Přijetí ke studiu

Ve školním roce 2021/2022 nebudeme otvírat denní ani kombinovanou formu studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra.