Sportovně odborný kurz a 26. ročník soutěž v první pomoci – Mladé Bříště 19. - 24. června 2022

Po dvouleté covidové pauze se studenti druhého ročníku oboru Praktická sestra vydali na týdenní kurz, který se tradičně konal na základně tábora Zálesí – Mladé Bříště.

V průběhu kurzu na studenty i vyučující čekal program plný pohybu na kolech, orientačních a vědomostních závodů a míčových her. Díky krásnému počasí bylo možné vyzkoušet i plaveckou zdatnost a vratkost paddleboardů.

Součástí týdenního kurzu byla i příprava a organizace 26. ročníku Celostátní soutěže v poskytování první pomoci ve dnech 22. - 23. června 2022. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 22 zdravotnických škol z celé České republiky.

Soutěžní klání byla tentokrát koncipována jiným způsobem. První den soutěžily mix-týmy studentů,   kteří byli vylosováni do čtyřčlenných družstev. Vznikla tak situace velmi podobná reálnému životu, protože na 2 stanovištích poskytovali první pomoc postiženým studenti, kteří se vzájemně neznali. Podstatnou roli kromě dříve získaných dovedností a informací o poskytování první pomoci hrála jejich vzájemná komunikace, důvěra a respekt.

Druhý den proběhla tradiční soutěž, ve které profesionální záchranáři Nemocnice Jihlava posuzovali odborné dovednosti jednotlivých týmů ze zdravotnických škol. Studenti si měli možnost vyzkoušet své schopnosti a zažít na vlastní kůži situace, ve kterých zraněným pomáhali na 5 odlišných stanovištích. V závěru soutěže si ještě družstva porovnala svou fyzickou zdatnost, která je pro záchranáře velmi důležitá.

Doprovodným programem celé akce bylo kynologické vystoupení členů Celní správy.

Rádi bychom vyučujícím – organizátorům akce a studentům zdravky, kteří se podíleli na organizaci klání a vystupovali také jako figuranti, poděkovali. Věříme, že si všichni soutěžící i hosté odvezli krásné zážitky a mnoho cenných rad, které jim naši „rychlíci“ předali.

A všem účastníkům, kteří za námi na Mladé Bříště přijeli, posíláme poděkování za SUPER atmosféru, která celou akci provázela. Těšíme se na Vás i v příštím roce!!!

Kompletní fotogalerie: ZDE

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru