Prodavač

Základní údaje

Kód a název: 66-51-H/01 Prodavač

Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky

Stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem

Výhody studia

  • spolupráce s významnými firmami v regionu působícími v oblasti obchodu (Prior, Doubek, Billa)
  • školní pracoviště na odborný výcvik
  • obor je zaměřen na všechny sortimenty prodávaného zboží

Uplatnění absolventů

  • při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě
  • vykonávání provozní a obchodně provozní funkce v obchodních organizacích
  • jako samostatný obchodní zástupce
  • možnost pokračování ve dvouletém nebo tříletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou

tisk Tisknout   ↑ Nahoru