23. ročník mezinárodní soutěže první pomoci v Mladém Bříšti se konal 21.6. -22.6.2017.

Ve středu 21.6. odpoledne začalo být rušno v prostorách letního tábora v Mladém Bříšti. Soutěžící přivítala krásná příroda zalitá sluncem. Sjelo se 36 čtyřčlenných družstev ze všech koutů republiky. Mezi zahraničními soutěžícími byli studenti z Německa, Rakouska a Slovenska. Za každé družstvo  vylosoval pořadí kapitán a soutěž mohla začít. Museli si poradit pouze se základním vybavením, kterým byl šátek, nůž, náhradní oblečení, láhev s vodou, kapesníky a rukavice.
Všechny modelové situace byly zasazeny do přírody, aby byly co nejvěrohodnější. První den soutěže byly nachystány čtyři modelové situace. Soutěžící si museli poradit se srážkou dívek na kolečkových bruslích, hypoglykemickým stavem starší turistky, infarktem, doupětem mladých lidí pod vlivem alkoholu a drog, poraněním dolní končetiny v řece.
Druhý den na soutěžící čekala autohavárie auta šesti německých turistů s motorkářem, srážka šesti cyklistů, pád ze skály při slaňování. Součástí tohoto dne byl i fyzický test, kde se soutěžící poprali se složením nosítek, naložením zraněného, vše na čas. Na každém stanovišti byli tři až osm zraněných, se kterými si museli soutěžící poradit.
Nad správností provedení jednotlivých úkonů, organizací, voláním, komunikací soutěžících mezi sebou při zásahu bděli profesionální záchranáři z Jihlavy a Telče. Hned na místě vždy provedli i hodnocení zásahu.  
O celou přípravu a organizaci soutěže se postarali studenti a vyučující školy. Věrohodné maskování jednotlivých poranění zajistily učitelky školy.

Vyvrcholením bylo vyhodnocení soutěže. Všichni soutěžící s napětím očekávali vyhlášení výsledků.
Na prvních třech místech se umístila družstva ze Znojma, Jihlavy 2, Mutlangenu. Součástí bylo i vyhodnocení nejlepšího kapitána, kterým se stal kapitán vítězného družstva ze Znojma. Dále pak vyhodnocení nejlepšího figuranta, tím se stala žena s hypoglykemickým kómatem.
Celá soutěž proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Soutěžící ocenili nabytí nových zkušeností.  Na tvářích pořadatelů byla vidět únava, ale i obrovská radost z toho, že se akce opravdu povedla.
Všichni se už těšíme na další 24. ročník.

Fotogalerie: ZDE


foto foto foto foto foto Kluci z týmu Gastroakademie Vysočina zazářili na Veveří

V sobotu 24. června 2017 se družstvo krajské Gastroakademie Vysočina zúčastnilo velmi zajímavého konceptu kulinářského klání. „Steak jako Brno“ se konal na hradě Veveří nedaleko Brna. Do kompletní přípravy i do vlastní soutěže byl zapojen kapitán týmu Libor Homolka, který žáky připravoval právě na škole v Jihlavě. Musím podotknout, že během celé přípravy jsme neponechali nic náhodě. Odborné konzultace s hlavním garantem soutěže probíhaly s dostatečným předstihem. Také příprava jednotlivých jídel byla velmi zodpovědná. Na jedné straně by se mohlo zdát, že pět setkání týmu před soutěží by mohlo být dostatečnou přípravou, ale na straně druhé těch proměnných v průběhu soutěže mohlo být daleko více. A také bylo.  Horko na nádvoří krásného jihomoravského hradu, které pod střechou stanu dosahovalo až nelidských hodnot, malý prostor na vlastní práci, improvizované dodání řeznicky neopracovaného masa těsně před soutěží a jako bonus vylosovaný ananas jako surovina, která umí být pěkně záludná.
A vlastní soutěž? Úkolem bylo na grilu připravit porci hovězí svíčkové, vepřové krkovice a rybu, kterou reprezentoval mečoun. Kluci mohli jakkoliv spolupracovat a kombinovat gastronomické postupy. Kapitán týmu však mohl jen poradit či upozornit na možnou vznikající chybu. Kvalita připraveného masa, které bylo hlavním tématem soutěže, byla na vynikající úrovni. Chválou nešetřila odborná ani laická část poroty. A právě složení poroty bylo dalším třešničkou na dortu. V odborné  porotě zasedali kuchařští odborníci z Česka, Slovenska, Maďarska a Španělska. Doplněni byli o významné osobnosti z různých oblastí společenského života
A o úspěšné spolupráci hovoří i výsledek soutěže. Všichni z týmu Gastroakademie Vysočina byli skvělí. Z hradu Veveří si odnesli kromě vítězství i spoustu hezkých zážitků a nových zkušeností. Vždyť celou dobu byli v těch nejpovolanějších rukách. A všichni odborníci i ostatní z poroty či publika dokázali ocenit snahu i výsledky obou týmů. Navíc celá soutěž byla podpořena velkými a hlavně štědrými sponzory. Mezi cenami pro vítěze byly nejenom kulinářské speciality, profesionální nože nebo dokonce 50% sleva na konvektomat od firmy Fagor.  
Takže z pohledu krajských škol i z pohledu celé Gastroakademie obrovská spokojenost. Ověřili jsme si, že celý projekt funguje. Svědčí o tom úspěch v soutěži, ale také téměř roční fungování Gastroakademie Vysočina. Spolupráce s restauracemi je oboustranně úspěšná a vzdělávání žáků probíhá jak v restauracích, tak i formou odborných seminářů, které lektorují přímo kuchaři spolupracujících restaurací. Navíc celý projekt se od začátku října 2017 rozroste, protože se zapojí žáci nových druhých ročníků. Nezbývá tedy pochválit všechny, kteří podporují kuchařské řemeslo v době, kdy to nemá vůbec jednoduché. Dobří kuchaři restauracím dlouhodobě chybí a všichni věří, že projekt Gastroakademie Vysočina je tou správnou cesto pro nápravu. Držte nám tedy palce a my Vám dokážeme, že vařit opravdu umíme.
Libor Fasora, ředitel OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Tiskové zprávy:

Kraj Vysočina

Region Vysočina


foto foto foto foto foto foto foto Prvních čtrnáct studentů prošlo Gastroakademií. Restaurace jim ušily praxi na míru

Tento týden skončila první desetiměsíční intenzivní speciálně připravená praxe pro studenty krajských hotelových škol, kterou garantovaly vybrané restaurace a hotely v regionu. Pod odborným dohledem uznávaných šéfkuchařů absolvoval čtrnáctičlenný tým studentů prvních druhých ročníků desítky hodin ve špičkově vybavených kuchyních.

 S myšlenkou zvýšit kvalitu odborného vzdělávání v gastro oborech a využití potenciálu kvality poskytovaných služeb vybraných restaurací přišla Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. V roce 2015 absolvovali zástupci krajských gastroškol první jednání s majiteli restaurací, kterým byly představeny základní principy projektu, postaveném na spolupráci škol, jejich zřizovatele a restaurací s cílem udržitelnosti žáků v oboru po ukončení školní docházky a potřebou zkvalitnění následné vykonané praxe. Kraj Vysočina Gastroakademii podpořil nákupem výbavy pro každého účastníka – k dispozici tak je typové oblečení a vybavení. Gastroakademie Kraje Vysočina – to jsou i aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků, společné vzdělávání žáků, pedagogů a kuchařů.

zdroj: Kraj Vysočina (viz ZDE)


foto foto foto Školní kolo soutěže v první pomoci

14. 6. 2017 proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Tato školní soutěž pravidelně předchází mezinárodní soutěži v obci Mladé Bříště u Humpolce, která se bude konat příští týden.
Čtyřčlenná družstva ze druhého ročníku zdravotnické školy opět řešila modelové situace zranění, která by se mohla stát v běžném životě. Letos tak ošetřovaly například řeznou ránu s masivním krvácením na dolní končetině, dopravní nehodu, při které byla autem sražena chodkyně, pád z výšky a nevolnost u diabetika.
První místo v soutěži obsadilo družstvo ve složení: Lucie Kapounová, Adéla Kadlecová, Veronika Kučerová a Renata Klímová. Společně s družstvem, které obsadilo druhé místo, se zúčastní soutěže v Mladých Bříštích a my jim přejeme hodně úspěchů.
Jitka Meixnerová
foto foto foto foto Ekonomický tým Junior 2017

Dne 13. 6. 2017 se konal 14. ročník krajského kola celostátní soutěže Ekonomický tým Junior na Ob-chodní akademii v Pelhřimově. Tříčlenné týmy soutěží vždy ve dvou oblastech – testu odborných znalostí a prezentaci na zadané téma. Pro letošní ročník stanovili organizátoři téma „Mají zaměstna-necké benefity vliv na výběr zaměstnání?“
Soutěže se zúčastnilo celkem 10 týmů, naši školu reprezentovala dvě družstva z oboru Obchodní akademie. Tým z třídy 3. B ve složení Lukáš Müller, Dominik Procházka a Linda Turečková se umístil na 1. místě se 126 body a coby vítěz si vybojoval účast v celostátním kole této soutěže, které se bude konat na podzim v Brně. Druhý tým tvořený žáky 3. A Vendulou Karáskovou, Markétou Kašpa-rovou a Jiřím Vomelou se umístil na 5. místě se 109 body.
Oběma družstvům gratulujeme!
Odborná exkurze v Rakousku

Ve čtvrtek  8.6.2017 v ranních hodinách vyjelo 25 žákyň 2. ročníku oboru zdravotnický asistent s p. uč. Vorálkovou a p. uč. Číhalovou na exkurzi do Rakouska.
V dopoledních hodinách jsme dorazily do nemocnice v Hornu. Přivítala nás paní ředitelka pro ošetřovatelskou péči. V přednáškovém sále jsme se dověděly, jak funguje vedení rakouských nemocnic a spoustu zajímavých informací o nemocnici v Hornu. Rozdělily jsme se do dvou skupin a vydaly se na jednotlivá oddělení.
Jedním z oddělení byla porodnice. Viděly jsme porodní místnost a dozvěděly se všechny způsoby porodu. Zároveň nám přišlo skvělé, že zde mají jednu místnost, která připomíná ložnici, kde má matka s dítětem možnost strávit noc společně i s otcem dítěte. Dokonce jedna z maminek svolila, že můžeme být přítomni při vyšetření, kde byl slyšet tlukot srdce jejího dítěte.
Také jsme byly na jednotce intenzivní péče, urgentním přijmu a na dialýze. Na dialýze nás překvapilo množství pacientů, kteří zde mohou být naráz dialyzováni.
Poté následoval přesun do kláštera Altenburg. Průvodkyně nám předala spoustu zajímavých informací o této pamětihodnosti.
Poslední zastávka byla ve Zwettlu, kde jsme navštívily centrálu červeného kříže. Zde jsme se dověděly, jaká je náplň práce této organizace v Rakousku a na jakém principu pracuje. Tečkou byla ukázka sanitních vozů a jejich vybavení.
Exkurze byla skvělá a získaly jsme spoustu užitečných informací. Jsem přesvědčena, že druhákům, co se sem vydají příští rok, se zajisté bude také líbit. Také děkujeme paním učitelkám za ochotu s námi tak daleko jet.
Za 2ZA, Denisa Bočková
foto foto foto Talenti 1. ročníků

Ve dnech 8.-9. června 2017 proběhl na Obchodní akademii v Jihlavě již 16. ročník soutěže Talenti I. ročníků - ZAV Jihlava. Roli garantů opět přijali Jaroslav Zaviačič, předseda světové organizace Intersteno, a Helena Zaviačičová, mistryně světa v psaní všemi deseti, držitelka světového rekordu, který činí 928 čistých úhozů za minutu.

22 účastníků soutěže dorazilo do Jihlavy už ve čtvrtek, aby se mohli zúčastnit tréninkového odpoledne s přenosem průběžných výsledků tréninku ZAV. Nejlépe minutová cvičení zvládl Jiří Kučera z GOB a SOŠ Telč. Na stříbrné pozici skončit domácí Šimon Vopelka.

Soutěžící se mohli zúčastnit také soutěže v korektuře textu. Nejvíce korektur zvládl opět Jiří Kučera z GOB a SOŠ Telč. Za deset minut jich provedl neuvěřitelných 106 a dopustil se 4 chyb. Na druhém se umístila domácí soutěžící Mirka Nevosadová.

Hlavního soutěžního dne se účastnilo 33 soutěžících z 9 škol. Tradiční náplní byly tři desetiminutové opisy s různou penalizací (10, 50, 100) za každou neopravenou chybu. Po součtu jednotlivých opisů mohly být vyhlášeny výsledky kombinace: 1. Jiří Kučera (GOB a SOŠ Telč), 2. Klára Doskočilová (GOB a SOŠ Telč) a 3. Šimon Vopelka (OA, SZŠ a SOŠS Jihlava).

