Školní poradenské pracoviště

 • Konzultační hodiny VP na jednotlivých pracovištích - 2021/2022:

  OA – Mgr. Pavel Vlček – středa 13:50 – 14:45 h
  SZŠ, VOŠZ – Mgr. Oldřiška Srbecká – úterý 7:15 – 8:00 h
  SOŠS Karoliny Světlé 2 - Mgr. Josef Záruba – úterý 13,30 – 14,30h
  SOŠS Telečská 50 - Mgr. Eva Hartmannová –středa 14.00 – 15.00 h
  Metodik prevence – PhDr. Kateřina Emmerová – pondělí 8.00 – 10.00 h


 • Náplň činnosti metodika prevence 

 • Náplň činnosti výchovného poradce školy