkazuje na neexistujici stranku

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb.,
Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Informace o studiu na SŠOS Jihlava se poskytují zdarma
 2. Kopie 1 stránky A4 formátu 2 Kč
 3. Oboustranná kopie A4 formátu 4 Kč
 4. Kopie 1 stránky A3 formátu 4 Kč
 5. Oboustranná kopie A3 formátu 8 Kč
 6. Vyhotovení druhopisů viz. vnitřní směrnice vyhotovení druhopisů čl. 8. Každých započatých 15 minut práce (např. vyhledávání v archivu apod. ) 25 Kč
 7. Do ceny se promítne poštovné, telefonní hovory apod. podle skutečných nákladů

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru