Kuchař - číšník

Základní údaje

Kód a název: 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky

Stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem

Přijímací řízení

  1. prospěch z 8. a 9. třídy, bez přijímacích zkoušek
  2. zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia

  • dvouoborové studium
  • po ukončení lze pracovat jako kuchař nebo číšník
  • spolupráce s významnými hotely a restauracemi v regionu působícími v oblasti gastronomie (Questo, Hotel Gustav Mahler, restaurace Tři Knížata, Radniční restaurace, Restaurant Tři věžičky)
  • praktický výcvik ve školních jídelnách a na smluvních pracovištích školy
  • možnost absolvování kurzů (např. barmanského) - možnost absolvování zahraničních stáží

Uplatnění absolventů

  • v gastronomických zařízeních všech typů jako kuchaři nebo číšníci
  • možnost pokračování ve dvouletém nebo tříletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou

 

Stáhněte si informační leták

tisk Tisknout   ↑ Nahoru