Termíny maturitních a závěrečných zkoušek

Ústní zkoušky SČ MZ a profilové zkoušky ve školním roce 2019/2020:

Hodnocení a termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021: