Ošetřovatel

Základní údaje

Kód a název: 53-41-H/01 Ošetřovatel

Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky

Stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem

Přijímací řízení

  1. prospěch z 8. a 9. třídy, bez přijímacích zkoušek
  2. zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia

  • vysoká míra zaměstnanosti na trhu práce vzhledem k demografickému vývoji společnosti
  • získání teoretických znalostí a praktických dovedností v široké oblasti ošetřovatelství
  • praxe a exkurze v různých zdravotnických a sociálních zařízeních

Uplatnění absolventů

  • ve zdravotnických zařízeních: zejména nemocnice, ošetřovatelská centra, domácí ošetřovatelská péče, léčebny pro dlouhodobě nemocné, hospic
  • v sociálních zařízeních: ústavy sociální péče, zařízení pro seniory, stacionáře pro osoby se zdravotním postižením
  • současný trh práce vykazuje nedostatek zdravotnických pracovníků a možnosti uplatnění budou v dalších letech ještě vzrůstat

 

Stáhněte si informační leták

tisk Tisknout   ↑ Nahoru