2. KOLO ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI

V průběhu měsíce února se studenti prvních třech ročníků Obchodní akademie zúčastnili školní soutěže v psaní na klávesnici. Studenti opisovali zadaný text 10 minut, za chybu následovala penalizace 10 úhozů.
V prvním ročníku nejlépe opis zvládla Kateřina Dvořáková s výkonem 243,6 čistých úhozů/min. (0 chyb).
V druhém ročníku si vítězství vybojoval Šimon Vopelka s výkonem 303,8 čistých úhozů/min (4 chyby).
Ve třetím ročníku předvedla nejlepší opis Eva Munduchová (327,8 čistých úhozů/min.; 1 chyba). Vítězům blahopřejeme.
Výsledky soutěžících současně posloužily k porovnání jednotlivých tříd v rámci ročníku – 1OA porazila 1OB, 2OA zvítězila nad 2OB a 3OB si zajistila prvenství před 3OA.
Na základě výsledků školního kola budou nominováni studenti, kteří budou reprezentovat školu na krajské soutěži, která se letos uskuteční 27. března 2018 na GOB a SOŠ Telč.
foto Přednášky v Muzeu Jihlava pro první ročník OA

Studenti prvního ročníku postupně navštíví během druhého pololetí čtyři přednášky v Muzeu Jihlava, které postupně odkryjí dějiny našeho města Jihlava. Žáci se podívají do oblasti okolo Jihlavy před jejím založením. Zjistí, jak byla Jihlava založena, a co se zde dělo v období její největší slávy v době těžby stříbra a renesance. Dostanou se až do období novověku a založení první republiky.  Poslední přednáška se bude týkat Židovských šlépějí v dějinách Jihlavy a bude doprovázena poutavým vyprávěním Vladislava Vilímka. Všemi cykly provází Mgr. Silvie Čermáková.

Mgr. Soňa Havlíková
foto foto foto Krajské kolo prezentační soutěže v HB

Celostátní komise pro výuku psychologie určuje na každý rok pro žáky druhých a třetích ročníků téma prezentační soutěže. Letos se soutěžící potýkali s tématem: “ Kam kráčíme“? Toto vždy umožňuje žákům zveřejnit vlastní úhel pohledu na zadané téma. A protože každý žák je jiný, má jiné životní názory a zkušenosti, tak i každá prezentace bývá jiná a zajímavá.
Každoročně zástupci naší školy, kteří vyhrají školní kolo, se účastní krajského kola.
To proběhlo 12.2.2018 na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Havlíčkově Brodu. Školu reprezentovaly žákyně třídy 3.A oboru zdravotnický asistent Denisa Bočková a Tereza Svárovská se svými „asistentkami“ Natálií Creweovou a Barborou Veseckou.
Ve skupině celkem osmi soutěžících naše děvčata bojovala – leč nevyhrála. Jako drobný problém vidíme ve složení poroty, které se každým rokem mění včetně předsedkyně poroty. Hodnocení potom není zcela objektivní. Což bývá u tohoto typu soutěží časté.
Soutěžící měli potom možnost si prohlédnout veškeré prostory školy.
Závěrem lze shrnout, že máme naši malou školu velmi útulnou a máme ji rádi/rády.
A určitě byla celá soutěž pro žákyně dobrá zkušenost.

PhDr. Kateřina Emmerová
foto Další úspěch party z lomu Kosov u Jihlavy

Ve čtvrtek 15. února 2018 se soutěžící z naší školy zúčastnila přehlídky prací pro Enersol. Letošní krajská konference se konala na půdě GYM, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. Tedy ve stejném městě, kde právě vystavujeme mikrofofotografie z lomu. Prostory pro výstavu nám poskytl Hotel a restaurace Kaskáda (www.kaskadaledec.cz).
A návrat do krásné a zimně laděné Perly Posázaví byl pro nás velmi úspěšný. Žákyně 4. ročníku oboru Fotografie a multimédia Michaela Nováková svou prezentací s převahou i s potřebným nadhledem přesvědčila porotu, že naše společná práce je pro kategorii „popularizace“ naprosto ideální. Její výstup před publikem byl opravdu přesvědčivý. Stejně jako prezentace všech výstupů, které v rámci projektu vznikly – video, kalendář, puzzle, placky na klopu, záložky i speciální edice hrnečků.
Je velmi důležité pro naši práci, že jsme opět zabodovali a stali se tak platnými členy krajského týmu. Ten bude 22. – 23. března 2018 usilovat o ocenění nejvyšší, a to na republikové úrovni. Celostátní konference Enersol se letos koná v Plzni. Všichni věří, že náš projekt „Voda je život“ bude tím, který nezklame ani v tomto kole soutěže a přinese tak potřebné bodové hodnocení týmu Kraje Vysočina.
Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli. Mgr. Eva Lemberková i Mgr. Pavel Neuwirth odvedli profesionální práci. Jsem rád, že jsem  na vlastní kůži mohl zažít jejich neuvěřitelné nasazení i částečně podporovat týmového ducha. Dále patří dík všem dalším z oboru FOTO (především letošním maturantům) i přátelům z jihlavského gymnázia, kteří velmi vydatně pomáhali v průběhu celé dosavadní spolupráce. Věřím, že i pro druhou polovinu března zůstane celý tým kompaktní a podaří se přivézt z republikového srovnání další cenné vavříny. Držte nám palce. Libor Fasora, ředitel školy    

Odkaz na fotoserver


foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto Kalibr cup 2018

Ve čtvrtek 8.2.2018 se naše žákyně zúčastnily 18. ročníku soutěže Kalibr cup 2018 v Lanškrouně. Letošní téma bylo velmi náročné – Mystic Gothic. A naše děvčata si s ním poradila skvěle! Ludmila Valtrová v účesové tvorbě zvítězila, stejně tak se dařilo i Adéle Míkové v kategorii nail art. A konečně Simona Vítů obsadila v kategorii make up krásné šesté místo. Všem soutěžícím, modelkám a učitelkám, které se podílely na přípravě gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

foto foto foto foto Výstava k 30. výročí konání soutěže Mladý módní tvůrce

Ve dnech 5. 2 – 5.3. probíhá  v prostorách pavilonu B Krajského úřadu v Jihlavě výstava fotografií k příležitosti letošního jubilejního, již 30. ročníku konání soutěže Mladý módní tvůrce. Výstava je pořádána ve spolupráci se SUPŠ Jihlava – Helenín.

foto foto foto foto Výstavy mikrofotografií aktuálně

Vážení přátelé,
konečně se nám daří představovat společnou práci formou výstav na různých místech Vysočiny. V současné době vystavujeme ve školní galerii Objektiv a v kavárně Salotto v Jihlavě. Zimní aktivity vyvrcholily sobotní instalací výstavy v partnerské restauraci a hotelu Kaskáda v Ledči nad Sázavou. Zde je výstava spojena se soutěžní účastí na krajské konferenci projektu Enersol, kde budou výstupy žáků zařazeny do kategorie "Popularizace". A další prezentace úžasných mikrofotografií na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Za celý tým Vás srdečně zvu na všechny výstavy. Libor Fasora

Tisková zpráva:
Region vysočina

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto Veletrh mezinárodních příležitostí – 17. 1. 2018

Další možnosti studia nebo získání měkkých kompetencí v rámci mezinárodních aktivit prezentoval Kraj Vysočina v průběhu Veletrhu mezinárodních příležitostí. Mezi aktivity byly začleněny např. projekty Erasmus+, Evropská dobrovolná služba, Do Německa na zkušenou a Evropský region Dunaj-Vltava.  Přehlídky se zúčastnily třídy 4ZAA, 3ZA, 2ZA a vyučující zdravotnické školy. Žáci o nabízené možnosti projevili zájem a zároveň si uvědomili možnosti neformálního vzdělávání.

Sportovní kurz 1ZA, 1ZB – Černá v Pošumaví, Hochficht 14. - 19. 1. 2018

Ve dnech 14. - 19. 1. 2018 se konal lyžařský kurz pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent.
Jak vidí lyžák třída 1ZAB?
Celý týden byl fajn, naučili jsme se lyžovat, pro některé to byl neskutečný boj, další se více zdokonalili a začalo je to více bavit, někteří pilovali rychlost a kvalitu.
Také jsme se sblížili se třídou 1ZAA.
Zábava i sníh se povedl, a proto za naši třídu palec nahoru jak počasí, tak i učitelům.
foto Na vysoké škole se soutěžilo

Ve středu 24. 1. 2018 proběhl 4. ročník soutěže "Účtování versus účetnictví". Soutěž pořádala VŠP Jihlava ve spolupráci s firmou Účetnictví-on-line. Tato firma byla i sponzorem soutěže.
Akce se zúčastnilo 11 trojčlenných týmů z různých škol. Soutěžící strávili den nejen řešením náročných úkolů, ale VŠPJ pro ně připravila i zajímavý doprovodný program.
První příčky obsadily týmy z naší školy oboru obchodní akademie.