Soutěž družstev ovládli studenti z GOB a SOŠ Telč. K naší velké radosti na druhém místě skončila OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. Třetí místo putuje na OA Vlašim.

Více informací: ZDE


Poznávací zájezd do Londýna

Studenti naší školy vyjeli v neděli 28. května na 6-ti denní poznávací zájezd do Londýna. S ubytováním v Anglických rodinách.
 Po namáhavé cestě přes Německo, Belgii, Francii a skrz Eurotunel jsme dojeli do Velké Británie, kde jsme jako první navštívili Greenwich. Tam nás čekala prohlídka observatoře a následně jsme měli projížďku lodí k Themes Barrier, poté dojeli na místo setkání v Shirley, kde si nás vyzvedli rodiny, u kterých jsme pobývali následující 4 dny. Druhý den nás čekal výlet na Beachy Head, kde jsme měli příležitost podívat se k moři. Poté jsme jeli do Brightonu, kde jsme měli prohlídku podmořského akvária a celého města. Třetí den pobytu nás čekal výlet do Oxfordu, prohlídka Oxford University, kde jsme mohli vidět místa, které byla předobrazem pro filmy Harryho Pottera a poté následovala prohlídka starého universitního města. Poslední den nás čekalo srdce Londýna, viděli jsme London Eye, parlament, Big Ben, Westminster Abbey, výměnu jízdní gardy, Buckingham palace, Trafalgar Square a mnoho dalších zajímavých míst. Paní průvodkyně měla zajímavé výklady ke všem památkám.
 Lucie Kratochvílová, Nikol Zavadilová, Nikola Kasalová 2FKT
foto foto Výsledky ankety Skutek roku 2016

Výsledky ankety Skutek roku 2016 - kategorie právnické osoby:
Oblast: Vzdělávání
Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR, z. s. – Mladý módní tvůrce ČR
Soutěž Mladý módní tvůrce ČR (MMT ČR) se od roku 1998 pořádá v Jihlavě. Organizátorem akce je Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR a Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola služeb Jihlava. Spoluvyhlašovatel soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže MMT ČR je určena všem studentům středních škol a odborných učilišť. Soutěže se v loňském roce zúčastnilo 32 středních škol z celé České republiky, jedna škola z Polska, rovněž studenti z partnerské školy z Rakouska a Německa. Akce se uskutečnila v prosinci 2016 v DKO v Jihlavě. Divadelní sál naplnila oděvní tvorba ve formě módních přehlídek a společenský sál byl rájem kadeřnic a kosmetiček. Témata jednotlivých kategorií připravila zajímavou podívanou, která nabídla návštěvníkům nejen inspiraci pro slavnostní i všední chvíle, ale ukázala kreativitu a fantazii soutěžících.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Skutek roku 2016, která se realizuje v rámci Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, se uskutečnilo dne 5. 6. 2017 na zámku ve Vilémově společně s vyhlášením výsledků ankety Zlatá Jeřabina 2016.

Tisková zpráva Kraje Vysočina: ZDE


foto foto foto foto foto Státní zkouška z psaní na klávesnici na Obchodní akademii

38 studentů OA (studenti 2OA, 2OB a 3. A) se přihlásilo na státní zkoušku z psaní na klávesnici, která se konala v pondělí 5. června 2017.
Obchodní akademie nabízí svým studentům možnost složit tuto zkoušku přímo na škole pod dohledem zkušebního komisaře. Studenti získají všechny potřebné dovednosti pro složení této zkoušky během studia v předmětu písemná a elektronická komunikace. Zkouška se skládá z opisu předloženého textu (rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %) a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky.
Věříme, že studenti vykonali státní zkoušku úspěšně a do svého profesního života mohou vstoupit s dalším cenným dokumentem, který prokazuje jejich mimořádné dovednosti získané v průběhu studia na naší škole. Zaměstnavatelé jsou na vysvědčení o této zkoušce zvyklí a vědí, že je pro ně zárukou kvality uchazeče.
foto foto Mistrovství České republiky v grafických předmětech

Studentka třetího ročníku OA Eliška Zejdová se na základě výsledku v krajském kole nominovala na Mistrovství České republiky v grafických předmětech, které se v letošním roce konalo v Chocni. Naši školu reprezentovala v disciplíně korektura textu. Cílem této disciplíny je provést během 10 minut co nejvíce oprav textu, kdy za provedou korekturu se soutěžícímu připočítává 100 bodů, za neprovedou nebo chybně provedenou korekturu odečítá 250 bodů. Eliška předvedla obdobný výkon jako v krajském kole, bohužel se dopustila 6 chyb. 67 provedených korektur nakonec stačilo na 12. místo. Blahopřejeme.
foto foto Obchodní akademie patří k nejúspěšnějším školám ve skládání cambridgeských zkoušek

Květnový on-line  Newsletter instituce Cambridge P.A.R.K. v Brně, jejíž jsme partnerskou školou, ocenil v článku  systém přípravy a úspěšnost našich studentů ve skládání zkoušek Cambridge PET a FCE. Získané certifikáty napomáhají našim absolventům k snazšímu získávání pozic na tuzemském trhu práce, přijímání na vysoké školy i dalším  studiu v zahraničí.

Plné znění článku naleznete ZDE.


foto foto Soutěž První pomoci v rakouském Ernstbrunnu

V sobotu 20. 5. 2017 vyrazilo 6 děvčat a 2 paní učitelky z jihlavské zdravotnické školy na soutěž první pomoci do dolnorakouského Ernstbrunnu. Na místo jsme dojely v 10 hodin dopoledne. Byla nám přidělena startovní čísla a poté jsme již jen čekaly, až na nás přijde řada a vyzvedne si nás naše průvodkyně na celý den. Jelikož jsme měly téměř hodinu čas, vyřádily jsme se mezitím na místím hřišti. Nebylo moc slunečné počasí, tak jsme to po chvilce vzdaly a přesunuly se do našeho vyhřátého auta.
Kolem půl dvanácté si nás vyzvedla průvodkyně a vydaly jsme se na soutěžní okruh. Celkem bylo 8 stanovišť, z toho 2 byly dovednostní (štafeta se slalomem v hasičském oblečení a hadicí a druhé bylo tipovací; měly jsme např. za úkol uhodnout, kolik je ve sklenici lentilek, nebo říct, kdy byla založena organizace Červeného kříže v Ernstrbrunnu). Na ostatních stanovištích byly připraveny modelové situace, např. srážka motocyklisty s chodci, nehoda v autodílně, poleptání oka a astmatický záchvat v lakýrně.
Po ošetření všech poraněných následoval feedback, kdy nás rozhodčí upozorňovali na chyby a naopak chválili za dobře poskytnutou první pomoc. Chvíli nám trvalo, než jsme se jako družstvo sehrály a zjistily, jak se nám nejlépe pracuje. Občas jsme musely čekat, než na nás přijde řada na stanovišti. My jsme si ale dokázaly příjemně chvíli zkrátit třeba tím, že jsme společně i s paní učitelkami hrály dámu na obrovské šachovnici na hřišti.
Rozhodčí byli velice příjemní a i přes jazykovou bariéru se s námi snažili komunikovat a byli vstřícní. I když se počasí moc nevydařilo, stejně jsme si to moc užily a rozhodně to nebyla ztracená sobota.  Zároveň jsme získaly zkušenosti na mezinárodní Soutěž první pomoci v Mladých Bříštích. Věříme, že spolupráce s Dolním Rakouskem bude probíhat vždy v takto příjemných podmínkách.
Děkujeme
Za družstvo 2ZA a doprovod, Denisa Bočková
foto foto foto foto Soutěžili, vyhráli a Vysočina jim gratuluje!

Studují střední odborné školy, jsou ve druhém a třetím ročníku, letos vybojovali skvělá ocenění v celostátních soutěžích – jsou to úspěšní mladí lidé, kteří se v oboru neztratí a dnes se potkali s radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Janou Fialovou. „Letošní školní rok byl pro naše střední školy velice úspěšný, studenti zúročili veškeré své praktické zkušenosti a znalosti, což se promítlo do úctyhodného počtu medailí, které si Vysočina připsala,“ pochválila studenty a především jejich učitele praktického výcviku Jana Fialová.
Kraj Vysočina odborné vzdělávání na středních školách dlouhodobě podporuje např. formou motivačních a prospěchových stipendií pro vybrané obory, dovybavováním odborných učeben nebo podporou studentů na soutěžích.

Zdroj: Kraj Vysočina (viz ZDE)

Připojuji se ke gratulaci, děkuji všem za odvedenou práci a těším se na další úspěchy našich žáků, kterým se daří pod zodpovědným vedením vyučujících OA, SZŠ a SOŠS Jihlava.
Mgr. Libor Fasora


foto foto foto Kraj podpoří další postupové soutěže a přehlídky i sportovní mistrovství pořádané na Vysočině

Organizátoři celostátních kol Soutěže první pomoci, Melounového šampionátu 2017, SWEET ARTu 2017 a krajského kola Logické olympiády získají z krajského rozpočtu finanční příspěvek na jejich pořádání. Všichni žadatelé splnili podmínky podle Pravidel Rady Kraje Vysočina a rozdělí si mezi sebe částku 107 500 Kč. Stejnou částku schválili krajští radní také pro tři sportovní mistrovství České republiky, konkrétně pro mistrovství žáků a juniorů v rybolovné technice v Pelhřimově, pro soutěž ženských družstev v šachu ve Světlé nad Sázavou a pro jihlavské sportovní klání juniorů v plachtění.
 
„Organizátoři postupových soutěží a přehlídek i sportovních mistrovství, mohou o finanční pomoc kraje žádat v průběhu celého roku, od ledna až do konce října. Od začátku roku jsme podpořili už 22 soutěží a také devět sportovních mistrovství,“ uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. V roce 2016 putovaly krajské peníze na celkem 27 soutěží a 15 sportovních mistrovských klání.
 
Soutěž první pomoci
Celostátní kolo soutěže se uskuteční v termínu 21. – 22. června 2017 v areálu Mezinárodního tábora Zálesí v obci Mladé Bříště u Humpolce. Soutěže se zúčastní čtyřčlenná vítězná družstva ze školních kol na jednotlivých zdravotnických školách a jejich úkolem je co nejlépe poskytnout laickou první pomoc v různých modelových situacích. V letošním roce se soutěž uskuteční už po třiadvacáté. Soutěž pořádá Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.

zdroj: Kraj Vysočina (viz ZDE)


Krajské brambory v krajské škole

Pod záštitou Kraje Vysočina, Ministerstva hospodářství ČR a Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod proběhl v prostorách naší školy velmi zajímavý workshop. Akce s názvem „Brambory  - zdravá potravina“ se uskutečnila ve středu 17. května 2017 a byla zakončením série podobných akcí, které v měsíci květnu hostily jednotlivé krajské školy. Součástí workshopu byly odborné přednášky, kdy prioritním tématem byly právě brambory. Řešila se například témata jako „Historie a význam brambor pro Kraj Vysočina“, „Brambory jak je neznáme“ a další. Za přednášející odborníky z praxe lze mezi jinými jmenovat Milana Čížka a Janu Exnarovou.
Nové informace byly prezentovány nejen kolegům ze školních jídelen, ale také zástupcům zřizovatele, kteří se akce zúčastnili. Hostem byla například radní pro oblast školství Jana Fialová, radní pro oblast zemědělství a životního prostředí Martin Hyský nebo vedoucí OŠMS Kamil Ubr. Krajské kolegy doplňovala Olga Johanidesová za úsek školních jídelen. Nezastupitelné místo v přednáškové místnosti měli i žáci naší školy oboru Kuchař – číšník, kteří se na zpracování potravin teprve připravují. Získané informace tak pro ně byly pestrým doplněním učebních osnov.
Druhá část bramborářské akce byla ještě zajímavější. Celý workshop totiž vrcholil ochutnávkou jídel a degustačním rautem, který byl připraven výhradně z regionálních odrůd brambor. Ty před akcí vybral a dodal  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. Jídla pak byla připravena našimi žáky v prostorých cvičných kuchyní pod dohledem a za odborné pomoci našich učitelů odborného výcviku Dany Veselé a Libora Homolky.
Děkuji títmo všem za organizaci, přípravu i profesionální zvládnutí celého workshopu. Věřím, že se všem u nás ve škole líbilo a odnesli si nejen spoustu nových poznatků, ale také příjemně poškádlené chuťové buňky. Další informace v regionálním tisku a na stránkách Výkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě (www.vubhb.cz)
Libor Fasora  

Tiskové zprávy:

Region Vysočina

Kraj Vysočina

 


foto foto foto foto foto foto Veletrh zdraví a krásy

12.5. – 14.5.2017 se zúčastnili studenti oboru  kuchař-číšník, kosmetička a kadeřník prezentační akce pod názvem ,,Veletrh zdraví a krásy“. Prezentační akce se konala v Cityparku Jihlava. Studentky oboru kosmetička prováděly návštěvníkům akce péči o ruce a lakování nehtů. Obor kadeřník nabízel copánkové účesy, nástřik barevných ornamentů na vlasy a studenti oboru kuchař-číšník nabízeli ochutnávkovou formou malé burgery s červenou čočkou a piškot s tvarohovou pěnou zdobenou ovocem.
Všem studentům a UOV, kteří se akce zúčastnili moc děkujeme za reprezentaci naší školy.
foto foto foto Birell cup v Brně

Ve středu 10. 5. 2017 se žáci naší školy oboru kuchař-číšník zúčastnili soutěže Birell cup v Brně. Soutěž číšníků byla rozdělena do 4 disciplín. Načepování a servis piva, míchaný nápoj s pivem, soutěž v běhu s pivem a talíř za talíř. David Purman soutěžil v míchání nápoje s pivem, běh s pivem a talíř za talíř. Jan Koudela čepoval a servíroval pivo, běhal s pivem a také soutěžil v disciplíně talíř za talíř. Štěstí se na nás usmálo hned 2x. Obhájili jsme 2. místo v soutěži načepování a servis piva a 1. místo v soutěži talíř za talíř. V obou kategoriích vyhrál žák 1. ročníku Jan Koudela. V rámci soutěži Birell Cup Brno 2017 probíhala soutěž v Grilování 2017. Této soutěže se zúčastnili žáci 1. ročníku obor kuchař-číšník Eliška Slavětínská a Jakub Nováček. I když nedosáhli na stupně  vítězů, dobře reprezentovali naší školu. Blahopřejeme a děkujeme UOV za přípravu.
foto foto foto foto foto foto III. ročník dopravní soutěže

25. dubna proběhla na DM soutěž s dopravní tématikou. Obrázkový test s různými dopravními situacemi nebyl pro žáky náročný a s dopravními značkami si žáci poradili také výtečně.
27. 4. bylo vyhodnocení a předání cen. Každý soutěžící si podle umístění vybral cenu, která mu bude sloužit v silničním provozu.  Všichni dostali ještě reflexní pásku, neboť od února minulého roku je nošení reflexních prvků povinné.
foto foto foto foto Akce „Čistá Vysočina“ na DM

V minulých dnech se nejen žáci , ale i vychovatelé DM B i D zapojili v rámci kampaně Den Země do úklidu veřejného prostranství.
I přes nepřízeň počasí jsme uklidili prostory před školou v ulici Karolíny Světlé, v okolí DM, blízkého parku a okolí cyklostezky.
Všichni, kdo jsme se zapojili, máme  dobrý pocit z toho, že je řada míst čistější. O to víc nás ale mrzí, že kuřáci již v krátké době opět před školou ničí naše úsilí.
foto foto foto foto foto foto Metodicko – didaktický seminář pro učitele německého jazyka

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se na OA konal již tradiční seminář pro učitele německého jazyka ze základních a středních škol. Akce probíhá ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag pravidelně dvakrát ročně. Semináře vedou různí lektoři a tentokrát nás navštívila paní PhDr. Veronika Hutarová s tématem „ Němčina kreativně a s elánem“.  Nabídla účastníkům řadu aktivit, které vedou k zábavnější výuce německého jazyka. Za naši školu se zúčastnily němčinářky Burešová a Vorálková.
foto foto foto foto Velikonoční setkání studentů v polském Brzegu

Ve dnech 26. března až 1. dubna se studentky 2. a 3. ročníku obchodní akademie (Veronika Janíková, Lenka Vilímková, Denisa Prokešová, Kristýna Fašinová, Valérie Vítková, Markéta Kašparová, Vendula Karásková, Linda Turečková a Vendula Židlická) a střední odborné školy služeb (Klára Motyčková, Marie Baráková a Nikola Zavadilová) zúčastnily trilaterálního setkání v Polsku, které se konalo ve městečku Brzeg, a to za účelem poznaní českých, polských a německých velikonočních tradic a zvyků. Studentky trávily veškerý čas s polskými a německými přáteli, část z nich byla po celý týden dokonce ubytována v polských rodinách.
Součástí tohoto týdenního pobytu byly např. prezentace seznamující nás i ostatní s velikonočními zvyky v Polsku, Německu a v Čechách, celodenní výlet do Wroclawi, který zahrnoval i návštěvu krásné zoologické zahrady, prohlídka radnice a setkání se starostou Brzegu, panem Stefańskim, který nám povídal o významu a historii městečka, další výlet do Opole, zdobení velikonočních vajíček hned několika různými způsoby, nahlédnutí do výuky v polské škole a často velmi vtipná polsko-česká komunikace.

Z řad učitelů nás doprovázeli Mgr. Irena Burešová a pan zástupce Mgr. Miroslav Šoukal. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za příjemně strávený týden, jejich vstřícnost a ochotu. Děkujeme!

Kristýna Fašinová, Valérie Vítková, Lenka Vilímková a Denisa Prokešová, 3.A
foto foto foto foto foto foto foto Projekt Učíme se z historie – pracovní setkání v Jihlavě

Ve dnech 3. – 7.4. proběhlo na naší škole závěrečné pracovní setkání v rámci projektu Učíme se z historie. Jedná se o projekt, ve kterém je kromě naší školy zapojena i Umělecko-průmyslová škola z Jihlavy-Helenína a partneři ze Slovenska, Maďarska a Rumunska. Projektu se účastní žáci textilních oborů a oborů kadeřník, kosmetička a fotografie a multimédia. V jeho rámci vznikly šaty, účesy a fotografie inspirované historickými obdobími (např. baroka, secese, antiky). Tématem jihlavského setkání byla renesance. Žákyně z uvedených zemí během tohoto setkání tvořily modely účesů a šaty inspirované touto dobou. Výsledkem byla společná fotografie jejich děl. Celé setkání bylo ukončeno závěrečnou vernisáží v prostorách ZUŠ Jihlava, na níž byla prezentována dvacítka fotografií a modelů šatů, které vznikly během dvou let trvání projektu. Kromě pracovních činností absolvovali žáci i program kulturní, např. prohlídku Muzea Vysočiny a historického centra Jihlavy, navštívili Roštejn a v poslední den pobytu strávili celodenním výletem do Prahy.
foto foto foto Odborná stáž žáků v německém Mutlangenu

Ve dnech 2.4. -7. 4. 2017 absolvovalo 7 žáků třetího ročníku oboru Zdravotnicky asistent týdenní pobyt v německém Mutlangenu.
V pondělí jsme se seznámili se zástupci německé zdravotnické školy a s vedením nemocnice Stauferklinikum, poté jsme byli představeni na jednotlivých odděleních, kde jsme absolvovali následující 3 dny odbornou praxi. Jednalo se o oddělení gynekologie, břišní a onkologické chirurgie. Zúčastnili jsme se také zajímavých exkurzí a přednášek - paliativní oddělení, aromaterapie a poradenské místo pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Jako každý rok jsme se i my setkali se zástupci spolku Iglauer Sprachinsel, s panem Tenschertem a s panem Zeizingerem. Jejich povídání o historii a především vyprávění osobních zážitků nás velmi překvapilo. Další součástí našeho pobytu bylo i poznávání reálií a běžného života v Německu. Byli jsme se podívat v historickém městečku Schwäbisch Gmünd a také jsme jedno odpoledne navštívili město Stuttgart. Naše skupina tímto získala mnoho překvapivých informací, zkušeností, zajímavých zážitků a viditelných rozdílů mezi českým a německým zdravotnictvím. Navázali jsme nová přátelství, upevnili jsme naše vztahy a na závěr chceme doporučit tento super pobyt, který jsme si opravdu užili.
Na závěr děkujeme Česko - německému fondu, který tento projekt finančně podporuje.
Žáci 3ZAA + 3ZAB
foto foto foto foto Zdobení velikonočních perníkových vajíček

Svátky jara jsou za dveřmi, a tak jsme se 4. dubna sešly na klubovně a s nadšením a dobrou náladou se zdokonalovaly ve zdobení perníkových vajíček. Od vánočního „ p e r n í k a ř e n í“ uplynulo hodně času, ale získané dovednosti se nezapomínají.  A bylo to znát.  I začátečnice si přišly na své a pomlázka letos bude opravdu originální.
foto foto foto EUROREBUS – 22. ročník vědomostní soutěže

4. dubna 2017 se v jihlavském Domě kultury konalo krajské kolo soutěže EUROREBUS.
Soutěž probíhá po dobu celého školního roku a utkávají se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy. Jde o tradiční vědomostní soutěž. Pořadatelem soutěže je obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB s mnohaletou tradicí. Lze v ní vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačovou sestavu a spoustu dalších atraktivních cen.
Z naší školy se zúčastnila a postoupila do krajského kola třída 1OB, kterou reprezentovali Michal Němec a Kamil Wiesner. V konkurenci 44 zúčastněných tříd z gymnázií se umístili jako jediná jihlavská škola na pěkném 18. místě. Gratulujeme!
foto foto ŠARM 2017 Znojmo

5.4.2017 se naše studentka Markéta Nováková 2KA s modelkou Jolanou Opatrnou 1KA zúčastnily soutěže Šarm 2017, kterou pořádala SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. Markéta  soutěžila v kadeřnické části soutěže pod názvem LADY 20 LET, kde si vybojovala krásné 2.místo. Moc gratulujeme, děkujeme oběma studentkám za reprezentaci naší školy a UOV Anně Žákové děkujeme za přípravu Markéty na soutěž. 
foto foto KUCHAŘ VYSOČINY JUNIOR 2017open

Kuchaři Vysočiny Juniory 2017 se 5.4.2017 stali Iveta Vokurková 2KCP a Jan Koudelka 1KC z naší školy OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. V konkurenci devíti kuchařských dvojic zvítězili v Havlíčkově Brodě ve druhém ročníku soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2017 open, který pořádá Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Každé družstvo se skládalo ze dvou soutěžících (nebylo stanoveno genderové složení), kteří v časovém limitu museli společně připravit studený předkrm a hlavní chod s omáčkou a minimálně jednou přílohou. Náš vítězný tým připravil kuličky kozího sýra na červené řepě a salátu z celeru jako předkrm a hlavním chodem bylo filátko ze pstruha s holandskou omáčkou na restované zelenině s bramborovo-citronovým pyré. Porota hodnotila vzhled pokrmu, originalitu a kreativitu, úroveň prezentace, konzistenci, chuť a vůni. Předseda poroty byl Lukáš Ende, komisař z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, dále majitel restaurace Tři Knížata v Jihlavě Pavel Mareš a krajská radní Jana Fialová. Druhá porota složená z pedagožek gastro-oborů krajských středních škol hodnotila práci v kuchyni, technickou zručnost a dodržování hygienických pravidel.
Našim studentům gratulujeme a děkujeme za prezentaci naší školy. UOV děkujeme za přípravu studentů na soutěž.
foto foto foto foto foto foto 3. ročník Soutěže v ošetřovatelství, Praha, 30. 3. 2017

„Byla to pro mě velká výzva. Zkusila jsem si něco nového, prezentovala jsem svoji práci před ostatními soutěžícími a porotou. Byla to cenná zkušenost, na kterou nezapomenu. Až tady jsem zjistila, co je člověk schopen dokázat a jakou trému musí překonat.“
To jsou slova Terezy Žličařové, žákyně 3ZAA, která reprezentovala naši školu na SZŠ Ruská v Praze. Soutěž se skládala z prezentace na vybrané téma (Podávání a aplikace léků u dětského pacienta) a praktické části, kde Terezka na základě kazuistiky stanovila ošetřovatelské problémy u starší pacientky po operaci a následně měla provést aplikaci léku do podkoží dle standardů ošetřovatelské péče a všech zásad BOZP.
Ze třinácti soutěžících obsadila naše žákyně pěkné čtvrté místo. Gratulujeme!
Jana Marešová

foto foto foto Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček

28. 3. 2017 se naše studentky zúčastnily soutěže HARMONIE 2017. V účesové tvorbě pod názvem ,,Historický účes v moderním pojetí inspirovaný dobou císařovny Sissi“ soutěžila Andrea Rymešová 3KA s modelkou Nikolou Adamovou. Z 20 soutěžících obsadila Andrea pěkné 10. místo. Soutěže ve fantazijním líčení pod názvem Rapsodie v modrém se zúčastnila Karolína Dederová 3KT se svoji modelkou Barborou Kusou.  Karolína obsadila skvělé 2. místo. Poslední soutěžící za naši školu byla studentka 2. ročníku oboru kosmetička Eliška Hanusová s modelkou Jolanou Opatrnou. Soutěžily v kategorii Nail-art 2D - soutěžní téma: Na vlnách Nilu.  V této kategorii obsadily také skvělé 2. místo. Všem našim studentkám moc děkujeme za reprezentaci naší školy. Poděkování patří i UOV za přípravu našich studentek na soutěž.
foto foto foto foto foto 20. výročí spolupráce zdravotnické školy v Jihlavě s německou školou a klinikou v Mutlangenu

Dvacet let uplynulo od 17. 3. 1997, dne, který završil neformální setkání zprostředkované Hansem Folrtrem, tehdejším spolkovým předsedou Sdružení jihlavského jazykového ostrova. V uvedené datum byla podepsána smlouva o spolupráci a přátelství mezi Střední zdravotnickou školou v Jihlavě a Staufeerklinikum  Schwäbisch Gmünd v Mutlangenu. Smlouva se soustředila na každoroční partnerské výměny studentů obou škol, na výměnu odborných znalostí a dovedností z oblasti ošetřovatelské péče mezi pedagogy a poznávání zdravotnického systému obou zemí.
K 20. jubileu uspořádala německá strana setkání všech zainteresovaných. Kliniku zastupovala řada hostů v čele s ředitelem pan Kuhnem a vedoucím péče o nemocné panem Pretzelem. Jihlavskou zdravotnickou školu zastupovaly vyučující Marie Říhová (zástupce ředitele školy), Jana Marešová, Hana Vorálková, Hana Bartošová a Eva Horňáková.
Oficiální část zahájila současná ředitelka školy z Mutlangenu paní Schleich, která zpětným pohledem do historie zhodnotila dosavadní spolupráci. Za významné považuje to, že každoročně přijíždějí čeští studenti do  Mutlangenu, kde se účastní nejen teoretického vyučování, ale také jsou rozděleni společně s německými studenty na praxi v jednotlivých odděleních. Němečtí studenti pravidelně přijíždějí v červnu a v podzimních měsících. Část jejich pobytu je věnována exkurzím do zdravotnických a sociálních zařízení v Jihlavě, dále odborné praxi na odděleních jihlavské nemocnice a v červnu návštěva vyvrcholí aktivní účastí na Soutěži první pomoci v Mladých Bříštích. Je skutečností, že němečtí studenti obsazují ve výsledkové listině přední místa, dokonce několikrát dosáhli metu nejvyšší.
Ředitel Staufeerklinikum pan Kuhn představil nový profil kliniky, ke které se integrovaly další dvě a byl vytvořen komplex Ostalb. Klinika v Mutlangenu se stala významným centrem pro výzkum a léčení onkologických onemocnění. Vedoucí ošetřovatelské péče pan Pretzel podtrhl nezastupitelný význam povolání zdravotních sester a ošetřovatelů pro úspěšnost léčby pacienta a v souvislosti s tím právě i význam dvacetiletého partnerství.
Následně paní Thea Mathieu, učitelka mutlangenské školy přítomné provedla obrazovou prezentací, ve které byly chronologicky zachyceny významné okamžiky spolupráce.
Marie Říhová vyzvedla nejen význam výměnných pobytů studentů, ale i kurz kinestetický a Bobath kurzy realizované v Německu pro odborné učitelky jihlavské školy. Vedle získávání nových odborných zkušeností upozornila i na rozměr poznávání kultury sousední země. Dále zdůraznila, že partnerství původně založené na profesním základě přerostlo v upřímné osobní přátelství.
Úžasné také bylo, že se setkání zúčastnil pan Folter, který v těchto dnech oslaví své devadesáté narozeniny, rodiny Zeizinger a Schrammel, které sponzorují mimoškolní aktivity při pobytu českých studentů. Potěšitelné také je, že pozvání přijal pan Tenschert, nově zvolený spolkový předseda, který přislíbil pokračování v podpoře partnerství.
Po ukončení oficiální části následovala řada srdečných rozhovorů mezi přítomnými a nakonec rozloučení. Oficiální program byl zakončen prohlídkou malebného města Schwäbisch Gmünd.
Na závěr je nutno podotknout, že tato spolupráce je již řadu let významně podporována Česko-německým fondem budoucnosti.

Eva Horňáková, Marie Říhová
 

foto foto foto foto Žáci DM v Horáckém divadle

V úterý 21. 3. se děvčata a chlapci oblékli do slavnostního oblečení  a odešli za kulturním zážitkem. Navštívili představení v Horáckém divadle. Známý kus  „Adéla ještě nevečeřela“ se všem líbil,  žáci se pobavili a už se těší na další představení.
foto „Může se to stát i vám. . . . . „

V pondělí 20. 3. 2017 se na klubovně DM uskutečnila přednáška s besedou s názvem „Může se to stát i vám“. Tématem byly přestupky, trestné činy  -  krádeže, znásilnění, šikana, alkohol, drogy, ale i vraždy v našem blízkém okolí.
Pracovník „Bílého kruhu bezpečí“ vedl přednášku velmi zdařile. Přítomní žáci se aktivně zapojovali, odpovídali na otázky a ptali se. Bylo zřejmé, že daná témata žáky zaujala.
foto Exkurze Londýn, Velká Británie

Naše škola, pracoviště OA, zorganizovala ve dnech 19.3. – 24.3. 2017 poznávací  exkurzi do Londýna a Anglie. Zúčastnilo se ho 34 žáků a dva učitelé. Dlouhá cesta autobusem byla zpestřena přejezdem v trajektu přes kanál La Manche. Ubytování bylo tradičně v rodinách po dvou a třech osobách. Přes počáteční ostych si studenti popovídali s hostiteli a poznali jiný životní styl, například velmi jednoduše vybavené pokoje. Při výjezdech do Brightonu a Oxfordu jsme poznali slavná místa. V Oxfordu nás zastihla zpráva o teroristickém činu v Londýně, takže jsme museli prohlídku hlavního města z bezpečnostních důvodů upravit. Projeli jsme se po řece Temži a poschoďovým autobusem. Navštívili jsme Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí a Britské muzeum. Přesto zbyl čas na nejoblíbenější činnost: nakupování dárků. Ke zdárnému průběhu přispěl zasvěcený výklad průvodkyně Blanky Eisenhutové.
foto foto foto foto foto foto Krajské kolo soutěže "Mistrovství ČR v grafických předmětech"

