2PV a 3PV ve Výzkumném ústavu bramborářském a čokoládovně

Žáci druhého a třetího ročníku oboru Analýza potravin se dne 22. 4. 2024 zúčastnili dvou odborných exkurzí.

První do prostor Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, kde se žáci dozvěděli o činnosti Ústavu včetně spolupráce s dozorovými orgány. Současně žáci navštívili laboratoř analytické chemie, kdy byly provedeny ukázky laboratorního vyšetření brambor. Zajímavostí byl unikátní genofond odrůd brambor mrazírensky uchovávaný in vitro.

Druhá exkurze představovala „sladkou tečku“, kdy byla žákům předvedena výroba čokoládových cukrovinek v rodinné čokoládovně Kamila Chocolates ve Vyskytné nad Jihlavou.

Exkurze přinesla žákům nejen možnost diskutovat s odborníky z praxe přímo na jejich pracovišti, ale také nabídku odborné praxe a brigády.

Lenka Kolmanovátisk Tisknout   ↑ Nahoru