Exkurze Hotel Passage

V pátek 14.1. jsme naskákali do autobusu a vyrazili směr Brno do nově moderně zrekonstruovaného hotelu Passage.( dříve známý jako hotel Slovan). Průvodci exkurze nám byli kvalifikovaní zaměstnanci hotelu v čele se šéfkuchařem panem Petrem Svoreněm.
Našim žákům bylo umožněno nahlédnout téměř do všech zákoutí hotelu. Přes nádhernou profesionálně vybavenou kuchyň včetně provoněné cukrárny. V neposlední řadě prohlídka těch nejluxusnějších pokojů s krásným výhledem na Petrov. Žáci byli z exkurze přímo nadšeni.
Tomáš Partl

foto foto Exkurze KAO SALON ACADEMY BRNO

V pátek 14.1.2022 odjeli studenti kadeřnického oboru na exkurzi a školení do školícího centra KAO SALON ACADEMY BRNO.   
Zde je přivítal generální ředitel Michal Kos, se školitelem Michalem Pavlíkem a manažerkou Andreou Dias.
Proběhla prohlídka brněnské Akademie Kao a představení značek Goldwell, Oribe, Varis.
Školitel Michal Pavlík, který je velkým technologem firmy Goldwell, zkušeným kadeřníkem a technologem, studentům představil Goldwell v kostce, demonstroval nové trendy střihů a moderního barvení. Studenti si mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži.
Manažerka Andrea Dias si pro studenty připravila kadeřnickou soutěž o moc pěkné ceny.
Petra Řehounková

foto foto foto foto foto Účtování versus účetnictví

Ve středu 12. ledna 2022 uspořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava již 8. ročník soutěže Účtování versus účetnictví. Je určena studentům čtvrtých ročníků středních odborných škol. Z důvodu pandemických opatření proběhla stejně jako loni výhradně online. Tříčlenné týmy studentů společně vypracovaly odborný text, zahájení, doprovodný program a vyhlášení výsledků proběhlo formou videokonference. Ani letos studenti naší obchodní akademie nezklamali a obsadili nejvyšší příčky. Zvítězil tým ze 4OA ve složení Tereza Michnová, Ondřej Luňáček a Tomáš Horský. Na druhém místě skončil tým ze 4OB – Natálie Cejnková, Jana Kittlerová a Aleš Stejskal. Vítězné týmy obdržely hodnotné ceny, které věnovaly firmy Gordic, Fox Games a VŠPJ.
GRATULUJEME
foto Přednáška o znakové řeči a tlumočení

Ve středu 22.12. 2021 proběhla na SZŠ v rámci dne třídního učitele přednáška o znakové řeči a tlumočení.
Přednášela nám paní Hana Vaňásková, která s neslyšícími dlouhodobě pracuje a je jejich tlumočnicí. Poutavé vyprávění s ukázkami znakové řeči bylo spojeno s jednotlivými příběhy a kuriozitami ze světa neslyšících. Snažila se nám přiblížit jejich život s handicapem.
Nebylo to však jen o poslouchání. Naučili jsme se některé znaky jako např.“ dobrý den, ahoj, budu Vám měřit tlak, odeberu Vám krev, změřím Vám teplotu“ apod.
Také jsme se naučili prstovou abecedu, podle které jsme si potom každý vyznakoval své jméno. Paní Vaňásková ochotně odpovídala na naše dotazy, kterých nebylo málo.
Děkujeme
Svobodová Veronika 2PSA
foto Best in English 2021

Dne 26. 11. 2019 se několik studentů Obchodní akademie zúčastnilo celosvětové online soutěže v angličtině Best in English. Celkově se škola se umístila na pěkném 509. místě na světě, 195. v České republice (velké zlepšení) a 14. v regionu. Nejlepšího umístění na škole dosáhla Monika Prchalová z 1OB (úžasné 603. místo na světě a 168. v České republice). Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Adventní cambridgeské zkoušky B1 PET v obchodní akademii

Již podruhé v tomto kalendářním roce, v sobotu 18. prosince, skládalo tentokrát 37 studentů 4. ročníku obchodní akademie a SOŠS  za nastavených hygienických opatření mezinárodní cambridgeské zkoušky v úrovni PET B1. Množství kandidátů posílilo také dalších 25 studentů z různých škol Vysočiny. Studenti byli rozděleni do 6 skupin, jejichž práce na písemné části ( čtení s porozuměním, dvě písemné práce, poslech )  a ústní zkouška byly rozděleny do různých časových úseků dne.  Členové dvou zkušebních komisí z jazykové školy Cambridge P.A.R.K. v Brně pod vedením p.ředitele Mgr.Romana Kožnara závěrem kladně zhodnotili výkony zkoušených  v ústní části , ze které někteří odcházeli i s vyšším ohodnocením, než bylo potřebné pro dosažení úrovně této zkoušky. Vzhledem k hodnocení písemných  prací v Británii budou výsledky oznámeny do šesti až osmi týdnů a úspěch kandidátů pro ně bude znamenat možnost neúčasti ve školní ústní části maturitní zkoušky z ANJ na jaře příštího roku. Další kolo těchto zkoušek je předběžně naplánováno pro současné 3. ročníky v červnu 2022.
Mgr Pavel Vlček,OA
Život předků očima panenek – od jara do zimy nejen na zdravce

Krásnou výstavu, která je instalována ve výstavním sále Muzea Vysočiny, Jihlava, navštívili v průběhu prosince studentky a studenti zdravky. Expozice je zaměřena na zobrazení tradic a svátků v průběhu kalendářního roku. Tradice jsou představeny na očima ručně tvořených panenek, které pochází z rodinné dílny na Vysočině.
Měli jsme tedy možnost se nejen seznámit podrobněji s českými tradicemi a zvyky, ale navíc je porovnat s tradicemi anglosaského světa.
V předvánočním čase doporučujeme výstavu navštívit i ostatním.

3PSA, 3PSB ze zdravky
foto foto foto foto Soutěž Lázeňský pohárek 2021

Do šestičlenného finále tradiční soutěže mladých kuchařů a cukrářů Lázeňský pohárek se probojoval i žák naší školy Ladislav Juppa. Vzhledem k epidemiologické situaci se pořadatel rozhodl finále soutěže uspořádat on-line. Přímý přenos byl přenášen na YouTube stream kanálu, každý z účastníků měl na přípravu a prezentaci svého pokrmu 45 minut. Odpolední vyhlášení výsledků nám přineslo obrovskou radost. Láďa se umístil na skvělém 3. místě! Gratulujeme!

Děkujeme jemu a kolegům učitelům odborného výcviku p. Partlovi a p. Zadražilovi za skvělou reprezentaci školy.

Celý průběh soutěže můžete najít na tomto odkazu: ZDE


foto foto 22. ročník celostátní soutěže fotografů CESOFOTO 2021

V letošním roce se uskutečnil již 22. ročník soutěže žáků oboru fotograf  CESOFOTO 2021. Soutěžilo se, jako již tradičně, v pěti kategoriích. I letos, bohužel, nemohlo proběhnout slavnostní vyhlášení v Jihlavě a s ním spojená blesková soutěž a přednáška osobnosti ze světa fotografie.
Jsme rádi, že i v letošním ročníku výrazně „zabodovali“ naši žáci. V kategorii Reklamní zátiší zvítězila Natálie Něvěčná, Sára Kobosová obsadila v téže kategorii 3. místo. První dvě místa v kategorii Poezie ve fotografii obsadili Kristýna Galková a Jan Komárek. Kategorii Volná tvorba opanovala Viktorie Dočkalová, Ivan Herič a Jay Novotných se umístili na 2. a 3. místě v kategorii Videorecept.
Letošního ročníku se zúčastnilo 6 škol z Česka a jedna ze Slovenska. Celkem bylo do soutěže zasláno 207 prací žáků.
Všem umístěným žákům a jejich učitelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci.

Nejlepší fotografie v jednotlivých kategoriích si lze prohlédnout na tomto odkazu: ZDE


Pozvánka na sledování soutěže Lázeňský pohárek 2021

Dne 9.12. se měl v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech uskutečnit 22. ročník přehlídky žáků kuchařských a cukrářských oborů Lázeňský pohárek 2021. Do šestičlenného finále se probojoval i žák naší školy Ladislav Juppa. Vzhledem k epidemiologické situaci se pořadatel rozhodl finále soutěže uspořádat on-line. Přímý přenos bude přenášen na YouTube stream kanálu, který bude v den soutěže zveřejněn na stránkách www.akc.cz. Pokud budete mít čas a chuť, můžete v čase od 11 do 12 hod. sledovat přípravu Láďova soutěžního pokrmu. Držíme palce!

Odkaz na živé vysílání: ZDE


foto Klub Rádia Junior – Chci se stát kadeřníkem nebo kadeřnicí

Na sklonku listopadu se v rámci propagace projektu České ručičky realizovala zajímavá nabídka od Rádia Junior – jedné ze stanic Českého rozhlasu. V pořadu věnovanému kadeřnictví byly hosty učitelka odborného výcviku Mgr. Kateřina Suchá a letošní absolventka tohoto oboru Karolína Dvořáková. V hodinovém vysílání představily tento zajímavý obor, podělily se s posluchači o svoje zkušenosti a zodpověděly spoustu zvídavých otázek.

Pořad si můžete poslechnout na odkazu: ZDE

Studium dětské sestry bude v Kraji Vysočina opět obnoveno

Od školního roku 2022/2023 nabízí OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava tříletý studijní obor Diplomovaná dětská sestra v denní i kombinované formě studia.
Obor je určen pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou, kteří splní podmínky pro přijetí (motivační pohovor – základní orientace v somatologii člověka, ve vývojové psychologii 0-18 let věku, zdravotní způsobilost).

Bližší informace na www.ozs-ji.cz, tel.: 734 714 747
foto Zdravka na konferenci Soft skills

Dvoudenní online konference na téma AT&T Softskill se ve dnech 1. a 2. prosince 2021 zúčastnili studenti 4. ročníku oboru Praktická sestra. Vznikla tak úžasná možnost spojit znalosti, které již dříve získali v průběhu studia v předmětech Český jazyk, Občanská výuka či Psychologie, s novými informacemi, které jim prezentovali v průběhu on-line konference lektoři Ja Czech a AT&T.
A navíc na tyto znalosti budou navazovat v průběhu výuky angličtiny.

V rámci programu se studenti více dozvěděli o tématech:
Jak sestavit zajímavý životopis
Prevence syndromu vyhoření
Jak se připravit na pracovní pohovor
Vezmi zodpovědnost za své jednání

Benefitem byla interakce s lektory pomocí aplikace „menti“, ve které si všichni mohli ověřit své nové znalosti v průběhu rychlotestu spuštěného přes QR kody.

A nebyla by to opravdová konference, kdyby účastníci po jejím skončení nevyplňovali zpětnou vazbu v on-line dotazníku a neobdrželi osvědčení o účasti.
Věříme, že v budoucnu alespoň část informací využijí ve svůj prospěch a zúročí je v profesním životě. A my, vyučující, jsme si uvědomili výhody trendu „blended learning“ a autonomie studenta v průběhu učení.

Ze zdravky Martina Nováková


foto foto foto Přednáška v Muzeu Jihlava

DO-NE-BE-AN-DĚ-LŮM, tak zněl název přednášky o smrti, kterou absolvovali studenti prvního ročníku Obchodní akademie. Přednáška byla zaměřena na vnímání smrti od středověku po současnost a na tradice a zvyky spojené s touto událostí. Přednášejí, Renata Kremláčková, vysvětlovala kulturní, historické rozdíly a pochopení smrti v dějinách.
foto foto foto foto Historicko naučná exkurze do Prahy

9.11.2021 se uskutečnila historicko naučná exkurze do Prahy v rámci výuky anglického jazyka. Na exkurzi se vydali studenti ze 4PSA a 4PSB. Společnost nám dělala Mgr. Renáta Bartáková jakožto odborník z praxe. Studenti si prohlédli interiéry Staroměstské radnice s průvodcem a  následně se přemístili po královské cestě na a Pražský hrad a do chrámu sv. Víta, kde nám o objektech přednášel odborník z praxe v anglickém jazyce. Výlet se velice vydařil stejně jako počasí, a na studentech byla vidět spokojenost a nadšení z exkurze.
Zapsal: Šimon Mičiník, žák 4PSA
foto foto foto foto foto foto foto Digitální hrozby – beseda s odborníkem

Žáci oboru ošetřovatel měli v rámci občanské výchovy a informatiky besedu s diskuzí na téma digitální hrozby. Přednášející byla Markéta Jílková z ČSOB, která již loni navázala spolupráci se školou v oblasti finanční gramotnosti. Se studenty se bavili o sociálních sítích, jejich profilech a zabezpečeních a také o správně nastavených heslech. Prezentace, kterou studenti s přednášející probírali, byla vypracována ve spolupráci s Policií ČR. Žáci nejvíce ocenili diskuzi, ve které se mohli sami k tématu vyjádřit a slyšet i mnohdy jiné názory spolužáků.
foto foto foto Odborník z praxe – fotograf Jan Brunclík

Žáky čtvrtého ročníku oboru Fotografie a multimédia navštívil tento týden známý fotograf z Prahy Jan Brunclík. Našim nejzkušenějším mladým fotografům předvedl své portfólio i zajímavou profesionální techniku v kategorii středoformátu od firmy Phase One. Ti využili příležitost si fotoaparát s digitální stěnou 80MPix vyzkoušet a pro mladší spolužáky z oboru dokonce natočili s panem Brunclíkem krátký rozhovor.

Odkaz na rozhovor:
https://www.youtube.com/watch?v=QRZ1YSvFgSw


foto Národní kolo gastronomické soutěže Trophée Mille 2021 – Citypark 6.11.2021

V sobotu 6.11.2021 proběhl v jihlavském Cityparku 2. ročník národního kola soutěže Trophée Mille. Jedná se o soutěž určenou pro žáky gastronomických oborů, kteří měli za úkol v určeném čase připravit jeden slaný a jeden sladký pokrm. Soutěže se zúčastnilo 8 týmů ze tří krajů. Mezi nimi nechyběl ani tým z naší školy, kterou reprezentovali František Cakl a Eliška Horká pod vedením učitele odborného výcviku p. Tomáše Partla a  p. Petra Zadražila. Slaným pokrmem, se kterým soutěžili, byl hřbet z přeštíka podávaný s pivním škubánkem, marinovaným fenyklem a jalovcovou omáčkou. Dezertem byl řez z hořké čokolády s vanilkou a kardamomem, jahodovým a rakytníkovým gelem a bezinkovou espumou.
S nástrahami soutěže se náš tým „popral“ na výbornou, neboť zvítězil v kategorii slaný pokrm a obsadil vynikající druhé místo v celkovém pořadí.
Gratulujeme a děkujeme žákům i jejich učitelům, že byli ochotni obětovat spoustu hodin svého volného času přípravě na soutěž.

 


foto foto foto foto foto foto foto foto Kurz Shellfish – mušle v různých úpravách

Dne 26.10. 2021 proběhl, s podporou Kraje Vysočina, „Kurz Shellfish“, který byl určen pro studenty projektu Gastroakademie. Probíhal pod vedením zkušeného kuchaře a majitele restaurace Tři Knížata pana Pavla Mereše. Žáci si vyzkoušeli zpracování mušlí.

foto foto foto foto foto foto foto Pejsek Scoty pomáhá pacientům - ukázka canisterapie na zdravce

V pondělí 1.11.2021 se zúčastnili žáci 4PS B ze zdravotnické školy ukázky canisterapie. Canisterapie je léčba psem. Kombinuje se fyzický kontakt a psychická podpora. Při fyzickém kontaktu pejsci končetiny, které jsou nehybné nebo křečovitě sevřené. Pacient se položí na bok, pejsek si lehne vedle něho a kopíruje jeho tělo, případně může pacient pejska i částečně zalehnout. Teplo a energie od pejska se u nemocných projevuje příznivě. Pacienti více komunikují, procvičí si jemnou motoriku, paměť a rozvíjí emoční služku osobnosti.  

Pejsek Scoty si je náležitě vědom, že do nemocničního pokoje přináší radost.

Irena Točíková

 


foto foto foto foto foto Ocenění Učitel Vysočiny 2021 získalo pět pedagogů

Dalších pět jmen doplnilo seznam držitelů ocenění v anketě Učitel Vysočiny, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina společně s příspěvkovou organizací Vysočina Education. „Hlavním cílem ankety je podpořit prestiž učitelského povolání, zvýšit povědomí veřejnosti o náročnosti pedagogické práce a ocenit kvalitní učitelky a učitele na středních školách v Kraji Vysočina,“ vysvětluje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Za mimořádně kvalitní pedagogickou činnost byli v letošním roce oceněni Soňa Havlíková, Dagmar Němečková, Jaromír Ondráček, Ludmila Prokešová a Lenka Vítková. Ti si převzali ocenění o uplynulém víkendu v rámci Vysočina Education Festivalu v jihlavském Cityparku.

Mezi hlavní kritéria hodnocení v anketě Učitel Kraje Vysočina patří například podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka, vytváření přenositelných inovativních forem výuky, spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně těch zahraničních i aktivní účast v mimoškolních aktivitách nebo zapojení a vliv v profesní komunitě. Anketa má zároveň najít vhodné kandidáty z Kraje Vysočina na ocenění Global Teacher Prize CZ, jež je partnerem zmíněné ankety.

Oceněnou v anketě Učitel Vysočiny 2021 je za naši školu Mgr. Soňa Havlíková:

Mgr. Soňa Havlíková – je učitelkou předmětů dějepis, francouzský jazyk, český jazyk, občanská výchova. Působí na Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.

„Práce se studenty mě nabíjí novou energií a jejich různost a měnící se zájmy a potřeby mě posouvají stále profesně dál. Nadále se snažím si rozšiřovat své obzory pomocí konferencí, webinářů, seminářů, setkávání se zajímavými a inspirujícími lidmi a podporovat i ostatní. „Změnit zažité stereotypy chce odvahu a ujistit ostatní, že v tom nejsou sami.“

Jako ředitel školy vnímám anketu Učitel Vysočiny velmi pozitivně. Je to opravdová příležitost ukázat náročnost i rozmanitost učitelského povolání. Pro naši školu je pak velmi pozitivní zprávou, že jsme pro OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava toto ocenění v podstatě obhájili. V minulém ročníku ankety jsme si na ocenění sáhli v oblasti odborného výcviku a právě letos se paní učitelce z úseku Obchodní akademie podařilo dosáhnout ocenění i za všeobecné předměty. Poděkování patří paní Soni Havlíkové nejenom za aktivní účast v anketě Učitel Vysočiny 2021, ale především za zodpovědně odváděnou pedagogickou práci a spolupráci v naší škole i pro další partnery v oblasti vzdělávání, a to nejenom v Kraji Vysočina. Libor Fasora  


Zdroj: Tisková zpráva Kraje vysočina: ZDE


foto Kdybys tak věděl/a… aneb zdravka trilaterálně v eTwinningu

Kdybys tak věděl/a…, tak to je název nového mezinárodního projektu, který začal vznikat v průběhu trilaterární e-twinningové konference, která se uskutečnila v polském Krakově od 14. – 17. října 2021.
Konference se zaměřila na mediální vzdělávání a práci s informacemi, dezionformacemi a jejich vlivy na nás všechny.
V průběhu akce byla zahájena spolupráce mezi zdravotnickými školami v České republiky – Znojmo a Jihlava – a zdravotnické školy ve slovenském Prešově.
Projekt je zaměřený na aktuální problémy mladých lidí, studentů na zdravotnických školách ve věku 15-19 let. Hlavním smyslem projektu je vzájemná spolupráce a sdílení způsobů řešení problémů, které může být odlišné v závislosti na kulturním a sociálním prostředí, ve kterém se pohybují.
Cílem je porovnat aktuální problémy mladých lidí v partnerských zemích, navrhnout a porovnat řešení krizových situací se zaměřením na subjektivní a objektivní pohled jednotlivých stran.
Dále podpořit skupinové vyučování a komunikační dovednosti v mezinárodním kontextu, rozvinou digitální kompetence pro 21. století a měkké dovednosti.
Pevně věříme, že nezůstaneme pouze u komunikace v online prostředí Twinspace, ale že situace dovolí a dojde i na osobní setkání všech 3 partnerských škol.

Partnerské školy:
OA, SZŠ a VOŠZ, SŠOS Jihlava
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov, Slovakia

Martina Nováková, angličtinářka ze zdravky


foto foto foto Vyhlášení výsledků soutěže Studuj gastro

Soutěž Studuj gastro byla zaměřena na propagaci oboru gastronomie prostřednictvím sociálních sítí. Naši žáci oboru kuchař-číšník pod vedením učitele odborného výcviku pana Partla se od samého počátku vrhli na tvorbu příspěvků, zpracovávali krátká videa od osobností z oboru, realizovali zajímavé nápady v oblasti gastronomie a vše umísťovali na sociální sítě. Díky těmto aktivitám jsme byli organizátory vyhodnoceni jako nejlepší. Dne 20.10.2021 proběhlo v restauraci Červený Jelen v Praze vyhlášení výsledků, na němž jsme převzali ocenění za 1. místo. Všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, gratulujeme a přejeme hodně energie do dalšího ročníku.
foto foto Městská knihovna Jihlava

V polovině října navštívili studenti 1. a 2. ročníku oboru ošetřovatelství Městskou knihovnu Jihlava. Po krátkém teoretickém úvodu si celou knihovnu prohlédli a řešili různé interaktivní úkoly, které si pro ně připravily knihovnice. Kompletně se tak seznámili nejen s výpůjční službou knihovny, ale i s nabídkami dalších kulturních akcí pořádaných knihovnou. V oddělení pro dospělé navštívili čítárnu, studovnu i mediatéku, kde si vyzkoušeli brýle imitující postižení zraku a dozvěděli se, jaké možnosti mají lidé s poruchou zraku při čtení knih. Z reakce studentů při zpětné vazbě vyplynulo, že pro většinu byla tato akce přínosem a rádi by se zařadili mezi čtenáře knihovny.
foto foto foto foto Exkurze ČNB Brno a Kostnice u sv. Jakuba

12. října 2021 studenti 3.OA a 3.OB navštívili pobočku České národní banky v Brně a Kostnici u sv. Jakuba. V ČNB si studenti vyslechli zajímavou přednášku o historii, funkci a působnosti ČNB.
Prohlédli si expozici Lidé a peníze, která nabízí zajímavý pohled na historii vývoje peněz a vývoj měny v českých zemích. Studenty nejvíce zaujaly ukázky platidel, padělků a pamětních mincí.
Zajímavá byla také výstava Krása ve skle a kovu, která představovala dílo tvůrce českých mincí Jiřího Harcuby.
Návštěvu Brna studenti zakončili v brněnském podzemí, kde si prohlédli druhou největší kostnici v Evropě – Kostnici u sv. Jakuba.
foto foto foto foto Už zase soutěžíme na DM

Po delším časovém období se opět rozproudilo soutěžení na DM. Děvčata si zasoutěžila v oblasti zoologie – poznávání zvířat. Vědět tak, co to je chvostoskok, drvoplen obecný či bruslařka obecná bylo obtížné, natož je pak nakreslit. Snaha ale byla a některým se podařilo zobrazit všechna zvířata, která si vylosovala. Soutěž byla brána i s humorem, ale hlavně si děvčata rozšířila vědomosti o další členy zvířecí říše. Po vyhodnocení soutěže a rozdání cen se opět těší na další připravovanou soutěž, kterou plánujeme na listopad.
foto foto foto foto foto Vítězství v soutěži samostatných odborných prací

V průběhu uplynulého školního roku byl vyhlášen další ročník celorepublikové soutěže samostatných odborných prací žáků posledních ročníků učebních oborů. Za naši školu se jí zúčastnila žákyně 3. ročníku oboru kadeřník Karolína Dvořáková pod vedením učitelky odborného výcviku Mgr. Suché a v konkurenci 17 dalších prací se jí podařilo zvítězit! Gratulujeme ke skvělému úspěchu!
foto EKONOMICKÝ TÝM 2021

Žáci čtrvtého ročníku Obchodní akademie se 7. října zúčastnili 17. ročníku soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2021 v budově Obchodní akademie Pelhřimov. Soutěž obsahovala test odborných znalostí a prezentaci zadaného tématu. Z naší školy se zúčastnili ze 4OA: Ondřej Luňáček, Tomáš Horský a Matěj Pěnkava, ze 4OB: Natálie Cejnková,
Jana Kittlerová a Aleš Stejskal. Ve velmi silné konkurenci devíti týmů OA na Vysočině se umístili na slušném pátém a sedmém místě.
Gratulujeme!

foto foto Soutěž "Máš na to"

V prostorách sportovní haly SK Jihlava na ulici Okružní v Jihlavě se v úterý 5. října 2021 od 9.00 hodin uskutečnilo krajské kolo postupové sportovní soutěže „MÁŠ NA TO“. Soutěž zahrnovala tyto disciplíny: člunkový běh, kliky, celomotorický test, běh na 1000 m a test z dopravních předpisů.
Za naši školu se  soutěže zúčastnili Eva Navrátilová, Ondřej Matoušek, Matyáš Kalina, Jan Synecký, Barbora Hrdinová a Nikola Havlíčková.
foto foto foto Den otevřených dveří solárních elektráren

23. 9. 2021 navštívili studenti 2. ročníků OA solární elektrárnu Kerberos Power s. r. o. ve Velkém Meziříčí. Nejdříve se teoreticky seznámili s výhodami solární energie a potom si prošli celou elektrárnu. Dozvěděli se zajímavosti o životnosti solárních panelů a rentabilitě investice. Dále se z nadhledu rozhledny na Fojtově kopci podívali po kraji a pracovali s informacemi o městě, dálnici D1, sportovním areálu, o průmyslu a krajině Velkého Meziříčí.

 


foto foto foto foto foto foto Naše škola i letos zářila v soutěži Enersol

Asociace Enersol se i přes nepříznivou situaci zaviněnou v minulých dvou letech pandémií COVID-19 rozhodla uspořádat i v letošním 18. ročníku o půl roku později, než byl původní termín, celostátní konferenci projektu, při které byly vyhodnoceny práce žáků, kteří si na ni vybojovali účast v krajských kolech se svými pracemi na aktuální témata: obnovitelné zdroje energie, úspory v oblasti energie i dopravy, recyklace odpadů a problematika nedostatku vody. Reprezentanti z deseti krajů ČR se tentokrát setkali 21. a 22. 9. v Praze. Vysočina má i letos z celorepublikového finále kompletní sadu medailí.
 
Kraj Vysočina byl po loňském megavýsledku, kdy jeho reprezentanti zvítězili ve všech třech kategoriích, ve kterých se soutěží (Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace) a celkově obsadili rovněž první místo, i letos úspěšný. „Přivezli jsme kompletní sbírku medalí,“ hodnotí další úspěch enersoláků z Vysočiny vedoucí krajské delegace a ředitel RVC pro projekt Enersol v Kraji Vysočina Josef Váca. Tu nejcennější v kategorii Enersol a popularizace získal Vojtěch Šoula z OA, VOŠ a SZŠ, SOŠS Jihlava za práci Vysočinský testament, pomyslné stříbro vybojoval Kraj Vysočina v celkovém pořadí (1. místo obsadilo Hlavní město Praha, třetí pak Olomoucký kraj) a bronz si odvezl za třetí místo v  kategorii Enersol a praxe Filip Ivan ze SŠS Třebíč za práci Fotovoltaické panely pro školu, kterou vypracoval společně s Ondřejem Škodou. Členy reprezentačního družstva byli dále Veronika Trunečková, žákyně SŠS Třebíč, Kristýna Šourková ze SPŠS ak. S. Bechyně H. Brod, Anna Vavřičková z GY, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. a Michal Gotlieb ze SPŠ a SOU Pelhřimov.

„Chtěl bych poděkovat všem žákům za jejich práce a vzorné vystupování po celou dobu této soutěže, ale i ředitelům a učitelům z uvedených škol za přípravu žáků i osobní podporu na celostátní konferenci,“ říká Josef Váca a dodává, že již nyní se připravuje 19. ročník a věří, že práce žáků z našich středních škol budou opět na vysoké úrovni. Zároveň zve školy a jejich žáky, aby se do tohoto významného projektu zapojili, zvláště když příští celostátní konferenci by měla hostit Třebíč, a vyslovuje poděkování Kraji Vysočina za dlouholetou podporu.

Asociace je připravena uspořádat i mezinárodní konferenci, která by se měla konat v 4. a 5. listopadu v Plzni, a věří, že se účastníci budou moci seznámit i s pracemi žáků ze Slovenska, Rakouska, Slovinska či Německa. Náš kraj budou reprezentovat Filip Ivan a mimořádně i Vojtěch Šoula, neboť porota rozhodla o tom, že i když kategorie Enersol a popularizace není na mezinárodní konferenci zastoupena, práce Vojtěcha si zaslouží, aby zde byla ukázkově prezentována.

Zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina


Otevření kadeřnické provozovny

Rádi bychom Vás pozvali do naší kadeřnické provozovny, která bude otevřena od 4. října 2021.
Naše služby budou poskytovány pouze na objednání na čísle 567 587 425, kde se domluvíte s učiteli odborného výcviku. Volejte prosím v hodinách, které jsou uvedeny v provozní době.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Provozní doba: ZDE


Kurz sushi

Dne 20. 9. 2021 proběhl, s podporou Kraje Vysočina, „Kurz sushi“, který byl určen pro studenty projektu Gastroakademie. Probíhal pod vedením zkušeného lektora Tomáše Svobody. Žáci se v první řadě zaměřili na teoretickou část. V této části se zabývali základními pojmy, které je nutné znát při přípravě sushi (vhodná rýže, názvy surovin, názvy druhů sushi, pomůcky atd). Ve druhé, praktické části, už probíhala samotná výroba jednotlivých druhů sushi – maki, futto maki, ura maki atd.
foto foto Seznamovací a sportovní kurz Obchodní akademie

Tradiční kurz prvního ročníku OA se uskutečnil ve dnech 13. až 17. září 2021 na Mezinárodním dětském táboře Zálesí u Mladého Bříště. Bylo to již po sedmadvacáté, kdy tohle malé soustředění pomohlo novým žákům při adaptaci na spolužáky, třídní učitele a další pedagogy Obchodní akademie.
Letos jsme uspořádali kurz po třídách, v půlce týdne přijelo „béčko“ vystřídat „áčko.“ Základem bylo sportování ve skupinách po deseti žácích, turistika a chvilky s třídními učiteli včetně noční hry a dalších seznamovacích činností. Hráli jsme basket, florbal, ringo, lakros, stolní tenis a stříleli jsme ze vzduchovky. Seznamovací kurz splnil svůj účel a vydařil se i díky přístupu všech žáků a dobrému počasí!
foto foto foto foto foto foto foto Maturita z ANJ snadnější?

Na základě úspěchu 27 studentů obchodní akademie, kteří obdrželi cambridgeské jazykové certifikáty v úrovni B1 a B2 v lednu tohoto roku, proběhla ve dvou následných hodinách anglického jazyka 15. září v aule OA prezentace těchto zkoušek pro obě maturitní třídy současného školního roku.  Akce se zúčastnili také přizvaní, ve složení zkoušek  zainteresovaní, studenti úseků SZŠ a SOŠS. V uvolněné atmosféře prezentoval zkoušky PET/ FCE lektor a školitel partnerské jazykové školy Cambridge P.A.R.K. Brno, rodilý mluvčí, pan Iain Saunders. Vysvětlil studentům význam zisku jazykového certifikátu pro další etapy jejich života a v názorných příkladech prošel, většinou interaktivně, všechny části písemné a ústní části zkoušky. Svým přátelským přístupem si získal zaslouženou pozornost a inicioval i občasnou komunikaci s posluchači. Závěrem jeho dvou prezentací bylo vyhodnocení kvízu a předání vysoutěžených učebních materiálů vylosovaným výhercům. Po zaslouženém potlesku následovala dodatečná diskuse s lektorem, který ochotně objasňoval všechny případné nejasnosti budoucích maturantů v organizaci zkoušek.
Následující tři měsíce příprav nyní prokáží míru motivace 83 posluchačů této akce ve vztahu k zisku úlevy v maturitní zkoušce z angličtiny.  Ostré zkoušky proběhnou v obchodní akademii v sobotu 18. prosince.
Mgr Pavel Vlček, OA

foto foto foto foto foto Zdravka opět týden na Křemešníku

Týden jazyků 5. – 10. září 2021:
Jak je již na naší škole tradicí (letos již deváté výročí), vydali jsme se i my, letošní čtvrťáci, na týden jazyků. Ubytování a stravu zajišťoval jako vždy Poutní  hotel Křemešník. Ač se to nezdá, za náš možná až příliš krátký pobyt jsme se toho stihli naučit poměrně dost.
Za jeden týden jsme stihli projít 40ti hodinami angličtiny (aniž by si to někdo z nás vůbec uvědomil), probrat zábavnou formou nemálo témat k maturitě, popovídat si s rodilým mluvčím o jeho nenávisti k zelenině, zahodit  škatulku "áčko" a "béčko", zazpívat si u táboráku, shlédnout několik zajímavých filmů, přecpat se okurkovým salátem, nacvičit vystoupení pro ostatní a mnoho dalšího.
Zmínku si zaslouží samozřejmě i krásné okolí Křemešníku, které jsme využili ke kratším, či delším procházkám.
To, že si ze sebe naše paní učitelky umí udělat legraci, už víme. Nicméně scénka v poslední večer našeho pobytu, si dovolím říct,  předčila očekávání všech účastníků. :D
Pět dní v obklopení lesů uteklo jako voda a musím uznat, že i přes počáteční skepsi a strach z neznámého, se z této akce stal zábavný, přínosný a pohodový výlet.

za 4PSA a 4PSB Adéla
foto foto foto foto Adaptační kurz 1. ročníků SZŠ

Ve dnech 6. a 7. září jsme se zúčastnili adaptačního kurzu, který se konal v letním táboře Mladé Bříště - Zálesí u Humpolce. Cílem kurzu bylo seznámení a navázání kontaktu mezi žáky letošních prvních ročníků 1PSA, 1PSB a 1OS a seznámení s třídními učiteli.
Byli jsme ubytováni v budovách po třech až šesti lidech. V průběhu kurzu jsme vystřídali mnoho aktivit, při kterých jsme se měli možnost vzájemně lépe poznat, komunikovat a spolupracovat. Hráli jsme například společenské a seznamovací hry, volejbal, vybíjenou nebo ping pong. Pro odvážné byla možnost vyzkoušet si paddleboard. Postaráno bylo i o večerní zábavu.
„Adapťák“ se nám velice líbil, jen nás mrzí, že se do společenských her nezapojili všichni.
Zapsaly studentky 1PSB Monika Syslová a Barbora Matýsová
foto foto foto foto foto foto foto Ředitelské volno 27. září 2021

Více informací: ZDE
Další projekt za námi - „Viaja con nosotros por Europa – Cestuj s námi po Evropě“

V tomto týdnu jsme po náročném roce splnili poslední výstup eTwinningového projektu „Viaja con nosotros por Europa – Cestuj s námi po Evropě“, do kterého byli zapojeni studenti ze Španělska, Itálie a 14 studentů 3OB. Letos byla práce v projektu o poznání těžší, a to proto, že v „covidové době“ museli studenti daleko víc pracovat sami, ze svých domovů. Myslím si, že to nebylo na škodu, protože mohli ukázat daleko víc ze svých znalostí, zkušeností, a hlavně se projevila jejich fantazie a kreativita, která bývá často pod vedením učitele upozaděna. Byla jsem často překvapena jejich kvalitními výstupy, jejichž zadání nebylo vždy jednoduché. Projekt byl zaměřen na poznávání cizích zemí a měst, a to v době, kdy jsme nemohli cestovat.  Právě prostřednictvím mnohých výstupů jsme měli možnost „podívat se po Evropě trochu jinak“. V rámci eTwinningu jde také o zdokonalování se v IT dovednostech a určitě i tentokrát se studenti „posunuli dopředu“. Výstupů bylo několik, ale nejdelší čas byl věnován cestovatelskému deníku, ve kterém studenti pracovali v mezinárodních týmech a záleželo na každé práci jednotlivce nebo skupiny.  Pokud by někdo svou práci nesplnil, jiný by nemohl navázat.  I zde naši studenti dokázali kvalitně konkurovat především Španělům, pro které bylo daleko jednodušší deník vytvářet. Tento deník by mohl sloužit komukoliv, kdo rád cestuje. Studenti často představili věci málo známe, přesto zajímavé. Opět dokázali, že dokáží spolupracovat v mezinárodních týmech, což je záležitost, která by se jim mohla jednou hodit. Děkuji studentům 3OB za jejich přístup a práci v projektu. Odkaz na cestovatelský deník ve španělštině: https://issuu.com/belenprof/docs/libro_rutas
Mezinárodní Interreg C4PE projekt zpět v akci

Po dlouhodobě lockdowny a celospolečenskými restrikcemi omezené etapě spolupráce mezi OA Jihlava a HAK Zwettl se naplno opět rozbíhá aktivnější spolupráce fiktivních cestovních kanceláří obou škol. Na základě obchodní korespondence a společných videokonferencí byly stanoveny hlavní aktivity a cíle pro příští školní rok, kterým by měl být projekt ukončen. Týmy OA Touring Jihlava a Jet Travel Zwettl se společně dohodly a naplánovaly nové třídenní studijní pobyty v obou regionech. V uplynulém období tak byla uskutečněna pouze jedna výměna ve zvolených destinacích a další praktická poznávací činnost byla odsunuta z důvodu pandemie. Proběhlo již mapování jihlavských památek a poznávací exkurze do Telče, rakouská strana představila našim studentům Zwettl a jeho okolí v rámci regionu Waldviertel. Součástí běžné výuky se staly i CLIL hodiny v ekonomických předmětech vedené Ing. Hanou Langmajerovou a Ing. Danou Bouchnerovou, které rozšiřovaly znalost studentů OA v oblasti ekonomické terminologie v angličtině.
V průběhu 2. pololetí si partnerské týmy zasílaly studenty vytvořené nabídkové letáky zajímavých destinací a powerpointové prezentace, které byly doplněny i závěrečným kvízem znalostí památek regionu. Na základě rozšíření povědomí o práci na projektu proběhla ve čtvrtek 24. 6. 2021 videoprezentace „Tourism in Lower Austria“ v MS Teams vedená rakouskou fiktivní cestovní kanceláří pro 60 studentů obchodní akademie v angličtině. Během čtyřicetiminutové prezentace byli naši studenti seznámeni se všemi turistickými možnostmi v sousedním regionu a rakouský tým sklidil na závěr velký potlesk. Pro začátek příštího školního roku je naplánována podobná prezentace o regionu Vysočina pro rakouskou školu. Plánované výměny studentů pak budou následovat podle aktuálního stavu pandemie.
Mgr. Pavel Vlček,  foto Mgr. Tomáš Bojanovský
foto foto foto Den dětí ve Věznici Světlá nad Sázavou 19. a 20.6.

V rámci spolupráce s ženskou věznicí ve Světlé nad Sázavou se naše žákyně 3. ročníku oboru Kosmetička Karolína Kohoutová a Zuzana Sekničková společně s učiteli odborného výcviku Bc. Veronikou Bouchnerovou, Mgr. Alešem Průchou a PhDr. Alešem Hrdličkou, zapojili do víkendové aktivity, která byla součástí dne dětí. Konkrétně se jednalo o malování na obličej a fotokoutek. O obojí  byl mimořádný zájem – celkem se těchto aktivit zúčastnilo přibližně 90 dětí. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za jejich přípravu a propagaci naší školy.
foto foto Zachránili jsme je?

Ve čtvrtek 24. 5. 2021 proběhlo na zdravce školní kolo první pomoci pro druhé ročníky oboru Praktická sestra i Ošetřovatel. V rámci distanční výuky žáci nadrtili teorii a poslední dva měsíce nacvičili modelové situace. V soutěži si na třech stanovištích museli poradit s krvácející ránou, dopravní nehodou a pádem ze stromu s podezřením na poranění páteře. Všichni do toho šli zodpovědně a s nadšením. Věřím, že získaný prožitek jim napomůže lépe zvládnout eventuální první pomoc v reálném životě.
Jana Marešová

foto foto foto foto Bezlepkové pečení

Dne 21.6.2021 byl na naší škole pořádaný kurz "Bezlepkové pečení", který vedla lektorka Vlaďka Halatová. Kurz za podpory Kraje Vysočina byl určen pro studenty projektu Gastroakademie. Paní lektorka žákům vysvětlila, co je to bezlepková dieta: „Jde o úpravu stravy, při které je základem vyloučit obiloviny s obsahem lepku. V případě, že trpíte celiakií, je úplně jedno, kolik lepku daná potravina obsahuje. Smutným faktem totiž je, že i stopové množství lepku může u celiatiků způsobit zdravotní potíže.“ Po krátké instruktáži si žáci vyzkoušeli 2 druhy chlebu, koláče a sachr dort.
foto foto foto foto foto foto foto Postupujeme do celostátního kola Enersol 2021, pátek, 4.června

Krajská konference soutěže Enersol nám přinesla 1. místo v kategorii Enersol a popularizace .
Svůj projekt pod názvem Vysočinský testament bravurně odprezentoval žák 4.ročníku oboru fotografie a multimédia, Vojtěch Šoula.
Kromě hodnotných cen dostal Vojta i tričko Enersol, ve kterém bude reprezentovat Vysočinu a naši školu na celostátním kole v Praze.

odkaz na tiskovou zprávu Kraje Vysočina: ZDE
foto foto foto DEN V POHYBU ANEB ČARODĚJNICKÝ SLET NA ZDRAVCE

V pátek 30. 4. 2021 se na „Zdravce“ děly věci! Pořádal se slet čarodějnic s cílem obletět celou Českou republiku. Zvládneme ujít či uběhnout 2290 km? Na mapě můžete vidět zvýšený provoz ve vzdušném prostoru.
V prezentaci nás čarodějnice Alžběta instruovala, jak postupovat a pracovat s aplikací, a právě díky moderním technologiím se veškeré aktivity každého chodce či běžce zaznamenávaly v průběhu celého dne. Kdokoli z týmu SZŠ mohl sledovat, jak celkový počet kilometrů narůstá. Zároveň se zdolané km ukládaly do složek dle tříd. Učitelé měli pro své výkony také složku, a mohli tak jít žákům příkladem. Jednotlivě pro společný cíl! Byly to nervy, ale podařilo se!
Děkujeme organizátorům a všem, kteří se zúčastnili a za velmi vydařeného počasí udělali dobrou věc pro své tělo i tým zdravky.
foto foto foto foto 5. místo v krajské SOČ

Středoškolská odborná činnost je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Mezi 18 obory si může každý zvolit ten, který je mu nejbližší. Letošní 43. ročník SOČ proběhl kvůli situaci s COVID-19 distančně s využitím digitálních technologií. I přesto bylo v krajském kole 29. 4. 2021 prezentováno 52 velmi zajímavých prací.
Za naši školu se do krajského kola probojovala ekologická úniková hra studentů Fotografie a multimédia. Karolína Šimková, Martin Hanzal a Tomáš Dvořák si tak vyzkoušeli poněkud nezvyklou obhajobu svého projektu, kdy se s porotci setkali online. Naše trojice soupeřila s velkou konkurencí v oboru Ochrana tvorba životního prostředí a porota ji nakonec přisoudila páté místo. Blahopřejeme!
Výstava fotografií

Vysočinské skládačky již zdobí chodby budovy B před kongresovým sálem v sídle Kraje Vysočina. Po celý květen zde bude k vidění 10 velkoformátových panoramatických pláten a několik zasklených fotoobrazů. Autor PhDr. Aleš Hrdlička zde podtrhuje svůj celoživotní vztah k fotografii a ke Kraji Vysočina.

„Proč SKLÁDAČKY?
Zpočátku, když jsem se začal s fotoaparátem toulat Vysočinou (od roku 2016), tak jsem prakticky neměl výrazný vztah ke krajinářskému žánru. Orientoval jsem se hlavně na focení architektury, portrétů a sem tam i aktů. Ale především na minimalistická fotografická sdělení. Orientace ke krajině pravděpodobně nastartovala z několika příčin. Na prvním místě to byl návrat po 33 letech do rodné vlasti. A ne na posledním, okouzlení krásou a rozmanitostí vysočinské přírody.
První pokusy o skloubení několika snímků v jeden celek jsem si pracovně pojmenoval Vysočinské skládačky. Někde se to povedlo, jinde ne. Těch nepovedených bylo víc, tak jsem je v cyklu zaměnil s jednozáběrovými obrazy. Název ale zůstal.“

https://youtu.be/bY9phKbfijo


foto foto foto foto Projekt "Studuj gastro"

Studuj Gastro je název projektu, který nám byl představen koncem září 2020 panem Lubošem Kastnerem z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.  Projekt byl celorepublikový a pod záštitou velkých jmen a velkých firem z gastronomického oboru měl za cíl s pomocí soutěže na sociálních sítích, např. Facebooku, Instagramu a TikToku propagovat gastronomii jako celek v krátkých videích a fotografiích. Naše škola oslovila cca 60 gastro odborníků jako např: R. Pauluse, J. Maršálka, J. Horkého, M. Hrubešovou a další známé osobnosti. Dostalo se nám do rukou zhruba 170 příspěvků, které obsahovaly cca 45 hodin videomateriálu. Dodaný materiál zpracovali žáci oboru Fotografie a multimédia. Videa sestříhali, upravili a hudebně podbarvili. Na Instagramu, který naleznete pod hlavičkou naší školy, bylo dosaženo cca přes 1000 zhlédnutí denně. Jak dodal pan Partl, učitel odborného výcviku: „Tomuto projektu jsem věnoval 1,5 hodiny svého času denně včetně víkendů. Gastronomie je moje vášeň a chtěl bych jí ukázat co nejvíce lidem. Těšilo mě, že některá videa nebo fotografie pokrmů, dostali lajk i od 300 sledovatelů denně.“ Musíme zdůraznit, že se do projektu, kromě známých osobností, velice aktivně zapojili i naši žáci z oboru kuchař – číšník. I oni ukázali, že sociální sítě jsou jim velice blízké a pracovat s nimi pro ně není problém. Svoje domácí vaření, pečení a celkově „gastro kutění“ propagovali pod hlavičkou naší školy. Pochlubili se recepty nalezenými na internetu, moderní gastronomií nebo recepty vytaženými ze šuplíků svých babiček. „Tato „gastro hra“ nás nakonec pohltila natolik, až se nám podařilo celý projekt vyhrát. I když byl projekt ukončen v únoru, my v něm pokračujeme dál,“  řekl pan Partl.  Zároveň bychom rádi poděkovali  všem dalším zúčastněným, kteří nebyli jmenováni a těšíme se s nimi na další spolupráci.
foto foto foto foto foto foto foto foto TITUL „eTwinningová škola“ je NÁŠ!

Na konci března získala naše škola titul eTwinningová škola. Certifikát byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se nejen aktivit žáků a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu, a to v mezinárodním měřítku. Titul je udělován těm, kteří splnili kritéria v oblasti e-bezpečnosti, inovativních a tvůrčích přístupů k pedagogice, digitálních postupů a také podpory společného učení členů pedagogického sboru a žáků. Letos tento titul získalo 2923 škol v celé Evropě, v České republice to bylo 9 škol. eTwinning studenty motivuje k lepším výkonům v oblasti výuky cizích jazyků a dalších školních předmětů, ale učí je i týmové spolupráci a práci v projektech.
Když se nějaká škola stane eTwinningovou školou, jedná se především o uznání učitelům i členům vedení školy, kteří jsou aktivními účastníky eTwinningu a společně se studenty neúnavně pracují v projektech. Veliký dík patří našim studentům, jejich píli, nadšení a kreativitě.

Více o získaném certifikátu se dozvíte na stránce:
https://www.etwinning.net/cz/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm

na portálu DZS:
https://www.dzs.cz/en/node/53

Tiskové oddělení Kraje Vysočina: ZDE


Cambridge English: Preliminary for Schools (PET)

Každoročně využívají studenti OA možnosti ověřit si své znalosti angličtiny prostřednictvím standardizované jazykové zkoušky Cambridge English: Preliminary for Schools (PET). Letos jim poprvé přibyla i nová motivace. Při úspěšném zvládnutí zkoušky minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ji může ředitel školy uznat jako náhradu profilové části MZ z cizího jazyka. Tato výjimka se netýká státní části MZ – didaktického testu, který žáci musí splnit.
Hlavním organizátorem a propagátorem zkoušky je Mgr. Pavel Vlček, který společně s Mgr. Bojanovským a Mgr. Šlapalovou studenty připravoval a uspořádal i 23. 1. 2021 letošní kolo.
Ústní část hodnotili certifikovaní odborníci z jazykové školy v Brně, písemné testy byly odeslány k posouzení do Velké Británie. Minulý týden přišly výsledky a poprvé v historii školy uspělo všech 28 uchazečů, někteří z nich dokonce na úrovni B2. Celkem se jedná o 19 žáků 4OA, 7 žáků 4OB a dokonce 2 adepty z 2OB.  Gratulujeme!
Nové obory se v OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava neztratí. Máme co nabídnout.