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř zorganizovala 28. března 2017 krajské kolo soutěže „Mistrovství ČR v grafických předmětech“. Soutěže se zúčastnili studenti z 8 středních škol Kraje Vysočina.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, a to psaní na klávesnici, korektura textu, wordprocessing a záznam mluveného slova.
Naši školu reprezentovaly 3 studentky Obchodní akademie, a to Eva Munduchová ze třídy 2OA, Eliška Zejdová a Šarlota Vlachová ze 3. B.
V psaní na klávesnici nejlepší výkon předvedla Eva Munduchová, která skončila 7. Eliška a Šarlota obsadily 13. a 22. místo.
V korektuře textu Eliška Zejdová obhájila 3. místo z loňského roku, Eva Munduchová skončila na nepopulárním 4. místě.
foto foto foto foto 3. ročník soutěže Účtování versus účetnictví

Dne 22. 3. 2017 se konal 3. ročník soutěže Účetnictví versus účtování, který pořádá Vysoká škola polytechnická v Jihlavě.
Soutěž je určena pro studenty 4. ročníků. Jedná se o týmovou práci – tým má 3 členy. Letos zadání vycházelo z výkazů roční závěrky, na ně navazovaly jednotlivé úkoly.
Celkem se soutěže letos zúčastnilo 5 týmů.  
Tým z naší školy - obor obchodní akademie ve složení Anna Brabencová, Markéta Doležálková a Marie Vostalová se umístil na 1. místě.
Blahopřejeme.
foto foto foto foto Florbalistky stříbro neobhájily

Školní tým florbalistek sehrál 23. března na hale SK Jihlava krajské kolo, ve kterém obhajoval loňskou stříbrnou příčku. Ve skupině, kde se sešly vedle nás vítězky ze Žďáru nad Sázavou a bronzové dívky z Akademie Světlá, jsme potřebovali pro postup do semifinále alespoň druhou příčku. Rozhodující byl zápas se Světlou, kdy se nám po lacině obdržené brance nepodařilo skóre alespoň vyrovnat, a podlehli jsme 1 : 2, když náš jediný gól dávala v početní výhodě kapitánka Iva Váňová. Další utkání s Gymnáziem Žďár jsme museli vyhrát, ale zázrak se nekonal a po prohře 0 : 3 pro nás turnaj skončil.
Zklamáním byla hra v útoku, střelba nepřesná, sice jsme soupeřky v obou utkáních v některých fázích přehrávali a tlačili, ale bez brankového efektu se uspět nedá. Výborné výkony předvedly Iva Váňová a Kateřina Suková, které stíhaly velmi dobře bránit a také vydatně podporovaly útočnou činnost. Pochvalu zaslouží i brankářka Eva Adamová, která při absenci stálé gólmanky obětavě nastoupila v brance školního týmu.

Sestava : Adamová – Váňová, Suková, Neubauerová, Vaněčková, Hanusová, Karlíková, Holcová, Husková, Čechová, Mikinová, Korešová.

foto foto foto foto Vítězný tým Dunaj-Vltava čerpal výhru v Ledči n.Sázavou

Kdo si ještě pamatuje zlatý úspěch naší školy v mezinárodní soutěži Poznej skryté krásy regionu Dunaj – Vltava, se jistě rád dozví, jak vítězové vynaložili s výhrou 2000,-€. Soutěžní tým složený z kuchařů, sportovců, fotografů a jejich učitelů vyrazil, pod vedením ředitele Libora Fasory, do hotelu Kaskáda v Ledči nad Sázavou. Bohatá nabídka sportovních aktivit hotelu (squash, bowling, fitness, spinning, bosu, bodyforming), výlet na Stvořidla a exkurze do skláren Bohemia ve Světlé nad Sázavou, …to byla náplň volného času proložená skvělou gastronomií tamní kuchyně.
Čtyřdenní pobyt se vydařil, výhra je kompletně vyčerpána a nezbývá než se těšit na další ročník soutěže!
foto foto foto foto foto foto foto KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V RUSKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se sešlo 12 soutěžících v jazykové laboratoři budovy Obchodní akademie, aby poměřili své znalosti v konverzaci v ruském jazyce. Do soutěže se přihlásili tito studenti: Karolína Hvězdová, Simona Palásková, Adéla Prokopová, Michaela Štěpánová, Tereza Matějková, Veronika Křížová, Jiří Vetchý, Tereza Martenková, Tereza Špačková, Renata Oberreiterová, Adéla Němcová a Lenka Novotná.
Na všechny zúčastněné nejprve čekal poslech, pro lepší kvalitu puštěný do sluchátek. Dále si studenti vylosovali pořadí pro ústní část. Každý soutěžící se představil, popisoval obrázek a reagoval na dotazy vyučujících – porotkyň Mgr. Evy Siglerové a Mgr. Miroslavy Tauschové.
Výkony všech byly vyrovnané, proto si každý zasloužil drobný dárek, vítězové získali diplom a knižní cenu. Na 1. místě se umístila Renata Oberreiterová, na 2. místě Aneta Špačková a 3. místo obsadil Jiří Vetchý.
K příjemné atmosféře celé soutěže přispěl i pomocný tým – Markéta Mikinová a Lada Bruknerová, které se postaraly o výzdobu a občerstvení.
foto foto foto foto foto Lyžařský kurz OA – Pec pod Sněžkou 5. 3. – 10. 3. 2017

Dvacet žáků druhého ročníku Obchodní akademie vedených třemi pedagogy se zúčastnilo lyžařského kurzu v našem druhém největším zimním středisku – Peci pod Sněžkou. Velmi dobré sněhové podmínky a absence větru a deště vytvořily příznivou kulisu pro sjezdové lyžování a snowboarding. Jeden výcvikový den vybraní žáci strávili na sjezdovkách v Jánských lázních, které patří do ski areálu Černá hora – Pec.  Zájemci o dvě lekce snowboardingu si osvojili základy jízdy na prkně. Proběhla i přednáška s videoprojekcí o snowboardingu a rovněž vědomostní (a snad i zábavný) test o hodnotné ceny. Kurz se určitě vydařil i díky skvělému přístupu žáků a všichni účastníci budou rádi vzpomínat na krkonošské svahy!
foto foto foto foto