Školská rada

 

Seznam členů školské rady + kontakty:

Titul, jméno, příjmení

Kontakt

Mgr. Petr Rybáček

petr.rybacek@ozs-ji.cz

RNDr. Karel Trojan

troj.kar@seznam.cz

RNDr. Marie Kružíková

kruzikova.m@kr-vysocina.cz

Petr Vlach

petrvlach@me.com

Marie Kourková

marie.kourkova@ozs-ji.cz

Mgr. Eva Hartmannová

eva.hartmannova@ozs-ji.cz

Josef Morkus

jmorkus@seznam.cz

Veronika Kučerová

kucerova.veronika7@seznam.cz

Jakub Smetana

j.smetana123@gmail.com