Literární soutěž v anglickém jazyce o Ohnivý pohár

Studenti OA měli během dubna možnost se zapojit do literární soutěže v anglickém jazyce o Ohnivý pohár, který organizovala učitelka aj Lenka Procházková spolu se spisovatelem Brentem Fidlerem z Kanady. Úkolem bylo napsat jakýkoliv příběh v rozmezí 1strany A4. Cílem nebylo hodnotit gramatické chyby, jako při testu, ale literární kvalitu příběhu. Studenti si mohli vymyslet vlastní umělecké jméno a anonymně práci vhodit do připraveného boxu, tak aby hodnotící nebyli předem zaujati. Nakonec byli odměněni 3 vítězové Ohnivým pohárem a věcnými cenami, ale také další 3, kteří napsali též výbornou práci. P. Brent Fidler, člen hodnotící komise z Kanady, byl překvapen jazykovou úrovní našich studentů a také jejich literárním nadáním. Velká gratulace od celé školy OA Jihlava jde těmto studentům: 1.místo Jan Jedlovec, 10B; 2. místo Alžběta Svobodová, 20A; 3. místo Nguyen My Anh, 1 0B; 4. místo Filip Falta, 10B; 5. místo Tomáš Tušil, 10B; 6. místo David Šťastný, 20A. tisk Tisknout   ↑ Nahoru