Cambridge English: Další úspěch ve zkouškách B1/B2

Na základě úspěchu loňských maturantů, výborné znalosti anglického jazyka a vysoké motivace k odpuštění ústní části letošní maturity z ANJ absolvovalo v předvánoční atmosféře 36 studentů OA a SOŠS druhé kolo mezinárodních zkoušek Cambridge PETB1/B2 pořádané obchodní akademií a partnerskou jazykovou školou Cambridge P.A.R.K. Brno v roce 2021. Výsledky zaslané britskou institucí potěšily nejen studenty, ale i učitele angličtiny, kteří se podíleli na jejich přípravě. Počet úspěšných absolventů zkoušky opět narostl. Nejednoduchou celodenní zkoušku za nutných hygienických opatření absolvovalo se ziskem certifikátu v úrovni B2 16 studentů a B1 pak 18 účastníků z řad budoucích maturantů jmenovaných součástí školy (OA 31, SOŠS 5). V celkovém součtu za minulý kalendářní rok tak zkoušku úspěšně zdolalo 63 studentů naší školy, což vypovídá o vysoké úrovni výuky anglického jazyka a správné motivaci našich budoucích absolventů pro jejich uplatnění v pracovní praxi i v celé další životní etapě. První letošní kolo zkoušek pro studenty současných třetích ročníků i zájemce z nižších tříd všech úseků školy proběhne v obchodní akademii v sobotu 11.6. 2022 a přihlášky nových kandidátů PET B1/2 se budou přijímat do poloviny dubna.
Mgr. Pavel Vlček, OA

tisk Tisknout   ↑ Nahoru