Den mexické kuchyně

Dovolte mi, abych Vás jménem ředitele školy pozval na Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách. Akce se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Netradiční společenská akce proběhne 29. ledna 2019 v prostorách školy a ve školní jídelně OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2. Za podpory Asociace školních jídelen ČR, Velvyslanectví Spojených států mexických a nejvyšších představitelů Kraje Vysočina. Pozvání osobně potvrdila velvyslankyně Mexika J. E. paní Leonora Rueda.

Slavnostní přijetí paní velvyslankyně a pana hejtmana dle oficiálního protokolu návštěvy je plánováno cca. v 9.30 hod. přímo v budově školy, K. Světlé 2, Jihlava. Při této příležitosti bude mít naše škola také dopolední prostor pro představení aktivit žáků, které budou souviset právě s touto zahraniční návštěvou. Hlavním výstupem aktivit bude komponovaný oběd v salonku školní jídelny. Menu sestavila mexická šéfkuchařka Cynthia Martinez a při této příležitosti ho připraví kuchařský tým naší školní jídelny.

Tímto Vás zvu na možnost ochutnat oběd v mexickém stylu v jídelně K. Světlé 2 a také se aktivně zapojit do připravovaného projektového dne, který se ponese v mexickém duchu..
Mgr. Libor Fasora, ředitel školy

Oficiální představení projektu: ZDE

Tisková zpráva Kraje Vysočina: ZDE
foto foto foto foto Soutěž Best in English

Dne 30. 11. 2018 se 49 studentů Obchodní akademie zúčastnilo celosvětové online soutěže Best in English, a ve velké konkurenci se neztratili. Z celkového počtu  892 středních škol ze 30 států se naše škola umístila na 480. místě (zlepšení o 13 míst). Z celkového počtu 21110 studentů se naše nejlepší studentka umístila na krásném 2009. místě). Gratulujeme všem!
foto foto foto foto Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 10. 1. 2019 se uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce. Do školního kola bylo vybráno 12 nejlepších žáků z jednotlivých úseků. Nejpočetnější byla skupina z OA. Soutěž byla rozdělena do dvou částí – poslechové a konverzační. V první části měli všichni soutěžící jednotné zadání poslechové zkoušky na úrovni C1; druhá část byla rozhovorem s komisí. Rozhovor se skládal z popisu obrázku a interakce v reálné situaci.
Porota nehodnotila pouze úroveň jazykových dovedností, ale také kreativitu žáků při řešení reálné situace. V silné konkurenci si nejlépe vedli Matěj Kubašta a Jana Kittlerová z OA, kteří budou školu reprezentovat v krajském kole, které se koná 11. února 2019 v Jihlavě.
Všem soutěžící patří pochvala za úžasné výkony a postupujícím přejeme mnoho štěstí v krajském kole!
První pomoc v anglickém pubu…

Jak je vidět, vědomosti lze získat kdekoli a také je umíme využít v různých životních situacích. Informace o poskytování první pomoci, zdravém životním stylu či prevenci závislostí si ověřili žáci 2. ročníků zdravotnických oborů v průběhu vánočního Pub Quizu.
Pub Quiz je populární britská vědomostní společenská hra. Podle názvu je zřejmé, že se v Británii hraje nejčastěji v "pubech" a je oblíbená i v České republice. Soutěže se zúčastňují  6 - 8 členné týmy hráčů, které  odpovídají na otázky z různých oblastí života. Soutěž probíhá vždy v několika kolech, která jsou ihned vyhodnocena nezávislou porotou; získané body se průběžně zaznamenávají do přehledné tabulky.
V prostředí naší školy vycházela soutěž z odborných zdravotnických témat, která byla zpracována v průběhu odborných předmětů. V průběhu výuky tak vznikly cliprámy v anglickém   jazyce, které jsou umístěny v prostorách školních chodeb.  Jednotlivé týmy měly možnost se s obsahem posterů seznámit a 19. prosince zodpovídat na všetečné dotazy v průběhu samotné soutěže.  
Tato soutěž neměla vítěze ani poražené. Všichni účastníci – žáci i učitelé – zjistili, že se vědomosti dají získat i mimo vyučovací hodinu, informace lze sdílet v rámci týmu a i ve škole může být při výuce legrace. A o to přece šlo!

jazykářky ze zdravky

 


foto Vánoce v roce 2018 na domově mládeže

Na domově mládeže jsme se jako každý rok zapojili do výzdoby prostor domova mládeže i školy v předvánočním čase. Fantazie vychovatelů se projevila na tradičních i netradičních adventních věncích. Některá děvčata z DM  upekla perníčky a další je pod odborným dohledem zdobila. Pochvalu si zaslouží: Mayerová Kateřina, Dvořáčková Nikola, Krejčí Adéla a Chlubnová Kateřina. Letos jsme přispěli i  výstavou s názvem „Vánoce dříve a dnes“. Připravili jsme dvě štědrovečerní tabule  v odlišném provedení. Místnost provoněly vůně upečených dobrot  jako vánočka, štola, perníkové řezy, štrůdl z různých druhů těst, ale i křížaly, sušené švestky, meruňky, brusinky nebo fíky. Nezapomněli jsme ani na některé vánoční zvyky jako pouštění skořápek, klasické vánoční koledy nebo výstavu betlémů. Nechyběla naleštěná jablíčka s ořechy. A návštěvníky potěšilo nejen oko, ale i ochutnávky veškerých nabízených dobrot. Odnést si mohli i recepty na vánoční cukroví či pokrmy a též si přečíst i různé vánoční zvyklosti. Z reakcí příchozích jsme usoudili, že naše nemalá práce nebyla zbytečná a hlavně přiblížila tyto krásné svátky. Můžete sami posoudit z přiložených fotografií.
Vychovatelé a žákyně DM

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto Spelling Bee poprvé na zdravce!!!

V úterý 18. prosince 2018 proběhlo v 1. ročnících zdravky premiérové kolo soutěže Spelling Bee.
Spelling Bee je soutěž, ve které mají soutěžící vyhláskovat anglická vylosovaná slova, která mají různou míru obtížnosti. Tento koncept vznikl v USA a akce „Spelling Bee“ se nyní konají i v jiných zemích po celém světě. Prvním oficiálním vítězem byl Frank Neuhauser, který v roce 1925, kdy mu bylo 11 let, vyhrál 1st National Spelling Bee ve Washingtonu D.C.
Úkolem žáků zdravky bylo předvést dokonalou schopnost spelovat i ta nejobtížnější slova, která se od září naučili. Příprava nebyla snadná, protože si v období od 7. do 17. prosince neustále opakovali slovíčka a především je hláskovali.
A jak to dopadlo?
Vítězné týmy : 1PSA – Ščípačky; 1PSB - Hvězdičky

Vítězům patří gratulace a všem dalším poděkování za výbornou přípravu.
Další spelingové soutěži: BZZZZ!!!

angličtinářky ze zdravky

 


Předvánoční zpívání

Pěvecký sbor Obchodní akademie pod vedením paní učitelky Evy Siglerové přivítal v aule školy klienty a pedagogy Denního a týdenního stacionáře Jihlava.  Společně si zazpívali vánoční koledy a strávili tak příjemnou hodinku zpestřenou ochutnávkou koláčků. Setkávání je téměř každoroční, na oplátku naši žáci navštěvují Stacionář a přispívají tak částečně  ke zpestření programu klientů.
foto Projekt fakescape na Obchodní akademii

V rámci společenských věd přijali pozvání na Obchodní akademii studenti žurnalistiky z Masarykovy univerzity Brno. Jejich Projekt fakescape je žádaný na školách po celé ČR, formou hry seznamují žáky s nebezpečím falešných zpráv a hoaxů, učí je přemýšlet o věrohodnosti informací a zpráv.  Snaží se poradit, jak „nenaletět“ a případně reagovat na dezinformace, tolik běžné v současném světě. Akce se účastnili žáci druhého a třetího ročníku.

foto Volejbal dívky

Okresní kolo:

Ve středu 28. 11. 2018 proběhlo v Jihlavě okresní kolo v odbíjené dívek.
Dívky po dobrém výkonu vybojovaly 2. místo a svým výkonem si zajistily účast v krajském finále, které se konalo 7. 12. 2018 ve Žďáře nad Sázavou.
 
Družstvo dívek:

Bradáčová Barbora, Miksová Adéla, Němcová Kateřina, Horáková Adéla, Vondráková Lucie, Dolejší Aneta, Škorpíková Natálie, Štefková Karolína

Krajské kolo:

Před vánočními prázdninami, 7. 12. 2018, sehrály naše volejbalistky náročný turnaj  - Krajské finále ve volejbalu dívek ve Žďáře nad Sázavou. Dívky podaly opět výborný výkon a obsadily 2. místo v kraji.
Školu reprezentovalo družstvo ve stejném složení jako při okresním kole.

Výsledky krajského finále:
1. Gymnázium Jihlava
2. OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava
3. Gymnázium Žďár nad Sázavou
foto Ekonomický tým 2018

Dne 4. 12. 2018 se v Písku konalo celorepublikové kolo soutěže ekonomický tým Junior. Z naší školy se ho zúčastnil tým ze 4 OB ve složení Jan Drápela, Štěpán Feke a Aneta Špačková. Soutěž probíhala ve 3 fázích – 1. část bylo zpracování studie na téma Sdílená ekonomika, tu hodnotili pedagogičtí pracovníci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2. část se konala na místě – jednalo se o test ekonomických vědomostí, obsahoval 80 otázek a byl na něj vyměřen čas 80minut. Třetí částí byla prezentace na vylosované téma – znělo: Jak je bydlení přístupné pro současnou mladou generaci. Našemu týmu se dařilo v první i druhé části, prezentace se však nepovedla a skončil na 11. místě. Blahopřejeme.
foto foto foto BAREVNÉ VÁNOCE 6.12.2018

Jako každý rok jsme se zúčastnili v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina tradiční předvánoční akce ,,Barevné Vánoce.“ Tento rok prezentovaly naší školu studentky oboru kosmetička Davaajargal Oyunjargal, Šebestová Šárka, Nistorová Adéla, Zadinová Eliška a studentky oboru kadeřník Brzobohatá Nikol a Karlíková Tereza. Po celou dobu akce byl o naše služby velký zájem. Kosmetičky malovaly vánoční i netradiční motivy na ruce, lakovaly nehty a kadeřnice měly plné ruce práce s vytvářením loken. Všem studentkám patří velké poděkování za propagaci naší školy.
foto foto foto foto Florbalistky nejlepší v okresním finále

Školní tým až na dvě výjimky složený z aktivních hráček jihlavských klubů FBŠ a SK zvítězil v okresním finále suverénním způsobem. V konkurenci dalších čtyř škol neztratil ani bod, celkové skóre 34 : 2 hovoří jasně.
Místy to byla hra na krásu, dívky si kombinacemi vytvářely množství šancí, míček vodily „až do kuchyně“ a krásně se trefovaly.
Vynikla skvělá nadějná florbalistka Katka Seemanová, autorka patnácti branek a mnoha chytrých nahrávek. Výborné byly Lucie Sedláková s Lenkou Zelingerovou, které vstřelily po pěti gólech, čtyři úspěchy zaznamenala také velmi dobrá nahrávačka Pavlína Boudná. Střelecky se ještě prosadily rychlá a šikovná Pavlína Ficová, z obránkyň spolehlivá Veronika Dvořáková a bojovná Nicol Cempírková. Jistotou byly gólmanky Daniela Václavková a Tereza Lancová. Velmi dobře zahrály také Dana Pejcharová , Nela Šefčíková, Aneta Andrejčinová a Natálie Vídenská.
V březnu se florbalistky zúčastní krajského finále v Jihlavě, všem hráčkám zatím přejeme hodně úspěchů v oddílech!

foto foto Mikulášská nadílka na obchodní akademii

Ve středu 5. prosince 2018 zavítal na obchodní akademii Mikuláš se svými pomocníky. Mikuláš pronesl v každé třídě milá slova ke studentům. Následovalo vyhlášení „hříšníků“, kteří dostali tradiční odměnu – uhlí. Mikuláš vyhlásil dobré skutky uplynulého roku a krásný anděl obdaroval třídu sladkostmi.

foto foto foto Ošetřovatelé připravili mikulášskou nadílku pro sociálně slabé děti

Ošetřovatelé 1 ročníku SZŠ připravili pro děti z nízkoprahového zařízení „Klíček“ mikulášskou nadílku. Přes dvacet dětí spolu s rodiči sledovali vystoupení žáků v kostýmech čertů, anděla a Mikuláše. Žákyně pro děti připravily krásné dárky a napekly voňavé perníčky. Postavu Mikuláše pomohl ošetřovatelům ztvárnit Denis Zeman z 2ZAB. Byl tak přesvědčivý ve své roli, že z něj byly děti i rodiče nadšeny. Všichni jsme si to báječně užili.
OS1
foto foto foto foto 19. ročník celostátní soutěže fotografů CESOFOTO 2018

Dne 29.11.2018 se konal již 19. ročník soutěže žáků oboru fotograf CESOFOTO 2018. Soutěžilo se, jako již tradičně, v pěti kategoriích. Letošní ročník byl pro naši školu výtečný! Nezávislá porota, která snímky hodnotila, umístila na první příčky naše žáky Natálii Veselskou (kategorie Portrét ve stylu Halloween), Martina Hanzala (kategorie Volná tvorba – 1. a 2. ročník) a Ondřeje Dvořáka (kategorie Video – krásy přírody v mém okolí). Na druhých místech se umístila Lucie Říhová a Lenka Vaňková  v kategoriích Portrét ve stylu Halloween a Poetická krajina a výjimečný úspěch zvýraznili  třetím místem i Vojtěch Šoula a Nikola Nistorová. Ta ještě zvítězila v bleskové soutěži, kde měli žáci za úkol během jedné hodiny vyfotografovat, upravit a vytisknout fotografii na dané téma, které letos znělo „Probouzení usínající přírody“. Vyhlášení výsledků soutěže předcházela velmi zajímavá a poučná přednáška fotografa a biologa Petra Jana Juračky.
Letošního ročníku se zúčastnilo 7 škol z Česka, jedna ze Slovenska a jedna z Německa. Celkem bylo do soutěže zasláno 165 prací žáků.
Všem umístěným žákům a jejich učitelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci.

30. ročník soutěže Mladý módní tvůrce ČR

29.11.2018 proběhl v DKO Jihlava 30. ročník soutěže MMT ČR. Soutěž vyhlašuje Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, spoluvyhlašovatel soutěže je MŠMT. Organizátor soutěže je OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Celou akci podpořil Kraj Vysočina. Naše studentky soutěžily v kadeřnické a kosmetické části soutěže. V kategorii fantazijní účes MÝTICKÁ ELFKA obsadila Nikol Dobrkovská 2. místo a Michaela Pešková 5. místo. V kategorii historický účes obsadila Věra Caklová 1. místo a Jana Mařincová 6. místo. Kosmetická část soutěže byla rozdělena do tří kategorii: líčení, téma OMÁMENÝ DISCO STYLEM 2018, kde Eliška Hanusová obsadila 3 místo a Dominika Hrobská obsadila 8. místo. V další kategorii Facepaiting téma KOMIKS obsadila Viktorie Doležalová 2. místo, Zuzana Tručková 4. místo a Anna Kovalíková 8. místo. Poslední kosmetickou částí soutěže byl Nail-art téma KOMIKS. Adéla Míková obsadila 1. místo, Davaajargal Oyujargal 4. místo a Adéla Nistorová 5. místo.       
Všem našim studentkám patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy. Velký dík patří také UOV za přípravu studentek na soutěž MMT ČR a za velkou pomoc při organizaci soutěže.
Více info na: http://www.ozs-ji.cz/mmtcr/                                                                     


foto foto foto foto foto foto Volejbalové odpoledne na Obchodní akademii

V pondělí 26. listopadu se v tělocvičně Obchodní akademie sešli příznivci volejbalu. Tříčlenné týmy sehrály turnaj, ve kterém byly zaslouženě nejúspěšnější čtvrťačky z béčka Kristýna a Renáta Oberreiterovy s Kateřinou Sukovou, stříbro patří áčku - Lukáši Barglovi a Michalovi Blaumüllerovi, kteří se vždy na utkání doplnili jednou dívkou. Celá akce proběhla v hodně dobré atmosféře a účastníci se rádi sejdou na příštím školním soutěžení.

foto Metodicko – didaktický seminář pro učitele německého jazyka

V úterý 22. 11. 2018 jsme zorganizovali již tradiční seminář pro učitele německého jazyka ze základních a středních škol Kraje Vysočina. Akce probíhá ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag a koná se na OA. Seminář vedla paní Friderike Komárek, která je spoluautorkou učebnice SUPER!, podle níž se nyní na naší škole němčina vyučuje. Téma semináře „Práce s nesourodou skupinou“ je velmi aktuální, protože na SŠ přicházejí žáci s rozdílnou úrovní jazykových znalostí. Během příjemně stráveného odpoledne jsme se seznámili s řadou nových aktivit a metod a některé jsme si i prakticky vyzkoušeli. Za naši školu se zúčastnily němčinářky Burešová, Kotlíková a Vorálková.
foto foto foto Soutěž v simulační hře Unisim – Rozehraj to jako manažer

Vybraní studenti 3. a 4. ročníku oboru OA se v pátek 15. 11. 2018 zúčastnili celostátního kola elektronické soutěže Rozehraj to jako manažer, které uspořádala VŠP Jihlava. Do finále se probojovalo celkem 11 týmů z řad studentů vysokých škol a 3 týmy z naší školy – obor obchodní akademie, celkem tedy soutěžilo 13 týmů.
Hlavním cílem celé akce byla podpora kreativity a inovace výuky ekonomických předmětů. V on-line simulaci studenti intenzivně řídili své firmy, analyzovali a segmentovali trh, vytvářeli produkty, budovali prodejní kanály, připravovali marketingové kampaně, optimalizovali své firemní financování za účelem rentability. Ve velké konkurenci se nakonec v  malém finále na 2. místo probojoval tým ve složení Tereza Husáková a Marcela Ježková (4 OA) a odnesl si věcnou cenu.
Gratulujeme i zbývajícím týmům, neboť se dokázaly prosadit v konkurenci vysokoškoláků.
foto foto foto foto foto Hairdresser Open 2018 - Maďarsko

V pondělí dne 12. listopadu se naše škola zúčastnila dalšího ročníku tradiční mezinárodní kadeřnické soutěže Hairdresser Open 2018, která se konala v Maďarsku ve městě Székesfehérváru. Kromě naší výpravy přijeli poměřit své dovednosti zástupci škol z Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a domácího Maďarska. Soutěžilo se v pěti kategoriích, naše děvčata se zúčastnila klání v kategoriích dámský módní účes z dlouhých vlasů, účes nevěsty a účes na variaci ročních období. A vedla si skvěle! Simona Bukovská vyhrála kategorii dámský účes z dlouhých vlasů, Jolana Opatrná obsadila 3. místo v kategorii účes nevěsty, kde Tereze Doskočilové chybělo pouze několik málo bodů k umístění v první pětici soutěžících a Nelly Bubnová s Janou Mařincovou obsadily 2., respektive 4. místo v kategorii účes na variaci ročních období.
 Všem našim účastníkům – soutěžícím, modelkám a učitelkám, které je připravovaly děkujeme za skvěle odvedenou práci a příkladnou reprezentaci naší školy v zahraničí.
foto Vítězství v okresním kole v basketbale a postup do kraje.

V pátek 11. 11. 2018 školní tým basketbalistek vyhrál okresní kolo v basketbale.
Družstvo prošlo turnajem hladce a v posledním zápase,  pomyslném finále, porazilo jihlavské gymnázium.
Za dosažené umístění děkujeme: Michaele Vyhlídalové, Dominice Matějkové, Barboře Švecové, Anně Kazdové, Míše Jurkové, Pavlíně Boudné, Karolíně Krejčí, Lucce Sedlákové, Nele Šefčíkové!
Držte nám palce v krajském kole!
foto Republikové finále v kopané středních škol

6.11. 2018 se na hřišti Na Stoupách v Jihlavě konalo republikové finále v kopané středních škol. Pořadatel turnaje byla naše škola, která tímto získala právo účasti. Turnaje se kromě naší školy zúčastnily střední školy z Prahy, Brna, Starého Města, Hradce Králové a Tábora. Náš tým byl složen ze studentů sportovního oboru doplněných 4 studenty ze součásti „obchodka“. A vedli jsme si velice dobře. Za celý turnaj jsme pouze jednou prohráli, bohužel v semifinále s pozdějším vítězem, sportovním gymnáziem Nad Štolou z Prahy. Tím jsme ztratili možnost porvat se o vítězství a tím i postup na Mistrovství světa do Bělehradu. Nenavážeme tak na naše dvě účasti na těchto turnajích v Guatemale a ve Francii v minulých letech. Nakonec jsme skončili na třetím místě. Hráčům patří poděkování za vzornou reprezentaci po celou dobu turnaje. K tomu přispěli i pořadatelé, studenti prvního a třetího ročníku ze sportovního oboru,a samozřejmě i naše zdravotnice Klára Veselá  a Tereza Pálková ze „zdravky“. Fotodokumetaci obstaraly studentyk 4F (bude na stránkách umístěna dodatečně).

Výsledky naší školy: ZDE


foto Dnes vaříme pouze v bio kvalitě a podle tradičních receptů z Vysočiny

Vaření v naší školní cvičné kuchyni se zúčastnilo 10 žáků 3. ročníků oboru kuchař - číšník. Vedl je kuchař Hugo Hromas (www.nomadis.cz) a vaření bylo zaměřené na regionální biosuroviny a na krajová jídla Kraje Vysočina. Výběr byl trochu netradiční, ale při ochutnávkách všichni oceňovali pestrost a kombinaci chutí. Vstupy byly dodány z regionálních biofarem. V zastoupení surovin nemohl pochopitelně chybět jihlavský Sasov s bio-vepřovým a dalšími masnými produkty. Dále se jednalo o zajímavou směsici bioproduktů - kozí sýry, vejce, ovoce, zelenina, povidla, mouka, mléko, med...
Sestavená nabídka jídel vypadala následovně: žitný chléb s kozím sýrem a medem, kucmouch s černou omáčkou s povidly a slaninou,
černé jelítko a cmunda s pečenou hruškou a cibulí, steak z vepřové panenky se švestkovou omáčkou a tradiční krajové mrkvance.

Všichni žáci se zapojili do přípravy jídel a opět se potvrdila smysluplnost konceptu společného vaření. Raut s ochutnávkou navazoval na seminář, který probíhal také v prostorách naší školy a za školu se odborných přednášek účastnili žáci oboru kuchař - číšník a žáci prvních ročníků nové studijního oboru: Potraviny a výživa. Spolupráci i netradiční koncept velmi pozitivně hodnotila také organizátorka projektu Andrea Hrabalová z Bioinstitutu. Ten podobné akce pořádá v několika málo vybraných krajích celé republiky. A díky navázání spolupráce s naší školou zavítal i do Kraje Vysočina. Pondělní biovaření tak bylo další ukázkou podpory gastronomických oborů na Vysočině a možností předvést šikovnost našich žáků.

Další foto: ZDE

Další informace: http://bioinstitut.cz/

Tisková zpráva Kraje Vysočina: ZDE

Novinky.cz: ZDE

foto foto foto foto foto foto foto Moravské zemské finále soutěže Máš na to

Koncem října se smíšené trio žáků Obchodní akademie zúčastnilo Moravského zemského finále soutěže Máš na to. Pořadatelem byla Policie ČR – Krajské ředitelství v Brně. Jde o soutěž týmů středních škol, tentokrát ze tří krajů – Olomouckého, Jihomoravského a Vysočiny. Naše družstvo ve složení Kristýna a Renáta Oberreiterovy a Honza Drápela obsadilo jedenácté místo z patnácti účastníků ziskem 275 bodů. Na první desítku chyběl jeden bod.
V hodnocení jednotlivců byla z našich závodníků nejlepší Kristýna, která obsadila páté místo – o bod za bronzem a dva body za stříbrnou příčkou.
Naši žáci bojovali s maximálním úsilím a patří jim poděkování za vzornou reprezentaci v jednotlivých disciplínách i v celkovém vystupování na akci doprovázené zajímavými ukázkami policejní práce včetně jednotky na koních, kynologů, kriminalistů a zásahové jednotky.
Finále v Brně mělo výbornou úroveň, některé týmy se na tuto soutěž připravují celoročně, závodily i školy přímo „specializované“ na policejní testy – např. Střední škola policejní z Holešova.

foto foto foto foto Seminář k implementaci systému kreditů ECVET - Hodonín

Ve dnech 24. – 25.10. se v Hodoníně pod vedením Domu zahraniční spolupráce uskutečnil seminář k implementaci systému kreditů ECVET do zahraničních stáží žáků a pracovníků. Naše škola byla požádána o prezentaci výsledků činnosti žáků na zahraničních stážích v oboru kuchař-číšník. Ta proběhla formou degustačního rautu, který byl zaměřen na slovenskou gastronomii. Hodnocení ze strany účastníků bylo vynikající, velký dík patří všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.
foto foto Žáci OA na exkurzi v ČNB Brno

Ve středu 24. 10. 2018 se žáci 3. ročníku obchodní akademie zúčastnili exkurze do ČNB v Brně.   Viděli jsme ukázky platidel dávných dob – ale i první mince - tolary, denáry, groše, dukáty a papírové státovky a bankovky. Také jsme měli možnost porovnat originály bankovek s padělky – některé byly velmi zdařilé a také jsme měli v ruce polymerové bankovky. V den naší exkurze ČNB vydala do oběhu nové 20,- Kč mince u příležitosti 100. let republiky, o které byl mezi občany ČR velký zájem, a tak se před bankou neustále tvořila dlouhá fronta čekajících. Prohlédli jsme si i některé dominanty Brna – Morový sloup na náměstí Svobody, hodinový stroj ve tvaru projektilu či „brněnského draka“.
foto foto foto foto Projekt Bio v regionu zavítá v letošním roce i do Kraje Vysočina II

V letošním třetím ročníku zavítá na tři střední školy s gastronomickým zaměřením, a to do krajů Karlovarského, Královéhradeckého a na Vysočinu.  Právě zde budou letos se studenty a jejich pedagogy diskutovat odborníci i lidé z praxe. O tom, co je bioprodukce a co obnáší ekologické zemědělství. Součástí programu pro budoucí kuchaře jsou, kromě teoretické části ve formě semináře a prezentací, odborné exkurze do zemědělských podniků a k výrobcům biopotravin. Pro studenty gastronomických oborů je také nachystána praktická část věnovaná přípravě pokrmů z bio surovin a jejich ochutnávka. Program pro každou školu je přizpůsoben na míru – dle jejího zaměření a možnosti daného regionu.

V Kraji vysočina projekt zavítá na OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Právě 5. listopadu 2018 tak proběhne společné vaření a seminář o regionální bioprodukci. Odborné poznatky předají přímo odborníci z praxe. Asi největším lákadlem by se mohly stát ukázkové gastronomické výstupy, které připraví kuchař Hugo Hromas (Nomadis) s našimi žáky třetích ročníků oboru kuchař číšník. Více podrobností na pozvánce.

Avízo na seminář dne 5.11.: ZDE

Odkaz: http://www.nomadis.cz/

Odkaz: https://www.cysnews.cz/gastronomie/projekt-bio-regionu-zavita-dalsich-tri-kraju/

Další informace: http://bioinstitut.cz/ 


foto Podporujeme spolupráci s francouzským regionem Champagne-Ardenne

V termínu 14. – 27. října 2018 přijala OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava 7 francouzských studentů i s kolegou pedagogem. Absolvují u nás studijní a poznávací cestu v rámci projektových aktivit v rámci programu Erasmus +.  Konkrétně se jedná o kadeřnice, kuchaře, číšníky a cukráře. Již od pondělí se zapojili do aktivit odborného výcviku jednotlivých učebních oborů a absolvují s našimi žáky výuku odborných dovedností. Takto se zapojují přímo ve školní kadeřnické provozovně, pracují ve školních kuchyních i přímo v rámci obsluhy ve školní jídelně. Velmi aktivně se zapojili kuchaři a připravují se i na páteční kulinářskou soutěž v Havlíčkově Brodě „O bramborovou pochoutku“. Dále pro ně pomáháme organizovat různé odborné exkurze i návštěvy partnerských restaurací přímo v Jihlavě (Tři knížata, Radniční restaurace). Studenti se kromě odbornosti také inspirují krásami našeho regionu i celé České republiky. Mají naplánovanou cestu do Třebíče na památky UNESCO a pochopitelně v jejich programu nesmí chybět ani návštěva hlavního města Prahy. 

Věřím, že i přes určitou jazykovou bariéru si všichni pobyt užívají. Vždyť jsme je pozvali do nejdnoho z nejkrásnějších a troufnu si říct i nejpohostinnějších regionů naší země. A přestože je to první spolupráce se školou ve Francii a pro většinu studentů i první kontakt s naší republikou, společně se shodneme, že naplánovaný program funguje a daří se prohlubovat přátelství mezi Krajem Vysočina a francouzským regionem z oblasti Remeše. Vnímá to i paní radní Ing. Jana Fialová, která naše aktivity od počátku pobytu francouzských kolegů podporuje.

Speciální dík pak patří paní učitelce Soni Havlíkové. Bez jejich překladatelských dovedností bychom to měli všichni mnohem náročnější. Navíc právě paní kolegyně má cenné zkušenosti s podobnou formou spolupráce ČR – F. Její nadšení nejen v překladatelské oblasti, ale také v lidské stránce aktivit je opravdu inspirující. Díky všem za pomoc a podporu. Libor Fasora

PS: Další informace o průběhu stáže, s profi podporou tiskového oddělení, připravíme. 

