Festival zdraví na ZŠ O. Březiny

Již 30. ročník Festivalu zdraví pořádala pro své žáky ZŠ O. Březiny. Na 1. stupni vypomáhaly i studentky oboru Praktická sestra. Hravou formou a praktickými ukázkami seznamovaly žáky 1. tříd se správnou péčí o chrup. Zahrály jim pohádku, předvedly správný postup při čištění zubů a dutiny ústní, bavily se s žáky o zdravé a nezdravé stravě. Poděkování patří nejenom žákyním, ale i vyučující Vandě Zúbkové, která je garantem projektu Zdravé zoubky.tisk Tisknout   ↑ Nahoru