Ekonomika a podnikaní

Zaměření: Managment sportu

Základní údaje

Kód a název: 63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření: Management sportu

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímací řízení

  1. prospěch z 8. a 9. třídy
  2. jednotné zadání přijímacích zkoušek - CJL + MAT
  3. sportovní kritéria (výkonnostní předpoklady)

Výhody studia

  • vzdělávací program navazující na rozvoj individuální sportovní přípravy a odpolední tréninkovou činnost
  • spolupráce s kluby FC VYSOČINA Jihlava (fotbal), HC DUKLA Jihlava (hokej)
  • možnost získání kvalifikace trenér fotbalu B licence a rozhodčí fotbalu
  • výuka sportovního managementu v anglickém jazyce 

Uplatnění absolventů

  • na ekonomických úsecích podniků různých právních forem působících zejména v oblasti sportu
  • v oblasti managementu a marketingu sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot
  • v obchodních organizacích - při vedení volnočasových aktivit

Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, zaměřených zejména na ekonomiku a podnikání, tělovýchovu a sport, obchod a marketing.

 

Stáhněte si informační leták

tisk Tisknout   ↑ Nahoru