Exkurze přečerpávací vodní elektrárny Dalešice

Dne  11.5. 2023 třídy 1OS, 2OS, 2PSA a 2PSB navštívily v rámci exkurze přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Spolu s ní tento energetický komplex tvoří vodní nádrž Mohelno. V roce 2015 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a zavedení nového řídícího systému elektrárny, došlo také ke kompletní výměně kontrolního zařízení elektrických rozvoden. Žáci získali nové informace o rekonstrukci turbín, kde byl zvednut výkon z původních 450MW na 480 MW. Střídavě jsou používána obvykle pouze jedno nebo dvě  soustrojí, všechny čtyři jen zřídka, protože mají velkou spotřebu vody. Na cestě zpět měli žáci krátký rozchod po Třebíči, kde si prohlédli náměstí, které bylo nedávno nově opraveno.

Všem žákům se výlet moc líbil a těší se na podobné.

2OS, 2PSA, 2PSB, 1OStisk Tisknout   ↑ Nahoru