Vyhledávání zaměstnanců

Učitelé teoretických předmětů

Pracoviště Karoliny Světlé 2

Mgr. Danuše Bilá
danuse.bila@ozs-ji.cz
1KT 

 
Ing. Denisa Binderová
denisa.binderova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Pavla Brabcová
567 587 416
pavla.brabcova@ozs-ji.cz
3KA 

 
Ing. Jitka Foltová
jitka.foltova@ozs-ji.cz
1S 

 
Mgr. Andrea Frajová
andrea.frajova@ozs-ji.cz
1F 

 
Mgr. Vladimír Hanák
vladimir.hanak@ozs-ji.cz
 

správce ICT 
Mgr. Eva Hartmannová
eva.hartmannova@ozs-ji.cz
 

vedoucí učitelka OP Telečská 50, výchovný poradce 
Mgr. Zora Herzová
zora.herzova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Dana Chovancová
567 587 424
dana.chovancova@ozs-ji.cz
4PVS 

 
Mgr. Jana Jelínková
jana.jelinkova@ozs-ji.cz
2PVS 

 
Ing. Lenka Kolmanová
lenka.kolmanova@ozs-ji.cz
1PV 

 
Mgr. Dagmar Kotlíková
567 587 447
dagmar.kotlikova@ozs-ji.cz
2KA 

 
Mgr. Eva Lemberková
eva.lemberkova@ozs-ji.cz
1KA 

 
Ing. Jana Musilová
jana.musilova@ozs-ji.cz
3PVS 

 
Mgr. Šárka Nováková
sarka.novakova@ozs-ji.cz
2KCP 

 
Mgr. Hana Pappová
567 587 447
hana.pappova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Andrea Pjenčáková
567 587 447
andrea.pjencakova@ozs-ji.cz
4FKT 

 
Mgr. Daniel Poul
daniel.poul@ozs-ji.cz
2FKT 

 
Mgr. Pavlína Ruskayová
567 587 424
pavlina.ruskayova@ozs-ji.cz
3FKT 

 
Mgr. Kateřina Suchá
katerina.sucha@ozs-ji.cz
 

 
Ing. Radek Šťastný
567 587 447
radek.stastny@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Mirka Tauschová
mirka.tauschova@ozs-ji.cz
1KC 

 
Mgr. Pavel Tůma
pavel.tuma@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Josef Záruba
josef.zaruba@ozs-ji.cz
2KC 

 

Pracoviště Telečská 50

Mgr. Danuše Bilá
danuse.bila@ozs-ji.cz
1KT 

 
Ing. Denisa Binderová
denisa.binderova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Dana Bulantová
dana.bulantova@ozs-ji.cz
 

mobil: 603 790 942 
Alena Doležalová
567 112 987
alena.dolezalova@ozs-ji.cz
 

asistent pedagoga 
Mgr. Andrea Frajová
andrea.frajova@ozs-ji.cz
1F 

 
Mgr Alena Hamáčková
567 112 984
alena.hamackova@ozs-ji.cz
3KCP 

mimo sudé pondělí 
Mgr. Vladimír Hanák
vladimir.hanak@ozs-ji.cz
 

správce ICT 
Ilona Hanusová
567 112 987
ilona.hanusova@ozs-ji.cz
 

asistent pedagoga 
Mgr. Eva Hartmannová
eva.hartmannova@ozs-ji.cz
 

vedoucí učitelka OP Telečská 50, výchovný poradce 
Mgr. Zora Herzová
zora.herzova@ozs-ji.cz
 

 
PhDr. Aleš Hrdlička
567 112 982
ales.hrdlicka@ozs-ji.cz
 

 
Ing. Alžběta Huková
567 112 983
alzbeta.hukova@ozs-ji.cz
1KCP 

Výuka kromě čtvrtka 
Ing. Lenka Kolmanová
lenka.kolmanova@ozs-ji.cz
1PV 

 
Ing. Jana Musilová
jana.musilova@ozs-ji.cz
3PVS 

 
Mgr. Pavel Neuwirth
567 112 985
pavel.neuwirth@ozs-ji.cz
3KC 

 
Mgr. Šárka Nováková
sarka.novakova@ozs-ji.cz
2KCP 

 
Marie Pazourová
567 112 987
marie.pazourova@ozs-ji.cz
 

asistent pedagoga 
Mgr. Daniel Poul
daniel.poul@ozs-ji.cz
2FKT 

 
Mgr. Pavlína Ruskayová
567 587 424
pavlina.ruskayova@ozs-ji.cz
3FKT 

 
Mgr. Mirka Tauschová
mirka.tauschova@ozs-ji.cz
1KC 

 
Mgr. Pavel Tůma
pavel.tuma@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Josef Záruba
josef.zaruba@ozs-ji.cz
2KC 

 

Pracoviště Husova 54

Mgr. Alena Blažková
567 112 919
alena.blazkova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Jana Číhalová
567 112 904
jana.cihalova@ozs-ji.cz
3PSA 

 
Mgr. Radovan Daněk
567 112 906
radovan.danek@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Jana Doležalová
567 112 905
jana.dolezalova@ozs-ji.cz
 

 
PhDr. Kateřina Emmerová
567 112 905
katerina.emmerova@ozs-ji.cz
3PSB 

metodik prevence 
Mgr. Kateřina Foitová
567 112 919
katerina.foitova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Soňa Havlíková
567 570 912
sona.havlikova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Martina Hinková
567 112 904
martina.hinkova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Vlasta Hosová
567 112 904
vlasta.hosova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Milena Hradová
567 112 908
milena.hradova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Markéta Ježková
567 112 919
marketa.jezkova@ozs-ji.cz
2OS 

 
Mgr. Lenka Křepelová
567 112 908
lenka.krepelova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Markéta Křivánková
567 112 908
marketa.krivankova@ozs-ji.cz
1PSB 

 
Mgr. Jana Marešová
567 112 903
jana.maresova@ozs-ji.cz
 

Vedoucí praktického vyučování 
Mgr. Marie Matějková Dis.
567 112 908
marie.matejkova@ozs-ji.cz
1OS 

 
Mgr. Jitka Meixnerová
567 112 904
jitka.meixnerova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Tomáš Nosek
567 112 906
tomas.nosek@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Martina Nováková
567 112 917
martina.novakova@ozs-ji.cz
2PSB 

 
PhDr. Petra Pavlíková
567 112 913
petra.pavlikova@ozs-ji.cz
1PSA 

 
Mgr. Zuzana Pechová
567 112 917
zuzana.pechova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Lucie Pejchalová
567 112 912
lucie.pejchalova@ozs-ji.cz
4PSB 

 
Mgr. Magdaléna Podhrázská
567 112 910
magdalena.podhrazska@ozs-ji.cz
4PSA 

 
PhDr. Marie Říhová
567 112 905
marie.rihova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Oldřiška Srbecká
567 112 902
oldriska.srbecka@ozs-ji.cz
 

výchovný poradce 
Mgr. Romana Šáriková
567 112 905
romana.sarikova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Irena Točíková
567 112 905
irena.tocikova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Dana Tůmová
567 112 905
dana.tumova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Hana Vorálková
567 112 901
hana.voralkova@ozs-ji.cz
 

zástupce ředitele 
Mgr. Miroslav Zajíc
567 112 906
miroslav.zajic@ozs-ji.cz
 

správce ICT 
Mgr. Kamila Zemanová
567 112 913
kamila.zemanova@ozs-ji.cz
2PSA 

 
Mgr. Vanda Zúbková
567 112 904
vanda.zubkova@ozs-ji.cz
3OS 

 

Pracoviště náměstí Svobody 1

Mgr. Tomáš Bojanovský
567 570 919
tomas.bojanovsky@ozs-ji.cz
2OB 

 
Ing. Dana Bouchnerová
567 570 927
dana.bouchnerova@ozs-ji.cz
2OA 

 
Ing. Jitka Foltová
jitka.foltova@ozs-ji.cz
1S 

 
PaedDr. Marian Gurka
567 570 920
marian.gurka@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Soňa Havlíková
567 570 912
sona.havlikova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Jindřiška Janouškovcová
567 570 914
jindriska.janouskovcova@ozs-ji.cz
4OB 

metodik prevence 
Mgr. Jana Jelínková
jana.jelinkova@ozs-ji.cz
2PVS 

 
Mgr. Jiří Karafiát
567 587 447
jiri.karafiat@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Ivana Kochová
567 570 923
ivana.kochova@ozs-ji.cz
1OB 

 
Mgr. Petra Kokešová
567 570 918
petra.kokesova@ozs-ji.cz
 

 
Ing. Zbyněk Král
567 570 928
zbynek.kral@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Petra Krátká
567 570 921
petra.kratka@ozs-ji.cz
 

 
Ing. Jan Krátký
567 570 927
jan.kratky@ozs-ji.cz
1OA 

 
Ing. Hana Langmajerová
567 570 927
hana.langmajerova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Eva Lemberková
eva.lemberkova@ozs-ji.cz
1KA 

 
Ing. Hana Malinková
567 587 918
hana.malinkova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Daniel Poul
daniel.poul@ozs-ji.cz
2FKT 

 
Ing. Iva Přibylová
567 570 916
iva.pribylova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Petr Rybáček
567 570 929
petr.rybacek@ozs-ji.cz
4OA 

 
Mgr. Eva Siglerová
567 570 919
eva.siglerova@ozs-ji.cz
 

 
PaedDr. Ivana Střechová
567 570 923
ivana.strechova@ozs-ji.cz
3OA 

 
Mgr. Marcela Šlapalová
567 570 925
marcela.slapalova@ozs-ji.cz
3OB 

 
Ing. Jana Vítová
567 570 934
jana.vitova@ozs-ji.cz
 

 
Mgr. Pavel Vlček
567 570 932
pavel.vlcek@ozs-ji.cz
 

výchovný poradce 
Mgr. Simona Zatočilová
567 570 925
simona.zatocilova@ozs-ji.cz