• KARANTÉNA ŽÁKŮ:
V současné době jsou škole nahlašováni pozitivně testovaní žáci.
Kontakt na zákonné zástupce a osobní údaje žáků, kteří byli s pozitivně testovanými v rizikovém kontaktu, předává škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví KHS. Zákonní zástupci těchto žáků obdrží SMS s nařízenou karanténou a dalšími informacemi.