Kariérové poradenství na OA

V průběhu února se na úseku Obchodní akademie konaly hned dvě akce na podporu kariérového poradenství studentů. S vysokoškolskou studentkou Anetou Holubovou se spojili online studenti 3. ročníku (třídy 3OA a 3OB). Program s názvem SCIO Přechod na VŠ nabídl studentům přehled zajímavých oborů, srovnání si priorit a jiné možnosti po ukončení studia na střední škole. Druhým setkáním byla tradiční prezenční beseda s pracovnicí úřadu práce Kateřinou Peštovou. Devadesátiminutový program umožnil žákům pochopit statut studenta, evidenci úřadu práce a seznámit se s možnostmi, jak hledat zaměstnání, s právy a povinnostmi evidovaného, ale také jak se připravit na pracovní pohovor, napsat životopis nebo motivační dopis. Besedy se účastnili studenti 4. ročníku (4OA a 4OB).tisk Tisknout   ↑ Nahoru