Analýza potravin

Zaměření: Potraviny a výživa

Základní údaje

Kód a název: 29–42–M/01 Analýza potravin

Zaměření: Potraviny a výživa 

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímací řízení

  1. prospěch z 8. a 9. třídy
  2. jednotné zadání přijímacích zkoušek - CJL + MAT
  3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia

  • vzdělávací program zaměřující se na další rozvoj a podporu přírodovědného vzdělávání
  • žáci se zapojují do mezinárodních projektů, stáží, žákovských soutěží a odborných olympiád
  • škola podporuje individuální rozvoj žáků, nové výukové metody a spolupráci s dalšími partnery
  • obor je v Kraji Vysočina jediný a má perspektivní zaměření pro tento region

Uplatnění absolventů

  • kontrolor jakosti v potravinářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích
  • laborant v podnicích a institucích zabývajících se chemickými, biologickými a mikrobiologickými rozbory
  • odborný pracovník v oblasti potravinářské výroby, nákupu a prodeje potravinářských výrobků, v oblasti zdravé výživy

Absolventi mohou pokračovat ve studiu oborů vysokých škol a vyšších odborných škol zaměřených na potraviny a výživu, které navazují na tento maturitní obor. Mohou studovat i další přírodovědné obory.

 

Stáhněte si informační leták

tisk Tisknout   ↑ Nahoru