Obchodní akademie

Základní údaje

Kód a název: 63–41–M/02 Obchodní akademie

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Výhody studia

  • značný počet hodin je věnován výuce cizích jazyků
  • angličtině, němčině, španělštině, ruštině, francouzštině
  • všichni studenti povinně studují dva cizí jazyky s důrazem na jazyk maturitní, od třetího ročníku volitelně i třetí cizí jazyk, nechybí ani konverzace v cizích jazycích - součástí výuky jazyků jsou i exkurze do Velké Británie, Německa či Rakouska, možné jsou i zahraniční odborné praxe a výměnné jazykové pobyty
  • své jazykové schopnosti mohou studenti během školní docházky zúročit i složením státní jazykové zkoušky či získáním mezinárodního jazykového certifikátu z obecné angličtiny Cambridge English, jehož je škola akreditovaným střediskem, tradiční součástí výuky je písemná a elektronická komunikace - kvalitní vybavení školy
  • pět učeben výpočetní techniky, specializovaná učebna psaní na klávesnici, čtyři jazykové laboratoře, knihovna + studovna
  • fiktivní firma

Uplatnění absolventů

  • sekretářky, účetní, ekonomové, obchodní zástupci
  • manažeři a úředníci bank, pojišťoven, administrativa ve státní správě a na úřadech
  • management firem a podniků, soukromí podnikatelé, finanční a daňoví poradci

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i zahraničí, zaměřených zejména na ekonomiku, podnikání a studium jazyků.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru