eTwinning School Label 2023-2024

I pro letošní školní rok získala naše škola prestižní ocenění eTwinning School Label. Bylo zapotřebí splnit tyto požadavky: škola v eTwinningu pracuje po více než 2 roky, pracují v něm alespoň tři učitelé, kteří se zapojili do projektů, profesního rozvoje nebo jiných eTwinningových aktivit, a v neposlední řadě musel projekt některého z učitelů získat národní certifikát kvality. Pro letošní rok bylo navíc nutné doložit, jak škola v praxi uplatňuje základní hodnoty eTwinningu pro roky 2023/2024: eTwinningové školy se hlásí k zásadě sdíleného vedení, eTwinningové školy charakterizuje spolupráce, sdílení a týmová součinnost, žáci jsou na eTwinningových školách strůjci změn, eTwinningové školy jsou inkluzivními a inovativními organizacemi, které se samy učí.

Proto bylo potřeba vypracovat několikastránkový elaborát, ve kterém musely být tyto hodnoty jednoznačně prokázány. Během práce na těchto důkazech bylo nutné procházet např. výroční zprávu školy, aktuality školy, diskutovat s kolegy z jednotlivých pracovišť… Během vyhledávání informací a dokazování jsem byla překvapena, kolika aktivit, akcí se učitelé naší školy s žáky účastní, a důkazy o úspěších našich studentů na různých soutěžích jasně ukazují, jak velké množství šikovných studentů, napříč jednotlivými obory, ve škole máme.

Díky ocenění se škola stává součástí mezinárodní sítě škol, které se aktivně podílejí na inovativním vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Školy, které tento titul získávají, se stávají průkopníky v oblasti moderní výuky. Naše škola tak jasně ukazuje, že se v rámci vzdělávání neomezuje pouze na hranice tříd a školních budov a že díky moderním technologiím a síti internetu otevírá dveře k mezinárodní spolupráci mezi školami z celého světa. V ČR tento titul získalo 16 škol (5 středních).

https://www.etwinning.cz/certifikaty-etwinningova-skola-pro-obdobi-2023-2024/

https://school-education.ec.europa.eu/en/insights/news/etwinning-school-label-2023-2024

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru