Odborná exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 absolvovali studenti 3OB oboru Obchodní akademie poznávací exkurzi do Prahy. Prvním cílem byla Staroměstská radnice. Komentovaná prohlídka zahrnovala reprezentativní sály radnice, podzemí a vyhlídkovou věž. Druhým navštíveným místem byla Česká národní banka. V novém návštěvnickém centru se studenti srozumitelnou, interaktivní a zábavnou formou dověděli o fungování centrální banky, ale také mnoho zajímavostí o naší měně. Studenti sešli do historického trezoru, kde spatřili unikátní vysokohmotnostní zlatou minci o nominální hodnotě 100 000 000 Kč, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhá největší na světě. ČNB ji vydala v roce 2019 k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny.tisk Tisknout   ↑ Nahoru