Další mezinárodní certifikáty z angličtiny pro studenty OA

V závěru loňského školního roku se v sobotu 16. června v obchodní akademii uskutečnilo již  tradiční kolo cambridgeských zkoušek PET (B1). Účastníky byli tentokrát nejen starší studenti ze 3.ročníku školy, ale i několik odvážlivců dokončujících 2.ročník.Celkově 19 studentů prokazovalo svoji znalost angličtiny v celodenním maratónu  ústní a písemné části zkoušky. Zkušební komise brněnského centra Cambridge P.A.R.K.  konstatovala zvyšující se náročnost testových materiálů , která se pohybuje v úrovni B1 – B2 společného referenčního rámce jazyků.  Uspělo celkem 15 přihlášených, z nichž dvěma byla přiznána i vyšší  jazyková úroveň B2. Neúspěšní kandidáti byli oceněni certifikáty v úrovni A2. V závěru tohoto kalendářního roku  v  OA nově proběhnou pokusné zkoušky PET pro studenty, kteří hodlají prokázat své jazykové kvality v angličtině v červnu 2019 a ti nejlepší se pak pokusí zdolat cambridgeskou zkoušku FCE (B2).

foto Adaptační a sportovní kurz prvního ročníku Obchodní akademie – Mladé Bříště u Humpolce 11. 9. - 14. 9. 2018

Od úterý do pátku se naši noví žáci zúčastnili tradičního adaptačního a současně sportovního kurzu na Mezinárodním dětském táboře v Mladém Bříšti. Vedle seznamovacích aktivit s psycholožkami, turistiky na Křemešník, sportovních akcí – střelba ze vzduchovky, volejbal, stolní tenis, florbal, ringo, softbal, fotbálek, basket …, proběhly turnaj ve stolním tenisu a soutěž ve střelbě. Zúčastnilo se celkem padesát osm žáků prvního ročníku, čtyři dny proběhly ke spokojenosti žáků i pedagogů a naplnily tak cíl a smysl těchto seznamovacích kurzů, které pořádáme od roku 1994. Usnadníme jimi vstup do nového kolektivu spolužáků, více představíme třídní učitele a některé další pedagogy školy.
Všem účastníkům kurzu a sportování přejeme úspěšné studium na OA!
foto foto foto foto foto Krása přírody ukrytá v detailu - výstava mikrofotografií na Kraji Vysočina

Nově vytištěné velkoformátové fotografie z produkce badatelského týmu Quarry Seasons vystavujeme nyní během září v prostorách Kraje Vysočina v budově B.
Krásu přírody ukryté v detailu si můžete vychutnat ve zvětšeninách na formátu A2 a několika fotoplátnech A3. Výstava obsadila všechna tři patra prestižní prosklené budovy a čítá přes čtyřicet exponátů včetně informačních posterů. Výstavu doplňují také QR odkazy na projektové videoklipy, které již kompletně pokrývají všechna čtyři roční období, jak je patrné v názvu projektu.
Výstavě udělila záštitu Ing. Jana Fialová, MBA – radní Kraje Vysočina.

Tisková zpráva Kraje Vysočina: ZDE


foto foto foto foto Soutěž první pomoci v rakouském Pöggstallu

Nezahálíme ani o prázdninách! V pátek 13. 7. 2018 se zúčastnilo 6 žáků druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent v doprovodu 2 vyučujících a ředitele školy soutěže první pomoci v dolnorakouském městečku Pöggstall.  Žáci si vyzkoušeli týmovou práci v různých situacích - dopravní nehoda, úraz elektrickým proudem, pád z výšky, poleptání očí a přesvědčili sebe i rozhodčí z rakouského Červeného kříže, že záchrana lidského života a poskytnutí první pomoci je pro ně samozřejmostí. Během soutěže se žáci dobře bavili a museli se „poprat“ i s plněním zábavných a sportovních úkolů. Oceňujeme i komunikaci v cizím jazyce.
Děkujeme žákům i vyučujícím za reprezentaci naší školy.
foto foto foto foto foto Studijní pobyt v rakouském Sankt Pöltnu

Ve dnech 1.6. - 27. 6. jsme se zúčastnily stáže v Sankt Pöltnu v Dolním Rakousku. První den byl pro nás velice náročný, hned po příjezdu jsme šly do školy. První dny školy pro nás byly jako křest ohněm, neměly jsme jistotu v mluvení, ale po pár dnech se vše zlepšilo. Začaly jsme si více věřit a komunikovat. Navštívily jsme spoustu míst, například: Náměstí v Sank Pöltnu, koupaliště, jezera, nákupní centrum a pár restaurací. Tato místa určitě stála za prohlídku. V týdnu jsme docházely do školy, ve třídě byly spojeny dva obory, a to kosmetičky a pedikérky. Provozovny mají velmi pěkně vybavené a zkusily jsme si práci s novými přístroji a produkty. Po měsíci v Sank Pöltnu jsme získaly mnoho zkušeností, zdokonalily jsme se v němčině, zkusily jsme si být samy na měsíc v zahraničí a naučily jsme se nové věci na praxi. Moc jsme si to užily a jsme rády, že jsme měly možnost na měsíc odjet.                                 
Adéla Bitalová a Veronika Horká, 2FKT
foto Exkurze – centrální sklad dm

V úterý 26. června 2018 navštívilo 28 studentů 1OA centrální sklad drogerie dm v Červeném Kříži. Naším hlavním průvodcem byl Ing. Petr Vaněček. Představil nám země, ve kterých dm působí. Hovořil o ekonomických výsledcích a úspěších společnosti. Část výkladu byla zaměřena na zaměstnance a jejich práci. Velkou pozornost věnoval povídání o prodejnách, jejich správnému umístění, vybavení, vzhledu a sortimentu. Rovněž hovořil o zákaznících a marketingu dm. Výklad byl zpestřen kvízem, který se týkal privátních značek.  
Druhá část návštěvy byla zaměřena na prohlídku skladových prostor – studentům byl ukázán příjem zboží, uložení na správné místo do regálů a nabalení různých položek pro konkrétní prodejnu. Studenti mohli vidět moderně vybavený sklad a efektivně fungující skladový systém.
foto Projekt eTwinning - Taller de escritura creativa

Studenti 2OA (španělštináři) byli zapojeni během celého roku do projektu Taller de escritura creativa v rámci  projektu eTwinning, což je  aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci, ve které dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím digitálních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. Studenti spolupracovali se školami z Norska a Itálie, komunikačním jazykem byla španělština. Kromě získaných informací o životě na střední škole v Norsku a Itálii a procvičení jazyka, se studenti naučili pracovat s novými digitálními technologiemi, které museli při práci používat.

foto 24. ročník mezinárodní soutěže v první pomoci

Již 24. ročník mezinárodní soutěže v první pomoci organizovala zdravotnická škola OA, SZŠ a SOŠS Jihlava  se uskutečnil v prostorách tábora Zálesí, Mladé Bříště ve dnech 20. a 21. června 2018. Soutěže se zúčastnilo 33 týmů studentů středních zdravotnických škol z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa.
Na každý tým čekaly stejné modelové situace, které bylo nutno rychle vyřešit, poskytnout první pomoc a kontaktovat zdravotnickou službu první pomoci. Soutěžící mohli mimo jiné poskytovat pomoc u překotného porodu, ošetřit zraněného cyklistu či zraněného parašutistu. V průběhu řešení nenadálé situace na jednotlivých stanovištích porotci hodnotili úroveň poskytování první pomoci, rychlost a adekvátnost reakci a také spolupráci a komunikaci v týmu.
V silné konkurenci se na prvním a třetím místě umístila družstva zdravotnické školy v Jihlavě a druhé místo získalo družstvo z partnerské školy v německém Mutlangenu.
Vítězný tým Jihlava 1 ve složení Jolana Dobrovolná, Adéla Lukášková, Tereza Peltanová a Michaela Černá. Tým Jihlava 2 ve složení Leoš Kořínek, Jan Brázda, Tina Peterková a Tereza Pálková
Cílem celé akce byla nejen výměna zkušeností mezi vyučujícími, žáky a zdravotnickými pracovníky, ale také prohloubení spolupráce mezi školami. Akce proběhla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Fondu přeshraniční spolupráce Dolního Rakouska a Kraje Vysočina.
Rádi bychom jim touto cestou poblahopřáli k úspěchu a organizátorům poděkovali za SUPER akci.

foto foto foto Přednáška Výhody a nástrahy kyberprostoru

Dne 14. 6. 2018 se v aule budovy obchodní akademie uskutečnila pro žáky 2. a 3. ročníků oboru OA přednáška Ing. Dagmar Frendlovské Ph.D.  z VŠP Jihlava o výhodách a nástrahách kyberprostoru. Přednášející se tímto problémem zabývá již řadu let a se studenty se podělila o své poznatky z výzkumů, upozornila je na výhody práce s moderními prostředky ale i na možná rizika.  Přednáška byla přínosná.
Ekonomický tým Junior

Dne 13. 6. 2018 se konala již 15. rokem na škole GYM a OA Pelhřimov ekonomická soutěž Eko - tým Junior pro studenty 3. ročníků. Z naší školy - oboru OA se zúčastnily 2 týmy – ze tříd 3 OA a 3 OB. Soutěž zahrnuje vědomostní test se 75 otázkami z tematických okruhů dlouhodobý majetek, zásoby, zaměstnanci, mzdy, finance a informační technologie a z prezentace zadaného tématu. Letošní zadání – Stačí školní zkušenosti na trhu práce?
Soutěže se z regionu Vysočina zúčastnilo 10 týmů. Náš tým ve složení Jan Drápela, Štěpán Feke a Aneta Špačková letošní kolo vyhrál a postoupil do celostátního kola, které proběhne na podzim v Písku.
Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v celostátním kole.
foto foto foto Kurz modelování lidské postavy a detailů obličeje

19. 6. 2018 u nás ve škole proběhl  ,,Kurz modelování lidské postavy a detailů obličeje“  z jedlé modelovací pasty Saracino. Kurzu se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku obor kuchař-číšník.
Tento kurz vedla Ing. Iva Roháčová, která se tento rok zúčastnila s českým národním týmem soutěže FHA Culinary Challenge Singapur, kde se Česká republika stala absolutním vítězem soutěže.
Paní Roháčová vlastní svoji výtvarnou dílnu pod názvem Timinka.
Kurz byl velice zajímavý, ale i náročný. Postavičky se tvořily od hlavičky, pak nohy, tělo, ruce, sestavení dohromady, oblečení a nakonec dokončení vlasů.
Na fotografiích vidíte výsledek práce. Panenka se zmrzlinou je dílo paní školitelky Roháčové.
Moc děkujeme vedení školy, že se tento kurz mohl uskutečnit.

foto foto foto foto foto Cestujeme za krásami Švýcarska

Ve dnech 11. – 15. 6. 2018 se padesátka studentů ze všech součástí naší školy vydala na poznávací exkurzi do Švýcarska. I přesto, že zpočátku nebylo ideální počasí a museli jsme zvolit náhradní program, nás nádherná příroda okouzlila. Ubytováni jsme byli ve středisku Lauterbrunnen, odkud jsme podnikali další výlety.
Po nočním přejezdu SRN jsme dorazili k Bodamskému jezeru. Samozřejmostí byla prohlídka Kostnice, především památek spojených s Mistrem Janem Husem – Münster, Husův dům, Husův kámen. Následovala zastávka u Rýnských vodopádů, největších říčních vodopádů v Evropě. V dalších dnech jsme se vydali do Thunu, Interlakenu a Luzernu a navštívili jsme Trümmelbašské vodopády. Své putování jsme zakončili ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska.
foto foto foto foto foto foto foto Státní zkouška z psaní na klávesnici na Obchodní akademii

26 studentů OA (studenti 2OA, 2OB a 3OB) konalo ve středu 6. června 2018 státní zkoušku z psaní na klávesnici.
Obchodní akademie nabízí svým studentům možnost složit tuto zkoušku přímo na škole pod dohledem zkušebního komisaře. Studenti získají všechny potřebné dovednosti pro složení této zkoušky během studia v předmětu písemná a elektronická komunikace. Zkouška se skládá z opisu předloženého textu (rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %) a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky.
Věříme, že studenti vykonali státní zkoušku úspěšně a do svého profesního života mohou vstoupit s dalším cenným dokumentem, který prokazuje jejich dovednosti získané v průběhu studia na naší škole.
Talenti 1. ročníků

Ve dnech 11.-12. června 2018 proběhl na Obchodní akademii v Jihlavě již 17. ročník soutěže Talenti I. ročníků - ZAV Jihlava. Roli garantů opět přijali Jaroslav Zaviačič, předseda světové organizace Intersteno, a Helena Zaviačičová, mistryně světa v psaní všemi deseti, držitelka světového rekordu, který činí 928 čistých úhozů za minutu.
Někteří soutěžící dorazili do Jihlavy už v pondělí, aby se mohli zúčastnit tréninkového odpoledne s přenosem průběžných výsledků tréninku ZAV. Nejlépe minutová cvičení zvládla Markéta Svobodová z GOB a SOŠ Telč. Na stříbrné pozici skončila domácí Markéta Kovářů.
Soutěžící se mohli zúčastnit také soutěže v korektuře textu. Nejvíce korektur zvládla místní Markéta Kovářů.
Hlavního soutěžního dne se účastnilo 31 soutěžících z 9 škol. Tradiční náplní byly tři desetiminutové opisy s různou penalizací (10, 50, 100) za každou neopravenou chybu. Po součtu jednotlivých opisů mohly být vyhlášeny výsledky kombinace: 1. Ferdinand Silný (OA Dušní, Praha), 2. Klára Doskočilová (GOB a SOŠ Telč) a 3. Tereza Hubičková (OA Vlašim). Z domácích závodníků si nejlépe vedla Markéta Kovářů, která skončila na 5. místě.
Soutěž družstev ovládli studenti z GOB a SOŠ Telč. Druhé místo putuje na OA Vlašim. K naší velké radosti na třetím místě skončila OA, SZŠ a SOŠS Jihlava.

Výsledkové listiny: ZDE

Soutěž byla realizována s finanční podporou Kraje Vysočina.

 


foto foto foto foto foto foto foto foto foto Prezentace z odborných praxí na OA

Žáci 3OA a 3OB pobývali  ve dnech 21. 5. –  1. 6. 2018 na odborných praxích ve vybraných firmách kraje Vysočina. Tradičně jejich úkolem bylo z praxe sepsat Zprávu  a  zároveň vytvořit prezentaci a veřejně pak své spolužáky a vyučující, kteří tvoří 3 člennou komisi, s průběhem své praxe seznámit. Prezentace proběhly dne 7. 6. 2018 a 11. 6. 2018. Všichni se prezentace zhostili velmi dobře, některé výkony byly obzvlášť pěkné. Sami studenti vyzvedli,  že jim praxe přinesla mnoho cenných zkušeností. Někteří se naučili i novým dovednostem v oblasti kancelářských prací a své spolužáky o tom informovali. Všichni se shodli na tom, že odborné praxe mají význam a ocenili, že je v průběhu studia mohou absolvovat. Pochvalovali si, že využili dosavadní poznatky ze školy a přiučili se i novým věcem.
foto foto Studenti a vyučující se zúčastnili pražské akce na Mánesově mostě v rámci fondu budoucnosti

V sobotu 2.6. 2018 jsme vyrazili na očekávaný výlet do Prahy, pořádaný v rámci oslav 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti.
Po příjezdu byl námi obsazen stánek na travnatém prostranství poblíž Mánesova mostu. Hoši se statečně zhostili do role zraněných účastníků dopravní nehody, kterým měli kolemjdoucí pomoci. Pro návštěvníky stánku byl k dispozici také oblek simulující stáří a možnost vyfotit si vlastní dítko v roztomilém oblečku zdravotní sestry či doktora.
Sobotní večer jsme strávili v architektonicky zajímavém hotelu Pyramida, kde jsme si naplno užili zdejší posilovnu a bazén. Po vydatné nedělní snídani následoval trochu smutný návrat domů.
Naučili jsme se tam podrobnější zásady první pomoci a prožili nezapomenutelné zážitky.
Chtěli bychom moc poděkovat paní třídní Daně Tůmové a paní zástupkyni Marii Říhové za zprostředkování akce a v neposlední řadě panu ředitelovi za bezpečné dopravení do Prahy a zpět domů.                 
Jan Včela 1ZAA
foto foto foto foto foto Kulturně – odborný výjezd odborných učitelek SZŠ do Horního Rakouska

Dolní Rakousko nás láká k návštěvám svou blízkostí a pohostinností. Toho často využívá i naše velká škola v rámci profesní přípravy žáků i pedagogů. SZŠ klade též důraz při přípravě budoucích zdravotníků na první pomoc. Již několik let se žáci naší zdravotnické školy účastní zahraniční soutěže první pomoci v Dolním Rakousku, kde soutěží hlídky Červeného kříže z celé této spolkové země.
V Rakousku má organizace Červený kříž kvalitní základnu dobrovolníků, která je zde velmi tradiční činností. Tato organizace zaštiťuje ve větších obcích první pomoc, pečuje o seniory, sociálně slabé a o rodiny v nouzi. Ve svých spádových oblastech organizují jednotlivé jednotky dobrovolné dárcovství krve, většinou po nedělní mši.
Hlavní organizátorkou soutěží první pomoci v Dolním Rakousku je referentka Červeného kříže pro práci s mládeží paní Anna Neuninger. Vyučující německého jazyka naší školy Mgr. Hana Vorálková a paní Neuninger připravily na konec května 2018 pro osm odborných učitelek SZŠ  vícedenní kulturně -odborný pobyt v Dolním Rakousku.
Pedagožky navštívily komplex a zahrady benediktýnského kláštera v Melku nad Dunajem a nedaleký zámek Artstetten. Soukromý zámek náleží dědicům rodu arcivévody Františka Ferdinanda de Este, který podlehl v roce 1914 atentátu v Sarajevu.
Odborná část výjezdu byla zaměřena na zařízení, která se věnují populaci vyžadující zdravotní a sociální péči a rakouský Červený kříž se na těchto aktivitách taktéž účastní. Součástí návštěvy byla také prohlídka domova, zejména pro seniory v Melku, která na všech účastnicích zanechala velký dojem.  V tomto zařízení jsou hospitalizováni i další klienti, jako například pacienti s dýchacími potížemi s nutností trvalé kyslíkové léčby nebo i děti ve vigilním kómatu. Je zde i oddělení hospicové péče, včetně mobilního paliativního týmu.
Na dohled od Dunaje spravuje v Melku Červený kříž útulné denní centrum. Je otevřeno jedenkrát týdně a nabízí od 9 do 17 hodin celkem šestnácti aktivním seniorům společné tvoření, vaření, cvičení i slavení různých událostí. Je zde místnost pro odpočinek a masáže s malou tělocvičnou. K dispozici je i prostorná koupelna s pračkou. Prostory si může kdokoliv pronajmout, kupříkladu k pořádání semináře.
Součástí bytového sídliště ve městě Kremže je budova denního stacionáře s charakterem chráněné dílny pro mentálně a tělesně postižené včetně vozíčkářů. Věkové rozpětí klientů je od 15 do 65 let. Prostorné zařízení s ústředním dvorkem nabízí oddělení, kde se pracuje se dřevem, hlínou a sklem. Je zde též oddělení designové a mobilní zahradnické (to provádí údržbu a úklid prostor v blízkém okolí).
Dolnorakouskou metropolí je St.Pölten. Před budovou zemského sněmu pořádal Červený kříž akci ve spolupráci s firmou, která využívá zbylou nestandartní zeleninu a ovoce supermarketů k přípravě jídel pro sociálně slabé občany. Zjistily jsme, že představitelé spolkové země a Červeného kříže se snaží apelovat na veřejnost k zodpovědnému zacházení s potravinami pro dosažení minimálního potravinového odpadu. Třešinkou akce byla speciální kuchařka s recepty, jak vařit ze “zbytků”.
 Posledním navštíveným místem byl Herzogenburg Lernhaus nedaleko Kremže. Toto zařízení se specializuje na práci s dětmi od 6 do 12 let s výukovými potížemi. Nejčastěji se jedná o děti emigrantů, kteří mají problém se adaptovat do kolektivu kvůli neznalosti německého jazyka a jednotlivých pojmů. Aktivity v tomto zařízení probíhají odpoledne po běžné výuce dětí 3 krát týdně 2 hodiny denně. Asi 12-ti dětem pomáhají 2 dobrovolníci a 2 zaměstnanci Červeného kříže se speciálním vzděláním. V rámci práce s dětmi jsou uplatňovány principy waldorfské školy.
Proběhlé aktivity odborného výjezdu byly financovány zřizovatelem školy – krajským úřadem Kraje Vysočina.

Za kolektiv odborných učitelek SZŠ: PhDr.Kateřina Emmerová
foto foto foto Do práce na kole

Čtyřčlenný tým pracovníků SOŠS se v květnu zapojil do akce Do práce na kole, kterou vyhlásilo město Jihlava.
Cílem je ochrana životního prostředí a podmínkou je dopravit se do práce jinak než autem nebo autobusem.
Kromě dobrého pocitu byli „sportovci“ odměněni žlutými tričky s logem akce a těší se, že příští rok jich bude ještě víc. Zapojit se mohou i ti, kteří chodí pěšky.
foto Odborná exkurze do nemocnice v Hornu

V rámci vzájemné spolupráce kraje Vysočina s Dolním Rakouskem jsme se ve středu 23. 5. 2018 jeli podívat do nemocnice v Hornu. Hned po našem příjezdu se nám dostalo velmi příjemného přivítání a malého dárku – tašky s upomínkovými předměty. Následovala zajímavá prezentace, která trvala asi 10 minut.
Po prezentaci jsme se rozdělili do tří skupina (každá skupina měla svou průvodkyni) a vyrazili jsme na prohlídku nemocnice. Viděli jsme urgentní příjem, sádrovnu, JIP, dialýzu a novorozenecké oddělení.
Poté jsme odjeli na prohlídku nedalekého kláštera Altenberg.
Exkurze byla super a jsme rádi, že jsme viděli zdravotnictví trochu jinak.
Jan Brázda 2ZA
foto foto foto Vítězství a postup na finále do Prahy

10. května se konalo v Blansku mezirepublikové finále Poháru Josefa Masoupusta v kopané středních škol. Tým naší školy si v turnaji vedl výborně a postupně vyhrál jak nad domácím Gymnáziem Blansko tak i nad VOŠ a SŠT Česká Třebová a zajstil si postup na Republikové finále do Prahy, které se bude hrát na hřišti Dukly Praha na Julisce ve dnech 6.- 7. 6. 2018.
foto Studijní pobyt v Německu

V rámci projektu Erasmus+, který podporuje výjezdy žáků do zemí EU, se pětice studentek naší školy vydala do německé Gery. Partnerství jsme zde uzavřeli s „Staatliche Berufsbildende Schule
Wirtschaft/Verwaltung - Dr. Eduard Amtho“r, ve které se vyučují podobné obory jako u nás. Ředitel školy, pan Joachim Block, nám pomohl akci připravit a umožnil dívkám účastnit se vyučování a praxe ve vybraných třídách. Pobyt byl zorganizován ve dvou skupinách a termínech a trval vždy 3 týdny. Stáž zahájily 8. 4. 2018 Nikol Zavadilová a Marie Baráková ze třídy 3FKT a po týdnu se k nim přidaly studentky obchodní akademie – Aneta Kolouchová, Eva Munduchová a Natálie Staňková z 3OA.
Zpočátku jim ještě pomáhaly vyučující německého jazyka Dagmar Kotlíková a Irena Burešová, ale po jejich odjezdu si musely dívky v cizím prostředí poradit samy. Kromě výuky využily i nabídku volnočasových aktivit – např. divadlo, kino, bazén, parky, katakomby, výlet do Lipska….
foto foto foto foto Dvoudenní poznávací exkurze do zahraničí

Ve čtvrtek 10. května 2018 někteří studenti 1OA, 1OB a 2OB vyrazili na dvoudenní poznávací exkurzi do zahraničí. První zastávka byla u rakouského jezera Mondsee. Poté následoval přesun do Německa. Hlavním cílem bylo Hitlerovo Orlí hnízdo na vrcholu hory Kehlstein. Místní autobus vyvezl studenty nahoru a poslední část cesty na vrchol se konal luxusním, mosazí obloženým výtahem. Studenty čekal úžasný výhled přes hory a dolů do údolí, kde se třpytí jezero Königsee. Dalším program zahrnoval plavbu po Königsee, které leží nedaleko Berchtesgadenu a je nejvýše položené jezero v Německu. Den byl zakončen přesunem do rakouského Salzburgu.
Druhý den ráno studenti navštívili muzeum letadel Red Bull a monopostů F1. Poté následovala pěší prohlídka Salzburgu – Mirabellské zahrady, Mozartův rodný dům, Getreidegasse se zavěšenými znaky cechů, Domplatz se 3 branami a katedrálou, Residenzplatz s kašnou Residenzbrunnen a Mozartplatz se sochou Mozarta. Návštěvu studenti zakončili příkrým výstupem k 900 let staré pevnosti Hohensalzburg, která patří mezi největší a nejlépe dochované pevnosti v Evropě. Odměnou byl úchvatný výhled na celé město.

foto foto foto foto foto foto foto Duben - Měsíc bezpečnosti silničního provozu na domově mládeže

Již čtvrtým rokem pořádáme pro naše žáky soutěže s dopravní tématikou.
Děvčata z DM si v soutěžích procvičila znalosti dopravních značek, řešila různé dopravní situace v testu pro chodce a cyklisty. Na jejich přání se ještě připravil testík, kde rozpoznávala značky osobních automobilů. Po vyhodnocení těchto  úkolů a stanovení pořadí vítězů si děvčata vybírala z cen, které poskytla Krajská koordinátorka pro BESIP, jako byly reflexní náramky, reflexní smajlíci,  tašky, klíčenky  a další reflexní prvky, cyklistickou přilbu a sladkosti.
Po předání cen si žákyně mohly dále  vyzkoušet několik typů tzv. „opileckých brýlí“, byla připravena trasa s různými překážkami a po nasazení brýlí měly tuto trasu projít. Byly to brýle simulující stav člověka po požití alkoholu do 1promile ve dne, další brýle simulovaly požití alkoholu do 2,5promile v noci. Třetí brýle měly navodit stav po požití marihuany a poslední brýle simulovaly extrémní únavu.
 Bylo to opravdu velice těžké bez chyby tuto trasu jen projít, někteří řidiči pod vlivem alkoholu a omamných látek řídí motorová vozidla, což nám říkají statistiky z dopravní nehodovosti.
Tato část s brýlemi byla zajímavá nejen pro žáky a žákyně, ale i pro vychovatele DM.  Dopravní soutěž je jedna z nejoblíbenějších akcí na DM. Těšíme se na duben v příštím roce.

foto foto foto foto foto foto Fiktivní firma - Certifikáty CEFIF

Fiktivní firma, která splní kritéria stanovená Centrem fiktivních firem (CEFIF) Praha, může požádat o udělení Certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Tento certifikát nedostanou všichni žáci, ale je určen jenom těm nejlepším (zhruba jedné čtvrtině žáků.) Mezi hlavní podmínky patří zejména splnění všech svých povinností k úřadům a pojišťovnám CEFIF, registrace k platbě DPH, účast na veletrhu fiktivních firem a samozřejmě práce žáka během roku.

V letošním školním roce obdrželo certifikát 5 studentů 4. ročníku firmy Preziosi, s. r. o.  Výběr byl o to těžší, protože se ve firmě sešli schopní a pracovití „zaměstnanci.“ 
foto foto foto foto foto Velvyslankyně České republiky v Rakousku navštívila OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Partnerství škol, přeshraniční spolupráce záchranných služeb, i hledání cest k podpoře výuky německého a českého jazyka v příhraničních oblastech byly jedny z témat návštěvy Kraje Vysočina paní Ivany Červenkové, velvyslankyně České republiky v Rakousku. Představení již fungujících projektů se za přítomnosti Jany Fialové, radní pro oblast školství, mládeže a sportu ujal Libor Fasora, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Odborné exkurze v centrále rakouského červeného kříže, nemocnicích i zdravotní škole v Hornu, aktivní účast rakouských zástupců na soutěži první pomoci v Mladé Bříšti jsou jen krátkým výčtem zahraničních aktivit jedné z největších jihlavských škol.

Tiskové zprávy:

Kraj Vysočina

JihlavaDnes.cz

Zdroj textu a fotografií: Kraj Vysočina


foto foto foto foto foto exkurze v Jihlavském pivovaru

Dne 24.4.2018 v 8:10 se třída 2ZAA zúčastnila exkurze v Jihlavském pivovaru Ježek za doprovodu paní učitelky Srbecké. Exkurze se nám moc líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Pan průvodčí nás provedl celým pivovarem od varen az po lahvárnu. Z této exkurze jsme si odnesli spoustu nových zážitků  a informací a doporučujeme ji i ostatním třídám. Za třídu 2ZAA zapsala Tereza Nerudová
foto foto Odborná stáž v Mutlangenu 15. 4. – 20. 4. 2018

V neděli dne 15. 4. 2018 jsme ráno v 8 hodin odjely na odbornou stáž do německého Mutlangenu. Byly jsme ubytovány v rodinném penzionu Mutlangerhof nedaleko školy a kliniky (Stauferklinikum). V neděli po příjezdu jsme se seznámily s Mutlangenem a poznaly jeho krásu. V pondělí jsme se byly podívat do zdejší zdravotní školy a seznámily jsme se se studenty a zdejšími pracovníky a vedením školy. Šly jsme se také podívat do Stauferkliniky a vyzkoušely jsme si uniformy na praxi. Byly jsme se také představit na našich odděleních a prošly jsme si nemocnici. Odpoledne jsme měly exkurzi na paliativním oddělení a zajímavou přednášku o aromaterapii a jejím využívání v praxi. Z aromaterapie jsme si každá odnesla vonný pytlíček, který jsme si samy připravily.

V úterý ráno jsme zahájily náš den první praxí v nemocnici. Na každém oddělení jsme měly studenty, kteří se o nás starali a vše nám vysvětlovali a ukazovali. Praxi jsme absolvovaly na různých odděleních (onkologie, páteřní chirurgie, cévní chirurgie a interní oddělení) a to jednotlivě.
Ráno jsme měřily pacientům tlak a teplotu a následně jsme tyto údaje zapisovaly do dokumentace. Dále jsme jim pomáhaly s osobní hygienou, dělaly převazy, převážely pacienty na operační sál. Na cévní chirurgii jsme odebíraly pacientům ranní glykémii, aplikovaly jsme inzulíny, antikoagulancia. Na onkologii jsme pomáhaly s péčí o pacienty. Na cévní chirurgii jsme zaváděly čípky, krmily pacienty, umývaly protézy a byly jsme se podívat na bronchoskopii.
Po praxi jsme měly besedu s onkopsycholožkou kliniky a poté jsme se setkaly se zástupci spolku Iglauer Sprachinsel, kteří nám vyprávěli o poválečné době a jejich odsunu z Čech. Odpoledne jsme se vydaly navštívit blízké historické město Schwäbisch Gmünd, které nás okouzlilo svou krásou. Měly jsme možnost i nakoupit dárečky.
Ve středu jsme ráno šly opět na praxi a po praxi jsme jely na prohlídku Stuttgartu. Ve Stuttgartu jsme se podívaly na Marienplatz, jely zubačkou, prohlédly si tržnici a na město se podívaly i z výšky věže na nádraží. Měly jsme možnost si projít město a užívat si jeho atmosféru.
Ve čtvrtek jsme šly na naší poslední praxi. Rozloučily jsme se s nemocnicí a šly na setkání s paní starostkou Mutlangenu, která nám sdělila zajímavé informace o městě a především o životě našich vrstevníků v Mutlangenu. Poté jsme byly pozvané na setkání se studenty školy, kteří k nám přijedou v červnu na mezinárodní Soutěž první pomoci. Užily jsme si super večer.
V pátek ráno jsme jely domů. Rozloučily jsme se se studenty a vedením školy a opustily jsme Mutlangen. Zpáteční cesta byla náročnější než ta první, ale i tak vše dopadlo dobře a každá z nás se vrátila zpět domů.
Na závěr bychom chtěly říct, že se nám tam moc líbilo. Poznaly jsme alespoň trošku německou nemocnici a naučily se něco nového. V penzionu se nám líbilo a jídlo zde bylo také super. Jsme neskutečně vděčné, že jsme byly vybrány a měly příležitost odbornou stáž absolvovat. Je to nezapomenutelný zážitek. Velké díky také patří našim vyučujícím paní Vorálkové a paní Říhové. Ještě jednou mockrát děkujeme a moc jsme si to užily.

Zapsaly žákyně 3ZA
foto foto foto foto foto Velký úspěch děvčat – florbalistek – 2. místo v Národním finále projektu KB FLORBAL CHALLENGE

Děvčata z naší školy se po dvou vítězných turnajích kvalifikovala do Národního finále, které se konalo začátkem dubna v Brně. Zúčastnilo se ho 8 nejlepších týmů z Čech i Moravy, které byly rozděleny do 2 skupin.
Skupině A kralovaly studentky OA,SZŠ a SOŠS Jihlava – „Jihlavačky“, které si poradily se svými soupeřkami ve všech třech zápasech a postoupily  přímo do semifinále.
Ve skupině B dominovalo jičínské Lepařovo gymnázium, které ze všech svých utkání neobdrželo od soupeřek ani gól a se skóre 19:0 postoupilo také přímo do semifinále.
Suverénní tým skupiny B Jičín přivítal v prvním semifinále brněnské Merhautovy ženy. A i tento zápas ukázal, že Jičín přijel na turnaj velmi dobře připraven, svého soupeře přehrál o pět branek a slavil postup do finále.
Ve druhém semifinále na sebe narazily Jihlavačky a dívky ze Znojma. Zápas to byl velmi vyrovnaný, oba celky se snažily strhnout vítězství na svou stranu. Šťastnější byly nakonec Jihlavačky, které zápas rozdílem jediné branky vyhrály 2:1.
V duelu o bronz se nakonec radovalo Znojmo, které v souboji poražených semifinalistů jasně přehrálo Brno, a alespoň částečnou útěchou jsou mu bronzové medaile na krku.
Nejočekávanější zápas odstartoval po 14. hodině. Ve finále se utkali suveréni obou skupin – Jičín vyzval Jihlavu a dal se očekávat napínavý souboj. Zápas byl velmi vyrovnaný s mnoha šancemi na obou stranách. Šťastnější byly nakonec dívky z Jičína, které svojí jízdu turnajem dokončily bez ztráty jediného bodu. Naše děvčata se slzami v očích získaly stříbrné medaile. Bohužel o jeden gól nám unikl postup do Ostravy na Superfinále florbalu.
Složení našeho týmu: Pavlína Ficová, Natálie Vídeňská, Kateřina Čechová, Pavlína Boudná, Tereza Lancová, Kateřina Suková, Nikola Dýcková, Nicol Cempírková, Kateřina Seemannová.

Celkové pořadí turnaje:
1.Lepařovo gymnázium Jičín
2.OA,SZŠ a SOŠS Jihlava
3.IBK Infinity Znojmo
4.Merhautovy ženy
5.G JAK UB
6.Gymnázium Svitavy
7.SOŠonky
8.Gymnázium Jakuba Škody,Přerov
foto foto foto foto foto foto Výstava makrofotek doputovala až za hranice

V dnešních dnech jsou výstupy našeho týmu Quarry Life, tvořeného žáky OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a žáky Gymnázia Jihlava pod vedením Mgr. Libora Fasory, Mgr. Pavla Neuwirtha a Mgr. Lenky Fasorové, prezentovány v dolnorakouském Hollabrunnu.
Zde se koná mezinárodní konference projektu Enersol. Fotografie vznikající na mikroskopu gymnaziální badatelny zaujaly na republikovém finále soutěže Enersol natolik, že byla nabídnuta možnost výstavy na mezinárodní přehlídce této soutěže.
Jsme velice rádi, že výsledky naší práce mohou obdivovat nejen zástupci hostitelské země, ale také Německa, Slovinska, Polska, Slovenska a České republiky. Pevně věříme, že se projekty středních škol Kraje Vysočina v tak velké konkurenci neztratí. Výstava v Hollabrunnu přímo navazuje na úspěšnou sérii výstav makrofotografií v Jihlavě a Ledči nad Sázavou.
Poděkování patří nejenom celé partě z lomu Kosov, ale tentokrát také kolegyním vyučující cizí jazyky, které připravily výstupy pro tuto příležitost v anglických mutacích. Náš tým se tak rozrostl o paní Hanu Pappovou a paní Dagmar Kotlíkovou, které velmi pomohly představení spolupráce krajských škol a ČM štěrku a.s. na mezinárodním poli. Tímto patří také jim velké uznání za odvedenou práci.
Libor Fasora

Tiskové zprávy:

Noviny Kraje Vysočina

Kraj Vysočina


foto foto foto foto foto foto foto foto foto Program Finanční gramotnost

15 dívek třídy 3KC se v rámci projektu Hospodářské komory Na správné místo zúčastnilo programu Finanční gramotnost. Celkem 10 setkání proběhlo od listopadu do konce března. Dívky se naučily, jak sestavit a kontrolovat rodinný rozpočet, rozpoznat nutné výdaje od těch zbytečných, odhalit nebezpečí zadlužování včetně nástrah dluhové pasti. Nahlédly do nabídky bankovních i nebankovních institucí včetně nutnosti správně spořit a popř. investovat volné peněžní prostředky. Seznámily se s alternativami řešení při neschopnosti splácet -  od snížení zbytných výdajů, přes konsolidaci půjček, osobní bankrot až k exekuci.
10 společných hodin proběhlo v přátelské, avšak pracovní atmosféře.
foto foto Akce „ Čistá Vysočina“

Již 3. rokem se Domov mládeže, Karolíny Světlé 2, Jihlava účastní akce „Čistá Vysočina“.
Oproti původnímu plánu jsme místo úklidu Keťásku uklidili část u Městského nádraží – cvičné prostory autoškoly. Bylo zde značné množství odpadků všeho druhu například rozbitý nábytek, obaly od sprejerů, alkoholu a další. V okolí cyklostezky jsme mimo odpadků našly mrtvou krysu, ptáka i rybu. Kuriózní byly i kalhoty na stromě v blízkosti supermarketu LIDL. Velké množství nedopalků od cigaret a jiných odpadků jsme uklidili v okolí DM, školy a cesty k Best Drive. O to více nás mrzí, že chvíli  po úklidu se před školou válela platová lahev.
Máme dobrý pocit z vykonané práce.
Vychovatelé DM

foto foto foto foto Mistrovství Dolního Rakouska v kadeřnických dovednostech 2018

V pondělí 9. 4. se žákyně oboru kadeřník Jolana Opatrná a Nikol Dobrkovská zúčastnily Mistrovství Dolního Rakouska, konaného již tradičně v Sankt Pöltenu. A vedla si skvěle! Do Jihlavy přivezla první a páté místo v kategorii Účes nevěsty. Soutěžícím, modelkám a učitelkám odborného výcviku gratulujeme k úspěchu a děkujeme za skvěle odvedenou práci.
foto foto JUNIOR LINGUA

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se konal na Obchodní akademii a Hotelové škole v Třebíči již 14. ročník soutěže v anglickém a německém jazyce JUNIOR LINGUA.
V anglickém jazyce měřilo své znalosti 14 žáků a v jazyce německém jich soutěžilo sedm. Žáci prokazovali své znalosti v poslechu, porozumění textu a ústním projevu.
Naši školu reprezentovaly tři žákyně 1. ročníku obor Kadeřník – Denisa Rytychová v německém, Nikol Sobotková a Vendula Šmirausová v anglickém jazyce. Vendula obsadila pěkné 4. místo.
Všechny tři dívky si odvážely nové zkušenosti a odhodlání, zkusit štěstí v soutěži i v příštím roce.
foto LVK – Janské Lázně, 12. – 16. 3. 2018

V průběhu druhého březnového týdne se žáci 2ZA, 2S, 2KFT a 2KA zúčastnili lyžařského kurzu.
A jaké bylo vyjádření žáků 2ZA? Lyžování se nám velmi líbilo a hodně jsme si lyžařský kurz užili. Trochu nás potrápilo počasí a těžký sníh. Jinak SUPER.
foto foto foto foto foto Kuchař s michelinskou hvězdou vaří s žáky vysočinské Gastroakademie

Ve středu 4. dubna 2018 má za sebou OA, SZŠ a SOŠS Jihlava obrovský gastronomický zážitek. V rámci dvoudenní návštěvy České republiky vařil ve školní kuchyni K. Světlé 2 s žáky oboru KU - CI oceněný dvěma michelinskými hvězdami Phillipe Mille z francouzské Remeše. Držitel těchto významných kuchařských ocenění pobývá aktuálně na Vysočině a většinu svého času chce věnovat popularizaci gastronomie, představení kreativity a nových kulinářských konceptů pro žáky zařazené do projektu Gastroakademie připravené Krajem Vysočina.

Za významného zájmu pedagogů, žáků i médií se na jihlavské škole podařilo sestavit velice pestré odpoledne, které si museli užít všichni zúčastnění. Žáci druhých ročníků oboru Kuchař – číšník si v přímém přenosu měli možnost vyzkoušet týmové vaření pod vedením opravdové hvězdy. Phillipe Mille na oplátku prokázal nejen obrovský talent a cit pro gastronomickou improvizaci, ale především maximální podporu všem učňům, kteří se na kuchařskou profesi teprve připravují.

Mimochodem velmi trefně Phillipa vystihl Jan Šmíd ve své reportáži „Les Crayéres". Část autorových zážitků z místa, kde se rodí ta gastronomická fantazie, přikládám jako ochutnávku:

Když jsem byl v les Crayéres poprvé, našel jsem šéfkuchaře s několika svými kolegy v kuchyni. Na tom by normálně nebylo nic neobvyklého, kdyby nebylo zrovna pondělí, kdy je restaurace zavřená. Být v práci v den, kdy máte volno, už o něčem svědčí.
A ještě jedna věc mě zaujala. Přestože v kuchyni obvykle panuje ve vypjatých momentech napětí, tady jako by to neplatilo. Kuchaři se často popichovali, smáli se a přestože pořád kmitali, často s úsměvem na rtech. Občas si dokonce dělali legraci i ze svého šéfa, který jim to elegantně vracel.
A když jsem se šel s Philippem rozloučit, našel jsem ho před vchodem do sálu restaurace před pravidelnou obchůzkou, kdy se chystal popovídat si s hosty a zeptat se, jak jim chutnalo. Ve Francii běžná praxe. Philippe si dírou v paravanu prohlížel sál a když si všiml, že ho vidím, odskočil a tvářil se jako malý kluk, přistižený při mlsání v babiččině špajzu. Oba jsme se rozesmáli a Philippe poznamenal.
„Jen koukám, jestli to všichni snědli, pokud to nedojedí, tak je domů nepustím.“


Věříme, že se všem bude dařit také ve čtvrtek 5. dubna 2018 na soutěži Kuchař Vysočiny Junior 2018 Open v Havlíčkově Brodě. I zde máme želízko v ohni a budeme mít jistě prostor pro předvedení toho nejlepšího, co se naši žáci pod vedením zkušených pedagogů na naší škole mohou v gastronomii naučit.

Tiskové zprávy:

Kraj Vysočina

Reportáž ČT

Jihlavský deník

Jihlavská drbna

 

zdroj fotografií: Kraj vysočina


foto foto foto foto foto foto foto Opět vítězně

Tento školní rok je pro naši školu úžasný. Ze soutěže ŠARM 2018 Znojmo vezeme opět příčku nejvyšší. Naši školu zde reprezentovala studentka 2. ročníku obor kadeřník Jolana Opatrná se svoji modelkou Luckou Štefkovou. Z deseti soutěžících vybojovaly 1. místo v kadeřnické soutěži Moderní nevěsta. Patří jim veliká gratulace. Poděkování patří i učitelkám odborného výcviku, které se na úspěchu podílely.
foto foto foto Veletrh FIF 2018

I v letošním roce se studenti IV. ročníku oboru Obchodní akademie v rámci předmětu fiktivní firma zúčastnili již 24. ročníku Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se konal ve dnech 21. – 23. 3. 2018 v Praze na Výstavišti v Holešovicích.
Veletrh fiktivních firem je prestižní záležitostí, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, primátorka hlavního města Prahy a podporuje ho řada sponzorů.
Veletrhu se zúčastnilo 110 fiktivních firem z ČR i ze zahraničí (např. Rakousko, Belgie, Itálie, Slovensko, Německo, Rumunsko, Švédsko či Rusko).
V rámci veletrhu se uskutečnily různé soutěže. Naši žáci se v soutěži o Nejlepší prezentaci ČR umístili na pěkném 4. místě. Jiří Vomela získal certifikát za účast v soutěži „90 Seconds in a Lift.“
Školu reprezentovala fiktivní firma třídy IV. A Preziosi, s. r. o., která provozuje vinotéku a zajišťuje catering. Pracuje v ní 14 zaměstnanců.
foto foto foto foto foto Konferenční finále Moravy ve futsalu dívek

Futsalový tým děvčat naší školy v sestavě Kozinová, Šteflová,Pejcharová, Lanczová, Soukupová,Boudná a Gregorová se probojoval na Konferenční finále Moravy v rámci soutěže Středoškolská futsalová liga. Turnaj se konal v Rousínově 22.3. a zúčastnila se ho 4 nejúspěšnější družstva dívek z Moravy a jižních Čech. Soupeřkami byly děvčata z Ostravy, Uherského Hradiště a Chocně.Prvním soupeřem nám byla Choceň, utkání skončilo remízou 0:0 především zásluhou výborné brankářky soupeře, kterou se nám nepodařilo překonat ani z těch největších šancí. Bezprostředně po tomto utkání děvčata nastoupila proti Ostravě. Začátek patřil nám a díky Natalii Soukupové jsme vedli 3:1, potom nám ale došly síly a konečný výsledek byl 7:3 pro Ostravu. V posledním utkání jsme narazili na velkého favorita  v čele s několika reprezentantkami z Uherského Hradiště a výsledkem byla prohra 10:0. I když děvčata skončila v turnaji  na 4. místě, přesto zasluhují uznání za reprezentaci školy, vždyť už samotná účast na tomto turnaji byla velkým úspěchem. A protož většina hráček jsou žákyněmi 1. ročníku, perspektiva do dalšího ročníku turnaje je před námi veliká.

foto foto foto Krajské kolo soutěže "Mistrovství ČR v grafických předmětech"

Dne 27. března 2018 se v Telči uskutečnilo krajské kolo soutěže „Mistrovství ČR v grafických předmětech“. Soutěže se zúčastnilo 25 studentů z 8 středních škol Kraje Vysočina.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, a to psaní na klávesnici, korektura textu, wordprocessing a záznam mluveného slova.
Naši školu reprezentovaly ve 2 disciplínách 3 studentky Obchodní akademie, a to Mirka Nevosadová ze třídy 2OA, Eva Munduchová a Aneta Kolouchová ze třídy 3OA.
V psaní na klávesnici nejlepší výkon předvedla Eva Munduchová, která skončila 9. s výkonem 306 úhozů/min. Mirka a Aneta obsadily 15. a 17. místo.
V korektuře textu se nejvíce dařilo Mirce Nevosadové, která skončila na nepopulárním 4. místě, kdy od třetího místa ji dělily 2 neprovedené korektury. Eva s Anetou se umístily na 5. a 6. místě.
Nejlepší výkony již tradičně předvedli studenti z pořádající školy GOB a SOŠ Telč.
foto foto foto Pomlázka na DM

