Výlet do Prahy

Dne 13.4.2023 se třídy 1PSA, 1PSB a 1OS vydaly na výlet do Prahy navštívit Národní muzeum. Pro každou ze tříd byla naplánována expozice, která žáky přenesla na chvíli mimo svět moderních technologií a realitu všedního života.  
Třídu 1PSA čekala expozice s názvem Zázraky evoluce. Expozice žákům nabídla například jeden ze symbolů Národního muzea - kostru plejtváka myšoka, nebo největší model krakatice obrovské na světě. Mimo to si žáci poslechli poutavé příběhy evoluce a byli seznámeni s vývojovými kroky živočichů, které je vedli k obsazení téměř celé naší planety.
V rámci expozice Okna do pravěku, měli žáci třídy 1PSB možnost nahlédnout do historie života na Zemi, a to z dob od prvohor až po čtvrtohory a na vlastní oči tak spatřit například nejstarší suchozemskou rostlinu světa Cooksonia barrandei, nebo prozatím jediného českého dinosaura Burianosaura augustaia. S žáky se na konci expozice loučil i mamut s mamuťátkem v životní velikosti.
Kultury není nikdy dost a prot žáci třídy 1OS zavítali na expozici Dějiny 20. století. Žáci se seznámili s mnoha klíčovými okamžiky 20. století díky komplexnímu pojetí celé výstavy. Mezitím co se někteří procházeli zákopy 1. světové války, jiní hráli karty v dobově zařízeném pokoji z konce 1. republiky anebo prozkoumávali mnoho zajímavých autentických exponátů.
V průběhu výletu měli žáci rozchod po Praze, při kterém vznikly i krásné fotečky. Všem se výlet moc líbil a těší se na další podobné výlety.
 
Třída 1PSA, 1PSB, 1OStisk Tisknout   ↑ Nahoru