Dalešice, Dukovany, Mohelno

Ve středu 21. 6. se oba první ročníky z Obchodní akademie zúčastnily odborné zeměpisně-biologické exkurze. Prvním cílem byla návštěva přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Po nafasování nezbytných ochranných helem bílé barvy si studenty převzal místní průvodce, který je seznámil s chodem elektrárny a procesem výroby elektrické energie. Následovala vlastní prohlídka, kde studenti zhlédli mohutné přivaděče vody, Francisovy turbíny i strojovnu.

Druhým cílem byla jaderná elektrárna v nedalekých Dukovanech. Zde byly největším lákadlem brýle s virtuální realitou. Díky nim lze nahlédnout i do míst, jež jsou normálním smrtelníkům zapovězena, tedy do reaktorového sálu, velína či na ochoz chladících věží jaderné elektrárny.

Posledním místem exkurze byla vycházka v Mohelenské hadcové stepi, velmi vzácné přírodní památce, v níž díky specifickému podloží a teplému podnebí žijí vzácné druhy rostlin a živočichů.

A že tam je opravdu teplo a slunečno, se studenti přesvědčili doslova na vlastní kůži…tisk Tisknout   ↑ Nahoru