Protože se blíží velikonoční svátky, připravily jsme na DM velikonoční soutěž. V první části psala děvčata test o znalostech tradic a historie velikonočních svátků a v druhé části zdobila perníková vajíčka. Přes enormní zájem se ani nepodařilo uspokojit všechny zájemce o soutěž. Při dalším kroužku vaření si děvčata připravila několik plechů pizzy, kterou měla jako občerstvení při vyhodnocení velikonoční soutěže.  Hodnocení zdobení vajíček bylo velmi těžké, protože děvčata sršela nápady a většina vajíček byla velmi pěkná. Při vyhodnocování testu se ukázalo, že ne všechny přesně znají tradice a ví podstatu velikonoc.
foto foto foto foto foto foto foto Nejlepší studentský "eko" projekt ČR

Město Plzeň hostilo ve dnech 22. a 23. 3. celorepublikovou soutěž s environmentální tématikou – Enersol. Během soutěžních dnů vyslechla odborná porota 44 prezentací studentských projektů zařazených do třech soutěžních kategorií. Hodnotil se nápad, odborné provedení a úroveň prezentace. Michaela Nováková, žákyně 4. ročníku oboru Fotografie a multimédia, přesvědčila porotu o tom, že její projekt „Voda je život“, si zaslouží nejvyšší příčku. Z krajského města si nakonec Míša odvezla nejen zlatou medaili v kategorii „Enersol a pularizace“, ale i zvláštní ocenění za projekt s maximálním počtem bodů ze všech zúčastněných. Blahopřání však patří nejen Míše, ale i spolužákům, odborným učitelům a vedení školy, kteří pomohli s pořizováním zajímavých fotografií vodního ekosystému, výrobou propagačních předmětů a organizací výstav.

Kompletní fotogalerie: ZDE

Tisková zpráva, Kraj Vysočina:
ZDE


foto foto foto foto foto foto foto foto Florbalistky nejlepší v kraji

Tým florbalistek naší školy dosáhl výborného výsledku na krajském turnaji středních škol, který se odehrál v Jihlavě. Holky celkově zvítězily a postoupily do kvalifikace o mistrovství republiky, která se uskuteční rovněž na hale SK Jihlava začátkem dubna.
Přes jednu porážku s družstvem Chotěboře, kdy jsme inkasovali po rychlých brejcích soupeřek, se našim hráčkám díky třem výhrám podařilo účast na turnaji proměnit ve zlato. Základem úspěchu byla výborná atmosféra v týmu a florbalové umění hráček v čele s Kateřinou Seemanovou, která sama vstřelila deset branek.
Sestava:
Tereza Lancová, Kateřina Seemanová, Natálie Vídenská, Eliška Ressová, Kateřina Suková, Pavlína Vaněčková, Pavlína Boudná, Nikola Dýcková, Nicol Cempírková, Kateřina Čechová.
foto foto Fotografická soutěž PHOTOBASE 2018

Žáci naší školy oboru Fotograf a multimédia se zúčastnili celostátní soutěže PHOTOBASE 2018. Z 1600 fotografií bylo porotou vybráno 55 prací do finálového kola. Mezi vybranými byly i snímky našich žáků Sáry Křivánkové ze 4F a Petra Nedomy z 3FKT. Dne 21. března 2018 se tito studenti zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhlo v Praze na Novoměstské radnici. Zde jsou jejich práce v současnosti vystaveny. Sára Křivánková obsadila v kategorií Reportáž a Strom krásné 3. místo. K tomuto krásnému úspěchu srdečně gratulujeme!
foto Jihlava zářila na 25. ročníku veletrhu World of Beauty and Spa 2018

Studentky OA, SZŠ a SOŠS Jihlava se zúčastnily finále kadeřnické a kosmetické soutěže na 25. ročníku veletrhu World of Beauty and Spa 2018. Do tohoto finále postoupily ze soutěže Kalibr cup, která se konala v Lanškrouně. Všechny soutěžní kategorie se nesly v duchu Mystic gothic. V kategorii „Účesová tvorba“ skončila Ludmila Valtrová studentka 3. ročníku obor kadeřník na úžasném druhém místě. Simona Vítů studentka 3. ročníku obor kosmetička v kategorii „Make-up“ obsadila krásné a zasloužené sedmé místo. Juniorský pohár veletrhu a s ním i první místo získala v kategorii „Nail-art“ téměř nepřekonatelná Adéla Míková studentka 3. ročníku obor kosmetička. A musím uznat, že to v konkurenci holky neměly vůbec jednoduché. Hodně se dá možná natrénovat, ale jedinečnost atmosféry největšího veletrhu krásy v České republice se musí zažít. Celý program na jednotlivých pódiích sledovalo po celý den několik tisícovek diváků.
Za sebe bych chtěl poděkovat nejen všem šikovným soutěžícím z naší školy a jejich trpělivým modelům. Obrovský dík si také zaslouží dospělí, kteří mají hlavní podíl na úžasném úspěchu naší školy. Umístění „na bedně“ vždy pochopitelně potěší všechny. Ty, které úspěch zažily, ty kteří ho viděli z přímého přenosu a mohli sdílet radostné úsměvy i slzy štěstí. Všem, kteří vymýšleli, připravovali a koordinovali celý úspěch, často i na úkor svého volného času. Poděkování patří také partnerské škole SUPŠ z Helenína, která opět velmi ochotně zapůjčila modely. Díky všem.
Libor Fasora

Tisková zpráva, Kraj Vysočina:
ZDE

Jihlavská drbna:
ZDE

První zprávy:
ZDE


foto foto foto foto foto foto foto foto foto Soutěž na DM

Před jarními prázdninami pro nás paní vychovatelky připravily soutěž „Znáte opravdu všechna zvířata?“
Ani jsme nevěřily, jaká zvířata mohou existovat. Záhadné názvy zvířat jsme si představovaly a musely jsme je nakreslit. Hodně jsme se při tom nasmály. Vyhodnocení soutěže a porovnání našich výtvorů s reálnými fotkami, bylo po prázdninách. Ty z nás, které byly nejblíže skutečnosti, dostaly věcné odměny a všichni něco dobrého.
Děkujeme vychovatelkám
Veronika Horká, Zuzka Ďuranová a Evča Sauerová
foto foto foto Jak jsme kdysi ťukali

Dne 14. března 2018 navštívili studenti 1OA Muzeum Vysočiny Jihlava, kde měli možnost zhlédnout výstavu psacích strojů, která nese název „Jak jsme kdysi ťukali“. Vystavené stroje pocházejí ze soukromé sbírky pana Vlastimila Stehna z Chotěboře a většina byla vyrobena v období od 20. do 70. let minulého století. Studenti se seznámili s historií psacích strojů a viděli mnoho desítek strojů, z nichž nejlehčí váží pouhých 200 g a nejtěžší 18 kg. Pozornost jistě zaslouží i psací stroj, na němž své básně a romány psal spisovatel František Kožík. Nejstarší vystavený exponát je z r. 1904.
foto 2. KOLO ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI

V průběhu měsíce února se studenti prvních třech ročníků Obchodní akademie zúčastnili školní soutěže v psaní na klávesnici. Studenti opisovali zadaný text 10 minut, za chybu následovala penalizace 10 úhozů.
V prvním ročníku nejlépe opis zvládla Kateřina Dvořáková s výkonem 243,6 čistých úhozů/min. (0 chyb).
V druhém ročníku si vítězství vybojoval Šimon Vopelka s výkonem 303,8 čistých úhozů/min (4 chyby).
Ve třetím ročníku předvedla nejlepší opis Eva Munduchová (327,8 čistých úhozů/min.; 1 chyba). Vítězům blahopřejeme.
Výsledky soutěžících současně posloužily k porovnání jednotlivých tříd v rámci ročníku – 1OA porazila 1OB, 2OA zvítězila nad 2OB a 3OB si zajistila prvenství před 3OA.
Na základě výsledků školního kola budou nominováni studenti, kteří budou reprezentovat školu na krajské soutěži, která se letos uskuteční 27. března 2018 na GOB a SOŠ Telč.
foto Přednášky v Muzeu Jihlava pro první ročník OA

Studenti prvního ročníku postupně navštíví během druhého pololetí čtyři přednášky v Muzeu Jihlava, které postupně odkryjí dějiny našeho města Jihlava. Žáci se podívají do oblasti okolo Jihlavy před jejím založením. Zjistí, jak byla Jihlava založena, a co se zde dělo v období její největší slávy v době těžby stříbra a renesance. Dostanou se až do období novověku a založení první republiky.  Poslední přednáška se bude týkat Židovských šlépějí v dějinách Jihlavy a bude doprovázena poutavým vyprávěním Vladislava Vilímka. Všemi cykly provází Mgr. Silvie Čermáková.

Mgr. Soňa Havlíková
foto foto foto Krajské kolo prezentační soutěže v HB

Celostátní komise pro výuku psychologie určuje na každý rok pro žáky druhých a třetích ročníků téma prezentační soutěže. Letos se soutěžící potýkali s tématem: “ Kam kráčíme“? Toto vždy umožňuje žákům zveřejnit vlastní úhel pohledu na zadané téma. A protože každý žák je jiný, má jiné životní názory a zkušenosti, tak i každá prezentace bývá jiná a zajímavá.
Každoročně zástupci naší školy, kteří vyhrají školní kolo, se účastní krajského kola.
To proběhlo 12.2.2018 na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Havlíčkově Brodu. Školu reprezentovaly žákyně třídy 3.A oboru zdravotnický asistent Denisa Bočková a Tereza Svárovská se svými „asistentkami“ Natálií Creweovou a Barborou Veseckou.
Ve skupině celkem osmi soutěžících naše děvčata bojovala – leč nevyhrála. Jako drobný problém vidíme ve složení poroty, které se každým rokem mění včetně předsedkyně poroty. Hodnocení potom není zcela objektivní. Což bývá u tohoto typu soutěží časté.
Soutěžící měli potom možnost si prohlédnout veškeré prostory školy.
Závěrem lze shrnout, že máme naši malou školu velmi útulnou a máme ji rádi/rády.
A určitě byla celá soutěž pro žákyně dobrá zkušenost.

PhDr. Kateřina Emmerová
foto Další úspěch party z lomu Kosov u Jihlavy

Ve čtvrtek 15. února 2018 se soutěžící z naší školy zúčastnila přehlídky prací pro Enersol. Letošní krajská konference se konala na půdě GYM, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. Tedy ve stejném městě, kde právě vystavujeme mikrofofotografie z lomu. Prostory pro výstavu nám poskytl Hotel a restaurace Kaskáda (www.kaskadaledec.cz).
A návrat do krásné a zimně laděné Perly Posázaví byl pro nás velmi úspěšný. Žákyně 4. ročníku oboru Fotografie a multimédia Michaela Nováková svou prezentací s převahou i s potřebným nadhledem přesvědčila porotu, že naše společná práce je pro kategorii „popularizace“ naprosto ideální. Její výstup před publikem byl opravdu přesvědčivý. Stejně jako prezentace všech výstupů, které v rámci projektu vznikly – video, kalendář, puzzle, placky na klopu, záložky i speciální edice hrnečků.
Je velmi důležité pro naši práci, že jsme opět zabodovali a stali se tak platnými členy krajského týmu. Ten bude 22. – 23. března 2018 usilovat o ocenění nejvyšší, a to na republikové úrovni. Celostátní konference Enersol se letos koná v Plzni. Všichni věří, že náš projekt „Voda je život“ bude tím, který nezklame ani v tomto kole soutěže a přinese tak potřebné bodové hodnocení týmu Kraje Vysočina.
Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli. Mgr. Eva Lemberková i Mgr. Pavel Neuwirth odvedli profesionální práci. Jsem rád, že jsem  na vlastní kůži mohl zažít jejich neuvěřitelné nasazení i částečně podporovat týmového ducha. Dále patří dík všem dalším z oboru FOTO (především letošním maturantům) i přátelům z jihlavského gymnázia, kteří velmi vydatně pomáhali v průběhu celé dosavadní spolupráce. Věřím, že i pro druhou polovinu března zůstane celý tým kompaktní a podaří se přivézt z republikového srovnání další cenné vavříny. Držte nám palce. Libor Fasora, ředitel školy    

Odkaz na fotoserver


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto Kalibr cup 2018

Ve čtvrtek 8.2.2018 se naše žákyně zúčastnily 18. ročníku soutěže Kalibr cup 2018 v Lanškrouně. Letošní téma bylo velmi náročné – Mystic Gothic. A naše děvčata si s ním poradila skvěle! Ludmila Valtrová v účesové tvorbě zvítězila, stejně tak se dařilo i Adéle Míkové v kategorii nail art. A konečně Simona Vítů obsadila v kategorii make up krásné šesté místo. Všem soutěžícím, modelkám a učitelkám, které se podílely na přípravě gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

foto foto foto foto Výstava k 30. výročí konání soutěže Mladý módní tvůrce

Ve dnech 5. 2 – 5.3. probíhá  v prostorách pavilonu B Krajského úřadu v Jihlavě výstava fotografií k příležitosti letošního jubilejního, již 30. ročníku konání soutěže Mladý módní tvůrce. Výstava je pořádána ve spolupráci se SUPŠ Jihlava – Helenín.

foto foto foto foto Výstavy mikrofotografií aktuálně

Vážení přátelé,
konečně se nám daří představovat společnou práci formou výstav na různých místech Vysočiny. V současné době vystavujeme ve školní galerii Objektiv a v kavárně Salotto v Jihlavě. Zimní aktivity vyvrcholily sobotní instalací výstavy v partnerské restauraci a hotelu Kaskáda v Ledči nad Sázavou. Zde je výstava spojena se soutěžní účastí na krajské konferenci projektu Enersol, kde budou výstupy žáků zařazeny do kategorie "Popularizace". A další prezentace úžasných mikrofotografií na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Za celý tým Vás srdečně zvu na všechny výstavy. Libor Fasora

Tisková zpráva:
Region vysočina

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto Veletrh mezinárodních příležitostí – 17. 1. 2018

Další možnosti studia nebo získání měkkých kompetencí v rámci mezinárodních aktivit prezentoval Kraj Vysočina v průběhu Veletrhu mezinárodních příležitostí. Mezi aktivity byly začleněny např. projekty Erasmus+, Evropská dobrovolná služba, Do Německa na zkušenou a Evropský region Dunaj-Vltava.  Přehlídky se zúčastnily třídy 4ZAA, 3ZA, 2ZA a vyučující zdravotnické školy. Žáci o nabízené možnosti projevili zájem a zároveň si uvědomili možnosti neformálního vzdělávání.

Sportovní kurz 1ZA, 1ZB – Černá v Pošumaví, Hochficht 14. - 19. 1. 2018

Ve dnech 14. - 19. 1. 2018 se konal lyžařský kurz pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent.
Jak vidí lyžák třída 1ZAB?
Celý týden byl fajn, naučili jsme se lyžovat, pro některé to byl neskutečný boj, další se více zdokonalili a začalo je to více bavit, někteří pilovali rychlost a kvalitu.
Také jsme se sblížili se třídou 1ZAA.
Zábava i sníh se povedl, a proto za naši třídu palec nahoru jak počasí, tak i učitelům.
foto Na vysoké škole se soutěžilo

Ve středu 24. 1. 2018 proběhl 4. ročník soutěže "Účtování versus účetnictví". Soutěž pořádala VŠP Jihlava ve spolupráci s firmou Účetnictví-on-line. Tato firma byla i sponzorem soutěže.
Akce se zúčastnilo 11 trojčlenných týmů z různých škol. Soutěžící strávili den nejen řešením náročných úkolů, ale VŠPJ pro ně připravila i zajímavý doprovodný program.
První příčky obsadily týmy z naší školy oboru obchodní akademie.

1. místo - tým 4. A ve složení: V. Karásková, V. Lacinová a K. Šmardová
2. místo - tým 4. B ve složení: L. Müller, D. Procházka, G. Vokounová
3. místo - tým 4. A ve složení: D. Hrdličková, M. Kašparová, J. Vomela

Tito nejúspěšnější řešitelé obdrželi od sponzora hodnotné ceny.
K výbornému umístění blahopřejeme.
foto foto foto foto foto foto foto Beseda se studenty s rodilou mluvčí.

V pátek 26.1.2018 se na naší škole uskutečnila beseda s rodilou mluvčí v ruském jazyce. Hlavním tématem bylo dodržování různých zvyklostí a svátků v Rusku.
Studenti se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, které je zajímali. Potom se studenti dotazovali, co je zajímalo nejen z daného tématu,
ale celkově o životě v Moskvě. Besedy se zúčastnili studenti ruského jazyka z OA a SŠOS.

foto foto foto Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 25. 1. 2018 jsme se zúčastnily jako nejmladší reprezentantky zdravotnické školy. Olympiáda se konala na obchodní akademii zde v Jihlavě.
První část byl poslech – úrovně C1- expert-, druhá část byla krátká konverzace s komisí.
Komise byla sestavena z naší paní učitelky na angličtinu, angličtinářky paní Kuncové z Karolíny a Isaaca (to je Američan, který pomáhá žákům zdokonalovat se v anglickém jazyce). Obchodní akademii zastupoval pan učitel Bojanovský.
V okresním kole, které se koná 7. února, budou reprezentovat: Štěpán Feke a Michal Hronovský
Přejeme jim mnoho štěstí !!!
 Bylo to dobrá zkušenost a plánujeme se zúčastnit i příští rok.
Lucka a Terka :* 1ZAA
foto foto foto Best in English

Dne 30. 11. 2017 se čtrnáct studentů Obchodní akademie zúčastnilo celosvětové online soutěže Best in English, a ve velké konkurenci se neztratili. Z celkového počtu 750 středních škol z 29 zemí se naše škola umístila na 493. místě (z celkového počtu 17 612 studentů se naše nejlepší studentka umístila na pěkném 2966. místě). Gratulujeme všem!
foto foto MATURITNÍ PLES ZDRAVKY 4ZAA

   Dne 6.1.2018 se konal náš maturitní ples v Dělnickém domě v Jihlavě. Pro mnohé to byla pouze obyčejná sobota, ale my jsme právě touto sobotou žili celý školní půlrok. Musíme poděkovat skvělé hudební kapele Wajt, moderátorovi Františku Holubovi, DJ Twilight a spolupráci s manažerkou Dělnického domu paní Ing.Vlčkovou. Ale také všem rodičům, vyučujícím a kamarádům, kteří nám s přípravami plesu pomáhali a byli jeho nedílnou součástí.
Za celou třídu 4ZAA chci napsat, že maturitní ples byl pro nás naprosto famózní  a všichni jsme si ho moc užili.

