Adventní cambridgeské zkoušky B1 PET v obchodní akademii

Již podruhé v tomto kalendářním roce, v sobotu 18. prosince, skládalo tentokrát 37 studentů 4. ročníku obchodní akademie a SOŠS  za nastavených hygienických opatření mezinárodní cambridgeské zkoušky v úrovni PET B1. Množství kandidátů posílilo také dalších 25 studentů z různých škol Vysočiny. Studenti byli rozděleni do 6 skupin, jejichž práce na písemné části ( čtení s porozuměním, dvě písemné práce, poslech )  a ústní zkouška byly rozděleny do různých časových úseků dne.  Členové dvou zkušebních komisí z jazykové školy Cambridge P.A.R.K. v Brně pod vedením p.ředitele Mgr.Romana Kožnara závěrem kladně zhodnotili výkony zkoušených  v ústní části , ze které někteří odcházeli i s vyšším ohodnocením, než bylo potřebné pro dosažení úrovně této zkoušky. Vzhledem k hodnocení písemných  prací v Británii budou výsledky oznámeny do šesti až osmi týdnů a úspěch kandidátů pro ně bude znamenat možnost neúčasti ve školní ústní části maturitní zkoušky z ANJ na jaře příštího roku. Další kolo těchto zkoušek je předběžně naplánováno pro současné 3. ročníky v červnu 2022.
Mgr Pavel Vlček,OA

tisk Tisknout   ↑ Nahoru