Přihlášky na DM

 

Termín odevzdání přihlášek do domova mládeže je stanoven na 15. 5. 2019. Rozhodnutí o umístění nebo neumístění žáka bude rozesláno do 31. 5. 2019. Toto rozhodnutí nepodléhá správnímu řízení.Přihláška do domova mládeže (velikost 120.82kB)