Zaúčtuj To!

Ve dnech 24. – 25. 6. 2024 se konalo v Brně na Mendelově univerzitě GRAND finále 3. ročníku účetní soutěže „Zaúčtuj To!“. Dvanáct postupujících týmů z celé republiky zde poměřilo účetní znalosti. Naši školu reprezentovali studenti oboru Obchodní akademie: David Buzek, Dominika Jonášová, Simona Peterková (3OA), Jakub Cvach, Veronika Macálková, Sabina Němcová (3OB). V základním kole, které proběhlo první den, studenti zpracovávali případovou studii. Ta byla rozdělena do 5 oblastí (krátkodobý finanční majetek, zásoby, dlouhodobý majetek, zúčtovací vztahy, náklady a výnosy). Během přestávek se učitelé i žáci mohli zúčastnit přednášky o udržitelnosti (ESG), workshopů nabízených partnery a sponzory. Zahajovací den byl ukončen slavnostní garden party. Oba týmy prokázaly skvělou připravenost a ze semifinále do finále pro šest nejúspěšnějších týmů postoupilo družstvo 30B. Ve finále, které probíhalo formou vědomostní soutěže Riskuj, se umístilo na pěkném 5. místě. Žáci 30A obsadili v soutěži 9. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme.tisk Tisknout   ↑ Nahoru