Tisková zpráva Kraje Vysočina: ZDE 

 


foto foto foto foto foto foto Naši kuchaři se v Havlíčkově Brodě seznamovali se sushi

V rámci projektu Gastroakademie proběhl další vzdělávací kurz, kterého se účastnili zapojení žáci druhých ročníků. Tentokrát se jednalo o kurz SUSHI. Náplní kurzu byly základy přípravy různých druhů sushi pod vedením zkušeného šéfkuchaře pana Tomáše Svobody, majitele cateringové firmy Sushiline. Kurz pro žáky financoval Kraj Vysočina v rámci podpory gastronomických oborů.
Kurz proběhl 17. 10. 2018 ve školním gastrostudiu OA a HŠ Havlíčkův Brod.  Pro některé žáky to bylo první seznámení s přípravou tohoto tradičního japonského jídla. Další si zase vyzkoušeli nové dovednosti při přípravě sushi. Nicméně v závěru se všichni shodli, že kromě kuchařských dovedností, úspěch často zaručuje dostatek ryzí zručnosti a obdivuhodné trpělivosti.
Žáci velmi pozitivně vnímají tuto možnost kulinářského vzdělávání a velmi oceňují podporu ze strany škol i jejich zřizovatele. Také nutno dodat, že všichni jsou již natěšení na další podobné aktivity. Ta termínově nejbližší proběhne již 1. listopadu 2018 ve studiu Gurmandie v Jihlavě pod vedením Jana Horkého – člena vítězného týmu gastronomické soutěže v Singapuru.
foto foto foto foto foto foto foto Vaření s klienty ICS na domově mládeže

Máme nový školní rok  2018/19 a tak jsme na domově mládeže opět začaly vařit s klienty Integrovaného centra Sasov /ICS/.
Zapojily jsme se i tento rok -  studentky z domova mládeže, abychom pomohly klientům s přípravou jídel, motivovaly je a pomáhaly v komunikaci.
Vařila se skvělá jídla, jako třeba dýňová polévka, plněné palačinky čokoládou a banánem. Společně  jsme také připravili špagety s kuřecím masem a sýrovou omáčkou. Určitě vše bylo výborné, hochům chutnalo, protože  na závěr zbyly jen prázdné hrnce a talíře.

Těšíme na další vaření, práce s klienty nás těší a děláme to rády.
Adéla Lukášková a Martina Šibůrková – studentky SZŠ
foto foto Projekt Bio v regionu zavítá v letošním roce i do Kraje Vysočina

Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizuje Bioinstitut, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.  Dlouholetým partnerem projektu je KEZ o.p.s., první a největší certifikační organizace v sektoru ekologického zemědělství.  Projekt BIO v regionu vznikl v roce 2016 a cílí na laickou i odbornou veřejnost se zájmem o biopotraviny a podporu regionální bioprodukce. V letošním třetím ročníku zavítá na další tři střední školy s gastronomickým zaměřením, a to do krajů Karlovarského, Královéhradeckého a na Vysočinu.  Právě zde budou letos se studenty a jejich pedagogy diskutovat odborníci i lidé z praxe. O tom, co je bioprodukce a co obnáší ekologické zemědělství. Součástí programu pro budoucí kuchaře jsou, kromě teoretické části ve formě semináře a prezentací, odborné exkurze do zemědělských podniků a k výrobcům biopotravin. Pro studenty gastronomických oborů je také nachystána praktická část věnovaná přípravě pokrmů z bio surovin a jejich ochutnávka. Program pro každou školu je přizpůsoben na míru – dle jejího zaměření a možnosti daného regionu.

Třetí z cyklu seminářů se uskuteční na Vysočině, ale až příští školní rok. Projekt zavítá na Střední odbornou školu služeb v Jihlavě (OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava), která právě od školního roku 2018/2019 přivítá poprvé své studenty zcela nový obor s maturitní zkouškou Potraviny a výživa. I pro tyto studenty bude připravena exkurze a minikurz vaření z biopotravin. Již příští týden žáci oboru Potraviny a výživa společně s žáky druhého ročníku oboru kuchař – číšník vyráží na kozí farmu Olešenka, kde se seznámí s výhodami využívání biopotravin i s běžným provozem biofarmy. Obsahem exkurze budou také podrobnosti o budování farmy, zisku prestižních ocenění či důvody, proč dávat přednost lokální produkci.  

Odkaz: ZDE
Další informace: http://bioinstitut.cz/


foto foto foto foto foto Den mexické kuchyně

Dne 4.10. se zástupci našich školních jídelen a odborného výcviku zúčastnili akce Den mexické kuchyně, která se konala v pražské Makro Akademii. Pod vedením mexické kuchařky Cynthie Martinez a účasti velvyslankyně Mexika v ČR připravovali mexické pokrmy – tortillovou polévku, tacos s kuřecí tingou, fazolemi a guacamole a čokoládový tamal. Doprovodný program zajišťovala pravá mexická kapela, přednášky o Mexiku a mexickém jídle. Výstupem z tohoto zajímavého dopoledne bude organizace Dne mexické kuchyně, který proběhne v naší škole na sklonku ledna příštího roku.

Tisková zpráva Kraje Vysočina

Více info na webu asociace školních jídelen: ZDE a ZDE

Zdroj fotografií: www.asjcr.cz


foto foto foto foto foto EASY ENGLISH THEATRE

Ve čtvrtek 4. října se v sálu DKO Jihlava konalo představení anglicky hrající divadelní skupiny EASY ENGLISH THEATRE. Hlavní roli hrál umělec Tomas McCabe a hlavní ženskou roli Bethany Dyson.
Příběh pojednával o naší jednodenní ,,návštěvě,, Londýna, kdy jsme byli přítomni běžného dne obyčejného chlapce Chrise.  Hlavním úkolem představení bylo seznámit nás s běžnými frázemi hovorové angličtiny.
Každá scéna byla ukončena vysvětlením zmíněných frázi. Herci měli připravená i plátna, na kterých byly fráze natištěné jak anglicky, tak s překladem.
Myslím, že nejsem jediná, kdo byl zcela uchvácen zapojováním členů publika do děje.  Vše bylo skvěle promyšlené a vtipné. Navíc angličtina nebyla na nějaké těžké úrovni a i herci se snažili mluvit pomaleji, abychom vše stíhali.
Představení se mi moc líbili, a pokud bych měla možnost znovu navštívit nějaké jejich vystoupení, rozhodně bych neváhala a vyrazila.
Denisa, 4ZAA
foto Soutěž "Máš na to"

Ve čtvrtek 4. října se tříčlenný tým čtvrťáků Obchodní akademie ve složení Kristýna a Renáta Oberreiterovy a Honza Drápela zúčastnil soutěže Máš na to. Šlo o soupeření středních škol Kraje Vysočina organizované Krajským policejním ředitelstvím pod záštitou hejtmana kraje. V disciplínách člunkový běh, kliky, celomotorický test, běh na 1000 m a test z pravidel silničního provozu soutěžilo deset školních družstev. Naše trojice podala výborné vyrovnané výkony a obsadila páté místo, které znamená postup do Moravského zemského finále v Brně. V soutěži jednotlivců byla Kristýna Oberreiterová druhá o jeden bod za vítězkou, Renáta pátá a Honza obsadil šesté místo.
Děkujeme žákům za velmi dobrou reprezentaci školy a přejeme úspěšné závodění v Brně.

foto Gastroakademie

18.9.2018 jsme vstoupili do třetího ročníku Gastroakademie, která je určena pro vybrané talentované žáky oboru kuchař, kuchař-číšník. Žáci se střídají v pravidelných cyklech v různých partnerských restauracích Kraje Vysočina. Postupně se do projektu zapojilo 6 restaurací:  Tři knížata Jihlava, Radniční restaurace Jihlava, Jelínkova Vila Velké Meziříčí, Slávie Pelhřimov, Kaskáda Ledeč nad Sázavou, Buena Vista Jihlava. Z naší školy máme v Gastroakademii zapojené tyto žáky: 3. ročník - Nováček Jakub,  Dubová Soňa, Svítilová Kristýna a Brychtová Adéla. Nováčci v Gastroakademii  jsou žáci 2. ročníku obor kuchař – číšník: Semrádová Andrea, Vrzáček Dominik. Základní princip projektu je postaven na spolupráci škol, jejich zřizovatele a restaurací s cílem udržitelnosti žáků v oboru po ukončení školní docházky a zkvalitnění odborné praxe. Kraj Vysočina opět podpořil nové gastronomiky nákupem výbavy pro kuchaře. Žáci naší školy zhotovili závěrečný raut.

Všem děkujeme za spolupráci.

Tisková zpráva Kraje Vysočina


foto foto foto foto foto foto foto Proletí 100letí - oslava 100 let od založení naší republiky

15. září 2018  Masarykovo náměstí v Jihlavě: celý tento den se nesl v duchu oslav 100 let od založení naší republiky. Pro návštěvníky byl připraven hudební program, byla zde i přehlídka prvorepublikové módy a tance, k vidění byly soudobé i historické kočárky nebo auta.
Dále byl pro návštěvníky připraven gastro stan, kde mohli lidé ochutnat prvorepublikové pokrmy a nápoje připravené krajskými školami a českými, slovenskými i zakarpatskými šéfkuchaři. V gastro stanu se prezentovala také naše škola. Pod vedením UOV  žáci obor kuchař – číšník Andrea Semrádová, Pavlína Kožušníková, Kamila Šiváková, David Fürst. připravovali prvorepublikové pochoutky: Kapra v černé jíše s přílohou, lívance s jablečným přelivem a šlehačkou a oblíbené kremrole plněné šlehačkou. Po celou dobu akce jsme měli u našeho pracoviště zástup lidí. Vysoce hodnotili nabídku a kvalitu našich služeb. Všem žákům a UOV děkujeme.
Celou akci ukončila světelná i vizuální show upozorňující na nejpodstatnější okamžiky dějin naši republiky.
https://www.youtube.com/watch?v=7lncknUUnk4
foto foto foto foto foto BYLO NÁS JEDNASEDMDESÁT

Přesně tolik se nás 6.-7. září 2018 zúčastnilo adaptačního kurzu v Mezinárodním táboře Zálesí u Mladého Bříště, který pro nás zorganizovala SZŠ Jihlava.
Všechny hry, soutěže, kvízy a závody měly směřovat k seznámení nových spolužáků 1. ročníku oboru Praktická sestra a tříletého oboru Ošetřovatel. Poznali jsme nové třídní učitelky, které nad námi měly dohled. Hráli jsme spousty seznamovacích her, během nichž se třídní kolektiv poměrně rychle ucelil. Také jsme podnikli společnou procházku lesem a vytvořili nápis „ZDRAVKA JIHLAVA“ pomocí vlastních těl. Nechyběl ani krátký orientační běh.
Strávili jsme společně celé dva dny a myslím, že jsme se v rámci tříd dobře stmelili.  Všichni jsme odjížděli s dobrou náladou, s novými kamarády a taky spoustou zážitků.

za 1PS a 1OS Aneta Macháčová


foto foto foto Další mezinárodní certifikáty z angličtiny pro studenty OA

V závěru loňského školního roku se v sobotu 16. června v obchodní akademii uskutečnilo již  tradiční kolo cambridgeských zkoušek PET (B1). Účastníky byli tentokrát nejen starší studenti ze 3.ročníku školy, ale i několik odvážlivců dokončujících 2.ročník.Celkově 19 studentů prokazovalo svoji znalost angličtiny v celodenním maratónu  ústní a písemné části zkoušky. Zkušební komise brněnského centra Cambridge P.A.R.K.  konstatovala zvyšující se náročnost testových materiálů , která se pohybuje v úrovni B1 – B2 společného referenčního rámce jazyků.  Uspělo celkem 15 přihlášených, z nichž dvěma byla přiznána i vyšší  jazyková úroveň B2. Neúspěšní kandidáti byli oceněni certifikáty v úrovni A2. V závěru tohoto kalendářního roku  v  OA nově proběhnou pokusné zkoušky PET pro studenty, kteří hodlají prokázat své jazykové kvality v angličtině v červnu 2019 a ti nejlepší se pak pokusí zdolat cambridgeskou zkoušku FCE (B2).

foto Adaptační a sportovní kurz prvního ročníku Obchodní akademie – Mladé Bříště u Humpolce 11. 9. - 14. 9. 2018

Od úterý do pátku se naši noví žáci zúčastnili tradičního adaptačního a současně sportovního kurzu na Mezinárodním dětském táboře v Mladém Bříšti. Vedle seznamovacích aktivit s psycholožkami, turistiky na Křemešník, sportovních akcí – střelba ze vzduchovky, volejbal, stolní tenis, florbal, ringo, softbal, fotbálek, basket …, proběhly turnaj ve stolním tenisu a soutěž ve střelbě. Zúčastnilo se celkem padesát osm žáků prvního ročníku, čtyři dny proběhly ke spokojenosti žáků i pedagogů a naplnily tak cíl a smysl těchto seznamovacích kurzů, které pořádáme od roku 1994. Usnadníme jimi vstup do nového kolektivu spolužáků, více představíme třídní učitele a některé další pedagogy školy.
Všem účastníkům kurzu a sportování přejeme úspěšné studium na OA!
foto foto foto foto foto Krása přírody ukrytá v detailu - výstava mikrofotografií na Kraji Vysočina

Nově vytištěné velkoformátové fotografie z produkce badatelského týmu Quarry Seasons vystavujeme nyní během září v prostorách Kraje Vysočina v budově B.
Krásu přírody ukryté v detailu si můžete vychutnat ve zvětšeninách na formátu A2 a několika fotoplátnech A3. Výstava obsadila všechna tři patra prestižní prosklené budovy a čítá přes čtyřicet exponátů včetně informačních posterů. Výstavu doplňují také QR odkazy na projektové videoklipy, které již kompletně pokrývají všechna čtyři roční období, jak je patrné v názvu projektu.
Výstavě udělila záštitu Ing. Jana Fialová, MBA – radní Kraje Vysočina.

Tisková zpráva Kraje Vysočina: ZDE


foto foto foto foto Soutěž první pomoci v rakouském Pöggstallu

Nezahálíme ani o prázdninách! V pátek 13. 7. 2018 se zúčastnilo 6 žáků druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent v doprovodu 2 vyučujících a ředitele školy soutěže první pomoci v dolnorakouském městečku Pöggstall.  Žáci si vyzkoušeli týmovou práci v různých situacích - dopravní nehoda, úraz elektrickým proudem, pád z výšky, poleptání očí a přesvědčili sebe i rozhodčí z rakouského Červeného kříže, že záchrana lidského života a poskytnutí první pomoci je pro ně samozřejmostí. Během soutěže se žáci dobře bavili a museli se „poprat“ i s plněním zábavných a sportovních úkolů. Oceňujeme i komunikaci v cizím jazyce.
Děkujeme žákům i vyučujícím za reprezentaci naší školy.
foto foto foto foto foto Studijní pobyt v rakouském Sankt Pöltnu

Ve dnech 1.6. - 27. 6. jsme se zúčastnily stáže v Sankt Pöltnu v Dolním Rakousku. První den byl pro nás velice náročný, hned po příjezdu jsme šly do školy. První dny školy pro nás byly jako křest ohněm, neměly jsme jistotu v mluvení, ale po pár dnech se vše zlepšilo. Začaly jsme si více věřit a komunikovat. Navštívily jsme spoustu míst, například: Náměstí v Sank Pöltnu, koupaliště, jezera, nákupní centrum a pár restaurací. Tato místa určitě stála za prohlídku. V týdnu jsme docházely do školy, ve třídě byly spojeny dva obory, a to kosmetičky a pedikérky. Provozovny mají velmi pěkně vybavené a zkusily jsme si práci s novými přístroji a produkty. Po měsíci v Sank Pöltnu jsme získaly mnoho zkušeností, zdokonalily jsme se v němčině, zkusily jsme si být samy na měsíc v zahraničí a naučily jsme se nové věci na praxi. Moc jsme si to užily a jsme rády, že jsme měly možnost na měsíc odjet.                                 
Adéla Bitalová a Veronika Horká, 2FKT
foto Exkurze – centrální sklad dm

V úterý 26. června 2018 navštívilo 28 studentů 1OA centrální sklad drogerie dm v Červeném Kříži. Naším hlavním průvodcem byl Ing. Petr Vaněček. Představil nám země, ve kterých dm působí. Hovořil o ekonomických výsledcích a úspěších společnosti. Část výkladu byla zaměřena na zaměstnance a jejich práci. Velkou pozornost věnoval povídání o prodejnách, jejich správnému umístění, vybavení, vzhledu a sortimentu. Rovněž hovořil o zákaznících a marketingu dm. Výklad byl zpestřen kvízem, který se týkal privátních značek.  
Druhá část návštěvy byla zaměřena na prohlídku skladových prostor – studentům byl ukázán příjem zboží, uložení na správné místo do regálů a nabalení různých položek pro konkrétní prodejnu. Studenti mohli vidět moderně vybavený sklad a efektivně fungující skladový systém.
foto Projekt eTwinning - Taller de escritura creativa

Studenti 2OA (španělštináři) byli zapojeni během celého roku do projektu Taller de escritura creativa v rámci  projektu eTwinning, což je  aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci, ve které dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím digitálních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. Studenti spolupracovali se školami z Norska a Itálie, komunikačním jazykem byla španělština. Kromě získaných informací o životě na střední škole v Norsku a Itálii a procvičení jazyka, se studenti naučili pracovat s novými digitálními technologiemi, které museli při práci používat.

foto 24. ročník mezinárodní soutěže v první pomoci

Již 24. ročník mezinárodní soutěže v první pomoci organizovala zdravotnická škola OA, SZŠ a SOŠS Jihlava  se uskutečnil v prostorách tábora Zálesí, Mladé Bříště ve dnech 20. a 21. června 2018. Soutěže se zúčastnilo 33 týmů studentů středních zdravotnických škol z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa.
Na každý tým čekaly stejné modelové situace, které bylo nutno rychle vyřešit, poskytnout první pomoc a kontaktovat zdravotnickou službu první pomoci. Soutěžící mohli mimo jiné poskytovat pomoc u překotného porodu, ošetřit zraněného cyklistu či zraněného parašutistu. V průběhu řešení nenadálé situace na jednotlivých stanovištích porotci hodnotili úroveň poskytování první pomoci, rychlost a adekvátnost reakci a také spolupráci a komunikaci v týmu.
V silné konkurenci se na prvním a třetím místě umístila družstva zdravotnické školy v Jihlavě a druhé místo získalo družstvo z partnerské školy v německém Mutlangenu.
Vítězný tým Jihlava 1 ve složení Jolana Dobrovolná, Adéla Lukášková, Tereza Peltanová a Michaela Černá. Tým Jihlava 2 ve složení Leoš Kořínek, Jan Brázda, Tina Peterková a Tereza Pálková
Cílem celé akce byla nejen výměna zkušeností mezi vyučujícími, žáky a zdravotnickými pracovníky, ale také prohloubení spolupráce mezi školami. Akce proběhla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Fondu přeshraniční spolupráce Dolního Rakouska a Kraje Vysočina.
Rádi bychom jim touto cestou poblahopřáli k úspěchu a organizátorům poděkovali za SUPER akci.

foto foto foto Přednáška Výhody a nástrahy kyberprostoru

Dne 14. 6. 2018 se v aule budovy obchodní akademie uskutečnila pro žáky 2. a 3. ročníků oboru OA přednáška Ing. Dagmar Frendlovské Ph.D.  z VŠP Jihlava o výhodách a nástrahách kyberprostoru. Přednášející se tímto problémem zabývá již řadu let a se studenty se podělila o své poznatky z výzkumů, upozornila je na výhody práce s moderními prostředky ale i na možná rizika.  Přednáška byla přínosná.
Ekonomický tým Junior

Dne 13. 6. 2018 se konala již 15. rokem na škole GYM a OA Pelhřimov ekonomická soutěž Eko - tým Junior pro studenty 3. ročníků. Z naší školy - oboru OA se zúčastnily 2 týmy – ze tříd 3 OA a 3 OB. Soutěž zahrnuje vědomostní test se 75 otázkami z tematických okruhů dlouhodobý majetek, zásoby, zaměstnanci, mzdy, finance a informační technologie a z prezentace zadaného tématu. Letošní zadání – Stačí školní zkušenosti na trhu práce?
Soutěže se z regionu Vysočina zúčastnilo 10 týmů. Náš tým ve složení Jan Drápela, Štěpán Feke a Aneta Špačková letošní kolo vyhrál a postoupil do celostátního kola, které proběhne na podzim v Písku.
Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v celostátním kole.
foto foto foto Kurz modelování lidské postavy a detailů obličeje

19. 6. 2018 u nás ve škole proběhl  ,,Kurz modelování lidské postavy a detailů obličeje“  z jedlé modelovací pasty Saracino. Kurzu se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku obor kuchař-číšník.
Tento kurz vedla Ing. Iva Roháčová, která se tento rok zúčastnila s českým národním týmem soutěže FHA Culinary Challenge Singapur, kde se Česká republika stala absolutním vítězem soutěže.
Paní Roháčová vlastní svoji výtvarnou dílnu pod názvem Timinka.
Kurz byl velice zajímavý, ale i náročný. Postavičky se tvořily od hlavičky, pak nohy, tělo, ruce, sestavení dohromady, oblečení a nakonec dokončení vlasů.
Na fotografiích vidíte výsledek práce. Panenka se zmrzlinou je dílo paní školitelky Roháčové.
Moc děkujeme vedení školy, že se tento kurz mohl uskutečnit.

foto foto foto foto foto Cestujeme za krásami Švýcarska

Ve dnech 11. – 15. 6. 2018 se padesátka studentů ze všech součástí naší školy vydala na poznávací exkurzi do Švýcarska. I přesto, že zpočátku nebylo ideální počasí a museli jsme zvolit náhradní program, nás nádherná příroda okouzlila. Ubytováni jsme byli ve středisku Lauterbrunnen, odkud jsme podnikali další výlety.
Po nočním přejezdu SRN jsme dorazili k Bodamskému jezeru. Samozřejmostí byla prohlídka Kostnice, především památek spojených s Mistrem Janem Husem – Münster, Husův dům, Husův kámen. Následovala zastávka u Rýnských vodopádů, největších říčních vodopádů v Evropě. V dalších dnech jsme se vydali do Thunu, Interlakenu a Luzernu a navštívili jsme Trümmelbašské vodopády. Své putování jsme zakončili ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska.
foto foto foto foto foto foto foto Státní zkouška z psaní na klávesnici na Obchodní akademii

26 studentů OA (studenti 2OA, 2OB a 3OB) konalo ve středu 6. června 2018 státní zkoušku z psaní na klávesnici.
Obchodní akademie nabízí svým studentům možnost složit tuto zkoušku přímo na škole pod dohledem zkušebního komisaře. Studenti získají všechny potřebné dovednosti pro složení této zkoušky během studia v předmětu písemná a elektronická komunikace. Zkouška se skládá z opisu předloženého textu (rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %) a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky.
Věříme, že studenti vykonali státní zkoušku úspěšně a do svého profesního života mohou vstoupit s dalším cenným dokumentem, který prokazuje jejich dovednosti získané v průběhu studia na naší škole.
Talenti 1. ročníků

Ve dnech 11.-12. června 2018 proběhl na Obchodní akademii v Jihlavě již 17. ročník soutěže Talenti I. ročníků - ZAV Jihlava. Roli garantů opět přijali Jaroslav Zaviačič, předseda světové organizace Intersteno, a Helena Zaviačičová, mistryně světa v psaní všemi deseti, držitelka světového rekordu, který činí 928 čistých úhozů za minutu.
Někteří soutěžící dorazili do Jihlavy už v pondělí, aby se mohli zúčastnit tréninkového odpoledne s přenosem průběžných výsledků tréninku ZAV. Nejlépe minutová cvičení zvládla Markéta Svobodová z GOB a SOŠ Telč. Na stříbrné pozici skončila domácí Markéta Kovářů.
Soutěžící se mohli zúčastnit také soutěže v korektuře textu. Nejvíce korektur zvládla místní Markéta Kovářů.
Hlavního soutěžního dne se účastnilo 31 soutěžících z 9 škol. Tradiční náplní byly tři desetiminutové opisy s různou penalizací (10, 50, 100) za každou neopravenou chybu. Po součtu jednotlivých opisů mohly být vyhlášeny výsledky kombinace: 1. Ferdinand Silný (OA Dušní, Praha), 2. Klára Doskočilová (GOB a SOŠ Telč) a 3. Tereza Hubičková (OA Vlašim). Z domácích závodníků si nejlépe vedla Markéta Kovářů, která skončila na 5. místě.
Soutěž družstev ovládli studenti z GOB a SOŠ Telč. Druhé místo putuje na OA Vlašim. K naší velké radosti na třetím místě skončila OA, SZŠ a SOŠS Jihlava.

Výsledkové listiny: ZDE

Soutěž byla realizována s finanční podporou Kraje Vysočina.

 


foto foto foto foto foto foto foto foto foto Prezentace z odborných praxí na OA

Žáci 3OA a 3OB pobývali  ve dnech 21. 5. –  1. 6. 2018 na odborných praxích ve vybraných firmách kraje Vysočina. Tradičně jejich úkolem bylo z praxe sepsat Zprávu  a  zároveň vytvořit prezentaci a veřejně pak své spolužáky a vyučující, kteří tvoří 3 člennou komisi, s průběhem své praxe seznámit. Prezentace proběhly dne 7. 6. 2018 a 11. 6. 2018. Všichni se prezentace zhostili velmi dobře, některé výkony byly obzvlášť pěkné. Sami studenti vyzvedli,  že jim praxe přinesla mnoho cenných zkušeností. Někteří se naučili i novým dovednostem v oblasti kancelářských prací a své spolužáky o tom informovali. Všichni se shodli na tom, že odborné praxe mají význam a ocenili, že je v průběhu studia mohou absolvovat. Pochvalovali si, že využili dosavadní poznatky ze školy a přiučili se i novým věcem.
foto foto Studenti a vyučující se zúčastnili pražské akce na Mánesově mostě v rámci fondu budoucnosti

V sobotu 2.6. 2018 jsme vyrazili na očekávaný výlet do Prahy, pořádaný v rámci oslav 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti.
Po příjezdu byl námi obsazen stánek na travnatém prostranství poblíž Mánesova mostu. Hoši se statečně zhostili do role zraněných účastníků dopravní nehody, kterým měli kolemjdoucí pomoci. Pro návštěvníky stánku byl k dispozici také oblek simulující stáří a možnost vyfotit si vlastní dítko v roztomilém oblečku zdravotní sestry či doktora.
Sobotní večer jsme strávili v architektonicky zajímavém hotelu Pyramida, kde jsme si naplno užili zdejší posilovnu a bazén. Po vydatné nedělní snídani následoval trochu smutný návrat domů.
Naučili jsme se tam podrobnější zásady první pomoci a prožili nezapomenutelné zážitky.
Chtěli bychom moc poděkovat paní třídní Daně Tůmové a paní zástupkyni Marii Říhové za zprostředkování akce a v neposlední řadě panu ředitelovi za bezpečné dopravení do Prahy a zpět domů.                 
Jan Včela 1ZAA
foto foto foto foto foto Kulturně – odborný výjezd odborných učitelek SZŠ do Horního Rakouska

Dolní Rakousko nás láká k návštěvám svou blízkostí a pohostinností. Toho často využívá i naše velká škola v rámci profesní přípravy žáků i pedagogů. SZŠ klade též důraz při přípravě budoucích zdravotníků na první pomoc. Již několik let se žáci naší zdravotnické školy účastní zahraniční soutěže první pomoci v Dolním Rakousku, kde soutěží hlídky Červeného kříže z celé této spolkové země.
V Rakousku má organizace Červený kříž kvalitní základnu dobrovolníků, která je zde velmi tradiční činností. Tato organizace zaštiťuje ve větších obcích první pomoc, pečuje o seniory, sociálně slabé a o rodiny v nouzi. Ve svých spádových oblastech organizují jednotlivé jednotky dobrovolné dárcovství krve, většinou po nedělní mši.
Hlavní organizátorkou soutěží první pomoci v Dolním Rakousku je referentka Červeného kříže pro práci s mládeží paní Anna Neuninger. Vyučující německého jazyka naší školy Mgr. Hana Vorálková a paní Neuninger připravily na konec května 2018 pro osm odborných učitelek SZŠ  vícedenní kulturně -odborný pobyt v Dolním Rakousku.
Pedagožky navštívily komplex a zahrady benediktýnského kláštera v Melku nad Dunajem a nedaleký zámek Artstetten. Soukromý zámek náleží dědicům rodu arcivévody Františka Ferdinanda de Este, který podlehl v roce 1914 atentátu v Sarajevu.
Odborná část výjezdu byla zaměřena na zařízení, která se věnují populaci vyžadující zdravotní a sociální péči a rakouský Červený kříž se na těchto aktivitách taktéž účastní. Součástí návštěvy byla také prohlídka domova, zejména pro seniory v Melku, která na všech účastnicích zanechala velký dojem.  V tomto zařízení jsou hospitalizováni i další klienti, jako například pacienti s dýchacími potížemi s nutností trvalé kyslíkové léčby nebo i děti ve vigilním kómatu. Je zde i oddělení hospicové péče, včetně mobilního paliativního týmu.
Na dohled od Dunaje spravuje v Melku Červený kříž útulné denní centrum. Je otevřeno jedenkrát týdně a nabízí od 9 do 17 hodin celkem šestnácti aktivním seniorům společné tvoření, vaření, cvičení i slavení různých událostí. Je zde místnost pro odpočinek a masáže s malou tělocvičnou. K dispozici je i prostorná koupelna s pračkou. Prostory si může kdokoliv pronajmout, kupříkladu k pořádání semináře.
Součástí bytového sídliště ve městě Kremže je budova denního stacionáře s charakterem chráněné dílny pro mentálně a tělesně postižené včetně vozíčkářů. Věkové rozpětí klientů je od 15 do 65 let. Prostorné zařízení s ústředním dvorkem nabízí oddělení, kde se pracuje se dřevem, hlínou a sklem. Je zde též oddělení designové a mobilní zahradnické (to provádí údržbu a úklid prostor v blízkém okolí).
Dolnorakouskou metropolí je St.Pölten. Před budovou zemského sněmu pořádal Červený kříž akci ve spolupráci s firmou, která využívá zbylou nestandartní zeleninu a ovoce supermarketů k přípravě jídel pro sociálně slabé občany. Zjistily jsme, že představitelé spolkové země a Červeného kříže se snaží apelovat na veřejnost k zodpovědnému zacházení s potravinami pro dosažení minimálního potravinového odpadu. Třešinkou akce byla speciální kuchařka s recepty, jak vařit ze “zbytků”.
 Posledním navštíveným místem byl Herzogenburg Lernhaus nedaleko Kremže. Toto zařízení se specializuje na práci s dětmi od 6 do 12 let s výukovými potížemi. Nejčastěji se jedná o děti emigrantů, kteří mají problém se adaptovat do kolektivu kvůli neznalosti německého jazyka a jednotlivých pojmů. Aktivity v tomto zařízení probíhají odpoledne po běžné výuce dětí 3 krát týdně 2 hodiny denně. Asi 12-ti dětem pomáhají 2 dobrovolníci a 2 zaměstnanci Červeného kříže se speciálním vzděláním. V rámci práce s dětmi jsou uplatňovány principy waldorfské školy.
Proběhlé aktivity odborného výjezdu byly financovány zřizovatelem školy – krajským úřadem Kraje Vysočina.

