Vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici

37 studentů oboru Obchodní akademie převzalo v prvním týdnu nového školního roku vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici.

V červnu 2023 studenti druhého ročníku konali zkoušku pod dohledem zkušebního komisaře.

Zkouška se skládala z opisu předloženého textu (rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %) a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností (obchodního dopisu a tabulky) podle zadaných dispozic. Uchazeč musel úspěšně vykonat obě části zkoušky.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici. Absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi.tisk Tisknout   ↑ Nahoru