Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů:

Elektronická podání lze podat těmito způsoby:

  • Formou datové schránky - ID datové schránky: w9utrx8
  • Formou e-mailové zprávy - Adresa: sekretariat@ozs-ji.cz
  • Na nosiči dat - CD, DVD nebo USB flash disk (sekretariát nebo recepce školy)

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, případně v digitální podobě na datovém nosiči:

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Karoliny Světlé 4428/2
586 01, Jihlava

povolený zkrácený název školy: OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava

 

Datové zprávy přijímáme ve formátech: *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.txt,  *.jpg, *.jpeg, *.png, *.htm, *.html, *.xhtml.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo byl zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Pokud bude analogová zpráva nečitelná nebo neúplná, nebo bude digitální zpráva v chybném digitálním formátu, případně zjistíme výskyt škodlivého kódu (např. soubor infikován virem), a lze z podané zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, bude odesilateli zasláno upozornění na tuto skutečnost. V případě, že nebude možné určit odesilatele, tyto dokumenty se dále nezpracovávají!!!
(na základě § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.)

 

Úřední hodiny podatelny:

  • Út a Čt 7:00-15:30