Adaptační kurz Obchodní akademie Mladé Bříště 2022

Seznamovací a sportovní kurz žáků prvního ročníku OA se uskutečnil ve dnech 5. až 9. září 2022 na Mezinárodním dětském táboře Zálesí u Mladého Bříště. Bylo to již po osmadvacáté, kdy tohle malé soustředění pomohlo novým žákům při adaptaci na spolužáky, třídní učitele a další pedagogy Obchodní akademie.
Tradičně se hlavně sportovalo, ve skupinách po deseti si žáci vyzkoušeli postupně basket, softbal, ringo, stolní tenis a střelbu ze vzduchovky. Na závěr proběhly turnaje jednotlivců i družstev s cenami pro nejlepší, navíc pro jednu třídu byl zpestřením orientační lesní závod dvojic, u druhé třídy bohužel zasáhlo počasí a závod byl zrušen.
 Letošní novinkou byl výlet žáků na novou rozhlednu Pivovaru Bernard v Humpolci, kdy jednu cestu v délce devíti kilometrů žáci absolvovali pěšky, zpáteční potom autobusovou linkou.
V programu kurzu byly i „nesportovní“ setkání – večerní chvilky s třídními učiteli a někteří žáci využili nabídky konverzace v anglickém jazyce.
Zúčastněné třídy: 1OA, 1OB, celkem 57 žáků.tisk Tisknout   ↑ Nahoru