1. místo - tým 4. A ve složení: V. Karásková, V. Lacinová a K. Šmardová
2. místo - tým 4. B ve složení: L. Müller, D. Procházka, G. Vokounová
3. místo - tým 4. A ve složení: D. Hrdličková, M. Kašparová, J. Vomela

Tito nejúspěšnější řešitelé obdrželi od sponzora hodnotné ceny.
K výbornému umístění blahopřejeme.
foto foto foto foto foto foto foto Beseda se studenty s rodilou mluvčí.

V pátek 26.1.2018 se na naší škole uskutečnila beseda s rodilou mluvčí v ruském jazyce. Hlavním tématem bylo dodržování různých zvyklostí a svátků v Rusku.
Studenti se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, které je zajímali. Potom se studenti dotazovali, co je zajímalo nejen z daného tématu,
ale celkově o životě v Moskvě. Besedy se zúčastnili studenti ruského jazyka z OA a SŠOS.

foto foto foto Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 25. 1. 2018 jsme se zúčastnily jako nejmladší reprezentantky zdravotnické školy. Olympiáda se konala na obchodní akademii zde v Jihlavě.
První část byl poslech – úrovně C1- expert-, druhá část byla krátká konverzace s komisí.
Komise byla sestavena z naší paní učitelky na angličtinu, angličtinářky paní Kuncové z Karolíny a Isaaca (to je Američan, který pomáhá žákům zdokonalovat se v anglickém jazyce). Obchodní akademii zastupoval pan učitel Bojanovský.
V okresním kole, které se koná 7. února, budou reprezentovat: Štěpán Feke a Michal Hronovský
Přejeme jim mnoho štěstí !!!
 Bylo to dobrá zkušenost a plánujeme se zúčastnit i příští rok.
Lucka a Terka :* 1ZAA
foto foto foto Best in English

Dne 30. 11. 2017 se čtrnáct studentů Obchodní akademie zúčastnilo celosvětové online soutěže Best in English, a ve velké konkurenci se neztratili. Z celkového počtu 750 středních škol z 29 zemí se naše škola umístila na 493. místě (z celkového počtu 17 612 studentů se naše nejlepší studentka umístila na pěkném 2966. místě). Gratulujeme všem!
foto foto MATURITNÍ PLES ZDRAVKY 4ZAA

   Dne 6.1.2018 se konal náš maturitní ples v Dělnickém domě v Jihlavě. Pro mnohé to byla pouze obyčejná sobota, ale my jsme právě touto sobotou žili celý školní půlrok. Musíme poděkovat skvělé hudební kapele Wajt, moderátorovi Františku Holubovi, DJ Twilight a spolupráci s manažerkou Dělnického domu paní Ing.Vlčkovou. Ale také všem rodičům, vyučujícím a kamarádům, kteří nám s přípravami plesu pomáhali a byli jeho nedílnou součástí.
Za celou třídu 4ZAA chci napsat, že maturitní ples byl pro nás naprosto famózní  a všichni jsme si ho moc užili.

Všem ostatní maturantům přejeme, aby se jim ples také vydařil.
Eliška, 4ZAA
foto foto foto Pozvánka na zahájení výstavy mikrofotografií

Vážené kolegyně, vážení kolegové, žáci,
dovolte mi, abych Vás upozornil na probíhající školní projekty, které prezentují spolupráci žáků a kolegů badatelského centra na Gymnáziu Jihlava a žáků a kolegů oboru naší školy: Fotografie a multimédia. Konečně se nám daří představovat společnou práci formou výstav na různých místech Vysočiny. Mikrofotek, které se objevily ve školní galerii Objektiv jste si už jistě všimli. Příští týden pokračujeme výstavou v jihlavské kavárně Salotto (Bezručova 7, Jihlava), kde fotografie budou k vidění po dobu jednoho měsíce. A zimní aktivity vyvrcholí výstavou v partnerské restauraci a hotelu Kaskáda v Ledči nad Sázavou. Zde bude výstava spojena se soutěžní účastí na krajské konferenci projektu Enersol, kde budou výstupy žáků zařazeny do kategorie "Popularizace".
Za celý tým Vás srdečně zvu na všechny výstavy, kdy budou prezentovány různé motivy, různé formáty i různé technologie zpracování preparátů. Detaily i konkrétní dotazy Vám zodpoví kolegové Mgr. Pavel Neuwirth (pavel.neuwirth@ozs-ji.cz) za školní fotografický tým a Mgr. Lenka Fasorová (lenkafasorva@gymnaziumjihlava.cz) za tým badatelský.
Tímto pochopitelně i dodatečné poděkování za dlouhodobou úspěšnou spolupráci a také vyjádření podpory ze strany partnera ČM štěrk a.s., který nám poskytuje nenahraditelný badatelský prostor v lomu Kosov.
Jsem velmi rád, že tyto aktivity mohu podpořit. Libor Fasora

Quarry Seasons - Podzim v lomu KOSOV (VIDEOKLIP)

 

 


foto foto foto foto foto foto foto foto Do obchodní akademie zavítaly bývalé absolventky

V předvánoční pátek 22.12. zavítaly do obchodní akademie bývalé absolventky naší školy Lucie Masláková a Lenka Machová, které studentům  4.ročníku a zájemcům z ročníků nižších odprezentovaly jejich pomaturitní studium anglického jazyka ve skotském Aberdeenu. Studenti se formou poutavé prezentace seznámili nejen s nezbytnými náležitostmi pro přijetí ke studiu v zahraničí a všemi záludnostmi a výhodami, které s sebou přináší, ale i s reáliemi současného Skotska. V závěru následné besedy představily také Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, kde v tomto roce končí studia anglického jazyka a finančního managementu.
foto foto foto foto Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 19. prosince 2017 se na OA konala konverzační soutěž v německém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků druhých a třetích ročníků školy. Výsledky byly tentokrát velmi vyrovnané. Na prvním místě se umístila Natálie Staňková, na druhém místě skončila Kristýna Pelejová a o třetí místo se podělily Eliška Dufková a Eliška Svárovská. Vítězky obdržely diplomy a věcné odměny. Všichni soutěžící dostali navíc malý dáreček za účast v soutěži.
Soutěžící:  Eliška Dufková, Pavel Hájek, Veronika Janíková, Aneta Kolouchová, Eva Munduchová, Simona Novotná, Kristýna Pelejová, Tereza Smejkalová, Natálie Staňková, Eliška Svárovská, Michaela Šaňková, Aneta Šorfová, Adéla Zachová
Ing. Iva Přibylová
foto foto foto foto Vánoční večeře na domově mládeže

19. 12. se v jídelně školy konala vánoční večeře.
Slavnostně prostřenou jídelnou se linula vůně kuřecího řízku a bramborového salátu. Paní vychovatelky nám popřály krásné a pohodové vánoce. Při svíčkách a poslechu vánočních koled jsme povečeřely a na mnohé z nás se přenesla vánoční atmosféra i těšení se na prázdniny, které již ťukají na dveře.
Paní kuchařky dostaly za svou práci zdobené perníčky. Poděkovaly jsme jim za to, jak dobře vaří a starají se o naše hladové krky.

Nikola Dvořáčková, kosmetička 1. ročník
foto foto foto Beseda s Ing. Bártou – členem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Dne 19. 12. 2017 se pro 1. a 2. ročníky oboru obchodní akademie uskutečnila hodinová beseda s hasičem. Žáci byli seznámeni s činnosti HZS, upozorněni na vhodnost umístění detektoru kouře v bytech, domech, odpovídali na kvízové otázky a za správné odpovědi byli odměněni malým dárečkem, byli poučeni o mobilní aplikaci Záchranka, ve videu na simulovaném případu uviděli, jak rychle vzniká požár vánočního stromku či co dělat při dopravní nehodě, jak reagovat při mimořádné situaci.
Finanční gramotnost – Jak investovat peníze?

soutěž 3. ročníků oboru obchodní akademie
Dne 15. 12. 2017 se na v budově Obchodní akademie konala finanční soutěž pro 3. ročníky. Autorem soutěže je obecně prospěšná společnost ABC finančního vzdělávání, patrony jsou Broker Consulting a Generali Investmens, mediálními partnery HR NEWS a EDU City. Soutěž je k dispozici na internetu – FINGRPLAY. Je to vlastně hra o životě  a zahrnuje - počítání s procenty, půjčky a úvěry, hospodaření s penězi, spoření a investování, financování bydlení, zajištění na stáří a práva a ochranu spotřebitele na finančním trhu.
Úkolem každého žáka bylo provést vylosovanou modelovou rodinu s určitými příjmy úskalími života  (od 30 let do 60 let)  – v průběhu hry se objevují různé nahodilé události. Každý žák měl splnit 3 úkoly:
-    pořídit si vlastní bydlení
-    naspořit určitou sumu peněz pro své děti na vzdělání
-    ve věku 60 let mít určitou sumu jako přilepšení k důchodu
Během hry je body oceněno, jak žák přistupuje k pořizování úvěrů, spoření, investování do cenných papírů, zabezpečení rodiny proti nahodilým událostem.
Turnaj proběhl zvlášť ve třídě 3 OB a zvlášť ve třídě 3 OA. Celkem se ho zúčastnilo 54 žáků.
Vyhodnocení:
3 OA    1. místo obsadila Kristýna Pelejová se 490 body, 2. místo Tereza Husáková (434 bodů) a 3. místo Leona Samuelová (421 bodů)
3 OB    1 místo získala Aneta Špačková s 425 body, na 2. místě se umístila Michaela Čápová (414 bodů) a na 3.místě Helena Daňhelová (408 bodů).
foto foto foto foto foto foto foto foto Odborná přednáška – finanční gramotnost

Dne 12. prosince 2017 proběhla na OA dvouhodinová přednáška o financích, finanční gramotnosti a finančním poradenství. Přednášel Luděk Tkadlec, což je finanční poradce, který se v oboru pohybuje už přes 20 let. Hlavní náplní přednášky byla finanční gramotnost. Dozvěděli jsme se, jak spravovat svoji peněženku, proč je důležité spořit, proč je špatné brát si úvěry a mnoho dalších zajímavých informací z tohoto oboru.
Jiří Vomela, student 4. A
Volejbal dívky 2017

Okresní kolo – volejbal dívky 2017:
Ve středu 29. 11. 2017 se konalo v Jihlavě okresní kolo v odbíjené dívek. Turnaje se zúčastnilo šest družstev našeho okresu.  Naše reprezentantky porazily všechny své soupeřky, podaly výborný výkon a postoupily do krajského finále.
Celkové výsledky:
1. OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, 2. Gymnázium Jihlava, 3. GOB a SOŠ Telč, 4. SOŠ Sociální Jihlava, 5. SŠ Grafická Jihlava, 6. SŠPTA Jihlava
Družstvo ve složení:
Bradáčová Barbora, Vondráková Lucie, Miksová Adéla, Dolejší Aneta, Němcová Kateřina, Štefková Karolína, Horáková Adéla, Janírková Nikol

Krajské kolo – volejbal dívky 2017:
Letos opět před vánočními prázdninami proběhlo Krajské finále ve volejbalu dívek ve Žďáře nad Sázavou. Ve středu 12. 12. 2017 odjely dívky bojovat o medaile. Družstvo našich volejbalistek podalo vynikající výkon, prohrály pouze jeden zápas a získaly 2. místo v kraji. Turnaje se zúčastnilo celkem šest družstev našeho kraje.
1.Gymnázium Jihlava, 2. OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, 3. Gymnázium Žďár nad Sázavou, 4. OA a HŠ Havlíčkův Brod, 5. Gymnázium a OA Pelhřimov, 6. Gymnázium Třebíč
Družstvo ve složení:
Bradáčová Barbora – kapitánka, Vondráková Lucie, Miksová Adéla, Dolejší Aneta, Štefková Karolína, Němcová Kateřina, Horáková Adéla, Pelejová Kristýna

foto foto foto foto Studentské prezidentské volby na Zdravce- 1.kolo

13. prosince 2017 se žáci SZŠ zúčastnili prvního kola Studentských prezidentských voleb, kdy si studenti ze 384 středních škol z celé České republiky nanečisto vyzkoušeli vybrat jednoho z 9  kandidátů , kteří se ucházejí o post prezidenta ČR.
Na zdravotnické škole získal největší počet hlasů Marek Hilšer, 2.místo obsadil Jiří Drahoš, 3. místo získal Miloš Zeman.
Kterého kandidáta si vybrali čeští středoškoláci zobrazuje níže uvedené výsledky v procentech:

DRAHOŠ JIŘÍ (33,59), ZEMAN MILOŠ (19,95), HILŠER MAREK (13,23), FISCHER PAVEL (9,57), HORÁČEK MICHAL (9,26), TOPOLÁNEK MIREK (6,25), HYNEK JIŘÍ (3,04), HANNIG PETR (2,72), KULHÁNEK VRATISLAV (2,39)
*ze 43 559 platných hlasů


foto Volejbalové odpoledne na Obchodní akademii

V předvánočním čase se v tělocvičně Obchodní akademie sešli příznivci volejbalu. Čtyřčlenné týmy dívek sehrály dvoukolový turnaj, ve kterém byly zaslouženě nejúspěšnější „černobílé“ čtvrťačky z OA Veronika Lacinová, Klára Šmardová, Simona Švejdová a Kateřina Vyskočilová. Vloženými zápasy mixů a následně kombinovaných šestek byl nahrazen turnaj chlapců, když někteří přihlášení před turnajem onemocněli. Účastníci si užili dvě hodiny oblíbeného sportu v tradičně přátelské atmosféře.
foto Perníčkové adventní rozjímání

Dne 12. 12. 2017 odpoledne jsme se sešly na vánočním zdobení perníčků. Přišlo nás dvacet. Všechny jsme dostaly předem upečené, krásné vánoční perníčky od paní vychovatelky Ondráčkové. Po nazdobení první várky jsme si mohly perníčky odnést a po zaschnutí zabalit do dárkových sáčků. Většina děvčat pak odešla a zůstaly jsme čtyři. Začaly jsme zdobit další perníčky a přidala se k nám i paní vychovatelka. Povídaly jsme si, zpívaly, poslouchaly písničky, zkrátka pohoda. Doufáme, že všem obdarovaným udělaly naše perníčky radost. Odpoledne jsme si užily a moc se nám to líbilo.
Kateřina Chlubnová, Nikola Dvořáčková, Adéla Tilleová, Adéla Krejčí
foto foto foto EKONOMICKÝ TÝM 2017

Celostátní finále soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2017 proběhlo 5. 12. 2017 v Brně na OA, SOŠK a VOŠ Brno, Kotlářská ul. Soutěž má 3 části: vytvoření projektu podle přesně zadaných kritérií a v požadované formě, náročný znalostní test z odborných předmětů a 10 min prezentace na dané téma. Soutěží 3členné týmy, které vyhrály krajská kola.
Kraj Vysočina reprezentovali studenti naší školy ze třídy 4. B obchodní akademie – Lukáš Müller, Dominik Procházka a Linda Turečková. Zodpovědná příprava se projevila ve velmi dobrém výsledku. Náš tým se umístil na 4. (5.) místě. Třetí příčku totiž obsadila 2 družstva díky stejnému počtu bodů.
Naše poděkování za výbornou reprezentaci patří všem třem studentům.
foto foto foto foto Florbalistky v okresním kole zlaté

Jedenáct hráček naší školy si suverénním způsobem poradilo se soupeřkami z dalších čtyř jihlavských středních škol. Okresní finále holky ovládly po výborných výkonech, celkové skóre na turnaji činí 43 : 1 ! Základem úspěchu byla kvalita a florbalové umění hráček v čele s Kateřinou Seemannovou, nadějí nejen jihlavského florbalu, která sama vstřelila šestnáct branek a na další nahrávala. Výhra byla podtržena mnoha krásnými kombinacemi, které ocenili i přihlížející účastníci turnaje. S Kateřinou hrály v útoku Pavlíny Ficová (7 gólů) a Boudná (6), v obraně vše výborně a s přehledem jistily Kateřina Suková (3) s Nicol Cempírkovou. Další výborná pětka nastupovala ve složení Eva Adamová (3), Nikola Dýcková (5)– talent z ledního hokeje, Dana Pejcharová, Pavlína Vaněčková (3) a Natálie Vídenská. Bez chyb a s jediným obdrženým gólem turnaj skvěle odchytala Tereza Lancová.
Florbalový tým postoupil do krajského kola, kde rozhodně nebude bez šancí na úspěch.

Holky děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
foto foto Konverzační soutěž v ruském jazyce

Dne 6. 12. 2017 jsme se pořádně zapotili při konverzační soutěži v ruském jazyce. V tematicky vyzdobené místnosti jazykové laboratoře se nás ráno sešlo deset  soutěžících z 2. a 3. ročníku OA. Začali jsme společným poslechem a po krátkém občerstvení v kuchyňce následovala individuální část soutěže. Každý z nás se představil, popsal vybraný obrázek a zodpověděl pět konverzačních otázek zkoušejících, Mgr. Evy Siglerové a Mgr. Miroslavy Tauschové.  Během celé akce se o nás soutěžící starala v kuchyňce dvojice Markét Mikinová a Michal Hronovský, kteří tím přispěli k naší větší pohodě a odbourání nervozity. Během čekání na výsledky jsme si mohli pochutnat na ovoci, sušenkách, a palačinkách, které sám připravil jeden ze soutěžících. Ve 12 hodin jsme se konečně dozvěděli výsledné pořadí.  Na prvním místě se umístila Aneta Špačková, v těsném závěsu na druhém místě skončila Tereza Matějková a o třetí místo se podělily Michaela Štěpánová a Lada Bruknerová. Vítězky obdržely diplomy a věcné odměny. Všichni soutěžící odcházeli spokojeni a s malým dárečkem za účast v soutěži.
Soutěžící: Renata Oberreiterová, Jan Drápela, Aneta Špačková, Michaela Štěpánová, Veronika Křížová, Adéla Němcová, Štěpán Feke, Tereza Matějková, Tereza Martenková, Lada Bruknerová.
foto foto foto foto Ošetřovatelé nadělovali mikulášskou nadílku

Dne 5.12.2017 se třída 1. OS vydala na mikulášskou nadílku do zařízení Klubíčko a Klíček. Tyto nízkoprahová zařízení spadají pod Charitu Jihlava. Naše třída si připravila kostýmy andělů,  dvou čertů, to byli kluci a také samozřejmě Mikuláše, který rozdával dětem dárky. Čerti byli vážně hodně strašidelní a některé děti se jich bály. Dárky jsme pořizovali různé, bonbóny, čokolády, ovoce a Lucka Homolková upekla i pravé vánoční perníčky. Děti se na nás moc těšily a měly připravené písničky a básničky. Společně jsme si i zatancovali. Užili jsme si to a děti také.

Za 1.OS Kulhanová Barbora v roli Mikuláše a Tereza Kubátová fotografie
foto foto foto foto Mikulášská nadílka na obchodní akademii

V úterý 5. prosince 2017 zavítal na obchodní akademii Mikuláš se svými pomocníky. Mikuláš pronesl milá slova ke studentům. Poté následovalo vyhlášení „hříšníků“ z jednotlivých tříd, kteří dostali tradiční odměnu – uhlí a brambory. Krásný anděl vyhlásil dobré skutky uplynulého roku a studenti obdrželi perníkového anděla. Celý program byl doprovázen vánočně laděným hudebním programem, který se školním sborem připravila Mgr. Eva Siglerová.
foto foto foto foto MMT ČR 2017

30.11.2017 proběhl 29. ročník soutěže MMT ČR. Soutěž MMT ČR vyhlašuje Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, spoluvyhlašovatel soutěže je MŠMT, organizátor soutěže je OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. Celou akci tento rok podpořil Kraj Vysočina. Soutěž probíhá ve 3 soutěžních sekcích: oděvy, kadeřníci, kosmetika.
Soutěžní kategorie oděvy: bylo předvedeno celkem 258 modelů
- Volná mladá móda,
- Společenské oděvy
- Sportovní oděvy a prádlo
- Pokrývky Hlavy
- Trnité motivy
- Potisky a koláže
- Oděvní doplňky
Soutěžní kategorie kadeřníci : 33 soutěžících
- Společenský účes “PLES V OPEŘE“
- Extravagantní účes STAR WARS
Soutěžní kategorie kosmetika: celkem soutěží 28 soutěžících
- Extravagantní líčení ve stylu módních přehlídek Johna Galliana
- Nail-art ,,DŽUNGLE“
- Facepainting ,,DŽUNGLE“

Celá porota se skládá z mistrů ČR, mistrů Evropy, mistrů světa a odborníků ze svého oboru. Do soutěže se přihlásilo 30 středních škol (29 z celé ČR a 1 ze slovenské Galanty)
Naši studenti si v této soutěži vedli velmi dobře:
V kadeřnické části společenský účes ,,PLES V OPEŘE“ obsadil 2. místo Filip Komárek, další 2. místo vybojovala Ludmila Valtrová v kategorii extravagantní účes STAR WARS. V kosmetické části soutěže: extravagantní líčení ve stylu módních přehlídek Johna Galliana obsadila Hana Kuthanová krásné 3. místo, ve Facepaitingu s tématem DŽUNGLE obsadila studentka 1. ročníku kosmetika Anna Kovalíková 2. místo, kategorii Nail-art naše studentky zcela ovládly, 1. místo získala Adéla Míková a 2. místo získala Eliška Hanusová. Celé výsledkové tabulky najdete na www.ozs-ji.cz/mmtcr
Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Poděkování patří i učitelkám odborného výcviku, které se na soutěži podílely.
Celé výsledkové tabulky najdete na www.ozs-ji.cz/mmtcr

Odkazy médií:

Česká Televize

Jihlava-City

 


foto foto foto Odborná přednáška

Dne 27. listopadu 2017 byla uspořádána pro studenty 4. ročníku obchodní akademie přednáška na téma „Celní problematika“. Přednášejícími byli vedoucí Celního úřadu Jihlava ing. Jan Semorád a pan Miroslav Továrek. Studenti byli seznámeni s organizační strukturou Celní správy a hlavně s praktickými postupy při zapojení do mezinárodní směny. Získané informace využijí nejen v odborných předmětech, ale i v soukromém životě.
foto foto PODZIMNÍ KOLO ŠKOLNÍ SOUTĚŽE V PSANÍ NA KLÁVESNICI

Na začátku listopadu se všichni studenti Obchodní akademie zúčastnili školní soutěže v psaní na klávesnici.
Studenti prvního ročníku opisovali zadaný text 5 minut, jejich text obsahoval jen písmenka, která se stihli od září naučit. Ostatní studenti opisovali text 10 minut, za chybu následovala u všech studentů penalizace 10 úhozů.
V prvním ročníku nejlépe opis zvládla Petra Matulková s výkonem 220,4 čistých úhozů/min.
V druhém ročníku vítězství vybojoval Šimon Vopelka s výkonem 293,6 čistých úhozů/min.
Ve třetím ročníku předvedla nejlepší opis Eva Munduchodá (307,2 čistých úhozů/min.).
Ve čtvrtém ročníku se z vítězství radoval David Čech (354,7 čistých úhozů/min.).
Vítězům blahopřejeme.
Výsledky soutěžících současně posloužily k porovnání jednotlivých tříd v rámci ročníku – 1OA porazila 1OB, 2OA zvítězila s velkým náskokem nad 2OB, 3OA si zajistila prvenství před 3OB, 4. B porazila 4. A.
foto Florbalový školní turnaj – neregistrovaní - OA 20. 11. 2017

U chlapců se navíc hrál finálový zápas, kde po prodloužení zvítězila dvojice Drápela, Pospíšil nad Brázdou a Švestkou 2 : 1.

Na turnaji se všechny týmy představily bojovnou hrou, některé situace byly vyostřené, ale v rámci pravidel. Vítězná dvojice chlapců Drápela, Pospíšil navíc prokázala duch fair – play, když souhlasila s dodatečným utkáním, ve kterém potvrdila své prvenství (kluci hrát nemuseli, na skóre zvítězili už v základní skupině turnaje).
U dívek zahrály skvěle vítězky ze zdravky – Cahová, Buřilová a Kazdová, které se prosadily díky hernímu přehledu a „florbalovosti.“

Všem hráčkám a hráčům díky za účast a na shledanou na dalším turnaji – volejbalu.
foto foto Vítězství v okresním kole v basketbale a postup do kraje.

V pátek 10. 11. 2017 tým basketbalistek vyhrál okresní kolo v basketbale.
Po napínavém prvním zápasu s Gymnáziem Telč prošel turnajem hladce a ve finále porazil jihlavské gymnázium. Za dosažené umístění děkujeme: Michaele Vyhlídalové, Simoně Jarošové, Dominice Matějkové, Barboře Švecové, Anně Kazdové, Pavlíně Boudné, Veronice Špinarové, Simoně Paláskové, Katce Seemannové, Míše Jurkové.
Držte nám palce v krajském kole!
foto České hlavičky

13. 11. 2017 se studenti naší školy zúčastnili slavnostního galavečera předávání cen nejnadanějším studentům v České republice. Akce se konala v SONO Centru Brno. Ocenění studenti se představili krátkými videoklipy o sobě. Převzali ceny za práci v dějepisu, informatice, chemii, biologii a medicíně. Moderátoři byli vtipní a kapela zahrála kvalitní repertoár. Navíc jsme se dozvěděli, jak se točí přenosy předávání cen, a těšíme se, jestli si se uvidíme v programu ČT2 dne 18. 11. 2017.
foto foto Pohár J.Masopusta v kopané

V měsíci říjnu se konalo okresní finále Poháru Josefa Masopusta v kopané. Naše škola tento turnaj již tradičně organizovala. Samozřejmě jsme se turnaje i aktivně zúčastnili. Družstvo chlapců, složené tentokrát výhradně z žáků z tříd se sportovním zaměřením nepoznalo v turnaji porážku a suveréně zvítězilo, když ve finále porazilo tým Střední stavební školy 2:0. Vítězství znamená postup do krajského finále, které se uskuteční na jaře.
foto Shakespeare a magie

V rámci maturitní přípravy navštívila třída  4.A obchodní akademie  ve čtvrtek 9.listopadu přednášku renomovaného shakespearologa  a špičkového anglisty z filozofické fakulty Karlovy univerzity  prof. PhDr. Martina Hilského, CSc.  V poutavé přednášce, která proběhla v jihlavské VŠ polytechnické, se studenti seznámili s  odrazy renesanční alchymie a astrologie v anglické dramatické tvorbě shakespearovského období.
Kromě nových poznatků si budoucí zájemci o studium na VŠ vyzkoušeli také atmosféru typické vysokoškolské přednášky v reálné praxi.
foto Stolní tenistky bronzové v okresním kole středních škol

Tříčlenné družstvo dívek naší školy obsadilo třetí příčku v okresním turnaji středních škol, který se konal na hale SK Jihlava pod autobusovým nádražím.
Hráčky předtím absolvovaly školní turnaj, na kterém se rozhodly, že změří síly se stolními tenistkami dalších jihlavských škol. Ve třech zápasech okresního turnaje soupeřkám nic nedarovaly zadarmo a bylo vidět, že je „pinec“ baví!
Děkujeme všem za reprezentaci školy!
Reprezentovaly nás: Adéla Zachová, Tina Peterková a Martina Šibůrková.
foto Pokračujeme ve spolupráci s klienty ICS

