Interreg C4PE: Rakouský tým navštívil Jihlavu

Po vzájemné domluvě partnerských škol, proběhla v pátek 10. června jednodenní exkurze rakouské studentské fiktivní cestovní kanceláře Travel Jet z HAK Zwettl s důrazem na pamětihodnosti krajského města. Průvodkyněmi jim byly studentky 1.ročníku obchodní akademie, které se účastní práce ve fitivní CK Highlands. Akce začala exkurzí v čokoládovně Kamila ve Vyskytné u Jihlavy. Majitel firmy pan František Hlava seznámil přítomné s historií výroby čokolády ve světě a v jeho výrobně. Prohlídkou provozu za chodu byla dokumentována náročnost ruční výroby nekonečného množství čokoládových produktů. Potěšily také ochutnávky. Po příjezdu do Jihlavy následovala prohlídka školy, společný oběd a pěší exkurze po historickém centru města. Vzhledem k časovému limitu Rakušanů nemohlo být představeno vše podstatné, ale i tak byli nadšeni památkami, které se jim podařilo shlédnout a nafotit. Nejvíce zaujala komentovaná prohlídka nových krovů následovaná náročným výstupem na věž kostela sv. Jakuba a rozlehlost Masarykova náměstí. Obdiv patřil také rozkvetlému hradebnímu parkánu a bráně Matky Boží.

Šestihodinové setkání, i přes krátkou dobu návštěvy Rakušanů  v Jihlavě, splnilo očekávání a prohloubilo jazykové kompetence v angličtině i soudržnost mezinárodního kolektivu. Závěr celého projektu a jeho hodnocení bude patřit celodenní konferenci škol ze zúčastněných příhraničních regionů v rakouském Hollabrunu.

Mgr. P. Vlček, OAtisk Tisknout   ↑ Nahoru