3PSA a 3PSB se vydaly na exkurzi Prahy

Dne 14.5. se třídy 3PSA a 3PSB vydaly na exkurzi Prahy, která zahrnovala i neviditelnou výstavu.

I když nás hned ráno čekali menší komplikace, úspěšně jsme dorazili na neviditelnou výstavu, která pro nás byla velice zajímavá. V temných prostorách nás tam prováděla nevidomá průvodkyně, která měla v prostorové orientaci rozhodně navrch. Měli jsme si zde možnost vyzkoušet i různé hry a pomůcky pro nevidomé, např. psací stroj, šachy, ale i skládání obrázků poslepu.

Po výstavě jsme zamířili na Staroměstské náměstí, kde jsme šli na prohlídku staroměstské radnice a její věž. I přes to, že se někteří z nás bojí výšek nebo stísněných prostor, všichni se statečně zúčastnili. Z věže se nám poskytl naprosto krásný výhled na Prahu a její přilehlé okolí. Součástí prohlídky radnice byla i návštěva podzemí, kde jsme se dozvídali různé zajímavosti o tomto historickém místě.

Unavení jsme se pak vypadli zpět k autobusu se spoustou nových zážitků a informací.

Samozřejmě děkujeme našemu učitelskému doprovodu, který celý zážitek realizoval.

Třída 3PSB

 

On the 14.5. classes 3PSA and 3PSB went on an excursion to Prague, which also included an invisible exhibition.

Although minor complications awaited us in the morning, we successfully arrived at the invisible exhibition, which was very interesting for us. We were guided through the dark spaces by a blind guide who definitely had the upper hand in terms of spatial orientation. Here we had the opportunity to try various games and aids for the blind, e.g. typewriter, chess, but also composing pictures for the blind.

After the exhibition, we headed to the Old Town Square, where we went on a tour of the Old Town Hall and its tower. Despite the fact that some of us are afraid of heights or confined spaces, everyone bravely participated. The tower gave us an absolutely beautiful view of Prague and its surrounding area. Part of the tour of the town hall was a visit to the underground, where we learned about various interesting facts about this historic place. 

Tired, we fell back to the bus with a lot of new experiences and information.

Of course, we would like to thank our teaching staff who made the whole experience possible.

Class 3PSBtisk Tisknout   ↑ Nahoru