Adaptační kurz Obchodní akademie Mladé Bříště

Seznamovací kurz žáků prvního ročníku se uskutečnil ve dnech 11. až 15. září 2023 na Mezinárodním dětském táboře Zálesí u Mladého Bříště nedaleko Humpolce. Bylo to již po devětadvacáté, kdy tohle malé soustředění pomohlo novým žákům při adaptaci na spolužáky, třídní učitele a další pedagogy Obchodní akademie.

Tradičně se hlavně sportovalo, ve skupinách po patnácti si žáci vyzkoušeli basket, softbal, ringo, fotbal, stolní tenis, házenou a střelbu ze vzduchovky. Na závěr týdne proběhly turnaje jednotlivců i družstev s cenami pro nejlepší.

V programu byl i výlet na rozhlednu Pivovaru Bernard v Humpolci, kdy jednu cestu v délce osmi kilometrů žáci absolvovali pěšky, druhou potom autobusovou linkou.

Při dalších dvou turistických vycházkách žáci ušli pět a osm kilometrů v krásném prostředí Humpolecka, jedna z cest byla zpestřena soutěží pozornosti.

Součástí adaptačního kurzu byly seznamovací aktivity s psycholožkami PPP Jihlava.

A vše bylo doplněno večerními chvilkami s třídními.

Zúčastněné třídy: 1OA, 1OB, celkem 60 žáků.tisk Tisknout   ↑ Nahoru