Jistě jste si všimli, že za posledních pět let se nejenom název naší školy ještě rozšířil a rozrostla se nabídka zajímavých oborů. Důkazem je úspěšné studium studentů v oboru VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra, na které čeká v tomto týdnu absolutorium. Některé z oborů patří a budou patřit mezi jedinečné v celém Kraji Vysočina. Takovým příkladem je mezi maturitními obory, kdy po proběhnutí příjímacích zkoušek a přijetí nových uchazečů pro školní rok 2021/2022 se zaplní všechny ročníky oboru Analýza potravin (ŠVP Potraviny a výživa). Tento obor patří k těm, k jehož nabídce se škola nedávna vrátila a např. úspěšnou rekonstrukcí laboratoří na ulici Telečské 50 v Jihlavě podpořila jeho výuku.
Podívejte se na propagační materiály, co mohou maturitní obory SŠ i nový obor VOŠ „Diplomovaná dětská sestra“ nabídnout. Zejména u oboru VOŠ zájemci o studium sledujte všechny informace, protože právě studium pro dětské sestry se tímto po dlouhé odmlce vrací zpátky do Kraje Vysočina.
Věříme, že od září 1. 9. 2021 zahájíme výuku ve všech současných i nových oborech školy. Jako ředitel školy tak nesdílím obavy, že by se jednotlivá epidemiologická opatření mohla projevit v propagaci oborů či školy jako celku. Jsem si jistý, že v současných možnostech předáváme maximum informací všem zájemcům o studium na naší škole OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava.
Libor Fasora, ředitel školy
foto foto foto Mezinárodní cambridgeské zkoušky B1 PET v obchodní akademii

V sobotu 23. ledna skládalo 26 studentů 4. ročníku a 2 studenti druhého ročníku obchodní akademie za přísných hygienických opatření mezinárodní cambridgeské zkoušky PET B1. Kandidáti byli rozděleni do 3 skupin, jejichž práce na písemné části ( čtení s porozuměním, dvě písemné práce, poslech )  a ústní zkouška byly rozděleny do různých časových úseků dne.  Komise z jazykové školy Cambridge P.A.R.K. v Brně závěrem kladně zhodnotila výkony zkoušených studentů v ústní části.  Vzhledem k hodnocení písemných  prací v Británii budou výsledky oznámeny do pěti týdnů a úspěch kandidátů pro ně bude znamenat možnost neúčasti ve školní části maturitní zkoušky z ANJ v tomto školním roce.
Mgr Pavel Vlček
Gastroškoly se s influencery a osobnostmi pustily tvorbou videí do propagace kuchařiny

Mistrovství ČR mladých kadeřníků a kosmetiček, které se na jaře mělo konat v Jihlavě, se odkládá. Naproti tomu se na internetu rozběhla akce, která za přispění osobností zpropaguje kuchařské řemeslo.

Tiskové oddělení Kraje Vysočina: ZDE


foto Soutěž Účtování versus účetnictví

Ve středu 13. ledna 2021 proběhl na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě pod záštitou rektora prof. MUDr. Václava Báči, Ph.D už 7. ročník soutěže Účtování versus účetnictví. V konkurenci 36 studentů ze 3 odborných škol kraje Vysočina obsadili studenti naší Obchodní akademie první čtyři místa. Nejlepší byl tým ze 4 OA ve složení Karolína Mifková, Adéla Matějíčková a Karolína Tomášová. Za nimi na druhém místě skončil tým ze 4OA - Erika Sekničková, Klára Vomlelová a Marek Vokoun. I třetí místo získal tým ze 4OA - Pavlína Ficová, Adéla Miksová a Filip Dejmek. Letošní ročník navíc umožnil soutěžícím vyzkoušet si test v distanční formě. Byla to výzva, ale pořadatelé měli jako vždycky všechno perfektně připravené a soutěž proběhla i v on-line podobě bez sebemenších problémů.
Moc gratulujeme!!!
Rok 2021 bude patřit výzvám, ale pozor: „Bez práce nejsou koláče II“

Během distanční výuky jsme jako škola museli přejít do kyberprostoru i s projekty a zahraničními stážemi žáků. Máme možnosti virtuálních stáží, pokračujeme v komunikaci s našimi partnery a podporujeme žáky v nových aktivitách. Příkladem může být profesionálně připravený e-twinning a jeho aktuální pokračování se španělštinou, oceněný mezinárodní cenou Quality Label. Tato zajímavá aktivita již dlouhodobě probíhá na úseku Obchodní akademie a šíří se i na další úseky školy.
A opravdu, ani v novém roce 2021, v čase, kdy jsme stále svázáni epidemiologickými opatřeními, nezahálíme. A tak prvním výstupem by měla být gastronomická soutěž Studuj gastro, která se moderní formou snaží dávat vědět o kráse kuchařského řemesla. Pokud někde narazíte na sociálních sítích na odkaz „# OZS“, tak určitě klikněte. Podpoříte nejenom naši školu, ale také krajský projekt Gastroakademie a vlastně i restaurace, díky kterým projekt probíhá, jako celek.
Nejnovějším přírůstkem do naší organizační kolekce soutěží by pak mělo být březnové Mistrovství České republiky mladých kadeřníků a kosmetiček, které zaštiťuje asociace AKAKOS. V podstatě se jedná o další ročník tradičního studentského klání, které se nám nově do Kraje Vysočina podařilo získat. Věřím, že organizaci nové soutěže, s profesionály jako je např. Jan Špilar nebo Pavel Bauer, opět bez problémů zvládneme. Tímto pochopitelně platí pro všechny zájemce i pozvánka na toto exkluzivní studentské klání. Pozvánky a aktuální info budou k dispozici na stránkách naší školy www.ozs-ji.cz (pozn.: aktuální informace ředitele je však pesimističtější – po dohodě s AKAKOS a jeho jednatelem se předpokládá posun této soutěže v Jihlavě o další dlouhý rok, tedy až na jaro 2022).
Na další soutěže, které jako škola organizujeme, si musíme bohužel počkat do lepších časů. A tak se prozatím můžeme pouze připravovat na organizaci soutěže oděvních škol a oborů kadeřnických a kosmetických – soutěž Mladý módní tvůrce, která má za sebou již více než 30 ročníků. Také je přeložen termín mezinárodní kadeřnické soutěže HairDresser Open a na termín výjezdu tentokrát do rumunského Targu Mures v centrální Transylvánii musíme ještě chvíli počkat. Snad to vyjde už na podzim a my se opět setkáme se slovenskými, rakouskými, maďarskými a slovinskými partnery. Také druhý ročník Národního kola soutěže Trophée Mille ČR a jeho organizace je halena v mracích epidemie. Nicméně, komunikujeme s francouzským partnerem (držitelem dvou michelinských hvězd) Philippem Mille, pracujeme na korespondenční části soutěže a prozatím vymýšlíme to nejlepší, co bychom mohli na této úchvatné podívané, která by měla proběhnout v listopadu 2021, nabídnout.“
Věřím, že i v roce letošním se všichni na OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava těší na nové zážitky, nové zkušenosti i nové žáky, kterým se brány naší školy otevřou (přestože tradiční možnosti „dát o sobě vědět“ byly trochu složitější). Jako ředitel školy se i s celou školou těším na nové výzvy. A jsem si jistý, že i při bilancování roku 2021 budeme všichni říkat: Jsem rád, že jsem u toho s vámi mohl být.
Libor Fasora, ředitel školy

Napsali o nás: Jihlavské listy 12.1.2021


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto Rok 2021 bude patřit výzvám, ale pozor: „Bez práce nejsou koláče I“

V novoročních pozdravech ředitel školy OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava s oblibou avizoval, že v roce 2021 bude k novým výzvám muset každý připojit i svou píli, odvahu a odhodlání posunout se vpřed. Pro jihlavskou školu to však bude jednodušší, protože může navázat na velké množství aktivit, které probíhaly i v roce minulém, roce zásadně svázaném epidemiologickými opatřeními.
Škola se snaží prezentovat úspěchy i v oficiálních anketách, které ukazují na pestrost různých nápadů, které škola může realizovat. Takovým příkladem je Skutek roku. Ani v roce 2020 se totiž vzdělávání nezastavilo. Získalo jiné parametry a jeho organizace patřila právě k těm zásadním výzvám v oblasti vzdělávání. „Těším se na nominaci do dalšího ročníku této krajské ankety.  Věřím, že budou v kategorii Vzdělávání a osvěta opravdu nové podněty a výběr toho „nej“ nebude za rok 2020 vůbec snadný“

V tomto roce i finále soutěže Enersol probíhalo netradiční videoformou. Tedy i v tento čas musel přispěchat s pomocí odborný učitel se svým týmem oboru Fotografie a multimédia. Díky této spolupráci vznikl kombinovaný sedmiminutový snímek, který celý záměr skvěle odprezentoval, a to i díky spolužákům, kteří perfektně vystoupili v roli reportérů. Na závěr roku naše škola zvládla i organizaci republikové soutěže. Jednalo se o tradiční klání oborů fotografických – CesoFoto 2020. Možná jste se o výstupech a našich úspěšných žácích dozvěděli z tisku, či krajského portálu nebo přímo na našich webových stránkách www.ozs-ji.cz. Právě výstupy tohoto oboru jsou velmi důležité pro propagaci školy jako celku. Žáci se svými odbornými učiteli zvládnou připravit výstavu, předat informace ve formě školního e-časopisu nebo připravit video dle zadaných parametrů. Na jejich práci se můžete podívat na webových stránkách, kde je umístěna kompletní fotobanka oboru Fotografie a multimédia, všechna vydaná čísla spolu se speciály e-časopisu Sešlost i odkaz na školní Youtube kanál. Zde si pak můžete vybrat od krátkých „promo“ k významným akcím školy i Kraje Vysočina, různých snímků soutěžních až po zkompletovanou sérií dokumentů z lomu Kosov u Jihlavy, zpracovanou ve smyslu „Čtvero ročních období“, vytvořené společně s prací žáků z jihlavské gymnaziální badatelny.
Úsek zdravotnických škol to má v tomto čase složitější. Zde příprava tradičních soutěží a spolupráce škol musela a musí počkat. Momentálně je nezastupitelná jejich pomoc v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. A věřte, že to zvládají parádně. Klobouk dolů před výkony žáků i kantorů při současné pomoci, ať se jednalo o pracovní povinnosti maturantů nebo „běžnou“ praktickou výuku.
Také kuchaři, o kterých jste určitě slyšeli spoustu pozitivních a optimistických informací, nezahálí. Ještě v březnu 2020 zvládli úspěšně reprezentovat školu na jedné z mála prezenčních soutěží. Jednalo se o soutěž Kuchař Vysočiny junior 2020. Tady naši prváci potvrdili, že se o budoucnost oboru kuchař číšník nemusíme obávat. Třetí místo v individuální i týmové časti soutěže bylo velmi milým překvapením, a navíc pro oba zúčastněné žáky i jasnou vstupenkou do krajského projektu Gastroakademie.
Zde si dovolím výčet úspěchů ukončit a raději, abych ještě na někoho nezapomněl, Vás pozvu na náš web www.ozs-ji.cz, kde se o všech aktivitách dozvíte víc v sekci Aktuality OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava.
Libor Fasora, ředitel školy
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto „Rok 2020 – Jeden neobyčejný rok v neobyčejné škole“ JL 8. 1. 2020

Často jsem s oblibou avizoval, že v roce 2021 bude k novým výzvám muset každý připojit i svou píli, odvahu a odhodlání posunout se vpřed. Pro OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava to však bude jednodušší.  Může navázat na velké množství aktivit, které probíhaly v roce minulém. Podívejte se, jakým způsobem nám partneři v Jihlavských listech pomohli s PR článkem, který monitoruje rok 2020 na OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Při této příležitosti bych připomněl ještě jedno motto: „Kolik do kořenů – tolik do koruny“.
Libor Fasora, ředitel školy
foto Naše projekty pokračují „Covid-neCovid“

Že se projekty mohou dělat i v průběhu distanční výuky, to dokazují svojí aktivitou studenti 3OB, 2OB.
Studenti 3OB procházejí během tohoto školního roku už 2. projektem v rámci platformy eTwinning. První projekt souvisel s Mezinárodním dnem jazyků. Cílem bylo zdůraznit význam osvojování cizího jazyka. Během projektu studenti porovnávali evropské jazyky a sami ukázali, jak „zdatní“ jsou ve španělštině a nebojí se komunikovat se studenty v Evropě. V současné době jsou součástí projektu Cestuj s námi Evropou. Cílem je přiblížit svoji domovskou zemi a město ostatním, kteří se účastní tohoto projektu, samozřejmě ve španělštině. V „covidové době“ cestujeme, aniž bychom museli opouštět republiku.  V projektu kromě nás pracují Španělé, Italové, Poláci a Portugalci.
Studenti 2OB nezůstávají pozadu. Ti se zatím s eTwinningem teprve seznamují, a to prostřednictvím hry, kterou organizuje Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR. Hra „15 aneb eTwinning má občanku“  probíhá od září 2020 a skončí v listopadu 2021.  Cílem hry je zábavnou formou seznámit se s prostředím eTwinningu, efektivně využívat digitální technologie ve výuce, zapojit se do mezinárodní spolupráce online a bezpečně využívat internet a sociální sítě.
Děkuji všem studentům, kteří se zapojují do těchto aktivit. Práce v projektech pomáhá ve zdokonalování se v jazyce, ale má i přesah v osvojování si dovedností a znalostí v týmových činnostech s mezinárodní účastí, které mohou využít v budoucnu.
Celostátní soutěž CESOFOTO2020 jsme zvládli i v pandemii!

Tento týden se nám, jako pořádající škole, podařilo uzavřít fotografickou soutěž na celorepublikové úrovni, která proběhla bez ztráty kytičky, tedy jen s minimálním ořezem. Některé změny možná budou vyhovovat i v budoucích ročnících, je to především elektronická forma odevzdaných prací a rovněž elektronické hodnocení nezávislých porotců.
Co bychom si jediné nepřáli do budoucna, je vynechat slavnostní setkání s vítězi v DKO Jihlava, kdy tradičně v tento den probíhá blesková soutěž a přednáška slavné osobnosti ze světa české fotografie. Tak o to budou letošní vítězové ochuzeni, ale méně objemnější ceny a diplomy za medailová umístění dostanou, v poštovní obálce.
Úroveň soutěže a nasazení účastníků byla tradičně vysoká, a obstát v této konkurenci odborných škol (Brno, Děčín, České Budějovice, Nitra, Ostrava, Vizovice) bylo pro naše žáky jistě těžké. Děkujeme jim všem za účast v soutěži za jejich samostatný přístup a obzvlášť děkujeme a blahopřejeme úspěšným medailistům (viz. přiložená tabulka)
Vítězné fotografické práce si můžete prohlédnout na našem fotoserveru: ZDE

Úspěšná videa jsou umístěna na našem školním videokanálu Youtube Seš Lost foto: 1.místo  2.místo  3.místo

Více info:
Tiskové oddělení Kraje Vysočina: ZDE

Jihlavské listy: v galerii viz níže


foto foto Informace k ubytování od 25.11.2020

žáci závěrečných ročníků se mohou ubytovat od úterý 24.11. od 16.30.hod. Ostatní žáci mohou využívat ubytování na DM pouze ve dnech prezenčního praktického vyučování a praktické přípravy.

I zdravka pomáhá!!

Pracovní povinnost budoucích praktických sester jihlavské zdravotnické školy.
Dne 12. 10. 2020 přijala vláda ČR usnesení č. 1023, kterým byla uložena krizová opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu.
Opatření se dotklo i žáků naší školy. Ti, kteří navštěvují 4. ročník maturitního oboru Zdravotnický asistent, byli vyzváni k evidenci do Nemocnice Jihlava a nastoupili do služeb. Někteří vypomáhají na běžných odděleních, mnozí z nich jsou však zapojeni do každodenního běhu covidových zón.
Pomoc zdravotnickým a sociálním zařízením jsme rozjeli i v dalších liniích. Kromě pracovní povinnosti v Nemocnici Jihlava a Pelhřimov žáci pracují i v Psychiatrické nemocnici Jihlava, někteří jako dobrovolníci, jiní jako brigádníci.
Nižší ročníky včetně učebního oboru Ošetřovatel pomáhají v Jihlavě v Integrovaném centru sociálních služeb, v Alzheimercentru, v DPS Stříbrné Terasy, v Nemocnici v Mostišti a v Novém Městě, v Senior Home Telč a Onšov.
Velmi si nasazení našich žáků vážím a věřím, že tato praxe jim dá do života mnohem víc než informace vyčtené z učebnic. Několik sestřiček v „plné zbroji“ můžete vidět na fotografiích.

Mgr. Jana Marešová, vedoucí praktického vyučování
foto foto foto foto Ředitel školy, Mgr. Libor Fasora převzal ve čtvrtek 24. září zlatou medaili.

Celorepublikové finále 17.ročníku soutěže Enersol proběhlo v Hradci Králové. Jarní termín soutěžního prezentování byl přesunut a pozměněn byl i způsob prezentování. Soutěžící museli pořídit kamerový záznam svého vystoupení a ten byl ohodnocen odbornou porotou.
Našeho projektu, pod vedenim Mgr. Evy Lemberkové, se po maturantovi Jakubu Bendovi ze 4S ujali žáci 3.ročníku oboru fotografie a multimédia. Prezentovaní skvěle zvládla Karolína Šimková, na grafice a filmovani pracovali Tomáš Dvořák, Martin Hanzal, Ivan Herič a Matěj Kmoch.
K našemu prvnímu místu se přidaly ještě další dva projekty z družstva Kraje Vysočina, které vyhrály obě první místa v dalších dvou kategoriích. Krajský koordinátor Mgr. Josef Váca tak přebral trofej pro nejlepší družstvo Enersolu 2020.

Více info na webu: ZDE
foto foto foto foto foto foto Realizace kurzu profesní kvalifikace Kadeřník ve věznicí Světlá nad Sázavou

I v tomto školním roce jsme navázali na spolupráci v oblasti vzdělávání s ženskou věznicí ve Světlé nad Sázavou. Od února do poloviny září jsme zde realizovali kurz profesní kvalifikace Kadeřník. Výuku zajišťovaly naše učitelky odborného výcviku p. Marousková, p. Suchá, p. Řehounková, p. Zachová a p. Dubová společně s majitelkou kadeřnického salonu v Havlíčkově Brodě p. Šťastnou. Během půl roku bylo odučeno 250 hodin. Kurz byl zakončen 14. září závěrečnou zkouškou, kterou úspěšně složilo všech pět jeho účastnic.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se podílel na realizaci kurzu, především všem lektorkám a zaměstnancům Věznice ve Světlé nad Sázavou. Zvláštní poděkování patří Kraji Vysočina a Úřadu práce v Havlíčkově Brodě za zajištění finanční podpory na nákup pomůcek a za financování kurzu.

 

Tisková zpráva Věznice ve Světlé nad Sázavou: ZDE

 

 


foto foto Pojďme se dohodnout a rozhodnout!

Již druhým rokem pokračují studenti Střední zdravotnické školy oboru ošetřovatel v projektu podporovaném Evropskou unií. V rámci tohoto projektu se učí v hodinách občanské nauky ve všech třech ročnících o demokracii, lidskoprávních principech a současných hrozbách. Žáci se v hodinách učí o spolupráci, kompromisu a domluvě. Tím se připravují na skutečný občanský život pomocí zajímavých a praktických aktivit na daná témata. Žáci si dokonce některé aktivity zkusili i během distanční výuky a zjišťovali, jak těžké je domluvit se a porozumět si na dálku.
foto foto foto Týden jazyků na Křemešníku 6.- 11.9.2020

Jako každoročně i letos se  čtvrtý ročník zdravky vydal, i přes nepříliš příznivou situaci ve světě, na týdenní kurz angličtiny mimo zdi školy, abychom se mohli plně a zapáleně věnovat přípravě na maturitu z tohoto předmětu a asi všichni uznáme, že to bylo jen a pouze dobře, díky více než půlroční pauze od školy, kterou nám dopřála opatření, která školu vyřadila na dlouho ze hry. Někteří z nás již potřebovali normální výuku jako sůl, ale samozřejmě se vždy najdou i tací, kteří všechno zvládají bez problémů tak či onak. V každém případě ale nikdo nemohl popřít, že by bylo tohle oživení si jazyka na škodu.
I když se to většině z nás ani trochu nezdálo, za celou dobu pobytu na Křemešníku jsme měli čtyřicet hodin angličtiny a stihli jsme proprat dost maturitních témat na to, abychom tu maturitu snad opravdu i zvládli. Dovolila bych si klidně tvrdit, že to bude těm, co se k nám nepřidali, chybět. Ale stále jsme měli i tak dost času na vlastní záležitosti. V rámci toho, že jsme jeli dvě třídy bych si dovolila tvrdit, že jsme opět trochu vylepšili vztahy mezi A a B, což rozhodně taky není k zahození. Sbližování pomocí skupinových aktivit a podobně nakonec funguje skoro vždy, no ne?
Jenže se přeci jen naskytl malý mráček v podobě proti epidemiologických opatření, který se vyhoupl na obzor, (jinak ale tedy počasí vyšlo opravdu suprově, i když strašili s deštěm a podobně). Ale už je tomu tak, že se přísloví „Jistota je železná košile“ v posledních měsících snad všude proměnilo na „Jistota je rouška“, takže jsme všichni byli patřičně vybaveni a nenechali se zastavit ani tímto malým zádrhelem. Přeci jen budoucí zdravotníci musí něco vydržet a přežít se dá skoro všechno, když se člověku chce. I tuto drobnost jsme tedy překonali více méně na výbornou, i když bychom se jí klidně rádi vyhnuli, ale s tím se nedá moc, co dělat.
Celkový kurz od učení, přes různé aktivity až k samotnému volnému času, kdy jsme se prostě jen bavili mezi sebou bych ale shrnula jako příjemnou záležitost a věřím tomu, že by se mnou většina mých spolužáků jen souhlasila, i když si tedy někteří možná malinko stěžovali na každodenní procházky, ale i to jsme přežili celí a zdraví. No a nakonec můžu říct leda to, že Týden jazyků pouze vřele doporučuji všem budoucím čtvrťákům, a také bych za celý letošní čtvrtý ročník chtěla poděkovat vedení školy, že nám umožnilo odjet i přes lehce složitější podmínky a zároveň smeknout klobouk dolu před paními učitelkami a dalšími lektory, co se s námi učili a vydrželi to s námi. Mockrát děkujeme a doufáme, že to bude na tolik k užitku, abychom vás tam neotravovali třeba i příští rok.

Denisa, 4ZAB

foto foto foto foto foto foto foto Adaptační kurz na Zdravce

Bohužel letos s ohledem na  hygienická opatření, která nás všechny provází, proběhl adaptační  kurz studentů prvních ročníků SZŠ 1PSA, 1PSB a 1OS  v omezeném provozu. Přesto jsme si uspořádali pěkný den a společně se blíže poznali. Sehráli jsme komunikační, kreativní, týmové a pohybové hry. Vyrobili jsme si plakát a zapečetili přání na rok 2024. Na závěr jsme navštívili filmové představení V Síti.
foto foto Prváci Obchodní akademie sportovali a seznamovali se

Z epidemiologických důvodů se letos poprvé po dvaceti sedmi letech nekonal sportovně seznamovací kurz prvního ročníku Obchodní akademie formou vícedenního soustředění, ale žáci absolvovali dvakrát celé dopoledne v Jihlavě.
Zábavnou a stmelující atmosféru v oblíbené jihlavské kuželně vystřídala v dalším dnu střelba ze vzduchovky na školním hřišti a ne příliš dlouhá turistika na Starou plovárnu, kde si všichni vyzkoušeli své pohybové schopnosti při hodu na cíl.
Nejúspěšnější ve střelbě ze vzduchovky byly Kateřina Ouřadová, Veronika Štolbová, Mariana Mašterová a Tereza Kružíková, v hodu na cíl měly nejlepší ruku Barbara Bystrianska a Markéta Rodová.
Všem žákům prvního ročníku přejeme úspěšné studium!

foto foto foto Skutek roku 2019: Trophée Mille, ceny v rukou vítězů, video

V letošním roce toto prestižní ocenění získala naše škola za významný podíl na organizaci prvního ročníku Národní kola Trophée Mille Česká republika, který se konal 16. listopadu 2019 v jihlavském nákupním centru City park. Po třech letech se tak zase OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava navrátila mezi oceněné organizace, kdy v roce 2016 slavila úspěch s organizací jedinečné soutěže oděvářů, kadeřníků a kosmetiček Mladý módní tvůrce.

Cena v podobě kovaného šneka, která náleží všem vítězům krajské ankety Skutek roku, je už u svých letošních držitelů. Radní Kraje Vysočina a politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Martin Hyský navštívil v uplynulých dnech všechny oceněné, aby jim osobně předal kovanou plastiku, diplom i šek na 20 tisíc korun. „Každý rok připravujeme pro vítěze společenský večer v atraktivním prostředí kulturních památek a jiných zajímavých objektů jako poděkování za jejich obětavou a prospěšnou práci pro ostatní. Letošní jaro je plné změn, a tak jsme i my museli najít jiný způsob předání cen. Nakonec jsem rád, že jsem všechny oceněné měl možnost poznat a popovídat si s nimi na jejich domácí půdě,“ podělil se o dojmy radní Martin Hyský. Ocenění Skutek roku udělil Kraj Vysočina už po jedenácté.

Video z oceněné akce:

Zdroj: Kraj Vysočina


Kadeřnický kurz pro odsouzené pokračuje, závěrečné zkoušky je čekají v září

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava realizuje od poloviny února letošního roku výuku v kurzu Kadeřník pro pět odsouzených z Věznice Světlá nad Sázavou. Z důvodu pandemie COVID-19 byl kurz na více než dva měsíce přerušen, ale od konce května už běží zase naplno. Na konci června mohla pětice odsouzených žen navštívit kadeřnické studio jihlavské střední školy, kde si vyzkoušely práci s profesionálními přístroji a kadeřnickým vybavením, které budou používat u závěrečných zkoušek letos v září. Výuku odsouzených zajišťuje pět odborných učitelek ať už přímo ve věznici ve Světlé nad Sázavou nebo ve školním praktickém studiu v Jihlavě. Budoucí kadeřnice mají v tuto chvíli za sebou už 170 výukových hodin.
 
Hlavním cílem kurzu je zvýšit uplatnění odsouzených žen na trhu práce po propuštění z výkonu trestu. Náklady spojené s rekvalifikací hradí Úřad práce ČR, organizačně se na realizaci kurzu podílel Úřad práce Havlíčkův Brod. „Kraj Vysočina zakoupil pro výuku potřebné materiální vybavení, a to kufříky s profesionálními kadeřnickými pomůckami, fény, kulmy a další vybavení, vše v celkové hodnotě více než 60 tisíc korun," říká vedoucí odboru sekretariátu hejtmana Ivana Šteklová. Věznice Světlá nad Sázavou ve svých prostorech připravila učebnu a zajistila podmínky ke studiu. Právě probíhající kadeřnický kurz navazuje na úspěšnou spolupráci z minulých let, kdy několik vybraných odsouzených žen ze světelské věznice absolvovalo rekvalifikační kurz v oboru kuchař-číšník.

Zdroj: Kraj Vysočina
foto foto foto Projekt C4PE opět běží..

Po pětiměsíční vynucené pauze, ve které partnerská rakouská škola řešila financování projektu, se opět rozběhly přípravné aktivity odložené podzimní schůzky (2019) ve Zwettlu. Formou dvou videokonferencí byly řešeny současné možnosti rakouských partnerů a program odložené schůzky ve Zwettlu. Těsně před uzavřením škol v důsledku šíření pandemie se podařilo jihlavskému týmu dvou učitelů a pěti studentek OA vycestovat do Rakouska a navštívit region Waldviertel. Program schůzky zahrnoval prohlídku pamětihodností Zwettlu, návštěvu městského muzea a návštěvu partnerské ekonomické školy  HAK Zwettl.  Podstatnou část pak obstaraly exkurze do významných firem a rekreačních zařízení regionu. Jihlavský  tým se seznámil s produkcí, řízením, ekonomickým zázemím a formami propagace  pivovaru Zwettler a firmy Sonnentor, světoznámým výrobcem přírodních bylinných čajů. Za slunného dne byla navštívena přehradní nádrž se zámkem Ottenstein, která slouží k rekreaci v regionu, spojená i s průzkumem práce vodní elektrárny. Závěr dne byl věnován návštěvě vzdělávacího ekologického střediska Sonnenwelt. Poslední den pobytu připravil rakouský tým ve škole hostům vědomostní kvíz o navštívených místech.
Partnerská schůzka splnila svůj účel - dát podněty pro další práci  české fiktivní cestovní kanceláři OA Highlands při obchodní akademii. V jednání vedoucích obou stran se diskutovala možnost zájezdu škol na vánoční trhy obou měst a 3. partnerská schůzka, při níž rakouští studenti  na podzim prozkoumají Třebíč a okolí. Všichni účastníci si osvěžili svoji komunikaci v angličtině a upevnili přátelské vztahy z jihlavské schůzky v červnu 2019.
Průběh schůzky byl zdokumentován ppt prezentací a videozáznamem z pobytu.
Mgr. Pavel Vlček, OA

Fotogalerie: ZDE


foto