Pojďme rozhodnout o Evropě

Dne 4. října 2022 se studenti třídy 1OB zúčastnili 2hodinového vzdělávacího programu pro studenty středních škol, který je zaměřený na české předsednictví v Radě EU. V teoretické první hodině se dozvěděli základní informace o fungování EU a o tom, jak rozhoduje. Byl jim představen tzv. „institucionální trojúhelník“, tedy Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU. V druhé hodině si pak prakticky a formou simulace vyzkoušeli, jak funguje rozhodovací proces. Do stejného programu se zapojí 7. října 2022 i třída 1OA. Akce byla pro studenty zajímavá a dle jejich zpětné reakce též přínosná.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru