Fotograf

Zaměření: Fotografie a multimédia

Základní údaje

Kód a název: 34-56-L/01 Fotograf

Zaměření: Fotografie a multimédia

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímací řízení

  1. prospěch z 8. a 9. třídy
  2. jednotné zadání přijímacích zkoušek - CJL + MAT
  3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu 

Výhody studia

  • zvládnutí klasické analogové i digitální fotografie
  • práce s grafickými softwary, reklamní grafika
  • tvorba filmového záznamu a práce s ním
  • mediální podpora ve školních projektech, vlastní tvorba

Uplatnění absolventů

  • fotografové
  • pracovníci reklamních a propagačních oddělení firem
  • pracovníci regionálních médií

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, zaměřených zejména na fotografii, multimédia a propagaci. 

 

Stáhněte si informační leták

tisk Tisknout   ↑ Nahoru