Přihlášky na DM

 

Termín odevzdání přihlášek do domova mládeže je stanoven na 11. 5. 2020. Rozhodnutí o umístění nebo neumístění žáka bude rozesláno do 25. 5. 2020. Toto rozhodnutí nepodléhá správnímu řízení.