Projekt KROKUS

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního projektu KROKUS, který je realizován irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Tato organizace nám poskytla cibulky žlutých krokusů, které žáci druhého ročníku oboru Fotograf na podzim zasadili v rámci výuky dějepisu. Na jaře nám vykvetly žluté krokusy, které svojí barvou symbolizují Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni nosit během nacistické vlády.

Tento projekt má připomenout jeden a půl milionu židovských dětí, které zemřely během holokaustu, přiblížit tuto tematiku mladým lidem a zvýšit tak povědomí o nebezpečích diskriminace a předsudků a o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.tisk Tisknout   ↑ Nahoru