Vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici

38 studentů oboru obchodní akademie převzalo v prvním týdnu nového školního roku vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klávesnici. Studenti druhého ročníku konali zkoušku pod dohledem zkušebního komisaře v červnu 2022.
Zkouška se skládala z opisu předloženého textu (rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %) a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musel úspěšně vykonat obě části zkoušky.
Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici. Absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru