Uchazečům, kteří na své přihlášce ke studiu uvedli naši školu na prvním místě, byly odeslány emailem pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 8.6.2020 na pracovištích školy uvedených v pozvánce. Další informace k přijímacímu řízení byly odeslány druhým emailem.
 
Uchazeči, kteří na své přihlášce uvedli naši školu na druhém místě, budou pozváni k přijímací zkoušce školou, kterou uvedli na prvním místě. Z naší školy jim do konce května budou odeslány emailem upřesňující informace k přijímacímu řízení.