Adaptační kurz Zdravky Mladé Bříště 12. - 13.9. 2022

Sportovně – adaptační kurz Zdravky se jako každoročně konal na táboře Zálesí u obce Mladé Bříště. Žáci prvních ročníků se zúčastnili několika bloků, kde si prošli hry na uvolnění a stmelení třídního kolektivu a mnoho osobních výzev často na hranici komfortní zóny. S třídními učitelkami žáci zakusili spoustu dalších aktivit zaměřených na vzájemné poznání a vztahy ve třídě. Také došlo na kvízovou hru v lese a střelbu ze vzduchovek.
Zúčastněné třídy: 1PSA, 1PSB a 1OS celkem 81 žáků.tisk Tisknout   ↑ Nahoru