Návštěva osmáků na zdravce

Ve čtvrtek 20.4. navštívili zdravotní školu „budoucí studenti“. V rámci projektu Svět práce, přišli žáci 8 třídy Základní školy O. Březiny v Jihlavě do výuky odborných předmětů.  Během dvou hodin ve výuce si mohli vyzkoušet, pod odborným dohledem studentů prvního ročníku, běžné činnosti praktické sestry. Stlali lůžka, prováděli rehabilitaci, resuscitaci, měřili životní funkce, podávali stravu nejen ústy, ale i do žaludku pomocí sondy, obvazovali šátky i obvazy, prováděli hygienickou desinfekci rukou  a mnoho dalších činností.  Společné chvíle jsme si užili a doufáme, že se tu za pár měsíců budeme potkávat…tisk Tisknout   ↑ Nahoru