Pravidelně se schází klienti ICS se svými asistenty ve cvičné kuchyni SOŠS a jsou jim při vaření nápomocny žákyně z domova mládeže a paní vychovatelka. Společně uvaří a upečou určité pokrmy, ochutnají a zhodnotí. Všichni mají dobrý pocit z prospěšně stráveného odpoledne.
Dnešní jídelníček:
Zelná polévka s klobásou, zeleninové rizoto s kuřecím masem, těstoviny s masem a perník s marmeládou.
Další informace spolupráce klientů ICS a domovem mládeže na: www.icsasov.cz
foto foto Ocenění obchodní akademie

V sobotu 4.11. se v Brně konala 21. celostátní konference partnerské instituce Cambridge P.A.R.K.,  na níž obchodní akademie převzala zlatý diplom za dvouletou přípravu studentů k anglickým mezinárodním zkouškám a organizaci jejich průběhu ve škole. Ceremoniálu předcházelo říjnové kolo zkoušek PET (B1) a FCE (B2), kterého se s výbornými výsledky zúčastnilo 24 studentů z maturitních tříd 4.A a 4.B. Díky skvělému výkonu u zkoušky FCE získali tentokrát studenti Linda Turečková a Lukáš Müller (oba 4.B) uznání jazykové úrovně C1.
foto foto foto foto Hairdresser Open 2017, Jihlava, 6. 11. 2017

V pondělí 6. listopadu proběhla v Jihlavě mezinárodní soutěž kadeřníků Hairdresser Open 2017. Celou soutěž i setkání organizovala naše škola OA,SZŠ a SOŠS Jihlava. Soutěže se účastnila naše škola a za Kraj Vysočina ještě Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. Ze zahraničí pak přijeli z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a ze Slovinska. Soutěžilo téměř 40 účastníků ve třech kategoriích. Soutěž také sledovali kolegové z německé Gery, kde máme další partnerskou školu. Soutěž neunikla pozornosti médií.

V denním tisku se již objevilo:

ČTK:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jihlava-hostila-mezinarodni-soutez-mladych-kaderniku/1547699

Jihlavský deník:
https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-kadernici-merili-sily-v-jihlave-20171107.html

MF DNES:
http://www.ozs-ji.cz/soubory/MFDNES_HO2017.jpg

Pozvánka na soutěž v JL:
http://www.jihlavske-listy.cz/clanek23783-mladi-kadernici-budou-soutezit-v-dko.html

Česká televize připravila reportáž na dnešní vysílání:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000141107-udalosti-v-regionech/obsah/580316-mezinarodni-kadernicka-soutez-v-jihlave

Krátká reportáž přímo z místa zde:
https://www.facebook.com/ctjihozapad/videos/789524411250798/

Tisková zpráva Kraje Vysočina:
https://www.kr-vysocina.cz/hairdresser-open-2017-oceneni-z-nbsp-mezinarodni-kadernicke-souteze-miri-do-nbsp-rakouska-a-nbsp-na-slovensko/d-4083607/p1=1013

Kompletní výsledková listina a hodnocení států:
http://www.ozs-ji.cz/soubory/HO2017_vysledky.pdf

Poděkování patří všem soutěžícím, vyučujícím, kteří zajišťovali přípravu žáků i všem organizátorům. Soutěž se na Vysočinu vrátila po pěti letech a můžu potvrdit, že vše dopadlo nad očekávání - výsledky, organizační zajištění i prezentace naší školy. Putovní pohár si sice odvážejí soutěžící z Dolního Rakouska, ale i celkové druhé je úžasným výsledkem pro Kraj Vysočina. Příští rok se na dalším ročníku všichni setkáme v maďarském Székesfehérváru. S dalšími informacemi se s Vámi rádi podělíme.
Libor Fasora

 


 


foto foto foto foto foto Mexický Día de Muertos

I na naší škole jsme si vedle českých dušiček během hodin španělštiny připomněli mexickou obdobu Dne zesnulých - Día de Muertos. Celý týden probíhaly hodiny španělštiny netradičně, studenti se dozvěděli vše podstatné o tomto svátku, zapsaném do seznamu Světového dědictví UNESCO. Studenti 2OA pak vytvořili plakát, jenž by měl znázorňovat charakteristické předměty tohoto největšího mexického svátku. Vrcholem pak bylo, že se někteří studenti nechali namalovat svými spolužáky podle vzoru, který zhlédli v prezentaci mapující oslavu mrtvých v Mexiku.
foto foto foto NÁRODNÍ PARK CANAIMA

V prostorách obchodní akademie jsou ještě týden k vidění fotografie zaměřené na přírodní památku zapsanou do seznamu Světového dědictví UNESCO. Jde o jeden z největších parků na světě – Canaima (Venezuela), pro který jsou typické stolové hory - tepui. Na obrázcích lze vidět faunu a flóru, křemencové jeskyně, nejvyšší vodopád světa - Salto Ángel (979 metrů). Fotografie zapůjčil pracovník venezuelského velvyslanectví. Jedná se o putovní výstavu, která bude na naší škole do poloviny listopadu. Není určená jenom pro studenty španělštiny, ale určitě zajímavá i pro ostatní žáky a pro ty, kteří májí rádi přírodu.
Turnaj ve finanční gramotnosti na VŠP Jihlava

Dne 1. 11. 2017 se v prostorách VŠP Jihlava konal pro zájemce z řad studentů SŠ turnaj ve finanční gramotnosti Risk nemusí být zisk. Soutěžící byli z Jihlavy a Třebíče. Zúčastnilo se ho 5 studentů z oboru obchodní akademie naší školy.
Zvítězila studentka Adéla Němcová ze třídy 3OB  a odnesla si hlavní cenu – čtečku Kindle v hodnotě 3 000,- Kč. Na 2. místě se umístil student z 2OB Kamil Wiesner a 3. místo připadlo rovněž studentce ze 3OB Heleně Daňhelové.
Všem soutěžícím blahopřejeme.
foto foto foto Pleteme s láskou

Na zdravotnické škole i letos probíhá projekt nesoucí název Pleteme s láskou. Jedná se o pletení čistě bavlněných obvazů pro lidi postižené leprou v Indii a Tanzánii. Tento charitativní projekt je na zdravce zajišťován již pět let, během nichž jsme odeslali téměř 3 000 obvazů.  Jen v loňském školním roce jsme shromáždili celkem 800 obvazů. Tyto obvazy napletly ochotné ruce patřící některým našim žákyním, jejich maminkám, babičkám nebo jejich známým. Pletení a shromažďování napletených obvazů pokračuje i v letošním školním roce. Vítáme všechny, kteří se chtějí zapojit!!!
Proč se máš zapojit právě i ty?
Je to způsob, jak konkrétně ukázat solidaritu za tak malou chvilku práce.
Jak můžeš pomoci ty?
Jediné co potřebuješ, jsou tvoje ruce, tvůj čas a energie na pletení. Plést je možné během sledování filmu, při posezení s rodinou nebo třeba v polední pauze před odpoledním vyučováním…
Pomoci můžeš i tím, že najdeš někoho ve svém okolí, kdo by chtěl plést také a zkontaktuješ ho s námi.
Také je možné sponzorovat akci finančním příspěvkem, oslovením sponzora nebo samotným nákupem bílé bavlněné příze značky Sněhurka. V tuto chvíli akutně sháníme finance na nákup příze.
Veškeré dotazy, informace nebo přízi samotnou poskytne Mgr. Oldřiška Srbecká
(email: oldriska.srbecka@ozs-ji.cz, tel. 567 112 902)
foto foto Setkání partnerských škol v Eilenburgu

Minulý víkend se uskutečnilo v partnerské škole v  Eilenburgu další setkání zástupců partnerských škol z Česka, Polska a Německa. Všechny účastníky pracovního setkání spojoval zájem na prohloubení další spolupráce. Prvním výrazným výsledkem tohoto jednání je organizace týdenního předvánočního pobytu 10 žáků z každé školy u německého partnera. Při tomto pobytu budou zároveň dolaďovány konkrétní formy spolupráce v příštím kalendářním roce.
foto O bramborovou pochoutku Vysočiny

V pátek 13. října proběhl v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod již desátý ročník soutěže „O bramborovou pochoutku Vysočiny“,
kterou připravila škola ve spolupráci s Českým bramborářským svazem. Všech deseti ročníků soutěže se kromě domácích zúčastnil pouze tým z Jihlavy.
Letos se do soutěže přihlásilo osm dvoučlenných týmů, z Vysočiny a okolních krajů. Soutěžící připravovali dva pokrmy z brambor:  Bramborový guláš a Bramborový salát

Z naší školy zabodovali tito žáci:

Kategorie: Bramborový guláš
Eliška Procházková 3. místo za Bramborový guláš s hlívou ústřičnou

Kategorie: Bramborový salát
Jiří Hanus 3. místo za Bramborový salát s cuketou a sušenými švestkami

Našim žákům  gratulujeme ke skvělým výsledkům  a UOV Daně Veselé děkujeme za přípravu žáků na soutěž.
foto foto foto foto foto Talentovka 2017

Ve středu 18. října 2017 se na Obchodní akademii v Jihlavě konal 3. ročník soutěže pro žáky základních škol – TALENTOVKA. Roli garantů přijali pan Jaroslav Zaviačič (předseda Interinfa ČR) a devítinásobná mistryně světa Ing. Helena Zaviačičová.
Na soutěž nakonec dorazilo 20 žáků z 5 jihlavských základních škol (ZŠ Havlíčkova, ZŠ Kollárova, ZŠ Křížová, ZŠ Rošického, ZŠ Seifertova).
Úkolem soutěžících bylo během 30 minut napsat co nejvíce cvičení v programu ZAV. Největší dovednosti a připravenost prokázali stejně jako v přechozích ročnících studenti ZŠ Seifertova, kteří obsadili první tři místa a tím si zajistili prvenství pro svoji školu v soutěži družstev. Adam Hrodek napsal 87 cvičení, Barbora Matěková 71 cvičení a Štěpán Bargl 69 cvičení.
Po skončení soutěže předvedla Ing. Helena Zaviačičová své umění v exhibičním vystoupení. Před zraky zvědavých soutěžích psala různými způsoby tři minutá cvičení a dosáhla neuvěřitelných výkonů (749 úhozů/minutu, 1 034 úhozů za minutu a 1 197 úhozů/minutu).

Výsledková listina ke stažení: ZDE


foto foto foto foto foto Školní turnaj ve stolním tenisu

V pondělí 16. října se na Obchodní akademii uskutečnil turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Zúčastnilo se ho celkem devět zájemců, kteří si zahráli o diplomy a sladké odměny, ale především se bavili oblíbeným sportem.
V dívčím klání byla nejlepší Adéla Zachová z 2OB před Tinou Peterkovou a Martinou Šibůrkovou ze Zdravky. Chlapecký turnaj vyhrál Jirka Vomela před Patrikem Svobodou a Lukášem Houdkem, všichni borci navštěvují 4. A třídu.
Celé soutěžení probíhalo v prostředí herny Obchodní akademie v pohodové atmosféře a bylo provázeno velmi dobrou herní úrovní hráček a hráčů.
V listopadu bude žákům nabídnut turnaj ve florbalu.
foto krajské finále v přespolním běhu

Dne 11. 10. 2017 se družstvo žákyň naší školy zúčastnilo krajského finále v přespolním běhu ve Žďáru nad Sázavou.
Družstvo ve složení: Boudná Pavlína, Dýcková Nikola, Palásková Simona, Seemannová Kateřina, Špinarová Veronika a Vyhlídalová Michaela obsadilo 3.místo.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
foto foto Mezinárodní sportovní den v OA

Ve čtvrtek 5.10. zavítala na návštěvu obchodní akademie výprava z  partnerské  rakouské obchodní akademie HAK  ze Zwettlu. V přátelské atmosféře se neslo zápolení  již  tradičního sportovního dne. Zvoleným sportem klání  byl tentokrát volejbal. Ačkoli oba smíšené  týmy odvedly takřka profesionální úroveň hry a jednotlivé sety končily velmi těsnými výsledky, naše škola zdolala partnery výsledkem 3:0 a putovní pohár tak zůstává,  již potřetí v řadě, v úschově OA. Na jeho zisku se podíleli studenti  K.Šmardová, B.Bradáčová, K.Vyskočillová, A.Horáková, A.Miksová,K.Němcová a J.Vomela z OA. Vysoce platnou posilou pak byli také  L.Vondráková a J.Němec ze SOŠS.
Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci školy v tomto opravdu náročném utkání.
foto foto foto foto foto foto foto Divadelní představení v angličtině

Dne 10.10.2017 vidělo 220 studentů oboru OA a SZŠ divadelní představení v angličtině na motivy humoristické knížky Jana Šmída
A Nut from Arizona.
Tato parodická westernová komedie pojednává o přátelství obchodního cestujícího Nuta s lvicí Eileen, které ho zavede do mnoha prekérních dobrodružství a nakonec mu pomůže vybrat si ženu na celý život. Hra nepostrádá komickou nadsázku, dynamické střídání, ani taneční a hudební pasáže.
foto Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav – první ročník OA

Žáci prvního ročníku Obchodní akademie spolu se svými třídními učiteli navštívili v úterý 3. října Mladou Boleslav. Cílem byla samozřejmě návštěva závodu Škoda Auto, kde si žáci a pedagogové prohlédli obě montážní linky a lisovnu a seznámili se s výrobním postupem různých modelů škodovky. V zajímavém výkladu průvodkyň nechyběly informace o organizaci práce, pracovních a platových podmínkách, případně benefitech pro zaměstnance továrny.
Druhá část exkurze byla ve znamení prohlídky muzea automobilů včetně depozitáře, kde opět pestrý výklad a krásné exempláře aut prohloubily znalosti žáků o historii vzniku podniku a vývoji jednotlivých typů automobilů.
foto foto foto foto CORNY – STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR – okresní kolo

Ve čtvrtek 21.9.2017 se v Jihlavě ( atletický stadion Na Stoupách ) konalo okresní kolo atletického středoškolského poháru družstev. Dívky OA, SZŠ a SOSŠ dosáhly pěkného výsledku, obsadily 2. místo.

Výsledky – dívky:
1.    místo – Gymnázium Telč
2.    místo – OA, SZŠ a SOŠS Jihlava
3.    místo – ŠECR Jihlava

Naši školu v okresním kole reprezentovaly:
Barbora Bradáčová, Kateřina Čechová, Nikola Dýcková, Dita Froldová, Kateřina Haubertová, Nikola Janírková, Kristýna Oberreiterová, Kristýna Pelejová,  Michaela Šaňková, Adéla Zachová, Adéla Horáková, Adéla Miksová.
Mgr. Jindřiška Janouškovcová


Recepce v rezidenci velvyslance USA

Dne 19. 9. se ředitel školy Mgr. Libor Fasora, asistent při výuce anglického jazyka přes Fulbrightův program Isaac Gutjahr, a jeho mentorka Mgr. Marcela Šlapalová, na pozvání Chargé d’Affaires  Kelly Adams-Smith, zúčastnili recepce v rezidenci velvyslance USA. Recepci předcházel workshop týkající se tzv. co-teaching (vyučování ve dvojici). Byla to výjimečná příležitost, v průběhu večera se představili všichni asistenti působící letos ve školách v různých koutech České republiky, poté následovala neformální konverzace, výměna zkušeností a kontaktů.
foto foto foto GASTROAKADEMIE

Už je jich 26. Studují obor kuchař číšník na čtyřech středních odborných školách Kraje Vysočina a byli zařazeni do projektu Gastroakademie. Vybraní studenti krajských škol absolvují odbornou praxi ve 2. a 3. ročníku v konkrétních regionálních restauracích, kde s nimi pracují osvědčení šéfkuchaři. 26.9.2017 bylo na Krajském úřadě slavnostní přijetí nových žáků z řad 2. ročníku, kteří byli vybráni do Gastroakademie. Za naší školu to jsou žáci: Kristýna Svítilová, Adéla Brychtová, Soňa Dubová a Jakub Nováček.
Tito žáci a žáci 3. ročníku Eliška Procházková, Iveta Vokurková, Roman Kafka a David Hájek se podíleli pod vedením UOV Dany Veselé a UOV Libora Homolky přípravy luxusního rautu, který jsme prezentovali na tomto slavnostním setkání. Ze všech úst znělo uznání.   
Žáci 3. ročníku přebrali z rukou radní  ing. Jany Fialové, MBA poděkování hejtmana Kraje Vysočina.

Více info: ZDE


foto foto Sportovní a adaptační kurz prvního ročníku OA

Adaptační kurz prvního ročníku OA proběhl tradičně na Mezinárodním dětském táboře Zálesí v Mladém Bříšti u Humpolce. Zúčastnilo se ho všech 64 žáků se svými třídními a dalšími dvěma pedagogy. Náplní kurzu byl především sport – ringo, lakros, florbal, střelba ze vzduchovky, stolní tenis, volejbal, basket. Žáci spolu s pedagogy absolvovali nejprve čtyřkilometrový seznamovací úsek okolo tábora. Jeden celý den jsme věnovali pěšímu výletu na zříceninu hradu Orlík nad Humpolcem. Výlet byl obohacen odborným výkladem správce hradu a vyhlídkou z rozhledny hradní věže. Poté jsme ještě navštívili Humpolec.
I letos jsme na kurzu přivítali psycholožky z PPP Jihlava, které s oběma třídami prváků provedli hodně zajímavé poznávací a seznamovací aktivity.
Kurz byl zakončen turnaji jednotlivců i týmů tříd.
Přes lehkou nepřízeň počasí se čtyřdenní pobyt vydařil i díky skvělému přístupu žáků, kterým přejeme úspěšné studium na OA.
foto foto foto foto foto foto foto Týden jazyků v Krkonoších

V týdnu od 10. do 15. září pořádala zdravotnická škola jazykový kurz na Richtrových boudách v Peci pod Sněžkou, který byl zaměřen především na výuku angličtiny, ale zvládli jsme i nějaký výlet do hor. Kromě 31 studentů čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent, nás tří z Obchodní akademie a paní učitelky Novákové a Meixnerové, tu s námi pobývali také tři rodilí mluvčí z USA - naši lektoři.

Každý den začal brzkou snídaní, po které následovala výuka se zahraničními lektory, většinou formou her, kvízů nebo tvoření projektů. Dozvěděli jsme se nové informace o anglicky mluvících zemích, ale také se naučili známý "cup song" nebo tanec "waka waka". V úterý jsme podnikli půldenní výšlap na Sněžku, který jsme všichni statečně zvládli. Co nám ovšem nevyšlo, bylo počasí. Kvůli mlze a mrakům jsme přišli o krásné výhledy a v posledních dnech jsme se kvůli vydatnému dešti ani nemohli vypravit ven.

Týden jsme si ale užili, mile nás překvapilo ubytování a procvičili jsme si angličtinu jinak než ve škole.

Linda Turečková, Veronika Válalová a Kristýna Žaludová, 4.B OA
foto foto foto foto Poznáváme Vídeň

Ve dnech 7. a 8. září 2017 se již potřetí uskutečnila dvoudenní exkurze do německy mluvících zemí. Letos byla naším cílem metropole Rakouska, Vídeň. Akce se zúčastnila více než čtyřicítka studentů zejména z Obchodní akademie. První den vedla naše cesta nejprve k Donauturm (s 252 metry jedné z nejvyšších staveb Rakouska). Z návštěvnického ochozu byl nádherný výhled na celé město. Odpoledne jsme strávili v Schönbrunnu, prohlédli jsme si muzeum císařských kočárů a saní (Wagenburg), prošli si nádherně upravené zahrady s květinami a navštívili zdejší vyhlášenou zoologickou zahradu, jež je nejstarší na celém světě. Hlavním lákadlem pro turisty jsou exempláře pandy velké. Druhý den jsme se pohybovali v historickém centru Vídně. Prohlédli jsme si zámek Hofburg, navštívili císařské apartmány Františka Josefa I., muzeum věnované jeho manželce Sissi i stříbrnou pokladnici. Další cesta pak vedla do císařské hrobky, kde odpočívají příslušníci habsburské vládnoucí dynastie (např. Marie Terezie s manželem Františkem Štěpánem či František Josef I. a jeho nejbližší). Svůj pobyt ve Vídni jsme zakončili v zábavním parku Prátru, kde jsme si vyzkoušeli nejrůznější atrakce.
Mgr. Petr Rybáček
foto foto foto foto foto Adaptační kurz pro 1. ročníky oboru Zdravotnický asistent

V termínu 7. – 8. 9. 2017 se konal v letním táboře Zálesí u Humpolce adaptační kurz pro žáky 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent. Cílem bylo stmelit nový kolektiv, seznámit se a strávit dva dny společně s novými spolužáky a s třídními učitelkami. Čas uběhl velmi rychle, absolvovali jsme mnoho aktivačních her, sportovních utkání a tvořivých činností, při kterých jsme se dobře bavili a navzájem se poznávali.

A co na to naši žáci???
Náš adaptační kurz ze začátku nevypadal zrovna nejlépe, když jsme vyjížděli, bylo zataženo a nikdo jsme se pořádně neznali. Po našem příjezdu do tábora proběhlo psychické zhroucení studentů, jelikož jsme byli odříznuti od Wi-fi a signálu. Poté, co jsme se zabydleli ve svých pokojích, se začaly konečně vytvářet naše nové přátelské vztahy a díky tomu každý na internet doslova zapomněl. Naše přátelství se dál rozvíjelo během pohybových aktivit, které nás bavily a u kterých byla legrace. Nikdo nečekal, že z nás bude tak suprová parta.
Adaptační kurz jsme si užili a jsme rádi za krásně strávené chvíle v kempu. Za vše můžeme poděkovat našim třídním učitelkám.
Zapsala Veronika Kučerová, 1ZAB
foto foto foto Výstava fotografií - Španělské dědictví UNESCO

6. září 2017 v 17 hodin se v Zadní synagoze v Třebíči konala slavnostní vernisáž putovní výstavy fotografií Poznej světové dědictví UNESCO.  Tato výstava přiblíží v letošním roce návštěvníkům krásy Španělska. Unikátní fotografie připomínají nejkrásnější a nejzajímavější místa Španělska, bohatou historii i velmi rozmanitou a krásnou přírodu jak pevninské, tak i ostrovní části této země. V rámci kulturního programu si studentky obchodní akademie vyslechly zajímavou přednášku o krásách a zajímavostech Španělska, zhlédly flamenco, ochutnaly tradiční sýry a jako pozornost obdržely španělský vějíř. Vernisáže se účastnili oficiální zástupci Španělska a autorka projektu RNDr. Milena Blažková.
foto foto Vzdělávací kurz Pomazánky a saláty ve školních kuchyních

Ve dnech  3. a 4.7.2017 se v budově školy Karoliny Světlé 2 uskutečnil vzdělávací kurz Pomazánky a saláty ve školních kuchyních.  Tento byl určen pracovníkům školních jídelen na základě požadavků z terénu, ve spolupráci s metodičkou školního stravování Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina a mistrové odborného výcviku OZS Jihlava. Výuka byla zaměřena na rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností s ukázkou výroby pomazánek a salátů vhodných pro děti a žáky škol.


foto foto foto foto foto foto 23. ročník mezinárodní soutěže první pomoci v Mladém Bříšti se konal 21.6. -22.6.2017.

Ve středu 21.6. odpoledne začalo být rušno v prostorách letního tábora v Mladém Bříšti. Soutěžící přivítala krásná příroda zalitá sluncem. Sjelo se 36 čtyřčlenných družstev ze všech koutů republiky. Mezi zahraničními soutěžícími byli studenti z Německa, Rakouska a Slovenska. Za každé družstvo  vylosoval pořadí kapitán a soutěž mohla začít. Museli si poradit pouze se základním vybavením, kterým byl šátek, nůž, náhradní oblečení, láhev s vodou, kapesníky a rukavice.
Všechny modelové situace byly zasazeny do přírody, aby byly co nejvěrohodnější. První den soutěže byly nachystány čtyři modelové situace. Soutěžící si museli poradit se srážkou dívek na kolečkových bruslích, hypoglykemickým stavem starší turistky, infarktem, doupětem mladých lidí pod vlivem alkoholu a drog, poraněním dolní končetiny v řece.
Druhý den na soutěžící čekala autohavárie auta šesti německých turistů s motorkářem, srážka šesti cyklistů, pád ze skály při slaňování. Součástí tohoto dne byl i fyzický test, kde se soutěžící poprali se složením nosítek, naložením zraněného, vše na čas. Na každém stanovišti byli tři až osm zraněných, se kterými si museli soutěžící poradit.
Nad správností provedení jednotlivých úkonů, organizací, voláním, komunikací soutěžících mezi sebou při zásahu bděli profesionální záchranáři z Jihlavy a Telče. Hned na místě vždy provedli i hodnocení zásahu.  
O celou přípravu a organizaci soutěže se postarali studenti a vyučující školy. Věrohodné maskování jednotlivých poranění zajistily učitelky školy.

Vyvrcholením bylo vyhodnocení soutěže. Všichni soutěžící s napětím očekávali vyhlášení výsledků.
Na prvních třech místech se umístila družstva ze Znojma, Jihlavy 2, Mutlangenu. Součástí bylo i vyhodnocení nejlepšího kapitána, kterým se stal kapitán vítězného družstva ze Znojma. Dále pak vyhodnocení nejlepšího figuranta, tím se stala žena s hypoglykemickým kómatem.
Celá soutěž proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Soutěžící ocenili nabytí nových zkušeností.  Na tvářích pořadatelů byla vidět únava, ale i obrovská radost z toho, že se akce opravdu povedla.
Všichni se už těšíme na další 24. ročník.

Soutěž proběhla s finanční podporou Kraje Vysočina. 

Fotogalerie: ZDE


foto foto foto foto foto Kluci z týmu Gastroakademie Vysočina zazářili na Veveří

V sobotu 24. června 2017 se družstvo krajské Gastroakademie Vysočina zúčastnilo velmi zajímavého konceptu kulinářského klání. „Steak jako Brno“ se konal na hradě Veveří nedaleko Brna. Do kompletní přípravy i do vlastní soutěže byl zapojen kapitán týmu Libor Homolka, který žáky připravoval právě na škole v Jihlavě. Musím podotknout, že během celé přípravy jsme neponechali nic náhodě. Odborné konzultace s hlavním garantem soutěže probíhaly s dostatečným předstihem. Také příprava jednotlivých jídel byla velmi zodpovědná. Na jedné straně by se mohlo zdát, že pět setkání týmu před soutěží by mohlo být dostatečnou přípravou, ale na straně druhé těch proměnných v průběhu soutěže mohlo být daleko více. A také bylo.  Horko na nádvoří krásného jihomoravského hradu, které pod střechou stanu dosahovalo až nelidských hodnot, malý prostor na vlastní práci, improvizované dodání řeznicky neopracovaného masa těsně před soutěží a jako bonus vylosovaný ananas jako surovina, která umí být pěkně záludná.
A vlastní soutěž? Úkolem bylo na grilu připravit porci hovězí svíčkové, vepřové krkovice a rybu, kterou reprezentoval mečoun. Kluci mohli jakkoliv spolupracovat a kombinovat gastronomické postupy. Kapitán týmu však mohl jen poradit či upozornit na možnou vznikající chybu. Kvalita připraveného masa, které bylo hlavním tématem soutěže, byla na vynikající úrovni. Chválou nešetřila odborná ani laická část poroty. A právě složení poroty bylo dalším třešničkou na dortu. V odborné  porotě zasedali kuchařští odborníci z Česka, Slovenska, Maďarska a Španělska. Doplněni byli o významné osobnosti z různých oblastí společenského života
A o úspěšné spolupráci hovoří i výsledek soutěže. Všichni z týmu Gastroakademie Vysočina byli skvělí. Z hradu Veveří si odnesli kromě vítězství i spoustu hezkých zážitků a nových zkušeností. Vždyť celou dobu byli v těch nejpovolanějších rukách. A všichni odborníci i ostatní z poroty či publika dokázali ocenit snahu i výsledky obou týmů. Navíc celá soutěž byla podpořena velkými a hlavně štědrými sponzory. Mezi cenami pro vítěze byly nejenom kulinářské speciality, profesionální nože nebo dokonce 50% sleva na konvektomat od firmy Fagor.  
Takže z pohledu krajských škol i z pohledu celé Gastroakademie obrovská spokojenost. Ověřili jsme si, že celý projekt funguje. Svědčí o tom úspěch v soutěži, ale také téměř roční fungování Gastroakademie Vysočina. Spolupráce s restauracemi je oboustranně úspěšná a vzdělávání žáků probíhá jak v restauracích, tak i formou odborných seminářů, které lektorují přímo kuchaři spolupracujících restaurací. Navíc celý projekt se od začátku října 2017 rozroste, protože se zapojí žáci nových druhých ročníků. Nezbývá tedy pochválit všechny, kteří podporují kuchařské řemeslo v době, kdy to nemá vůbec jednoduché. Dobří kuchaři restauracím dlouhodobě chybí a všichni věří, že projekt Gastroakademie Vysočina je tou správnou cesto pro nápravu. Držte nám tedy palce a my Vám dokážeme, že vařit opravdu umíme.
Libor Fasora, ředitel OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Tiskové zprávy:

Kraj Vysočina

Region Vysočina


foto foto foto foto foto foto foto Prvních čtrnáct studentů prošlo Gastroakademií. Restaurace jim ušily praxi na míru

Tento týden skončila první desetiměsíční intenzivní speciálně připravená praxe pro studenty krajských hotelových škol, kterou garantovaly vybrané restaurace a hotely v regionu. Pod odborným dohledem uznávaných šéfkuchařů absolvoval čtrnáctičlenný tým studentů prvních druhých ročníků desítky hodin ve špičkově vybavených kuchyních.

 S myšlenkou zvýšit kvalitu odborného vzdělávání v gastro oborech a využití potenciálu kvality poskytovaných služeb vybraných restaurací přišla Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. V roce 2015 absolvovali zástupci krajských gastroškol první jednání s majiteli restaurací, kterým byly představeny základní principy projektu, postaveném na spolupráci škol, jejich zřizovatele a restaurací s cílem udržitelnosti žáků v oboru po ukončení školní docházky a potřebou zkvalitnění následné vykonané praxe. Kraj Vysočina Gastroakademii podpořil nákupem výbavy pro každého účastníka – k dispozici tak je typové oblečení a vybavení. Gastroakademie Kraje Vysočina – to jsou i aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků, společné vzdělávání žáků, pedagogů a kuchařů.

zdroj: Kraj Vysočina (viz ZDE)


foto foto foto Školní kolo soutěže v první pomoci

14. 6. 2017 proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Tato školní soutěž pravidelně předchází mezinárodní soutěži v obci Mladé Bříště u Humpolce, která se bude konat příští týden.
Čtyřčlenná družstva ze druhého ročníku zdravotnické školy opět řešila modelové situace zranění, která by se mohla stát v běžném životě. Letos tak ošetřovaly například řeznou ránu s masivním krvácením na dolní končetině, dopravní nehodu, při které byla autem sražena chodkyně, pád z výšky a nevolnost u diabetika.
První místo v soutěži obsadilo družstvo ve složení: Lucie Kapounová, Adéla Kadlecová, Veronika Kučerová a Renata Klímová. Společně s družstvem, které obsadilo druhé místo, se zúčastní soutěže v Mladých Bříštích a my jim přejeme hodně úspěchů.
Jitka Meixnerová
foto foto foto foto Ekonomický tým Junior 2017

Dne 13. 6. 2017 se konal 14. ročník krajského kola celostátní soutěže Ekonomický tým Junior na Ob-chodní akademii v Pelhřimově. Tříčlenné týmy soutěží vždy ve dvou oblastech – testu odborných znalostí a prezentaci na zadané téma. Pro letošní ročník stanovili organizátoři téma „Mají zaměstna-necké benefity vliv na výběr zaměstnání?“
Soutěže se zúčastnilo celkem 10 týmů, naši školu reprezentovala dvě družstva z oboru Obchodní akademie. Tým z třídy 3. B ve složení Lukáš Müller, Dominik Procházka a Linda Turečková se umístil na 1. místě se 126 body a coby vítěz si vybojoval účast v celostátním kole této soutěže, které se bude konat na podzim v Brně. Druhý tým tvořený žáky 3. A Vendulou Karáskovou, Markétou Kašpa-rovou a Jiřím Vomelou se umístil na 5. místě se 109 body.
Oběma družstvům gratulujeme!
Odborná exkurze v Rakousku

Ve čtvrtek  8.6.2017 v ranních hodinách vyjelo 25 žákyň 2. ročníku oboru zdravotnický asistent s p. uč. Vorálkovou a p. uč. Číhalovou na exkurzi do Rakouska.
V dopoledních hodinách jsme dorazily do nemocnice v Hornu. Přivítala nás paní ředitelka pro ošetřovatelskou péči. V přednáškovém sále jsme se dověděly, jak funguje vedení rakouských nemocnic a spoustu zajímavých informací o nemocnici v Hornu. Rozdělily jsme se do dvou skupin a vydaly se na jednotlivá oddělení.
Jedním z oddělení byla porodnice. Viděly jsme porodní místnost a dozvěděly se všechny způsoby porodu. Zároveň nám přišlo skvělé, že zde mají jednu místnost, která připomíná ložnici, kde má matka s dítětem možnost strávit noc společně i s otcem dítěte. Dokonce jedna z maminek svolila, že můžeme být přítomni při vyšetření, kde byl slyšet tlukot srdce jejího dítěte.
Také jsme byly na jednotce intenzivní péče, urgentním přijmu a na dialýze. Na dialýze nás překvapilo množství pacientů, kteří zde mohou být naráz dialyzováni.
Poté následoval přesun do kláštera Altenburg. Průvodkyně nám předala spoustu zajímavých informací o této pamětihodnosti.
Poslední zastávka byla ve Zwettlu, kde jsme navštívily centrálu červeného kříže. Zde jsme se dověděly, jaká je náplň práce této organizace v Rakousku a na jakém principu pracuje. Tečkou byla ukázka sanitních vozů a jejich vybavení.
Exkurze byla skvělá a získaly jsme spoustu užitečných informací. Jsem přesvědčena, že druhákům, co se sem vydají příští rok, se zajisté bude také líbit. Také děkujeme paním učitelkám za ochotu s námi tak daleko jet.
Za 2ZA, Denisa Bočková
foto foto foto Talenti 1. ročníků

Ve dnech 8.-9. června 2017 proběhl na Obchodní akademii v Jihlavě již 16. ročník soutěže Talenti I. ročníků - ZAV Jihlava. Roli garantů opět přijali Jaroslav Zaviačič, předseda světové organizace Intersteno, a Helena Zaviačičová, mistryně světa v psaní všemi deseti, držitelka světového rekordu, který činí 928 čistých úhozů za minutu.

22 účastníků soutěže dorazilo do Jihlavy už ve čtvrtek, aby se mohli zúčastnit tréninkového odpoledne s přenosem průběžných výsledků tréninku ZAV. Nejlépe minutová cvičení zvládl Jiří Kučera z GOB a SOŠ Telč. Na stříbrné pozici skončit domácí Šimon Vopelka.

Soutěžící se mohli zúčastnit také soutěže v korektuře textu. Nejvíce korektur zvládl opět Jiří Kučera z GOB a SOŠ Telč. Za deset minut jich provedl neuvěřitelných 106 a dopustil se 4 chyb. Na druhém se umístila domácí soutěžící Mirka Nevosadová.

Hlavního soutěžního dne se účastnilo 33 soutěžících z 9 škol. Tradiční náplní byly tři desetiminutové opisy s různou penalizací (10, 50, 100) za každou neopravenou chybu. Po součtu jednotlivých opisů mohly být vyhlášeny výsledky kombinace: 1. Jiří Kučera (GOB a SOŠ Telč), 2. Klára Doskočilová (GOB a SOŠ Telč) a 3. Šimon Vopelka (OA, SZŠ a SOŠS Jihlava).

Soutěž družstev ovládli studenti z GOB a SOŠ Telč. K naší velké radosti na druhém místě skončila OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. Třetí místo putuje na OA Vlašim.

Více informací: ZDE