DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ

V úterý 27. 9. 2022 se na úseku Obchodní akademie konal Den evropských jazyků. Žáci prvních až třetích ročníků soutěžili ve dvou kategoriích. Znalost známých i méně známých jazyků byla první soutěžní kategorie. Zde musela jednotlivá družstva projít 12 soutěžních stanovišť. Každé prověřovalo jejich znalosti a jazykové dovednosti ze studovaných jazyků, ale i z těch, které při svém studiu nepotkají. Stanoviště byla pro anglický, německý, ruský, španělský a francouzský jazyk, ale bylo zde i stanoviště s jazyky, které se na úseku Obchodní akademie neučí. V této kategorii zvítězilo družstvo s vtipným názvem Chicken Boobies z 3OB. Druhou kategorií pak byla tvorba plakátů na téma Cizí jazyk a my. Hodnotila se originalita, obsah a zapojení celého družstva. Z 22 družstev nakonec po těžkém rozhodování, protože plakáty se opravdu všem skupinám skvěle povedly, bylo vybráno družstvo z 1OB s názvem Hovězí maso.

Všem zapojeným učitelům a soutěžícím moc děkujeme a věříme, že tímto nultým ročníkem nastartujeme novou tradici ke Dni evropských jazyků.

Organizátorky Dne evropských jazyků Mgr. Havlíková a Mgr. Zatočilovátisk Tisknout   ↑ Nahoru