Učitelé odborných předmětů

Pracoviště Karoliny Světlé 2

Mgr. Danuše Bílá
tel.: 567 587 419, 567 112 983
e-mail: danuse.bila@ozs-ji.cz
Bc. Veronika Bouchnerová
tel.: 567 587 419
e-mail: veronika.bouchnerova@ozs-ji.cz
Hana Cirhanová
tel.: 567 587 419
e-mail: hana.cirhanova@ozs-ji.cz
Pavla Davidová
tel.: 567 587 429
e-mail: pavla.davidova@ozs-ji.cz
Bc. Erika Hájková
tel.: 567 587 425, 567 587 426
e-mail: erika.hajkova@ozs-ji.cz
Petra Krejčová
tel.: 567 587 429
e-mail: petra.krejcova@ozs-ji.cz
Šárka Křížová
tel.: 567 587 426
e-mail: sarka.krizova@ozs-ji.cz
Soňa Kunecová
tel.: 567 587 425, 567 587 426
e-mail: sona.kunecova@ozs-ji.cz
Bc. Hana Lavická
vedoucí učitel pro odborný výcvik
tel.: 567 587 449
e-mail: hana.lavicka@ozs-ji.cz
Markéta Marousková
tel.: 567 587 425, 567 587 426
e-mail: marketa.marouskova@ozs-ji.cz
Tomáš Partl
tel.: 567 587 433
e-mail: tomas.partl@ozs-ji.cz
Petra Řehounková
tel.: 567 587 426
e-mail: petra.rehounkova@ozs-ji.cz
Mgr. Kateřina Suchá
tel.: 567 587 425567 587 426
e-mail: katerina.sucha@ozs-ji.cz
Iva Šalandová
tel.: 567 587 419
e-mail: iva.salandova@ozs-ji.cz
Dana Veselá
tel.: 567 587 433
e-mail: dana.vesela@ozs-ji.cz
Petr Zadražil
tel.: 567 587 433
e-mail: petr.zadrazil@ozs-ji.cz
Jaroslava Zachová
tel.: 567 587 426
e-mail: jaroslava.zachova@ozs-ji.cz
Šárka Žlučová
tel.: 567 587 419
e-mail: sarka.zlucova@ozs-ji.cz

Pracoviště Telečská 50

Pracoviště Telečská 50

Mgr. Dana Bulantová
mobil:
 603 790 942
tel.: 567 112 984
e-mail: dana.bulantova@ozs-ji.cz
PhDr. Aleš Hrdlička
tel.: 567 112 982, 604 210 639
e-mail: ales.hrdlicka@ozs-ji.cz
Šárka Chlupová
mobil:

tel.: 567 112 984
e-mail: sarka.chlupova@ozs-ji.cz
Jaroslav Nix
tel.: 567 112 982604 210 639
e-mail: jaroslav.nix@ozs-ji.cz
Bc. Jana Pátková
tel.: 567 112 982604 210 639
e-mail: jana.patkova@ozs-ji.cz
Mgr. Aleš Průcha
tel.: 567 112 982604 210 639
e-mail: ales.prucha@ozs-ji.cz

Pracoviště Husova 54

Pracoviště Husova 54

Mgr. Jana Číhalová
tel.: 567 112 904 
e-mail: jana.cihalova@ozs-ji.cz
Mgr. Jana Doležalová
tel.: 567 112 905
e-mail: jana.dolezalova@ozs-ji.cz
Mgr. Martina Hinková
tel.: 567 112 904
e-mail: martina.hinkova@ozs-ji.cz
Mgr. Vlasta Hosová
tel.: 567 112 904
e-mail: vlasta.hosova@ozs-ji.cz
Mgr. Iveta Jirešová
tel.: 567 112 904
e-mail: iveta.jiresova@ozs-ji.cz
Mgr. Magdaléna Lavičková
tel.:
 567 112 904
e-mail: magdalena.lavickova@ozs-ji.cz
Mgr. Jana Marešová - vedoucí učitel pro praktické vyučování
tel.: 567 112 903
e-mail: jana.maresova@ozs-ji.cz
Mgr. Jitka Meixnerová
tel.:
 567 112 904
e-mail: jitka.meixnerova@ozs-ji.cz
Mgr. Lenka Mitasová
tel.:
 567 112 905
e-mail: lenka.mitasova@ozs-ji.cz
PhDr. Petra Pavlíková
tel.: 567 112 913
e-mail: petra.pavlikova@ozs-ji.cz
Mgr. Magdaléna Podhrázská
tel.: 567 112 910
e-mail: magdalena.podhrazska@ozs-ji.cz
PhDr. Marie Říhová
tel.: 567 112 905
e-mail: marie.rihova@ozs-ji.cz
Mgr. Martin Salát
tel.: 567 112 904
e-mail: martin.salat@ozs-ji.cz
Mgr. Marcela Svobodová
tel.: 567 112 905
e-mail: marcela.svobodova@ozs-ji.cz
Mgr. Romana Šáriková
tel.: 567 112 905
e-mail: romana.sarikova@ozs-ji.cz
Mgr. Irena Točíková
tel.: 567 112 905
e-mail: irena.tocikova@ozs-ji.cz
Mgr. Dana Tůmová
tel.: 567 112 905 
e-mail: dana.tumova@ozs-ji.cz
Mgr. Petra Vavřinová
tel.: 567 112 904
e-mail: petra.vavrinova@ozs-ji.cz
Mgr. Kamila Zemanová
tel.: 567 112 913
e-mail: kamila.zemanova@ozs-ji.cz
Mgr. Vanda Zúbková
tel.: 567 112 904
e-mail: vanda.zubkova@ozs-ji.cz
 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru