Stáž francouzských studentů

Na přelomu dubna a května absolvovali stáž v Jihlavě čtyři studenti z  francouzské školy MFR z regionu Grant Est. Protože jejich hlavním oborem studia bylo zemědělství, pomohla jim naše škola se zajištěním odborné náplně stáže. Studenti strávili týden stáže v minimlékárně a živočišném provozu ve Školním statku v Humpolci, dva dny v Pivovaru Jihlava, několik dní v naší škole ve výuce u oboru analýza potravin. Poslední týden pobytu byl zasvěcen odborným exkurzím v Mlýnu Střížov, Biofarmě Sasov a firmě P+L servis, kde si měli možnost prohlédnout a vyzkoušet zemědělskou techniku. Doufáme, že se nám podaří navázat s touto školou užší spolupráci v potravinářských oborech. 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru