Učitelé teoretických předmětů

Pracoviště Karoliny Světlé 2

Mgr. Danuše Bílá
tel.: 567 587 419, 567 112 983
e-mail: danuse.bila@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3KT
Ing. Denisa Binderová
tel.: 567 587 416, 567 112 984
e-mail: denisa.binderova@ozs-ji.cz
 
Mgr. Pavla Brabcová
tel.: 567 587 416
e-mail: pavla.brabcova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2KA
Mgr. Andrea Frajová
tel.: 567 587 416, 567 112 983
e-mail: andrea.frajova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3F, výchovný poradce
Mgr. Eva Hartmannová
zástupce ředitele pro odloučené pracoviště
tel.: 567 587 416, 567 112 980
e-mail: eva.hartmannova@ozs-ji.cz
 
Mgr. Zora Herzová
tel.: 567 587 416, 567 112 987
e-mail: zora.herzova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2F
Mgr. Jana Hintnausová
tel.: 567 587 447
e-mail: jana.hintnausova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1KCP
Ing. Alžběta Huková
tel.: 567 587 424
e-mail: alzbeta.hukova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1KC
Mgr. Dana Chovancová
tel.: 567 587 424
e-mail: dana.chovancova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2KT
Mgr. Jana Jelínková
tel.: 567 587 416, 567 570 921
e-mail: jana.jelinkova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 4PVS
Ing. Lenka Kolmanová
tel.: 567 587 416, 567 112 984
e-mail: lenka.kolmanova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3PV
Mgr. Dagmar Kotlíková 
tel.: 567 587 447
e-mail: dagmar.kotlikova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1KA
Ing. Zuzana Koubová
tel.: 567 587 447
e-mail: zuzana.koubova@ozs-ji.cz
 
Mgr. Eva Lemberková
tel.: 567 587 424, 567 570 921
e-mail: eva.lemberkova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3KA
Ing. Jana Musilová
tel.: 567 587 414, 567 112 987
e-mail: jana.musilova@ozs-ji.cz
 
Mgr. Hana Pappová
tel.: 567 587 447
e-mail: hana.pappova@ozs-ji.cz
Mgr. Daniel Poul
tel.: 567 587 416, 567 570 921, 567 112 987
e-mail: daniel.poul@ozs-ji.cz
třídní učitel 4FKT
Mgr. Pavlína Ruskayová
tel.: 567 587 424
e-mail: pavlina.ruskayova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1F
Mgr. Jovana Savkovič
tel.: 567 587 447
e-mail: jovana.savkovic@ozs-ji.cz
Mgr. Kateřina Suchá
tel.: 567 587 425, 567 587 426
e-mail: katerina.sucha@ozs-ji.cz
Ing. Radek Šťastný
tel.: 567 587 447
e-mail: radek.stastny@ozs-ji.cz
třídní učitel 1PV
Mgr. Mirka Tauschová
tel.: 567 587 447, 567 112 987
e-mail: mirka.tauschova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3KCP
Mgr. Pavel Tůma
tel.: 567 587 416, 567 112 983
e-mail: pavel.tuma@ozs-ji.cz
Mgr. Olga Vácová
tel.: 567 587 416
e-mail: olga.vacova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1KT
Mgr. Jindřiška Váchová
tel.: 567 587 424
e-mail: jindriska.vachova@ozs-ji.cz
Mgr. Hana Zajíčková
tel.: 567 587 416
e-mail: hana.zajickova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2PV
Mgr. Josef Záruba
tel.: 567 587 416, 567 112 987
e-mail: josef.zaruba@ozs-ji.cz
výchovný poradce

Pracoviště Telečská 50

Pracoviště Telečská 50

Mgr. Danuše Bílá
tel.: 567 112 983567 587 419
e-mail: danuse.bila@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3KT
Ing. Denisa Binderová
tel.: 567 112 984567 587 416
e-mail: denisa.binderova@ozs-ji.cz
 
Mgr. Dana Bulantová
mobil: 603 790 942
tel.: 567 112 984
e-mail: dana.bulantova@ozs-ji.cz
Alena Doležalová
tel.: 567 112 987
e-mail: alena.dolezalova@ozs-ji.cz
asistent pedagoga
Mgr. Andrea Frajová
tel.: 567 112 983, 567 587 416
e-mail: andrea.frajova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3F, výchovný poradce
Mgr. Alena Hamáčková
tel.: 567 112 984
e-mail: alena.hamackova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2KC
Mgr. Eva Hartmannová
zástupce ředitele pro odloučené pracoviště
tel.: 567 112 980567 587 416
e-mail: eva.hartmannova@ozs-ji.cz
Mgr. Zora Herzová
tel.: 567 112 987567 587 416
e-mail: zora.herzova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2F
Mgr. Jana Hintnausová
tel.: 567 112 987
e-mail: jana.hintnausova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1KCP
PhDr. Aleš Hrdlička
tel.: 567 112 982
e-mail: ales.hrdlicka@ozs-ji.cz
Ing. Alžběta Huková
tel.: 567 112 983
e-mail: alzbeta.hukova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1KC
Ing. Lenka Chalupová
tel.: 567 112 984
e-mail: lenka.chalupova@ozs-ji.cz
Ing. Lenka Kolmanová
tel.: 567 112 984, 567 587 416
e-mail: lenka.kolmanova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3PV
Ing. Jana Musilová
tel.: 567 112 987, 567 587 414
e-mail: jana.musilova@ozs-ji.cz
 
Mgr. Pavel Neuwirth
tel.: 567 112 985
e-mail: pavel.neuwirth@ozs-ji.cz
třídní učitel 2KCP
Mgr. Daniel Poul
tel.: 567 112 987567 587 416567 570 921
e-mail: daniel.poul@ozs-ji.cz
třídní učitel 4FKT
Mgr. Pavlína Ruskayová
tel.: 567 112 987, 567 587 424
e-mail: pavlina.ruskayova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1F
Mgr. Mirka Tauschová
tel.: 567 112 987, 567 587 447
e-mail: mirka.tauschova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3KCP
Mgr. Pavel Tůma
tel.: 567 112 983567 587 416
e-mail: pavel.tuma@ozs-ji.cz
Mgr. Jindřiška Váchová
tel.: 567 112 987
e-mail: jindriska.vachova@ozs-ji.cz
Mgr. Hana Zajíčková
tel.: 567 112 984
e-mail: hana.zajickova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2PV
Mgr. Josef Záruba
tel.: 567 112 987, 567 587 416
e-mail: josef.zaruba@ozs-ji.cz
výchovný poradce

Pracoviště Husova 54

Pracoviště Husova 54

Mgr. Alena Blažková
tel.: 567 112 919
e-mail: alena.blazkova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1PSB
Mgr. Jana Číhalová
tel.: 567 112 904
e-mail: jana.cihalova@ozs-ji.cz
Mgr. Radovan Daněk
tel.: 567 112 906
e-mail: radovan.danek@ozs-ji.cz
Mgr. Jana Doležalová
tel.: 567 112 905
e-mail: jana.dolezalova@ozs-ji.cz
Mgr. Kateřina Foitová
tel.: 567 112 919
e-mail: katerina.foitova@ozs-ji.cz
Mgr. Martina Hinková
tel.: 567 112 905
e-mail: martina.hinkova@ozs-ji.cz
Mgr. Vlasta Hosová
tel.: 567 112 908
e-mail: vlasta.hosova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3OS
Mgr. Markéta Ježková
tel.: 567 112 919
e-mail: marketa.jezkova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1PSA
Mgr. Jana Marešová
vedoucí praktického vyučování
tel.: 567 112 903
e-mail: jana.maresova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3DVS
Mgr. Jitka Meixnerová
tel.: 567 112 904
e-mail: jitka.meixnerova@ozs-ji.cz
Mgr. Lenka Mitasová
tel.: 567 112 905
e-mail: lenka.mitasova@ozs-ji.cz
Ing. Lucie Nevludová
tel.: 567 112 908
e-mail: lucie.nevludova@ozs-ji.cz
Mgr. Tomáš Nosek
tel.: 567 112 906
e-mail: tomas.nosek@ozs-ji.cz
třídní učitel 1OS
Mgr. Martina Nováková
tel.: 567 112 935
e-mail: martina.novakova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 4PSB
PhDr. Petra Pavlíková
tel.: 567 112 913
e-mail: petra.pavlikova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3PSA
Mgr. Lucie Pejchalová
tel.: 567 112 912
e-mail: lucie.pejchalova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2PSA
Mgr. Romana Pleslová
tel.: 567 112 935
e-mail: romana.pleslova@ozs-ji.cz
Mgr. Magdaléna Podhrázská
tel.: 567 112 910
e-mail: magdalena.podhrazska@ozs-ji.cz
Mgr. Jolana Řimková
tel.: 567 112 912
e-mail: jolana.rimkova@ozs-ji.cz
PhDr. Marie Říhová
tel.: 567 112 905
e-mail: marie.rihova@ozs-ji.cz
Mgr. Oldřiška Srbecká
výchovný poradce
tel.: 567 112 902
e-mail: oldriska.srbecka@ozs-ji.cz
Mgr. Romana Šáriková
tel.: 567 112 905
e-mail: romana.sarikova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3PSB, metodik prevence
Mgr. Irena Točíková
tel.: 567 112 905
e-mail: irena.tocikova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2PSB
Mgr. Dana Tůmová
tel.: 567 112 905 
e-mail: dana.tumova@ozs-ji.cz
Mgr. Zdenka Volková
tel.: 567 112 908
e-mail: zdenka.volkova@ozs-ji.cz
Mgr. Hana Vorálková
zástupce ředitele
tel.: 567 112 901
e-mail: hana.voralkova@ozs-ji.cz
Mgr. Miroslav Zajíc
správce ICT
tel.: 567 112 913
e-mail: miroslav.zajic@ozs-ji.cz
Mgr. Kamila Zemanová
tel.: 567 112 913
e-mail: kamila.zemanova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 4PSA
Mgr. Vanda Zúbková
tel.: 567 112 904
e-mail: vanda.zubkova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2OS

Pracoviště náměstí Svobody 1

Pracoviště náměstí Svobody 1

Mgr. Tomáš Bojanovský
tel.: 567 570 919
e-mail: tomas.bojanovsky@ozs-ji.cz
třídní učitel 4OB
Ing. Dana Bouchnerová
tel.: 567 570 927
e-mail: dana.bouchnerova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 4OA
Ing. Jitka Foltová
tel.: 567 570 921
e-mail: jitka.foltova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3S
PaedDr. Marian Gurka
tel.: 567 570 933
e-mail: marian.gurka@ozs-ji.cz
Ing. Jana Halamová
tel.: 567 570 934
e-mail: jana.halamova@ozs-ji.cz
Mgr. Soňa Havlíková
tel.: 567 570 925
e-mail: sona.havlikova@ozs-ji.cz
výchovný poradce
Mgr. Jindřiška Janouškovcová
metodik prevence
tel.: 567 570 916
e-mail: jindriska.janouskovcova@ozs-ji.cz
Mgr. Marie Janová
tel.: 567 570 928
e-mail: marie.janova@ozs-ji.cz
Mgr. Jana Jelínková
tel.: 567 570 928
e-mail: jana.jelinkova@ozs-ji.cz
 
Mgr. Jiří Karafiát
tel.: 
567 570 931
e-mail: jiri.karafiat@ozs-ji.cz
Mgr. Ivana Kochová
tel.: 567 570 923
e-mail: ivana.kochova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 3OB
Mgr. Petra Kokešová
tel.: 567 570 918
e-mail: petra.kokesova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 2OB
RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D.
tel.: 567 570 921
e-mail: hana.kotouckova@ozs-ji.cz
Ing. Zbyněk Král
tel.: 567 570 913
e-mail: zbynek.kral@ozs-ji.cz
Mgr. Petra Krátká
tel.: 567 570 928
e-mail: petra.kratka@ozs-ji.cz
třídní učitel 2S
Ing. Jan Krátký
tel.: 567 570 927
e-mail: jan.kratky@ozs-ji.cz
třídní učitel 3OA
Ing. Hana Langmajerová
tel.: 567 570 927
e-mail: hana.langmajerova@ozs-ji.cz
Mgr. Eva Lemberková
tel.: 567 570 921
e-mail: eva.lemberkova@ozs-ji.cz
Ing. Hana Malinková
tel.: 567 587 918
e-mail: hana.malinkova@ozs-ji.cz
Mgr. Andrea Pjenčáková
tel.:
567 570 921
e-mail: andrea.pjencakova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1S
Mgr. Daniel Poul
tel.: 567 570 919
e-mail: daniel.poul@ozs-ji.cz
Mgr. Petr Rybáček
tel.: 567 570 929
e-mail: petr.rybacek@ozs-ji.cz
třídní učitel 2OA
Mgr. Jolana Řimková Bc.
tel.: 567 570 921
e-mail: jolana.rimkova@ozs-ji.cz
Mgr. Eva Siglerová
tel.: 
567 570 919
e-mail: eva.siglerova@ozs-ji.cz
PaedDr. Ivana Střechová
tel.: 567 570 923 
e-mail: ivana.strechova@ozs-ji.cz
Mgr. Mirka Tauschová
tel.: 567 570 921
e-mail: mirka.tauschova@ozs-ji.cz
Mgr. Jitka Turečková
tel.: 567 570 916
e-mail: jitka.tureckova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1OA
Ing. Jana Vítová
tel.: 567 570 934
e-mail: jana.vitova@ozs-ji.cz
Mgr. Pavel Vlček
tel.: 567 570 913
e-mail: pavel.vlcekv@ozs-ji.cz
Mgr. Jitka Vrzáčková
tel.: 567 570 934
e-mail: jitka.vrzackova@ozs-ji.cz
Mgr. Simona Zatočilová
tel.: 567 570 925
e-mail: simona.zatocilova@ozs-ji.cz
třídní učitelka 1OB
 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru