Anglicky v ulicích Jihlavy

Dostat výuku mimo zdi školy a do veřejného prostoru se podařilo díky zadání s názvem Jihlava’ s Memorials, Statues and Plaques, tedy Památníky a sochy, připomínající významné události a osobnosti našeho města.  Studenti 1OA propojili digitální kompetence s AJ a vydali se poznávat jihlavskou historii.  V první části projektu vytvořili powerpointové prezentace, vítězný tým pak vedl vycházku komentovanou v anglickém jazyce.  Znalosti nabyté v terénu následně třída ověřila v soutěžním kvízu v aplikaci Kahoot!. A navíc – ani jsme nezmokli! tisk Tisknout   ↑ Nahoru