Všem ostatní maturantům přejeme, aby se jim ples také vydařil.
Eliška, 4ZAA
foto foto foto Pozvánka na zahájení výstavy mikrofotografií

Vážené kolegyně, vážení kolegové, žáci,
dovolte mi, abych Vás upozornil na probíhající školní projekty, které prezentují spolupráci žáků a kolegů badatelského centra na Gymnáziu Jihlava a žáků a kolegů oboru naší školy: Fotografie a multimédia. Konečně se nám daří představovat společnou práci formou výstav na různých místech Vysočiny. Mikrofotek, které se objevily ve školní galerii Objektiv jste si už jistě všimli. Příští týden pokračujeme výstavou v jihlavské kavárně Salotto (Bezručova 7, Jihlava), kde fotografie budou k vidění po dobu jednoho měsíce. A zimní aktivity vyvrcholí výstavou v partnerské restauraci a hotelu Kaskáda v Ledči nad Sázavou. Zde bude výstava spojena se soutěžní účastí na krajské konferenci projektu Enersol, kde budou výstupy žáků zařazeny do kategorie "Popularizace".
Za celý tým Vás srdečně zvu na všechny výstavy, kdy budou prezentovány různé motivy, různé formáty i různé technologie zpracování preparátů. Detaily i konkrétní dotazy Vám zodpoví kolegové Mgr. Pavel Neuwirth (pavel.neuwirth@ozs-ji.cz) za školní fotografický tým a Mgr. Lenka Fasorová (lenkafasorva@gymnaziumjihlava.cz) za tým badatelský.
Tímto pochopitelně i dodatečné poděkování za dlouhodobou úspěšnou spolupráci a také vyjádření podpory ze strany partnera ČM štěrk a.s., který nám poskytuje nenahraditelný badatelský prostor v lomu Kosov.
Jsem velmi rád, že tyto aktivity mohu podpořit. Libor Fasora

Quarry Seasons - Podzim v lomu KOSOV (VIDEOKLIP)

 

 


foto foto foto foto foto foto foto foto Do obchodní akademie zavítaly bývalé absolventky

V předvánoční pátek 22.12. zavítaly do obchodní akademie bývalé absolventky naší školy Lucie Masláková a Lenka Machová, které studentům  4.ročníku a zájemcům z ročníků nižších odprezentovaly jejich pomaturitní studium anglického jazyka ve skotském Aberdeenu. Studenti se formou poutavé prezentace seznámili nejen s nezbytnými náležitostmi pro přijetí ke studiu v zahraničí a všemi záludnostmi a výhodami, které s sebou přináší, ale i s reáliemi současného Skotska. V závěru následné besedy představily také Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, kde v tomto roce končí studia anglického jazyka a finančního managementu.
foto foto foto foto Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 19. prosince 2017 se na OA konala konverzační soutěž v německém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků druhých a třetích ročníků školy. Výsledky byly tentokrát velmi vyrovnané. Na prvním místě se umístila Natálie Staňková, na druhém místě skončila Kristýna Pelejová a o třetí místo se podělily Eliška Dufková a Eliška Svárovská. Vítězky obdržely diplomy a věcné odměny. Všichni soutěžící dostali navíc malý dáreček za účast v soutěži.
Soutěžící:  Eliška Dufková, Pavel Hájek, Veronika Janíková, Aneta Kolouchová, Eva Munduchová, Simona Novotná, Kristýna Pelejová, Tereza Smejkalová, Natálie Staňková, Eliška Svárovská, Michaela Šaňková, Aneta Šorfová, Adéla Zachová
Ing. Iva Přibylová
foto foto foto foto Vánoční večeře na domově mládeže

19. 12. se v jídelně školy konala vánoční večeře.
Slavnostně prostřenou jídelnou se linula vůně kuřecího řízku a bramborového salátu. Paní vychovatelky nám popřály krásné a pohodové vánoce. Při svíčkách a poslechu vánočních koled jsme povečeřely a na mnohé z nás se přenesla vánoční atmosféra i těšení se na prázdniny, které již ťukají na dveře.
Paní kuchařky dostaly za svou práci zdobené perníčky. Poděkovaly jsme jim za to, jak dobře vaří a starají se o naše hladové krky.

Nikola Dvořáčková, kosmetička 1. ročník
foto foto foto Beseda s Ing. Bártou – členem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Dne 19. 12. 2017 se pro 1. a 2. ročníky oboru obchodní akademie uskutečnila hodinová beseda s hasičem. Žáci byli seznámeni s činnosti HZS, upozorněni na vhodnost umístění detektoru kouře v bytech, domech, odpovídali na kvízové otázky a za správné odpovědi byli odměněni malým dárečkem, byli poučeni o mobilní aplikaci Záchranka, ve videu na simulovaném případu uviděli, jak rychle vzniká požár vánočního stromku či co dělat při dopravní nehodě, jak reagovat při mimořádné situaci.
Finanční gramotnost – Jak investovat peníze?

soutěž 3. ročníků oboru obchodní akademie
Dne 15. 12. 2017 se na v budově Obchodní akademie konala finanční soutěž pro 3. ročníky. Autorem soutěže je obecně prospěšná společnost ABC finančního vzdělávání, patrony jsou Broker Consulting a Generali Investmens, mediálními partnery HR NEWS a EDU City. Soutěž je k dispozici na internetu – FINGRPLAY. Je to vlastně hra o životě  a zahrnuje - počítání s procenty, půjčky a úvěry, hospodaření s penězi, spoření a investování, financování bydlení, zajištění na stáří a práva a ochranu spotřebitele na finančním trhu.
Úkolem každého žáka bylo provést vylosovanou modelovou rodinu s určitými příjmy úskalími života  (od 30 let do 60 let)  – v průběhu hry se objevují různé nahodilé události. Každý žák měl splnit 3 úkoly:
-    pořídit si vlastní bydlení
-    naspořit určitou sumu peněz pro své děti na vzdělání
-    ve věku 60 let mít určitou sumu jako přilepšení k důchodu
Během hry je body oceněno, jak žák přistupuje k pořizování úvěrů, spoření, investování do cenných papírů, zabezpečení rodiny proti nahodilým událostem.
Turnaj proběhl zvlášť ve třídě 3 OB a zvlášť ve třídě 3 OA. Celkem se ho zúčastnilo 54 žáků.
Vyhodnocení:
3 OA    1. místo obsadila Kristýna Pelejová se 490 body, 2. místo Tereza Husáková (434 bodů) a 3. místo Leona Samuelová (421 bodů)
3 OB    1 místo získala Aneta Špačková s 425 body, na 2. místě se umístila Michaela Čápová (414 bodů) a na 3.místě Helena Daňhelová (408 bodů).
foto foto foto foto foto foto foto foto Odborná přednáška – finanční gramotnost

Dne 12. prosince 2017 proběhla na OA dvouhodinová přednáška o financích, finanční gramotnosti a finančním poradenství. Přednášel Luděk Tkadlec, což je finanční poradce, který se v oboru pohybuje už přes 20 let. Hlavní náplní přednášky byla finanční gramotnost. Dozvěděli jsme se, jak spravovat svoji peněženku, proč je důležité spořit, proč je špatné brát si úvěry a mnoho dalších zajímavých informací z tohoto oboru.
Jiří Vomela, student 4. A
Volejbal dívky 2017

Okresní kolo – volejbal dívky 2017:
Ve středu 29. 11. 2017 se konalo v Jihlavě okresní kolo v odbíjené dívek. Turnaje se zúčastnilo šest družstev našeho okresu.  Naše reprezentantky porazily všechny své soupeřky, podaly výborný výkon a postoupily do krajského finále.
Celkové výsledky:
1. OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, 2. Gymnázium Jihlava, 3. GOB a SOŠ Telč, 4. SOŠ Sociální Jihlava, 5. SŠ Grafická Jihlava, 6. SŠPTA Jihlava
Družstvo ve složení:
Bradáčová Barbora, Vondráková Lucie, Miksová Adéla, Dolejší Aneta, Němcová Kateřina, Štefková Karolína, Horáková Adéla, Janírková Nikol

Krajské kolo – volejbal dívky 2017:
Letos opět před vánočními prázdninami proběhlo Krajské finále ve volejbalu dívek ve Žďáře nad Sázavou. Ve středu 12. 12. 2017 odjely dívky bojovat o medaile. Družstvo našich volejbalistek podalo vynikající výkon, prohrály pouze jeden zápas a získaly 2. místo v kraji. Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev našeho kraje.
1.Gymnázium Jihlava, 2. OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, 3. Gymnázium Žďár nad Sázavou, 4. OA a HŠ Havlíčkův Brod, 5. Gymnázium a OA Pelhřimov, 6. Gymnázium Třebíč
Družstvo ve složení:
Bradáčová Barbora – kapitánka, Vondráková Lucie, Miksová Adéla, Dolejší Aneta, Štefková Karolína, Němcová Kateřina, Horáková Adéla, Pelejová Kristýna

foto foto foto foto Studentské prezidentské volby na Zdravce- 1.kolo

13. prosince 2017 se žáci SZŠ zúčastnili prvního kola Studentských prezidentských voleb, kdy si studenti ze 384 středních škol z celé České republiky nanečisto vyzkoušeli vybrat jednoho z 9  kandidátů , kteří se ucházejí o post prezidenta ČR.
Na zdravotnické škole získal největší počet hlasů Marek Hilšer, 2.místo obsadil Jiří Drahoš, 3. místo získal Miloš Zeman.
Kterého kandidáta si vybrali čeští středoškoláci zobrazuje níže uvedené výsledky v procentech:

DRAHOŠ JIŘÍ (33,59), ZEMAN MILOŠ (19,95), HILŠER MAREK (13,23), FISCHER PAVEL (9,57), HORÁČEK MICHAL (9,26), TOPOLÁNEK MIREK (6,25), HYNEK JIŘÍ (3,04), HANNIG PETR (2,72), KULHÁNEK VRATISLAV (2,39)
*ze 43 559 platných hlasů


foto Volejbalové odpoledne na Obchodní akademii

V předvánočním čase se v tělocvičně Obchodní akademie sešli příznivci volejbalu. Čtyřčlenné týmy dívek sehrály dvoukolový turnaj, ve kterém byly zaslouženě nejúspěšnější „černobílé“ čtvrťačky z OA Veronika Lacinová, Klára Šmardová, Simona Švejdová a Kateřina Vyskočilová. Vloženými zápasy mixů a následně kombinovaných šestek byl nahrazen turnaj chlapců, když někteří přihlášení před turnajem onemocněli. Účastníci si užili dvě hodiny oblíbeného sportu v tradičně přátelské atmosféře.
foto