Zřízení nových trvalých příkazů pro ubytované žáky

Prosím o zřízení nových TRVALÝCH PŘÍKAZŮ od března k datu do 20. dne v měsíci.

Ubytování žáků na domově mládeže:              

123-6399000287/0100
částka  1400,- Kč 

variabilní číslo je rodné číslo žáka  (10 čísel bez lomítka)

Školní jídelna K.Světlé:

123-6398720207/0100
celodenní strava  - částka 2000,- Kč, snídaně a večeře – částka 1300,- Kč

variabilní číslo je rodné číslo žáka  (10 čísel bez lomítka)

Školní jídelna Na Stoupách:

123-6397860267/0100
obědy – 800,- Kč

variabilní číslo je rodné číslo žáka  (10 čísel bez lomítka)


Kourková Marie
vedoucí vychovatelka

tisk Tisknout   ↑ Nahoru