Praktická sestra

Základní údaje

Kód a název: 53-41-M/03 Praktická sestra

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímací řízení

 1. prospěch z 8. a 9. třídy základní školy
 2. jednotná přijímací zkouška – písemný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky
 3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia

 • vysoká míra zaměstnanosti na trhu práce vzhledem k demografickému vývoji společnosti
 • získání teoretických znalostí a praktických dovedností v široké oblasti ošetřovatelské péče
 • odborná praxe a exkurze v různých zdravotnických a sociálních zařízeních
 • možnost absolvování zahraniční praxe
 • dosažení kvalitního jazykového vzdělání umožňující výkon práce v zahraničí
 • po úspěšném ukončení 4. ročníku (bez vykonání maturitní zkoušky) možnost vykonávat povolání Ošetřovatel 

Uplatnění absolventů

 • ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru
 • v domácí ošetřovatelské a hospicové péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných
 • současný trh práce vykazuje nedostatek zdravotnických pracovníků a možnosti uplatnění budou v dalších letech ještě vzrůstat 

Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách, zaměřených zejména na zdravotnické a sociální obory. U nás nabízíme obor Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole.

 

Stáhněte si informační leták

tisk Tisknout   ↑ Nahoru