Za kolektiv odborných učitelek SZŠ: PhDr.Kateřina Emmerová
foto foto foto Do práce na kole

Čtyřčlenný tým pracovníků SOŠS se v květnu zapojil do akce Do práce na kole, kterou vyhlásilo město Jihlava.
Cílem je ochrana životního prostředí a podmínkou je dopravit se do práce jinak než autem nebo autobusem.
Kromě dobrého pocitu byli „sportovci“ odměněni žlutými tričky s logem akce a těší se, že příští rok jich bude ještě víc. Zapojit se mohou i ti, kteří chodí pěšky.
foto Odborná exkurze do nemocnice v Hornu

V rámci vzájemné spolupráce kraje Vysočina s Dolním Rakouskem jsme se ve středu 23. 5. 2018 jeli podívat do nemocnice v Hornu. Hned po našem příjezdu se nám dostalo velmi příjemného přivítání a malého dárku – tašky s upomínkovými předměty. Následovala zajímavá prezentace, která trvala asi 10 minut.
Po prezentaci jsme se rozdělili do tří skupina (každá skupina měla svou průvodkyni) a vyrazili jsme na prohlídku nemocnice. Viděli jsme urgentní příjem, sádrovnu, JIP, dialýzu a novorozenecké oddělení.
Poté jsme odjeli na prohlídku nedalekého kláštera Altenberg.
Exkurze byla super a jsme rádi, že jsme viděli zdravotnictví trochu jinak.
Jan Brázda 2ZA
foto foto foto Vítězství a postup na finále do Prahy

10. května se konalo v Blansku mezirepublikové finále Poháru Josefa Masoupusta v kopané středních škol. Tým naší školy si v turnaji vedl výborně a postupně vyhrál jak nad domácím Gymnáziem Blansko tak i nad VOŠ a SŠT Česká Třebová a zajstil si postup na Republikové finále do Prahy, které se bude hrát na hřišti Dukly Praha na Julisce ve dnech 6.- 7. 6. 2018.
foto Studijní pobyt v Německu

V rámci projektu Erasmus+, který podporuje výjezdy žáků do zemí EU, se pětice studentek naší školy vydala do německé Gery. Partnerství jsme zde uzavřeli s „Staatliche Berufsbildende Schule
Wirtschaft/Verwaltung - Dr. Eduard Amtho“r, ve které se vyučují podobné obory jako u nás. Ředitel školy, pan Joachim Block, nám pomohl akci připravit a umožnil dívkám účastnit se vyučování a praxe ve vybraných třídách. Pobyt byl zorganizován ve dvou skupinách a termínech a trval vždy 3 týdny. Stáž zahájily 8. 4. 2018 Nikol Zavadilová a Marie Baráková ze třídy 3FKT a po týdnu se k nim přidaly studentky obchodní akademie – Aneta Kolouchová, Eva Munduchová a Natálie Staňková z 3OA.
Zpočátku jim ještě pomáhaly vyučující německého jazyka Dagmar Kotlíková a Irena Burešová, ale po jejich odjezdu si musely dívky v cizím prostředí poradit samy. Kromě výuky využily i nabídku volnočasových aktivit – např. divadlo, kino, bazén, parky, katakomby, výlet do Lipska….
foto foto foto foto Dvoudenní poznávací exkurze do zahraničí

Ve čtvrtek 10. května 2018 někteří studenti 1OA, 1OB a 2OB vyrazili na dvoudenní poznávací exkurzi do zahraničí. První zastávka byla u rakouského jezera Mondsee. Poté následoval přesun do Německa. Hlavním cílem bylo Hitlerovo Orlí hnízdo na vrcholu hory Kehlstein. Místní autobus vyvezl studenty nahoru a poslední část cesty na vrchol se konal luxusním, mosazí obloženým výtahem. Studenty čekal úžasný výhled přes hory a dolů do údolí, kde se třpytí jezero Königsee. Dalším program zahrnoval plavbu po Königsee, které leží nedaleko Berchtesgadenu a je nejvýše položené jezero v Německu. Den byl zakončen přesunem do rakouského Salzburgu.
Druhý den ráno studenti navštívili muzeum letadel Red Bull a monopostů F1. Poté následovala pěší prohlídka Salzburgu – Mirabellské zahrady, Mozartův rodný dům, Getreidegasse se zavěšenými znaky cechů, Domplatz se 3 branami a katedrálou, Residenzplatz s kašnou Residenzbrunnen a Mozartplatz se sochou Mozarta. Návštěvu studenti zakončili příkrým výstupem k 900 let staré pevnosti Hohensalzburg, která patří mezi největší a nejlépe dochované pevnosti v Evropě. Odměnou byl úchvatný výhled na celé město.

foto foto foto foto foto foto foto Duben - Měsíc bezpečnosti silničního provozu na domově mládeže

Již čtvrtým rokem pořádáme pro naše žáky soutěže s dopravní tématikou.
Děvčata z DM si v soutěžích procvičila znalosti dopravních značek, řešila různé dopravní situace v testu pro chodce a cyklisty. Na jejich přání se ještě připravil testík, kde rozpoznávala značky osobních automobilů. Po vyhodnocení těchto  úkolů a stanovení pořadí vítězů si děvčata vybírala z cen, které poskytla Krajská koordinátorka pro BESIP, jako byly reflexní náramky, reflexní smajlíci,  tašky, klíčenky  a další reflexní prvky, cyklistickou přilbu a sladkosti.
Po předání cen si žákyně mohly dále  vyzkoušet několik typů tzv. „opileckých brýlí“, byla připravena trasa s různými překážkami a po nasazení brýlí měly tuto trasu projít. Byly to brýle simulující stav člověka po požití alkoholu do 1promile ve dne, další brýle simulovaly požití alkoholu do 2,5promile v noci. Třetí brýle měly navodit stav po požití marihuany a poslední brýle simulovaly extrémní únavu.
 Bylo to opravdu velice těžké bez chyby tuto trasu jen projít, někteří řidiči pod vlivem alkoholu a omamných látek řídí motorová vozidla, což nám říkají statistiky z dopravní nehodovosti.
Tato část s brýlemi byla zajímavá nejen pro žáky a žákyně, ale i pro vychovatele DM.  Dopravní soutěž je jedna z nejoblíbenějších akcí na DM. Těšíme se na duben v příštím roce.

foto foto foto foto foto foto Fiktivní firma - Certifikáty CEFIF

Fiktivní firma, která splní kritéria stanovená Centrem fiktivních firem (CEFIF) Praha, může požádat o udělení Certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Tento certifikát nedostanou všichni žáci, ale je určen jenom těm nejlepším (zhruba jedné čtvrtině žáků.) Mezi hlavní podmínky patří zejména splnění všech svých povinností k úřadům a pojišťovnám CEFIF, registrace k platbě DPH, účast na veletrhu fiktivních firem a samozřejmě práce žáka během roku.

V letošním školním roce obdrželo certifikát 5 studentů 4. ročníku firmy Preziosi, s. r. o.  Výběr byl o to těžší, protože se ve firmě sešli schopní a pracovití „zaměstnanci.“ 
foto foto foto foto foto Velvyslankyně České republiky v Rakousku navštívila OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Partnerství škol, přeshraniční spolupráce záchranných služeb, i hledání cest k podpoře výuky německého a českého jazyka v příhraničních oblastech byly jedny z témat návštěvy Kraje Vysočina paní Ivany Červenkové, velvyslankyně České republiky v Rakousku. Představení již fungujících projektů se za přítomnosti Jany Fialové, radní pro oblast školství, mládeže a sportu ujal Libor Fasora, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Odborné exkurze v centrále rakouského červeného kříže, nemocnicích i zdravotní škole v Hornu, aktivní účast rakouských zástupců na soutěži první pomoci v Mladé Bříšti jsou jen krátkým výčtem zahraničních aktivit jedné z největších jihlavských škol.

Tiskové zprávy:

Kraj Vysočina

JihlavaDnes.cz

Zdroj textu a fotografií: Kraj Vysočina


foto foto foto foto foto exkurze v Jihlavském pivovaru

Dne 24.4.2018 v 8:10 se třída 2ZAA zúčastnila exkurze v Jihlavském pivovaru Ježek za doprovodu paní učitelky Srbecké. Exkurze se nám moc líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Pan průvodčí nás provedl celým pivovarem od varen az po lahvárnu. Z této exkurze jsme si odnesli spoustu nových zážitků  a informací a doporučujeme ji i ostatním třídám. Za třídu 2ZAA zapsala Tereza Nerudová
foto foto Odborná stáž v Mutlangenu 15. 4. – 20. 4. 2018

V neděli dne 15. 4. 2018 jsme ráno v 8 hodin odjely na odbornou stáž do německého Mutlangenu. Byly jsme ubytovány v rodinném penzionu Mutlangerhof nedaleko školy a kliniky (Stauferklinikum). V neděli po příjezdu jsme se seznámily s Mutlangenem a poznaly jeho krásu. V pondělí jsme se byly podívat do zdejší zdravotní školy a seznámily jsme se se studenty a zdejšími pracovníky a vedením školy. Šly jsme se také podívat do Stauferkliniky a vyzkoušely jsme si uniformy na praxi. Byly jsme se také představit na našich odděleních a prošly jsme si nemocnici. Odpoledne jsme měly exkurzi na paliativním oddělení a zajímavou přednášku o aromaterapii a jejím využívání v praxi. Z aromaterapie jsme si každá odnesla vonný pytlíček, který jsme si samy připravily.

V úterý ráno jsme zahájily náš den první praxí v nemocnici. Na každém oddělení jsme měly studenty, kteří se o nás starali a vše nám vysvětlovali a ukazovali. Praxi jsme absolvovaly na různých odděleních (onkologie, páteřní chirurgie, cévní chirurgie a interní oddělení) a to jednotlivě.
Ráno jsme měřily pacientům tlak a teplotu a následně jsme tyto údaje zapisovaly do dokumentace. Dále jsme jim pomáhaly s osobní hygienou, dělaly převazy, převážely pacienty na operační sál. Na cévní chirurgii jsme odebíraly pacientům ranní glykémii, aplikovaly jsme inzulíny, antikoagulancia. Na onkologii jsme pomáhaly s péčí o pacienty. Na cévní chirurgii jsme zaváděly čípky, krmily pacienty, umývaly protézy a byly jsme se podívat na bronchoskopii.
Po praxi jsme měly besedu s onkopsycholožkou kliniky a poté jsme se setkaly se zástupci spolku Iglauer Sprachinsel, kteří nám vyprávěli o poválečné době a jejich odsunu z Čech. Odpoledne jsme se vydaly navštívit blízké historické město Schwäbisch Gmünd, které nás okouzlilo svou krásou. Měly jsme možnost i nakoupit dárečky.
Ve středu jsme ráno šly opět na praxi a po praxi jsme jely na prohlídku Stuttgartu. Ve Stuttgartu jsme se podívaly na Marienplatz, jely zubačkou, prohlédly si tržnici a na město se podívaly i z výšky věže na nádraží. Měly jsme možnost si projít město a užívat si jeho atmosféru.
Ve čtvrtek jsme šly na naší poslední praxi. Rozloučily jsme se s nemocnicí a šly na setkání s paní starostkou Mutlangenu, která nám sdělila zajímavé informace o městě a především o životě našich vrstevníků v Mutlangenu. Poté jsme byly pozvané na setkání se studenty školy, kteří k nám přijedou v červnu na mezinárodní Soutěž první pomoci. Užily jsme si super večer.
V pátek ráno jsme jely domů. Rozloučily jsme se se studenty a vedením školy a opustily jsme Mutlangen. Zpáteční cesta byla náročnější než ta první, ale i tak vše dopadlo dobře a každá z nás se vrátila zpět domů.
Na závěr bychom chtěly říct, že se nám tam moc líbilo. Poznaly jsme alespoň trošku německou nemocnici a naučily se něco nového. V penzionu se nám líbilo a jídlo zde bylo také super. Jsme neskutečně vděčné, že jsme byly vybrány a měly příležitost odbornou stáž absolvovat. Je to nezapomenutelný zážitek. Velké díky také patří našim vyučujícím paní Vorálkové a paní Říhové. Ještě jednou mockrát děkujeme a moc jsme si to užily.

Zapsaly žákyně 3ZA
foto foto foto foto foto Velký úspěch děvčat – florbalistek – 2. místo v Národním finále projektu KB FLORBAL CHALLENGE

Děvčata z naší školy se po dvou vítězných turnajích kvalifikovala do Národního finále, které se konalo začátkem dubna v Brně. Zúčastnilo se ho 8 nejlepších týmů z Čech i Moravy, které byly rozděleny do 2 skupin.
Skupině A kralovaly studentky OA,SZŠ a SOŠS Jihlava – „Jihlavačky“, které si poradily se svými soupeřkami ve všech třech zápasech a postoupily  přímo do semifinále.
Ve skupině B dominovalo jičínské Lepařovo gymnázium, které ze všech svých utkání neobdrželo od soupeřek ani gól a se skóre 19:0 postoupilo také přímo do semifinále.
Suverénní tým skupiny B Jičín přivítal v prvním semifinále brněnské Merhautovy ženy. A i tento zápas ukázal, že Jičín přijel na turnaj velmi dobře připraven, svého soupeře přehrál o pět branek a slavil postup do finále.
Ve druhém semifinále na sebe narazily Jihlavačky a dívky ze Znojma. Zápas to byl velmi vyrovnaný, oba celky se snažily strhnout vítězství na svou stranu. Šťastnější byly nakonec Jihlavačky, které zápas rozdílem jediné branky vyhrály 2:1.
V duelu o bronz se nakonec radovalo Znojmo, které v souboji poražených semifinalistů jasně přehrálo Brno, a alespoň částečnou útěchou jsou mu bronzové medaile na krku.
Nejočekávanější zápas odstartoval po 14. hodině. Ve finále se utkali suveréni obou skupin – Jičín vyzval Jihlavu a dal se očekávat napínavý souboj. Zápas byl velmi vyrovnaný s mnoha šancemi na obou stranách. Šťastnější byly nakonec dívky z Jičína, které svojí jízdu turnajem dokončily bez ztráty jediného bodu. Naše děvčata se slzami v očích získaly stříbrné medaile. Bohužel o jeden gól nám unikl postup do Ostravy na Superfinále florbalu.
Složení našeho týmu: Pavlína Ficová, Natálie Vídeňská, Kateřina Čechová, Pavlína Boudná, Tereza Lancová, Kateřina Suková, Nikola Dýcková, Nicol Cempírková, Kateřina Seemannová.

Celkové pořadí turnaje:
1.Lepařovo gymnázium Jičín
2.OA,SZŠ a SOŠS Jihlava
3.IBK Infinity Znojmo
4.Merhautovy ženy
5.G JAK UB
6.Gymnázium Svitavy
7.SOŠonky
8.Gymnázium Jakuba Škody,Přerov
foto foto foto foto foto foto Výstava makrofotek doputovala až za hranice

V dnešních dnech jsou výstupy našeho týmu Quarry Life, tvořeného žáky OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a žáky Gymnázia Jihlava pod vedením Mgr. Libora Fasory, Mgr. Pavla Neuwirtha a Mgr. Lenky Fasorové, prezentovány v dolnorakouském Hollabrunnu.
Zde se koná mezinárodní konference projektu Enersol. Fotografie vznikající na mikroskopu gymnaziální badatelny zaujaly na republikovém finále soutěže Enersol natolik, že byla nabídnuta možnost výstavy na mezinárodní přehlídce této soutěže.
Jsme velice rádi, že výsledky naší práce mohou obdivovat nejen zástupci hostitelské země, ale také Německa, Slovinska, Polska, Slovenska a České republiky. Pevně věříme, že se projekty středních škol Kraje Vysočina v tak velké konkurenci neztratí. Výstava v Hollabrunnu přímo navazuje na úspěšnou sérii výstav makrofotografií v Jihlavě a Ledči nad Sázavou.
Poděkování patří nejenom celé partě z lomu Kosov, ale tentokrát také kolegyním vyučující cizí jazyky, které připravily výstupy pro tuto příležitost v anglických mutacích. Náš tým se tak rozrostl o paní Hanu Pappovou a paní Dagmar Kotlíkovou, které velmi pomohly představení spolupráce krajských škol a ČM štěrku a.s. na mezinárodním poli. Tímto patří také jim velké uznání za odvedenou práci.
Libor Fasora

Tiskové zprávy:

Noviny Kraje Vysočina

Kraj Vysočina


foto foto foto foto foto foto foto foto Program Finanční gramotnost

15 dívek třídy 3KC se v rámci projektu Hospodářské komory Na správné místo zúčastnilo programu Finanční gramotnost. Celkem 10 setkání proběhlo od listopadu do konce března. Dívky se naučily, jak sestavit a kontrolovat rodinný rozpočet, rozpoznat nutné výdaje od těch zbytečných, odhalit nebezpečí zadlužování včetně nástrah dluhové pasti. Nahlédly do nabídky bankovních i nebankovních institucí včetně nutnosti správně spořit a popř. investovat volné peněžní prostředky. Seznámily se s alternativami řešení při neschopnosti splácet -  od snížení zbytných výdajů, přes konsolidaci půjček, osobní bankrot až k exekuci.
10 společných hodin proběhlo v přátelské, avšak pracovní atmosféře.
foto foto Akce „ Čistá Vysočina“

Již 3. rokem se Domov mládeže, Karolíny Světlé 2, Jihlava účastní akce „Čistá Vysočina“.
Oproti původnímu plánu jsme místo úklidu Keťásku uklidili část u Městského nádraží – cvičné prostory autoškoly. Bylo zde značné množství odpadků všeho druhu například rozbitý nábytek, obaly od sprejerů, alkoholu a další. V okolí cyklostezky jsme mimo odpadků našly mrtvou krysu, ptáka i rybu. Kuriózní byly i kalhoty na stromě v blízkosti supermarketu LIDL. Velké množství nedopalků od cigaret a jiných odpadků jsme uklidili v okolí DM, školy a cesty k Best Drive. O to více nás mrzí, že chvíli  po úklidu se před školou válela platová lahev.
Máme dobrý pocit z vykonané práce.
Vychovatelé DM

foto foto foto foto Mistrovství Dolního Rakouska v kadeřnických dovednostech 2018

V pondělí 9. 4. se žákyně oboru kadeřník Jolana Opatrná a Nikol Dobrkovská zúčastnily Mistrovství Dolního Rakouska, konaného již tradičně v Sankt Pöltenu. A vedla si skvěle! Do Jihlavy přivezla první a páté místo v kategorii Účes nevěsty. Soutěžícím, modelkám a učitelkám odborného výcviku gratulujeme k úspěchu a děkujeme za skvěle odvedenou práci.
foto foto JUNIOR LINGUA

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se konal na Obchodní akademii a Hotelové škole v Třebíči již 14. ročník soutěže v anglickém a německém jazyce JUNIOR LINGUA.
V anglickém jazyce měřilo své znalosti 14 žáků a v jazyce německém jich soutěžilo sedm. Žáci prokazovali své znalosti v poslechu, porozumění textu a ústním projevu.
Naši školu reprezentovaly tři žákyně 1. ročníku obor Kadeřník – Denisa Rytychová v německém, Nikol Sobotková a Vendula Šmirausová v anglickém jazyce. Vendula obsadila pěkné 4. místo.
Všechny tři dívky si odvážely nové zkušenosti a odhodlání, zkusit štěstí v soutěži i v příštím roce.
foto